profil

Górnictwo

(13)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Technika eksploatacji złóż - Ściąga Zagadnienia

Górotwór-To wszystkie wytwory skalne powstałe w skorupie ziemskiej. Mechanika górotworu-nauka zajmująca się obserwacją i pomiarami ciśnienia górotworu i ich skutków w wyrobiskach. Ciśnienie górotworu- to siły nacisku na pusty obszar....

poleca82%

Obudowa korytarzowa wyrobisk górniczych

Obudowa wyrobisk korytarzowych Obudowa górnicza -konstrukcja, urządzenie lub zespoł urządzeń zabudowanych w wyrobisku do zabezpieczenia wyrobiska przed skutkami ciśnienia górotworu. Głównym zadaniem obudowy jest zapewmiemie w ustalonym...

poleca83%

Serdeczna Prośba

Wielodzietna rodzina siedmio osobowa , w trudnej sytuacji ( jestem bezrobotny , bez prawa do zasiłku , żyjemy z pracy dorywczej) , prosi o pomoc w opłacie czynszu , choć częściowo, każda nawet najmniejsza kwota będzie bardzo , bardzo pomocna....

poleca80%

Klasyfikacja złóż oraz ich podział

KLASYFIKACJA ZŁÓŻ Ze względu na rodzaj kopaliny użytecznej dzieli się złoża na złoża surowców: • skalnych (bazaltu, porfiru, granitu, piaskowca itd.), • hutniczych (rud miedzi, żelaza, cynku i ołowiu oraz topników używanych w hutnictwie) •...

poleca80%

Pobieranie prób powietrza kopalnianego do analizy chemicznej

Skład powietrza kopalnianego ulega zmianom na skutek oddychania ludzkiego, stałego acz powolnego utleniania się węgla i substancji organicznych, wydzielania się różnych gazów ze skał, wykonywania robót pszczelniczych, parowania wody i unoszenia...

poleca85%

Ogólny opis kopalni KWK Rydułtowy Anna - pokład 703/1 rejon E1

3. Ogólny opis kopalni Kopalnia ?Rydułtowy ? Anna? należy do najstarszych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku, posiada ponad 200-letnie tradycje górnicze. Składa się z trzech połączonych kopalń: ?Rydułtowy? ?Ignacy? i ?Anna?....

poleca85%

Regulamin pracy

W zalćzniku opisany został regulamin i wyciągnieta esencja najważniejszych punktów ów regulaminu

poleca89%

Magnum Stal Górnictwo solne w Wieliczce i Bochni

Najstarsze zapiski o górnictwie solnym w Polsce 1. Nadania Bolesława Chrobrego dla klasztoru tynieckiego zapisane w dyplomie z roku 1105 r. 2. Przywilej Kazimierza I z roku 1044 „magnum sal alias vieliczka” 3. Dyplom tyniecki z roku 1044...

poleca88%

Historia górnictwa - zagadnienia

1. Czym różniło się żelazo „kamień niebiański” od zwykłego żelaza. Niklem. 2. Gdzie znajdował się największy „historyczny” ośrodek metalurgii żelaza na ziemiach polskich. Staropolski Okręg Przemysłowy koło Kielc. 3. Jakich kopalń tyczyła...

poleca85%

Symbole górnicze

Stopnie górnicze Dziennik Ustaw Nr. 181 z dnia 29 września 2003 r. Stanowiska służbowe, stopnie górnicze, wzory mundurów górniczych i honorowa szpada górnicza. Aspirant górniczy – uczeń szkoły górniczej I, II i III stopnia. Pióropusz...