profil

Fizjologia

(31)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Komórka nerwowa Synapsa

Funkcje układu nerwowego - Odbieranie bodźca ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego (wszystkie zmiany dzięki sieciom połączeni nerwowych) - Przetworzenie odebranych bodźców w potencjał czynnościowy (prąd) - Dostarczenie z receptorów do...

poleca84%

Układ rozrodczy człowieka - do momentu zapłodnienia

Fascynacja zagadką pochodzenia i rozwoju człowieka nie jest rzeczą nową. Od wieków ludzie pragnęli poznać tajemnice tego zagadnienia. Niestety, odpowiedź, choć była zawsze adekwatna do stanów ówczesnej wiedzy, nigdy jednak nie była pełna....

poleca84%

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy-to układ narządów składających się z narządów tworzących tzw.uk. moczowy i narządów tworzących tzw.uk.płciowy. *Układ moczowy-jego zadaniem jest wydalanie na zew. końcowych produktów przemiany materii za pośrednictwem...

poleca84%

Krew

KREW,SKŁAD KRWI I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE Krew stanowi tkankę łączną płynną. Zawiera: 1.elementy upostaciowane, czyli elementy morfotyczne ( mniej niż 50% objętości krwi) : · krwinki czerwone ( erytrocyty, retikulocyty) · krwinki białe (...

poleca84%

Receptory

PODZIAŁ RECEPTORÓW 1. Mechanoreceptory – odkształcenie, ucisk, dotyk, grawitacja, wibracja 2. Termoreceptory – zimno, ciepło 3. Fotoreceproty – wrażenia świetlne 4. Nocyreceptory – ból 5. Chemoreceptory – chemiczne środowisko wewnętrzne,...

poleca84%

Ciśnienie

PARAMETRY HEMODYNAMICZNE 1. pH KRWI - pH krwi- - pH krwi- 7,42- zasadowica (niedobór H+) Utrzymanie prawidłowego pH krwi decyduje o: - utrzymaniu prawidłowego rozmieszczenia elektrolitów w płynie wewnątrz i pozakomórkowym -...

poleca85%

Budowa cytologiczna, histologiczna oraz funkcja mięśnia sercowego

Plan referatu: 1. wyjaśnienie pojęć: cytologia, komórka, histologia, tkanka, 2. tkanka mięśniowa sercowa, 3. komórka mięśniowa sercowa, 4. wstawki (połączenia typu neksus, strefy przylegania, desmosomy), 5. układ przedsionkowo-komorowy (węzeł...

poleca85%

Organizmy żywe

Cechy życia organizmów: mają swoją wielkość i kształt; mają powierzchnię graniczącą z otoczeniem a więc są inne niż otoczenie; są zbudowane z białka i kwasów nukleinowych; są pobudliwe; mają metabolizm; mogą się rozmnażać. Aby nazwać coś...

poleca85%

Charakterystyka rozwoju w okresie dojrzewania

Dojrzewanie jest to całość przemian, jakim podlega organizm dziecka, przeobrażając się w organizm osoby dorosłej. Zmiany te zachodzą jednocześnie w budowie zewnętrznej i wewnętrznej. W przypadku zmian wewnętrznych organizmu, wywołane jest to tzw....

poleca85%

Układ nerwowy - podział

Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> mózgowie, rzdeń kręgowy 2. obwodowy układ...

poleca85%

Objętość wyrzutowa, objętośc minutowa serca, unerwienie serca, regulacja nerwowo-odruchowa, tony serca

OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA – ilość krwi wyrzucanej na obwód z danej komory; - w czasie skurczu każda komora wyrzuca 70-75ml krwi - Podczas krwotoku – mniej krwi napływa do mięśnia sercowego, spada obj. wyrzutowa i częściej serce zaczyna bić, co...

poleca85%

Fizjologia - narządy zmysłu

Fizjologia narządów zmysłu 1. Pojęcie i podział receptorów Pod pojęciem receptora rozumiemy zarówno wyspecjalizowane komórki, odrębne komórki receptorowe jak e również zakończenia obwodowych neuronów...

poleca85%

Regulacja hormonalna nerkowego przepływu krwi

Przez nerki przepływa w spoczynku 1,08 L/min krwi ,co stanowi 20% pojemności wyrzutowej serca. Do kłębuszków krew dopływa przez tętniczki doprowadzające i odpływa przez tętniczki odprowadzające. Ciśnienie w naczyniach kłębuszka jest wyższe w...

poleca85%

Metody oceny wydolności fizycznej

· Próba Marineta · Próba Harwardzka · Test Bergmana · Próba Ruffiera · Próba Liana · Test Cramptona · Step-Test Master · Próba tętna · Próba ortostatyczna · Próba z przysiadami · Próba z zatrzymaniem oddechu

poleca85%

Fizjologia dla opornych

1. Właściwości i budowa mięśnia sercowego. · 2 przedsionki (pompy objętościowe), 2 komory (pompy ciśnieniowe) · Jednokierunkowy przepływ krwi dzięki zastawkom · 3 warstwy: wsierdzie, śródsierdzie, nasierdzie · Mięsień poprzecznie prążkowany ·...

