profil

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

(15)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Przetworniki elektroakustyczne - głośnik, mikrofon, słuchawki

Głośnik Głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Urządzenie elektryczne (odbiornik energii elektrycznej) przekształcające sygnał elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienne napięcie elektryczne o odpowiedniej...

poleca84%

Pomiar mocy w obwodach trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych.

Pomiar mocy czynnej w obwodach trójfazowych trójprzewodowych W obwodzie trójfazowym trójprzewodowym można zmierzyć moc czynna tworząc sztuczny punkt zerowy przez podłączenie obwodów napięciowych trzech watomierzy w gwiazdę (rys. 1). Całkowita...

poleca85%

Elektryczność, urządzenia elektryczne, zasady BHP

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektr. (swobodnych elektronów) wzdłuż przewodu. Do wytwarzania prądu służą: ogniwa, prądnice. Aby uzyskać przepływ prądu elektr. Konieczne jest połączenie jego źródeł z odbiornikami w sposób...

poleca85%

Materiały konstrukcyjne stosowane w elektrotechnice

W elektrotechnice stosuje się wiele różnych materiałów. Ogólnie można je podzielić na trzy grupy: - przewodzące prąd elektryczny (przewodniki), - nie przewodzące prądu elektrycznego (izolatory), - półprzewodniki. Do materiałów przewodzących...

poleca85%

Głośnik

Głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Urządzenie elektryczne (odbiornik energii elektrycznej) przekształcające sygnał elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienne napięcie elektryczne o odpowiedniej częstotliwość na falę...

poleca85%

Materiałoznawstwo

Ciekłe kryształy; Stan Ciekłokrystaliczny to stan pośredni, w którym substancje są mętne, wykazują anizotropię dielektryczną i dwójłomność dwójłomność. Ciekłe kryształy zbudowane są z wydłużonych cząstek o znacznej sztywności i różnych fazach...

poleca85%

Materiały izolacyjne ciekłe gazowe stale Ciekłe kryształy Połączenia lutowane

Materiały izolacyjne ciekłe dzielą się na: a)oleje mineralne b)oleje roślinne c)oleje syntetyczne w elektronice i elektrotechnice znalazły zastosowanie głównie oleje pochodzenia mineralnego. Są one otrzymane z ropy naftowej i stanowią...

poleca85%

Wzmacniacze mocy

Parametry wzmacniaczy: maksymalna moc wyjściowa, sprawność energetyczna, wielkość zniekształceń nieliniowych sygnału. Sprawność energetyczna wz. mocy zależy od kata przepływu. Z wartością kąta przepływu wiąże się pojęcie klasy pracy elementu...

poleca85%

Charakterystyka dokumentacji technicznej urządzeń elektrycznych.

Każdy obiekt lub urządzenie elektryczne w tym również układ napędowy są wykonywane według odpowiednio przygotowanej dokumentacji technicznej; spełnia ona ważną funkcję w procesie budowy, instalowania i eksploatacji układu napędowego....

poleca94%

Lutowanie i pierwiastki

Ferryt jest międzywęzłowym roztworem stałym węgla w żelazie alfa. małe rozmiary luk są przyczyna minimalnej rozpuszczalności węgla. Ferryt można traktować jako techniczne żelazo. Jest to faza bardzo miękka i plastyczna o małej wytrwałości na...

poleca85%

Kino domowe

Najważniejszą rzeczą odróżniającą oglądanie filmów w domu od oglądanych w kinie jest wielkość obrazu i co ważniejsze dźwięk. OBRAZ Obraz kinowy musi być bardzo duży, aby był widoczny przez wszystkich oglądających. Do tego celu wystarczy...

poleca85%

Klimatyzacja pomieszczeń

• Zasada działania. Ciepłe powietrze unoszące się pod sufit, w wymienniku ciepła, jednostce chłodzącej, schładza się do temperatury około 15C. Wymiennik woda chłodząca?powietrze jest umieszczony w górnej części kanału powietrznego, widocznego po...

poleca85%

Klimatyzacja w pomieszczeniach powszechnego użytku.

Rozwój nowych technologii oraz sięganie do coraz lepszych jakościowo rozwiązań w elektronice i akustyce pociąga za sobą coraz większe wymagania co do utrzymania odpowiednich parametrów powietrza, jego temperatury, wilgotności i czystości w...

poleca87%

Zestawienie bibliograficzne na temat anten.

Bator Janusz : Anteny amatorski. Warszawa 1988 Bator Janusz : Anteny i instalacje antenowe. Warszawa 1981 Duda Andrzej : Anteny satelitarne. Kielce 1989 Fornal Stanisław : Anteny nad Bystrzycą. Lublin 1997 Galik Ryszard, Jaworski Zbigniew :...

poleca85%

Badanie przerzutników monostabilnych

el ćwiczenia: Wykonanie pomiarów czasu trwania impulsu wyjściowego w różnych konfiguracjach przerzutnika w funkcji wartości rezystancji R Program ćwiczenia: 1.Zapoznać się z modelem ćwiczeniowym, zastosowanymi przyrządami oraz dodatkowym...

Ciekawostki ze świata