profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

Sprawozdanie Temat : Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. Wstęp Teoretyczny W fizyce dla ułatwienia teoretycznych rozwiązań, posługujemy się uproszczonymi modelami rzeczywistych obiektów. Takim...

poleca84%

Impulsy elekrtyczne i magnetyzm w mózgu

Mózg jest centralną częścią układu nerwowego. Składa się on u człowieka z pięciu części. Kresomózgowia, przodomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia i tyłomózgowia. Tyłomózgowie (móżdżek) ludzki jest duży i pokryty korą. Sprawia to że ludzie mają...

poleca84%

Ciecz

Ciecz - stan skupienia materii - pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu...

poleca83%

Czym jest hałas? Wpływ hałasu na organizm ludzki

Przez hałas rozumie się dźwięki, które w danej chwili są niepożądane przez dana osobę. Jest to więc dosyć luźna definicja bowiem określony dźwięk przez jednego może być uważany już jako hałas natomiast przez drugiego człowieka nie. Warto...

poleca84%

Materia międzyplanetarna: planetoidy, meteory, komety

Panuje pogląd, że Wszechświat powstał wskutek potężnej eksplozji, tzw. Wielkiego Wybuchu, przed około 10-15 miliardów lat. Cała istniejąca materia powstała w ułamek sekundy w nieskończenie małej przestrzeni, rozpraszając się we wszystkich...

poleca83%

Fale radiowe - referat

Fale radiowe (promieniowanie radiowe) - promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie. Uznaje się że falami radiowymi są fale o częstotliwości 3 kHz - 3 THz (3*103 - 3*1012 Hz). Wg literatury...

poleca84%

Zaćmenie Słońca i Księżyca

ZAĆMIENIE SŁOŃCA zachodzi, gdy Księżyc znajdzie się między Ziemią, a Słońcem i zasłania jego tarcze. Stożek cienia Księżyca jest zbyt mały, żeby mógł objąć Ziemię. W przecięciu tego stożka z powierzchnią Ziemi może powstać obszar o średnicy nie...

poleca80%

Siły międzycząsteczkowe, menisk, dyfuzja.

HIPOTEZA CZASTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI: - Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek o różnych wielkościach. - Mieszanie się cząsteczek polega na wypełnianiu luk między dużymi cząsteczkami przez cząsteczki o małych rozmiarach. Co to jest...

poleca84%

Księżyc ziemski

KSIĘŻYC ZIEMSKI 1.) Charakterystyka ogólna 2.) Podstawowe dane 3.) Wiek i narodziny Księżyca (teorie powstania)...

poleca84%

Energia przyjazna człowiekowi i środowisku

.:Energia wody:. Woda stale wykonuje pracę. Kształtuje brzegi, wypłukuje skały, rzeźbi teren. To woda na kuli ziemskiej stanowi większość. Dlatego siła wodna znalazła dość duże zastosowanie w procesie otrzymawania energii. .:Wykorzystanie...

poleca84%

Metody wyznaczania prędkości światła

Od wieków panowało przekonanie, że prędkość światła jest nieskończona. Skoro zapalając lampę czy latarkę od razu robi się jasno, czy gdy otwieramy okno wpuszczając do pomieszczenia "trochę słońca" bez żadnych opóźnień robi się widno, to dlaczego...

poleca84%

Rzut poziomy i ukośny

x= Vo * T # RZUT POZIOMY y= H - ½gT² - H= ½gT² =>> T= √2H/g` Z=Vo*T =>> Z= Vo * √2H/g` @ V=Vo+Vy # V= √Vo² + Vy²` Vy=g * T =>> Vy= g * √2H/g` Vy= √2Hg` ## V= √Vo²+2Hg` x= Vox * T # RZUT UKOŚNY y= Voy * - ½gT²...

poleca84%
poleca83%

Termodynamika - pojęcia

Termodynamika - dział fizyki zajmujący się procesami cieplnymi zachodzącymi w 3 stanach skupieniach. Energia wewnętrzna - suma wszystkich rodzajów energii związanych z cząsteczkami, atomami i ich składowymi. Ciepło - proces przekazywania...

poleca84%

Przykłady fal w życiu codziennym

W każdej chwili naszego życia jesteśmy "bombardowani" falami energii. Większa część tej energii przechodzi obok nas, a w pewnych tylko przypadkach bezpośrednio przez nas jakichkolwiek szkodliwych skutków. Większość tych fal zderza się z...

poleca84%

Wpływ hałasu na organizm ludzki i sposoby jego zwalczania

Hałas to mieszanina dźwięków i szmerów niepożądanych z punktu widzenia kultury i organizacji pracy oraz wypoczynku. Fizyczna charakterystyka hałasu uwzględnia częstotliwość składających się na niego dźwięków (mierzonych w hercach – Hz), ich...