poleca85%

Oogeneza i wytworzenie dojrzałej komórki jajaowej

Plan pracy: Wstęp 1) Czym jest proces oogenezy a) wyjaśnienie pojęć towarzyszących procesowi - proces mitozy i mejozy - komórki endodermalne - pęcherzyki jajnikowe Rozwinięcie 1)podziały mitotyczne oogoni...

poleca85%

Układ nerwowy- podział II

KOMÓRKA NERWOWA- podstawowa jednostka morfologiczno-czynnościowa układu nerwowego. RDZEŃ KRĘGOWY- POŁOŻONY w kanale kręgowym od poziomu I kręgu szyjnego do II kręgu lędźwiowego; NEUROMER- jest to odcinek rdzenia kręgowego od którego odchodzi 1...

poleca85%

Przeciążenie i nieważkość

Nieważkość i przeciążenie są to dwa stosunkowo niedawno poznane zjawiska związane z astronomią i grawitacją. Obecnie nadal znajdują się w fazie badań. Ponieważ występują one podczas lotów kosmicznych naukowcy sprawdzają ich wpływ na zdrowie oraz...

poleca85%

Hormony

HORMONY I ICH PODZIAŁ HORMON- chemiczny nośnik informacji przekazywanej pomiędzy komórkami danego organizmu lub wewnątrz danej komórki, działającej poprzez receptor. - HORMONY GRUCZOŁOWE · Podwzgórze- liberyny, statyny, dopamina,...

poleca90%

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

1 Pobudliwość i pobudzenie Pobudliwość i pobudzenie są to cechy żywych komórek. Pobudzenie jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem...

poleca85%

Serce

TROPIZMY SERCA 1. Tonotropizm- jest to toniczne napięcie mięśnia serca 2. Batmotropizm- czyli pobudliwość w sensie zmiany progu pobudzenia 3. Dromotropizm- czyli szybkość przewodzenia impulsów. Spada jeśli mówimy o blokach 4. Intropizm-...

poleca87%

Hormony peptydowe

GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA – jest hormonem produkowanym przez organizm kobiety wkrótce po zapłodnieniu. Jej działanie jest podobne do wytwarzanego przez obie płcie hormonu rutenizującego (LH). U kobiet stymuluje on owulację i powstawanie w...

poleca85%

Czynność elektryczna serca, objętość wyrzutowa, objętośc minutowa serca, unerwienie serca, regulacja nerwowo-odruchowa

CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA SERCA - FAZA 0 – faza depolaryzacji – napływ jonów Na+ do wnętrza komórki - FAZA 1 – faza wstępnej repolaryzacji – zamknięcie kanału sodowego; napływ jonów Cl- do wnętrza komórki - FAZA 2 – faza plateau – napływ jonów...

poleca91%

Budowa i udrożnianie układu oddechowego

W skład układu oddechowego wchodzą górne i dolne drogi oddechowe. Górne drogi oddechowe to jama nosowa, gardło, krtań. Dolnymi drogami oddechowymi nazywamy tchawicę, oskrzela, opłucną i płuca. Jama nosowa Jama nosowa rozpoczyna się nozdrzami...

poleca85%

Fizjologia człowieka

Człowiek jako system autonomiczny. Autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy to samokontrolujący układ nerwowy, działający przez część współczulną i przywspółczulną , wspomagający kontrolę takich czynności, jak ruch, wydzielanie organów...

poleca85%

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy: Zadania: Dostarcza produkty do organizmu żeby dostarczyć energi 1 trawienie: mechaniczne, chemiczne 2 wchłanianie ( przetransportowanie produktów trawienia przez nabłonek jelitowy do naczyń krwionośnych ) 3 wydalanie....

poleca85%

Układ moczowy i wydalniczy.

1. Wydalanie.Proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii, głównie azotowych, oraz nadmiaru wody i soli mineralnych. 2. Nerki.To narządy o kształcie przypominającym nasiona fasoli, położone w tylnej części jamy...

poleca86%

Układ nerwowy - morfologia, funkcje, pobudliwość, potencjał czynnościowy, włókna nerwowe, synapsa

FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO - odbieranie informacji ze środowiska zewnętrznego - zmiana energii bodźca w prąd elektryczny - pobudzanie lub hamowanie bodźca - interpretacja informacji, odpowiedź na bodziec ROLA UKŁ. NERWOWEGO: - kontrola -...

poleca87%

Cechy krążenia mózgowego.

Główne dopływy krwi tętniczej do mózgowia człowieka odbywa się za pośrednictwem czterech tętnic : dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych i dwóch tętnic kręgowych . Tętnice kręgowe łączą się tworząc tętnice postawną mózgu . Koło tętnicze mózgu ,...

poleca87%

Podział czynnościowy podwzgórza.

Temat: Podział czynnościowy podwzgórza. Podwzgórze (łac. Hypothalamus) to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiedne organizmu. Od podwzgórza zależy homeostaza organizmu. Jest to ośrodek podkorowy...

poleca85%

Fizjologia i patofizjologia- wyklady

UKŁAD NERWOWY Reguluje funkcje ustroju. Składa się z centralnego układu nerwowego, do którego zaliczamy mózgowie oraz rdzeń kręgowy, oraz z układu nerwowego obwodowego, w skład którego wchodzą włókna nerwowe, zgrupowania włókien zwane...

Ciekawostki ze świata