profil

Biologia

(6312)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca89%

Rodzaje kości i ich przykłady

1. KOŚCI PŁASKIE: - kości czaszki - łopatka - kości sklepienia mózgoczaszki - mostek - kość biodrowa 2. KOŚCI KRÓTKIE: - kości nadgarstka - kości stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z gruzem piętowym, sześcienna, klinowata) 3....

poleca90%

Wierszyk pomagający zapamiętanie ułożenia kości nadgarstka

Łódka płynie, księżyc świeci, trójgraniasty groszek leci, O trapezie, trapeziku, powieś główkę na haczyku.

poleca85%

Biologia - Genetyka

DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy, zawiera informacje o wszystkich cechach organizmu, dzieli się na odcinki zwane genami. 1 gen to 1 białko lub 1 cecha. DNA mieści się w jądrze komórkowym. Złożony z nukleotydów składających się z zasady azotowej,...

poleca79%

Znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka

Bakterie mają bardzo duże znaczenie w przyrodzie jak i w życiu człowieka. Czasami źle wpływają na środowisko i gospodarkę człowieka, lecz są takie przypadki bakterie pomagają. Pozytywna rola bakterii w środowisku - Bakterie powodują rozkład...

poleca82%

Odżywianie i układ pokarmowy pająka

Rząd pająki liczy około 20000 gatunków. Do tego rzędu należą pająki, których sposobem odżywiania się zajmiemy, ale również kosarze i roztocze, do których należą groźne dla człowieka kleszcze, świerzbowce i rozkruszki. Układ pokarmowy i sposób...

poleca77%

Funkcje organelli komórkowych - pojęcia

Aparat Golgiego - przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje Błona komórkowa - umożliwia wymianę niektórych substancji między komórką, a środowiskiem Chloroplasty - nadają kolor, przeprowadzają fotosyntezę. Chromatofory -...

poleca83%

Cechy istot żywych

1. Odżywianie 2. Oddychanie 3. Wydalanie 4. Wzrost 5. Pobudliwość 6. Ruch (tylko u zwierząt) 7. Rozmnażanie Sposoby odżywiania Samożywność -organizmy roślinne same wytwarzają sobie pokarm w procesie fotosyntezy Cudzożywność-...

poleca84%

Fotosynteza

Fotosynteza jest złożonym procesem biochemicznym, zachodzącym głównie w liściach a dokładniej w chloroplastach. To proces anaboliczny, wiążący się z dostarczeniem z zewnątrz energii świetlnej. Przeprowadzana jest wyłącznie przez organizmy...

poleca84%

Układ narządu ruchu - Szkielet

Szkielet: Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcje: -Wzrostową -Ochronną dla narządów -Krwiotwórczą -Magazynującą Kształt kości...

poleca73%

Proste doświadczenie z biologii - metoda naukowa

Obserwacja : Roślina posadzona w piasku wolniej rośnie, niż roślina posadzona w ziemi ogrodniczej. Problem badawczy : Dlaczego roślina posadzona w piasku wolniej rośnie. Hipoteza : Przyczyną jest zbyt mała ilość wody. Doświadczenie :...

poleca83%

Budowa białek, cukrów i tłuszczów

Białka: Podstawową jednostką budulcową białek jest aminokwas. Spośród 100 aminokwasów znanych w przyrodzie, tylko 20 wchodzi w skład białek. Łączą się one ze sobą w łańcuchy o różnej długości. O właściwościach białka decyduje liczba aminokwasów...

poleca80%

Parki Narodowe w Polsce i ich symbole

1. Słowiński Park Narodowy - mewa 2. Woliński Park Narodowy - bielik 3. Park Narodowy Bory Tucholskie - głuszec 4. Drawieński Park Narodowy - wydra 5. Park Narodowy Ujście Warty - gęś zbożowa 6. Wielkopolski Park Narodowy - puchacz...

poleca79%

Modyfikacja korzeni

KORZENIE SPICHRZOWE np. u buraka i rzodkiewki. Magazynują one substancje odżywcze KORZENIE KURCZLIWE np. u storczyków. Mogą one się skracać i wciągać roślinę głębiej w glebę. KORZENIE PODPOROWE np. u pandana. Ich funkcją jest...

poleca83%

Rola mikroorganizmów w przyrodzie i dla człowieka.