poleca84%

Zjawisko fizyczne-piorun

Piorun- w meterologii bardzo silne wyładowanie elektryczne w atmosferze, powstaje naturalnie, zwykle towarzyszy burzom. Piorunowi często towarzyszy groźny dźwięk oraz zjawisko zwane błyskawicą. Przybierają one najrozmaitsze kształty. Podczas...

poleca84%

Tęcza, rozproszenie światła białego

TĘCZA, zjawisko opt. w atmosferze ziemskiej; powstaje wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia światła słonecznego na kroplach deszczu, mżawki lub mgły; ma postać barwnego łuku o barwach od czerwonej (na zewn. części łuku) do...

poleca84%

Ultradźwięki i infradźwięki

Fale sprężyste o częstotliwościach powyżej słyszalnych to jest powyżej 16 kHz – częstość taka przyjmuje się jako granicę słyszalności, nazywa się ultradźwiękami (naddźwiękami), przy czym terminem tym obejmuje się zjawisko do częstotliwości 10 GHz...

poleca83%

Drgania Elektryczne

Drgania elektryczne-to zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w wyniku którego powstaje prąd indukcyjny, który ponownie ładuje okładki kondensatora, zjawisko to powtarza się wielokrotnie. Obwód drgający składa się z:kondensatora,maszyny...

poleca84%

Camera obscura

praca w zalaczniku ;)

poleca83%

III zasady dynamiki Newtona

Ciało swobodne - I zasada dynamiki Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działają siły równoważące się to ciało pozostaje w spoczynku ale jeśli się poruszało to będzie się poruszało ruchem jednostajnym prostoliniowym. Zasada...

poleca83%

Moje życie bez elektryczności

W dzisiejszych czasach, takie wydarzenie, jak parę godzin bez prądu elektrycznego, jest prawie niemożliwe. Jednak zanim napiszę, dlaczego, dobrze by było, abym sformułowała parę zdań na temat historii elektryczności. A więc elektryczność to...

poleca77%

Prawo Pascala i prawo Archimedesa - definicja

Prawo Pascala Ciśnienie wywierane z zewnatrz w gazach lub w cieczach jest przekazywane jednakowo we wszystkich kierunkach. Prawo Archimedesa Na każde ciało zanurzone w cieczy działa sila wyporu skierowana pionowo w gore i równa jest...

poleca83%

Albert Einstein

Biografia Albert Einstein urodził się w 1879 r. w Ulm w Niemczech. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, został obywatelem szwajcarskim w 1901 r. Otrzymał stopień doktorski w 1905 r. na uniwersytecie w Zurychu, ale wówczas nie udało mu...

poleca83%

Przyrządy do pomiaru poziomu cieczy.

Przyrządy do pomiaru poziomu cieczy W technice cieplnej często mierzy się strumień przepływającej cieczy, na wody zasilającej kotły parowe, wody chłodniczej, ilości paliwa ciekłego itp. Przyrządy służące do tego celu nazywa się przepływomierzami....

poleca84%

Termodynamika i fizyka cząsteczkowa

Praca w załączniku - wzory

poleca81%

Optyka - najważniejsze pojęcia zwierciadła, soczewki

Odbicie to nagła zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków powodująca, że powraca ona do medium, z którego pochodzi. Odbicie może dawać obraz lustrzany lub być rozmyte, zachowując tylko właściwości fali, ale nie dokładny...

poleca83%

Wzory z fizyki - gimnazjum

1)RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t <[v]= m/s, km/h> 2)RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY v= at...

poleca83%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

WPŁYW NA CZŁOWIEKA Ziemia wytwarza swoje pole magnetyczne. Wiadomo również, że najmniejsza cząstka organizmu żywego tworzy takie pole. Dzięki istnieniu tego pola może nasz organizmu normalnie funkcjonować, możliwy jest przepływ krwi i...

poleca84%

Pole magnetyczne, prąd

POLE MAGNETYCZNE - to przestrzeń gdzie na umieszczoną próbną ilość magnetyczną działają siły Linia sił pola magnetycznego to tor, po którym poruszałaby się próbna ilość magnetyczna. Na podstawie doświadczenia z igłą magnetyczną umieszczoną...

poleca84%

Pole centralne

Praca posiada rysunki dlatego jest w załączniku!!

poleca84%

Podstawowe pojęcia z Fizyki

FIZYKA jest najbardziej podstawową nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem praw przyrody. Jednym z najważniejszych zadań fizyki jest poznanie fundamentalnych i uniwersalnych własności materii. Współcześnie fizyka łączy w jedną całość wszystkie...

poleca83%

Ciśnieniomierz

Ciśnieniomierz – narzędzie pomiarowe służące do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach). Zależnie od ciśnienia odniesienia, któremu przypisano wartość 0, rozróżnia się: ciśnieniomierze absolutne (ciśnieniem odniesienia jest...

poleca83%

Projekt z Fizyki

Trzej rowerzyści wyznaczyli sobie spotkanie na szczycie wzgórza. Pierwszy rowerzysta jechał na spotkanie ruchem jednostajnym z prędkością o wartości v1=18 km/h. Szczyt wzgórza osiągnął po czasie t1 = 20min. Drugi rowerzysta wyruszył po 10 min i...

poleca82%

Elektrotechnika magnetyzm. Podstawowe zjawiska w polu magnetycznym.

