profil

Historia i społeczeństwo

(29)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
poleca83%

Romuald Traugutt - notatka

Romuald Traugutt żył w latach 1826 - 1864. Wychował się na ziemiach zaboru rosyjskiego, po karierze w armii carskiej i udziale - po stronie rosyjskiej - w powstaniu węgierskim i wojnie krymskiej, został bohaterem powstania styczniowego. Dyktator...

poleca82%

Niemcy pod rządami Hitlera

Traktat wersalski podpisano w roku 1919  a Adolf Hitler przeją władzę nad Niemcami w roku 1933 . Doszło do tego ponieważ miał on charyzmatyczną osobowość , umiał przemawiać , omamił Niemców swoją chorą polityką. Wmawiał im , że są oni...

poleca83%

II Rzeczpospolita

Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą (1569–1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi zawartymi pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją w drugiej połowie XVIII wieku (1772–1795). Urzędowym językiem II Rzeczypospolitej był polski, a walutą...

poleca83%

Praca powtórzeniowa do sprawdzianu z I i II wojny światowej

Wojna pozycyjna  – wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje (okopy, zasieki). Między walczącymi stronami znajduje się tzw. ziemia niczyja, nad którą żadna ze stron nie ma kontroli. Wojna...

poleca81%

Podsumowanie:Józef Piłsudski

Józef Piłsudzki 1867-1935 (Zabór rosyjski) Współtwórca niepodległego państwa Polskiego. I Wojna światowa Data rozpoczęcia:1914 Odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 rok Rola Piłsudzkiego w I Wojnie światowej [...]Józef Piłsudzki objął...

poleca80%

Przyczyny i skutki I wojny światowej

Najważniejszymi przyczynami wybuchu I wojny światowej było: 1. Rywalizacja mocarstw o kolonie 2 . Walka o wpływy polityczne 3. Zamach na austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda. 4. Stworzenie dwóch bloków...

poleca80%

Greccy Bogowie - Szkoła Podstawowa

Najważniejsi Greccy Bogowie: 1.Zeus -bóg niebios/bóg bogów 2.Posejdon - bóg mórz 3.Hades - bóg podziemi / bóg umarłych 4.Hera - bogini małżeństwa 5.Atena - bogini mądrości / bogini strategi wojennych 6.Afrodyta - bogini piękna 7.Hestia -bogini...

poleca76%

Ćwiczenia - wiek światła i rozumu

Historia i Społeczeństwo klasa 6 wydawnictwo Operon  rozdział - Idee oświecenia zmieniają świat ćw. 1 str. 60 Wspólne hasła dotyczące człowieka odnajdywane w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz Deklaracji Niepodległości Stanów...

poleca89%

Mieszko I, czyli jak przyjęliśmy chrzest

Mieszko I i chrzest Polski Przed wiekami ludzie szukali schronienia, przenosili się z miejsca na miejsce. Wreszcie Polanie założyli swoje miasto, miejsce nad Wartą.  Wkrótce Mieszko I-książę Polski poślubił się z Dobrawą-czeską księżniczką....

poleca91%

O wiekach!

Aby rozpocząć pracę musimy pierw dowiedzieć się co to jest wiek i co znaczy! Wiek, stulecie, jednostka miary czasu równa 100 lat, liczona od roku kończącego się cyframi "01". [nie koniecznie "01"] Wiek można zapisać słownie...