profil

Historia i społeczeństwo

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja100%

O wiekach!

Aby rozpocząć pracę musimy pierw dowiedzieć się co to jest wiek i co znaczy! Wiek, stulecie, jednostka miary czasu równa 100 lat, liczona od roku kończącego się cyframi "01". [nie koniecznie "01"] Wiek można zapisać słownie...

satysfakcja100%

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Mussolini i Hitle r Nie wszystkie państwa były zadowolone z postanowień traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Zniszczenia wojenne przyniosły w wielu krajach biedę i bezrobocie. Fabryki produkujące broń i zaopatrzenie dla armii...

satysfakcja90%

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, urodzony 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce w niezamożnej rodzinie. W maju 1779 roku został przyjęty do szkoły wojskowej w Brienne-le-Château. Tam zyskał opinię samotnika, który wolał naukę od towarzystwa. Od 1784 roku...

satysfakcja81%

Przyczyny i skutki I wojny światowej

Najważniejszymi przyczynami wybuchu I wojny światowej było: 1. Rywalizacja mocarstw o kolonie 2 . Walka o wpływy polityczne 3. Zamach na austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda. 4. Stworzenie dwóch bloków...

satysfakcja83%

Romuald Traugutt - notatka

Romuald Traugutt żył w latach 1826 - 1864. Wychował się na ziemiach zaboru rosyjskiego, po karierze w armii carskiej i udziale - po stronie rosyjskiej - w powstaniu węgierskim i wojnie krymskiej, został bohaterem powstania styczniowego. Dyktator...

satysfakcja69%

Niemcy pod rządami Hitlera

Traktat wersalski podpisano w roku 1919  a Adolf Hitler przeją władzę nad Niemcami w roku 1933 . Doszło do tego ponieważ miał on charyzmatyczną osobowość , umiał przemawiać , omamił Niemców swoją chorą polityką. Wmawiał im , że są oni...

satysfakcja100%

Olimpiada w starożytnej Grecji.

Olimpiada w starożytnej Grecji. W olimpiadzie nie mogli uczestniczyć cudzoziemcy, ludność podbita, niewolnicy oraz kobiety. Igrzyska odbywały się co 4 lata od 776r. p.n.e w Olimpii (ku czci Zeusa) na Peloponezie. Ogłaszano "pokój boży"...

satysfakcja60%

wojny polsko krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polsko- krzyżackie były dobre do 1283-84 roku.Następnie...

satysfakcja72%

Adam Mickiewicz

Antoni Smuszkiewicz w jednej z pierwszych polskich monografii dotyczącej literatury fantastycznonaukowej wykazuje pośredni wpływ nieopublikowanej Historii przyszłości Mickiewicza na powstanie tego gatunku. Dzieło nie zostało nigdy opublikowane, a...

satysfakcja28%

Ćwiczenia - wiek światła i rozumu

Historia i Społeczeństwo klasa 6 wydawnictwo Operon  rozdział - Idee oświecenia zmieniają świat ćw. 1 str. 60 Wspólne hasła dotyczące człowieka odnajdywane w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz Deklaracji Niepodległości Stanów...