profil

Geografia społeczno-ekonomiczna

(26)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001. w zalaczniku mapka, tabela i analiza.

poleca84%

Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku

W załącznikach praca na temat: Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku i prezentacja multimedialna na ten temat.

poleca83%

Islam znaczenie ekonomiczne

Tytuł pracy: „Islam, czyli to, co warto wiedzieć” W historii ludzkości wymienia się około 200 religii, z czego obecnie funkcjonuje około 100, jednak ja skupie się na islamie i postaram się przedstawić jego główne założenia i idee. Islam...

poleca81%

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i związki wyznaniowe w POLSCE Chrześcijańskie Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-ukraiński (unicki,...

poleca81%

Największe miasta świata w latach 1973 i 2003

W załącznikach znajdują się: mapa największych miast świata w latach 1973 i 2003, wykresy miast, tabelka w exel'u i wykresy zespołów miejskich. Brak analizy i tekstu pisanego.

poleca81%

Zmiany typów demograficznych ludności według Webb’a w województwach Polski w latach 1999 i 2002

W załącznikach znajdują się: tabela zmian typów demograficznych ludności według Webb’a, wykres zmian typów demograficznych ludności według Webb’a i rycina zmian typów demograficznych ludności według Webb’a w województwach Polski w latach 1999 i...

poleca79%

Geografia Ekonomiczna - Ściaga 31

Geografia Ekonomiczna: 1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i procesy...

poleca72%

Wielbłądy - hodowla i występowanie.

Geografia rolnictwa WIELBŁĄDY Wielbłąd należy do ssaków, rzędu parzystokopytnych, podrzędu przeżuwaczy; rodziny wielbłądowatych; w obrębie rodziny wielbłądowatych wyróżnia się 6 gatunków: baktriany (azjatyckie dwugarbne) –...

poleca77%

Ruch naturalny ludności a rozwój gospodarczy

Na wzrost liczby ludności na świecie wpływa przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. W ujęciu regionalnym o wzroście liczby ludności decyduje, oprócz przyrostu naturalnego, także przyrost migracyjny. W...

poleca75%

Jak kształtował się przyrost naturalny po II wojnie światowej

Ludność i procesy urbanizacyjne Zmiany liczby ludności Polski po II wojnie światowej Liczba ludności Polski w 1998 roku osiągnęła prawie 39 mln mieszkańców. Pod tym względem zajmujemy 8 miejsce w Europie. Obecnie głównym czynnikiem kształtującym...