profil

Edukacja europejska

(269)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca75%

Korzyści z przystąpienia do UE

WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE. W sprawach dotyczących: a) przemysłu - wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości - wzrost opłacalności eksportu w wyniku...

poleca84%

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Potrzeba wspólnej polityki regionalnej stała się szczególnie wyraźna w 1973 roku, po poszerzeniu Wspólnoty o Danię, Wielką Brytanię i Irlandię. Przełomem był szczyt paryski z 1974 roku i - w rok później - powołanie Europejskiego Funduszu Rozwoju...

poleca80%

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Układ instytucjonalny Wspólnot Europejskich wywodzi się z sytemu demokratycznego przyjętego przez ich państwa członkowskie. Jednostkowe rozwiązania i kompetencje poszczególnych organów są wprawdzie w skali...

poleca83%

Andora

Andora, Księstwo Andory (Principat d'Andorra, Principado de Andorra, Principaut d'Andorre) - małe księstwo w południowo-zachodniej Europie, bez dostępu do morza. Graniczy od północy z Francją i od południa z Hiszpanią. Principat d'Andorra...

poleca84%

Parlament Europejski - historia, skład, struktura

Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1957 roku. Wtedy to utworzono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Od 1962 roku przyjęło ono nazwę Parlament Europejski. Siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu, gdzie odbywają się...

poleca84%

Wszystko o Integracji Europejskiej

Wszystko znajduje sie w załączniku: tematy: 1. Integracja Europejska- zagadnienia ogólne 2. Główne etapy integracji europejskiej Lata 1945 – 1957 - od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich Lata 1957 – 1992 – od...

poleca84%

Unia Europejska- wczoraj, dziś i jutro

Początkiem dzisiejsze Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Wspólnota ta została powołana w 1951 roku, ej celem było utworzenie wspólnego (ogólno europejskiego) rynku węgla i stali. Miało tak się stać po przez...

poleca85%

System edukacji a potrzeby rynku pracy – kompatybilność ze standardami Unii Europejskiej

System edukacji a potrzeby rynku pracy – kompatybilność ze standardami rynku Unii Europejskiej. Funkcjonujący w Polsce system edukacji, regulowany ustawą o systemie oświaty z 1991r. Cechuje wiele wad determinujących zakres, kierunki i poziom...

poleca85%

Korzyści i koszty dla gospodarstw rolnych i polskiej gospodarki

Przemiany ustrojowe zainicjowane w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych postawiły przed polską gospodarką, w tym także przed rolnictwem i wsią nowe wyzwania. Wiążą się one zarówno z obiektywną koniecznością głębokiej restrukturyzacji i...

poleca83%

Instytucje i kalendarium Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Rada Europejska Tworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest kreślanie strategicznych celów rozwoju Unii,...