profil

Historia i społeczeństwo

(33)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Romuald Traugutt - notatka

Romuald Traugutt żył w latach 1826 - 1864. Wychował się na ziemiach zaboru rosyjskiego, po karierze w armii carskiej i udziale - po stronie rosyjskiej - w powstaniu węgierskim i wojnie krymskiej, został bohaterem powstania styczniowego. Dyktator...

poleca84%

Podsumowanie:Józef Piłsudski

Józef Piłsudzki 1867-1935 (Zabór rosyjski) Współtwórca niepodległego państwa Polskiego. I Wojna światowa Data rozpoczęcia:1914 Odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 rok Rola Piłsudzkiego w I Wojnie światowej [...]Józef Piłsudzki objął...

poleca83%

Najważniejsi Greccy Bogowie

1. Zeus - bóg niebios/bóg bogów 2. Posejdon - bóg mórz 3. Hades - bóg podziemi / bóg umarłych 4. Hera - bogini małżeństwa 5. Atena - bogini mądrości / bogini strategi wojennych 6. Afrodyta - bogini piękna 7. Hestia - bogini...

poleca83%

Przyczyny i skutki I wojny światowej

Najważniejszymi przyczynami wybuchu I wojny światowej było: 1. Rywalizacja mocarstw o kolonie 2 . Walka o wpływy polityczne 3. Zamach na austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda. 4. Stworzenie dwóch bloków...

poleca93%

II wona światowa w Polsce - notatka

II Wojna Światowa zaczęła się atakiem Hitlerowskich Niemiec na Polskę. Pierwsze strzały zaczęły się o godzinie 4.55 na wybrzeżu Westerplatte. Zaczęło się atakami niemieckiego niszczyciela. Niemcy używali wtedy dział krótkiego zasięgu. Polskie siły...

poleca85%

Niemcy pod rządami Hitlera

Traktat wersalski podpisano w roku 1919  a Adolf Hitler przeją władzę nad Niemcami w roku 1933 . Doszło do tego ponieważ miał on charyzmatyczną osobowość , umiał przemawiać , omamił Niemców swoją chorą polityką. Wmawiał im , że są oni...

poleca85%

Ćwiczenia - wiek światła i rozumu

Historia i Społeczeństwo klasa 6 wydawnictwo Operon  rozdział - Idee oświecenia zmieniają świat ćw. 1 str. 60 Wspólne hasła dotyczące człowieka odnajdywane w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz Deklaracji Niepodległości Stanów...

poleca85%

Napisz artykuł mówiący o największych odkrywcach według Ciebie

Niedawno, a dokładniej 15 kwietnia obchodziliśmy rocznicę dnia, w którym dziennikarz z USA wygłosił orędzie o największych odkrywcach świata. Wymienił między innymi Krzysztofa Kolumba, Mikołaja Kopernika, Edwarda Jennera, Jana Gutenberga oraz...

poleca85%

II Rzeczpospolita

Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą (1569–1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi zawartymi pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją w drugiej połowie XVIII wieku (1772–1795). Urzędowym językiem II Rzeczypospolitej był polski, a walutą...

poleca85%

Sytuacja po Kongresie Wiedeńskim, nowe idee polityczne i Wiosna Ludów

Sytuacja we Włoszech Risogiomento – idea odrodzenia narodowego Włoch Karbonariusze – incz. Węglarze, ruch dążący do wyzwolenia Italii spod monarchistycznych rządów, ważną role odgrywał Filip Buonarroti, w 1820 r. chcieli wyzwolić Sycylie z...

poleca91%

Feliks Nowosielski HSH

Feliks Nowosielski (ur. 20 listopada 1800 w Brwinowie, zm. 22 kwietnia 1864 w Londynie) –  książę i polski szlachcic-patriota, przywódca bitew pod Arsenałem, Olszynką Grochowską oraz obrony Woli. Kawaler Złotego Krzyża Virtuti...

poleca85%

Jakie czynniki i działania przyczyniły się do powstania państwa polskiego na etapie X-XI w.?

W 965 roku pewien arabski kronikarz i podróżnik opisywał Mieszka I jako szanowanego władcę. Posiadał on największy ze słowiańskich krajów, 3000 osób pod bronią i rozwinięty system podatkowy. Chrzest przyjęty przez Mieszka nie był więc jedynym...

poleca85%

Powstanie Listopadowe

Przyczyny nieurodzaj zbóż, drożyzna artykułów spożywczych, spada produkcja górniczo-hutnicza, spada eksport sukna, zamyka się fabryki, wzrost zaburzeń i niepokojów, łamanie konstytucji, tajna policja wykrywa wiele organizacji – pierwsze...

poleca85%

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, urodzony 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce w niezamożnej rodzinie. W maju 1779 roku został przyjęty do szkoły wojskowej w Brienne-le-Château. Tam zyskał opinię samotnika, który wolał naukę od towarzystwa. Od 1784 roku...

poleca93%

Rzeczypospolita pod rządami Wettinów

August II Mocny (1697-1733) - o tron rywalizował z: Jakubem, synem Jana III Sobieskiego oraz księciem francuskim Conti - koronacja 1697 - rządy: unia polsko-saska, próby umocnienia władzy królewskiej (opór szlachty), aktywna polityka...