1. Wielkości opisujące pole magnetyczne i ich interpretacja fizyczna. 2. Reguły opisujące własności magnetyczne 4. Podstawowe prawa dla obwodów 5. Paramagnetyki i diamagnetyki. 6. Charakterystyka ferromagnetyków. 7. Obwody magnetyczne. 8....

poleca84%

Zamiana energii chemicznej na cieplną.

Paliwem spalanym jest węgiel dostarczany wagonami z kopalni,następnie jest ważony i rozładowywany na dwóch zwrotnicach a następnie przenośnikiem taśmowym transportowany na składowisko węgla. Następnie surowiec jest...

poleca84%

Pole magnetyczne, domeny magn., elekrtomagnas, ferromagnetyki.

1.Ferromagnetyk – cialo zbudowane z domen magetycznych, wykazujace silne właściwości magnetycz. 2.Domeny magnetyczne – bardzo male obszary stalego namagnesowania. w przyrodzie najczesciej ulozone sa chaotycznie a ich pola mogą się wzajemnie...

poleca84%

Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

W fizyce fale to zaburzenia ośrodka, pola rozchodzące się w czasie i przestrzeni, przenoszące energie bez przenoszenia materii. Opis matematyczny fal to najogólniej mówiąc rozwiązanie równania falowego. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest...

poleca84%

Wpływ właściwości termodynamicznych wody na organizmy żywe

Wpływ własności termodynamicznych wody na organizmy żywe 1.Termodynamika to dział fizyki badający zjawiska związane z ciepłem, jego przemianami oraz sposobami przenoszenia. 2. Woda –symbol chemiczny - H²O Woda jest dipolem (czyli posiada...

poleca84%

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

DŹWIĘK , fiz. muz. zaburzenie falowe (fale akustyczne, fale sprężyste) rozchodzące się w ośrodku materialnym (w powietrzu z prędkością ok. 330 m/s); człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od 16 do 20 000 Hz, stanowią one materiał muzyki;...

poleca83%

Zastosowanie promieniowania X

Pytanie z czego składa się ciało człowieka i w jaki sposób funkcjonuje zawsze fascynowało lekarzy i uczonych. Pierwszych ważnych informacji dostarczyły sekcje przeprowadzone na ciałach zmarłych. Poszukiwano (i nadal poszukuje się) technik...

poleca83%

Maszyny Proste

Są to urządzenia mechaniczne umożliwiające zastąpienie pracy W1 = F1*s1 (określonej siły F1 na określonej drodze s1) równą jej pracą W2 = F2*s2 (siły F2 znacznie mniejszej od siły F1, lecz na drodze s2 odpowiednio większej od drogi s1). Istnieją 2...

poleca83%

Charakterystyka pola grawitacyjnego - ściąga ze skrótami.

1 Pr Kep Plan kraz po elipsach w ogn w którym znajduje się słoń, odl plan od słońca w jej ruchu po orb ulega zmianie,2 kep, Pr pol każdej plan jest stała,V pol wyrażona jest stos pola zakreślonego przez r wodzący plan do t w którym to nast., im...

poleca84%

Ruch

1. Na czym polega względność ruchu? Względność ruchu to znaczy, że ruch może być opisywany wyłącznie względem innych ciał. 2. Opisz doświadczenie Michelsona – Morleya oraz wyniki doświadczenia. Światło wychodziło ze źródła i padało na płytkę...

poleca83%

Teoria k-m. Gazów, B U D O W A M A T E R I I, KRYSZTAŁY, PRZEWODNICTWO

Teoria k-m. Gazów założenia : - gazy składaja się z cząsteczek ,o mikroskopijnej wielkości , nazywamy je również molekółami - cząsteczki znajduja się w ciągłym bezładnym ruchu. Właściwości gazu : - szczelne wypełnienie naczynia - dyfuzja....

poleca83%

Naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego (rodzaje, właściwości, sposoby detekcji i pomiaru)

Promieniowanie jonizujące wzięło swoją nazwę stąd, że wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące może być pochodzenia: - naturalnego, to...

poleca83%

Wzory

HYDROSTATYKA F - siła Fw - siła wyporu a - przyspieszenie m - masa g - przyspieszenie ziemskie V - objętość h - wysokość q - gęstość P - ciśnienie S - powierzchnia q = m : V - wzór na gęstość dowolnego ciała Fw = qwody g V - wzór...

poleca84%

Zagrożenia w kosmosie

Za to, żeby polecieć w kosmos przeciętny (powiedzmy, że przeciętny człowiek) jest w stanie wydać 20 milionów dolarów. Jest to niewyobrażalna suma, ale nie o pieniądzach chciałabym mówić, ale o cenie, jaką człowiek płaci w sensie utraty zdrowia, za...