Mikroorganizmy to ogólna nazwa organizmów o mikroskopijnej wielkości,do których należą wszystkie bakterie i zbliżone do nich organizmy,pierwotniaki,wirusy,liczne glony oraz niektóre grzyby. Zamieszkują wszystkie środowiska, a w niektórych tylko...

poleca83%

Charakterystyka zwierząt

Typ zwierząt Sposoby rozmnażania pierwotniaki "podział podział wielokrotny hologamiczny izogamiczny" jamochłony "płciowy bezpłciowy" płazińce podział poprzeczny obleńce płciowe pierścienice płciowe Stawonogi skorupiaki płciowe...

poleca75%

Różnice pomiędzy komórka roślinną a zwierzecą

Komórka roślinna posiada ścianę komórkową i chloroplasty, których komórka zwierzęca nie posiada. Ale te komórki posiadają także te same organelle tj. błonę komórkową, cytoplazmę, jądro, mitochondrium, a także wodniczkę. Komórka roślinna: -...

poleca82%

Skóra - sprawdzian wiadomości

1. Jakie funkcje pełni skóra? (6 pkt.) 2. Opisz ogólną budowę. (10 pkt.) a) Narysuj ogólną budowę skóry. (10 pkt.) * 3. Jakie znasz wytwory naskórka? (4 pkt.) 4. Porównaj funkcje gruczołów potowych i łojowych. (6 pkt.) * 5. Jak dbać o higienę...

poleca80%

Dlaczego powinniśmy chronić środowisko?

Środowisko naturalne jest niezwykle ważnym, choć na co dzień niezauważanym i niedostrzeganym elementem życia. Ono stanowi jednak nasze otoczenie i właśnie dla tego musimy je chronić. Jeżeli nie zadbamy o jego czystość, skazani będziemy na życie w...

poleca81%

Budowa i rola szkieletu osiowego

- kość osiowe to klatka piersiowa , kręgosłup i czaszka - czaszka: kości parzyste: - kość czołowa - kość klinowa - kość ciemieniowa - kość skroniowa - kość potyliczna kości nieparzyste: - kość nosowa - kość jarzmowa - szczęka...

poleca83%

Witaminy i ich podział - przykłady

Rozpuszczalne w LIPIDACH retinol= rodopsyna (pobudliwość siatkówki) - A wątroba,jaja,masło,mleko,tran,marchew,pomidory ślepota zmierzchowa,zanikanie nabłonków== BIG-zabarwienie skóry,wypadanie włosów== gospodarka wapniowa(wchłanianie w...

poleca82%

Plusy i minusy energii jądrowej.

Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się, jakie są najlepsze sposoby jej pozyskiwania. Pierwszym źródłem był ogień. Jednakże nie był on wystarczający gdyż ludziom potrzebne było coraz to większe pokłady...

poleca85%

Budowa kończyn.

Kończyna górna: - obojczyk - łopatka - kość ramienna - kość promieniowa - kość łokciowa - kość nadgarstka - kość śródręcza - paliczki Szkielet kończyny górnej składa się z 32 kości. Aż 27 z nich wchodzi w skład ręki. Kończyna dolna:...

poleca83%

Osiągnięcia biologii, które były, są i będą najistotniejsze

Biologia to nauka ożyciu, która skupia się na chaakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu oraganizmów żywych, jak również sposobie powstawania nowych gatunków. Pisząc o biologii mam na myśli medycynę. W tej dziedzinie jest bardzo wielu...

poleca82%

Jak możemy dbać o środowisko?

