profil

Międzynarodowe stosunki polityczne

(1)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Wyjaśnij relacje między funkcjami, przywilejami i immunitetami oraz obowiązkami przedstawiciela dyplomatycznego wobec państwa przyjmującego

Immunitet dyplomatyczny stanowiący instytucję prawa międzynarodowego polega faktycznie na wyłączeniu określonej grupy funkcjonariuszy państwowych spod jurysdykcji sądów i innych władz Państwa przyjmującego celem zapewnienia im swobodnego i...