poleca88%

Mieszko I, czyli jak przyjęliśmy chrzest

Mieszko I i chrzest Polski Przed wiekami ludzie szukali schronienia, przenosili się z miejsca na miejsce. Wreszcie Polanie założyli swoje miasto, miejsce nad Wartą.  Wkrótce Mieszko I-książę Polski poślubił się z Dobrawą-czeską księżniczką....

poleca88%

Olimpiada w starożytnej Grecji

W olimpiadzie nie mogli uczestniczyć cudzoziemcy, ludność podbita, niewolnicy oraz kobiety. Igrzyska odbywały się co 4 lata od 776r. p.n.e w Olimpii (ku czci Zeusa) na Peloponezie. Ogłaszano "pokój boży" Olimpiada trwała 5 dni....

poleca87%

Rządy Jagiellonów

Rządy Andegawenów w Polsce Po śmierci z ostatnich piastów  Kazimierza Wielkiego zgodnie z zawartą przez niego umową w 1370 roku królem Polski zostaje Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów – zawiązana zostaje polsko-węgierska unia...

poleca89%

O wiekach!

Aby rozpocząć pracę musimy pierw dowiedzieć się co to jest wiek i co znaczy! Wiek, stulecie, jednostka miary czasu równa 100 lat, liczona od roku kończącego się cyframi "01". [nie koniecznie "01"] Wiek można zapisać słownie...

poleca85%

Praca powtórzeniowa do sprawdzianu z I i II wojny światowej

Wojna pozycyjna  – wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje (okopy, zasieki). Między walczącymi stronami znajduje się tzw. ziemia niczyja, nad którą żadna ze stron nie ma kontroli. Wojna...

poleca88%

Mieszko I

Mieszko I jest uznawany za pierwszego historycznego władcę Polski. Data jego narodzin jest sporna. Urodził się w przedziale czasowym 922r - 945r. Nie wiemy wiele o jego dzieciństwie. Znamy fakt, że do siódmego roku życia był ślepy. Odzyskanie...

poleca85%

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2 Definicje Emigracja – dobrowolne lub przymusowe opuszczenie kraju na stałe lub na dłuższy czas. Autonomia – ograniczona samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych. Represje – kary,...

poleca89%

Starożytne igrzyska Olimpijskie

Olimpia – ruiny Starożytne igrzyska olimpijskie (gr. hieroj olympiakoj agones – święte igrzyska olimpijskie)[1] – panhelleńskie igrzyska odbywające się w cyklu czteroletnim ku czci boga Zeusa. Organizowano je w Olimpii (stąd nazwa igrzysk),...

poleca85%

Wielcy Polacy na wygnaniu

Ernest Malinowski - Wybitny inżynier po wygnaniu pracował głównie w Peru jego koleje przetrwały do dziś na wysokich górskich szlakach. Adam Mickiewicz- wybitny poematopisarz tworzył we Francji. W 1834 roku została opublikowana w Paryżu....

poleca89%

Historia hymnu Polskiego - Mazurka Dąbrowskiego

Mazurek dąbrowskiego, czyli polski hymn, jest jednym z symboli narodowych towarzyszących od ponad dwustu lat Polsce oraz Polakom w wielu trudnych oraz ważnych momentach. Hymn początkowo był nazywany Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Jego...

poleca89%

Sytuacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym

Dwudziestolecie międzywojenne to czas pokoju w Europie między pierwszą, a drugą wojną światową. Okres ten zaczął się, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. nasz kraj powstał po 123 latach niewoli. Graniczyliśmy z sześcioma państwami: z...

poleca90%

Twórcy i myśliciele starożytnej Grecji

1. Rzeźba Fidiasz-Największą popularnością wśród rzeźbiarzy w okresie klasycznym cieszył się Fidiasz, żyjący w V w. p.n.e. Był autorem rzeźbionych techniką chryzelefantyny tzn. przy użyciu złota i kości słoniowej posągów bogów: Zeusa...

poleca86%

wojny polsko krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polsko- krzyżackie były dobre do 1283-84 roku.Następnie...

poleca88%

Rzeczpospolita w 20 leci między wojennym.

11 listopoda 1918 roku polska odzyskała niepodległośc. 22 litopada Józef Piłsucki jako tymczasowy naczelnik pańsytwa zdecydował, że polska będzie republiką. Władze oboł rząd Ignacego Paderewskiego. 26. 01. 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu...

poleca87%

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Mussolini i Hitle r Nie wszystkie państwa były zadowolone z postanowień traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Zniszczenia wojenne przyniosły w wielu krajach biedę i bezrobocie. Fabryki produkujące broń i zaopatrzenie dla armii...

poleca85%

Przyczny Rozbiorów Polski

Myślę że bezpośrednim i wygodnym pretekstem dokonania rozbioru stała się nieudana próba porwania 3 listopada 1771 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z konfederatami barskimi. Wszystkie trzy dwory rozpętały...

poleca85%

Rozbicie dzielnicowe - 1138-1320

Rozbicie dzielnicowe - okres w historii Polski od ustawy sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego (1138 r.) do koronacji Władysława Łokietka na króla Polski (1320 r.), w trakcie którego Polska rozdrobniona została na kilkanaście księstw niepołączonych...

poleca86%

Adam Mickiewicz

Antoni Smuszkiewicz w jednej z pierwszych polskich monografii dotyczącej literatury fantastycznonaukowej wykazuje pośredni wpływ nieopublikowanej Historii przyszłości Mickiewicza na powstanie tego gatunku. Dzieło nie zostało nigdy opublikowane, a...

Ciekawostki ze świata