1) Na zakupy zaopatrz się w ekologiczną torbę z materiału, a nie z folii. 2) Nie marnuj energii świetlnej, ponieważ aby wyprodukować prąd - należy spalić węgiel, który wydziela w powietrze szkodliwe gazy. Wyłączaj zbędne światła - każda...

poleca85%

Porównanie układu oddechowego bezkręgowców i kręgowców

UKŁAD ODDECHOWY BEZKRĘGOWCÓW *pierwotniaki- Pierwotniaki mają olbrzymią powierzchnię względną. Wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią komórki. Energia wytwarzana jest w tlenowym oddychaniu wewnątrzkomórkowym. Tylko u pasożytów jest...

poleca84%

Dlaczego nasze lasy zmieniają wygląd w ciągu roku

Lasy zrzucają liście na zimę na obszarach, gdzie LATO JEST CIEPŁE, z opadami deszczu, a ZIMA ŁAGODNA, z opadami śniegu i spadkami temperatury poniżej 0 C(stopni).Las liściasty strefy umiarkowanej zmienia wygląd wraz ze zmianą pór roku, ponieważ...

poleca80%

Funkcja tkanki nabłonkowej

Główną funkcją tkanki nabłonkowej jest osłanianie ciała zwierzęcia od środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego (np. osłania jelito). Tworzy ona pokrycie ciała, wyściela światło jelita i naczyń krwionośnych. Tkanka nabłonkowa tworzy twory rogowe,...

poleca73%

Komórka zwierzęca - pojęcia

Komórka zwierzęca - w komórce zwierzęcej znajduje się: błona komórkowa, wodniczka, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, mitochondrium, aparat Golgiego, cytoplazma. Błona Komórkowa - komórka jest otoczona błoną komórkową. Tylko woda...

poleca80%

Bezkręgowce: parzydełkowce, płazińce, pierścienice, stawonogi

Parzydełowce stułbia: a)jest stułbiopłazem b)występuje w wodach słodkich, ma postać workowatego polipa. c)jest przytwierdzona do podłoża stopą. d)ciało budują trzy warstwy: -zewnętrzna ekoderma - śrd mezoglea - wewn entoderma...

poleca83%

Tkanki zwierzęce

Tkanka Nabłonkowa Okrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne. W tkance tej komórki ściśle do siebie przylegają. Mogą tworzyć jedną warstwę ( nabłonek jednowarstwowy) lub kilka warstw (nabłonek wielowarstwowy). Ze względu na...

poleca81%
poleca87%

Znaczenie bakterii

Pozytywne znaczenie bakterii: - Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować - Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć na mało żyznych glebach - Wychwytują one gazowy azot z...

poleca79%

Liść jako organ oddychania, fotosyntezy, transpiracji

Liść jest organem fotosyntezy, oddychania i transpiracji. W moim referacie bliżej przyjrzę się tym procesom i miejscu ich zachodzenia – liściu. Na początku chciałabym krótko wyjaśnić znaczenie pojęcia fotosynteza. Otóż proces...

poleca84%

Genetyka

1. DNA-PODSTAWOWY NOŚNIK INFORMACJI GENETYCZNEJ. a)Budowa: z 4 nukleotydów. Każdy nukleotyd składa się z pentozy-deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i zasady azotowej. Zasady azotowe różnicują nukleotydy(A ademina T tymina C cytozyna G...

poleca79%

Choroby zakaźne i choroby niezakaźne

WSTEP: Zdrowie- stan prawidłowo funkcjonującego, niedotkniętego chorobą, żywego organizmu Choroba- jedno z podstawowych pojec medycznych , ogólne określenie każdego odstępstwa od stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu. Choroba polega...

poleca82%

Przebieg i znaczenie replikacji DNA

Są trzy rodzaje replikacji: 1. Konserwatywna 2. Przypadkowa 3. Semikonserwatywna Przebieg replikacji: I: Incjacja- rozpoczęcie Enzym helikaza rozpoznaje miejsce inicjacji, replikacji, i rozcina wiązania wodorowe. Tworzą się widełki...

poleca80%

Pierścienice

Pierścienice Pierścienice (Annelida), to typ zwierząt bezkręgowych, żyje ich ok. 7000 gatunków. Charakteryzują się wydłużonym kształtem ciała z wyraźnie zaznaczonymi płatami głowowymi i odbytowymi oraz tułowiem podzielonym na segmenty. Powłokę...

poleca83%

Praktyczne znaczenie nauk biologicznych

Nauki biologiczne, których zakres sięga od czasów najdawniejszych do współczesności zaskakują ciągle nowymi odkryciami sięgającymi daleko w przeszłość jak i w przyszłość. Pozwalają lepiej poznać powstanie i rozwój życia na Ziemi i przyczyniają się...

poleca83%

Choroby i higiena skóry - prezentacja

Prezentacja w załączniku

poleca79%

Komórka - funkcje organelli komórkowych

Komórka podstawowe wiadomości Komórka jest to najmniejsza forma strukturalna i funkcjonalna wszystkich organizmów żywych. Wyróżniamy 2 typy komórek Eukariotyczną - zawierającą jądro komórkowe. Występuje w formie jarówno jedno- i...

poleca81%

Układy i ich funkcje- biologia

CHOROBY UKłADU ODDECHOWEGO: Układ oddechowy jest narażony na chorobotwórcze lub drażniące działanie zawartych w powietrzu czynników: * wirusów * bakterii * grzybów * pyłków * gazów Bardzo częste są zakażenia, przeważnie będące wynikiem infekcji...

poleca83%

RNA

RNA kwas rybo nukleinowym Budowa nukleotydu RNA to kwas fosforowy cukier pentoza jedna z zasad azotowych abenina tynina guanina.RNA występuje w postaci pojedynczej nici Rola RNA odczytuje informacje genetyczna, bierze udział w biosyntezie...

poleca82%

Cytoplazma.

Cytoplazma: I. - część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym II. - cała protoplazma komórki prokariotycznej (czyli nie posiadającej jądra komórkowego) Dzieli się ją na cytoplazmę podstawową oraz retikulum...

poleca84%

Aparat ruchu oraz szkielet osiowy.

Kości człowieka tworzą szkielet, którego głównymi funkcjami są: - Dźwiganie ciężaru ciała; - Nadawanie organizmowi wielkości i kształtu; - Ochrona niektórych narządów przed urazami; - Wytwarzanie komórek krwi; - Gromadzenie substancji...

poleca77%

Komórka zwierzęca roślinna i bakteryjna

Komórka roślinna Chloroplast-zielony plastyd zawierający chlorofil. W chloroplastach odbywa się proces fotosyntezy. Chloroplasty zawierają własny DNA, zdolne są do rozmnażania. Występują w liściach i...

poleca84%

Jak ja mogę chronić środowisko?

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie: "Jak ja mogę chronić przyrodę?" Otóż są pewne sposoby... 1) Gaszenie światła po wyjściu z...

poleca78%

Kotlina Kongo

Kotlina Kongo położona jest w centralnej Afryce ( na równiku )w dorzeczu drugiej co do wielkości rzeki- Kongo ( Zair). W Demokratycznej Republice Kongo, a większość niej zajmuje gęsty las równikowy. Temperatura nie spada poniżej -15C, średnie...

poleca85%

Antropogeneza - ewolucja człowieka

Antropogeneza zajmuje się : -rekonstrukcją drzewa rodowego człowieka -wyjaśnianiem procesu ewolucyjnego w kierunku powstania człowieka Gatunek Homo Sapiens należy do rzędu ssaków naczelnych. Są one istotami o bardzo...

poleca82%

DNA, RNA - ściąga do druku

Gotowa ściąga do druku dostępna w załączniku

poleca76%

Budowa i funkcje skóry człowieka

Skóra - zewnętrzna powłoka ciała kręgowców. Funkcje skóry Podstawowe funkcje skóry to: izolacja środowiska wewnętrznego od zewnętrznego (czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych) - mechaniczna osłona i biologiczna obrona...