profil

Drgania harmoniczne

poleca 79% 1171 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruch harmoniczny to ruch drgający spowodowany siłą o wartości wprostproporcjonalnej do wychylenia z położenia równowagi. Wzór na okres drgań wahadła sprężynowego T=2∏√m/k k- współczynnik sprężystości sprężyny (dla kulki zawieszonej na sprężynie) Wahadło matematyczne to kulka o masie m zawieszona na nieważkiej i nierozciągliwej nici. Przy małych kątach wychylenia ruch wahadła matematycznego jest ruchem harmonicznym. k-współczynnik proporcjonalności (dla kulki zawieszonej na nitce i ma wartość k=m*g/l) Wzór na okres drgań wahadła matematycznego T=2∏√l/g Drgania – własne (raz wprawione w ruch wahadło wykonuje aż do zatrzymania się drgania) – wymuszone (gdy drgania ciała wykonuje zewnętrzna siła, zmieniająca się okresowo) Dwa wahadła matematyczne o tej samej długości mają taki sam okres drgań. Rezonans mechaniczny to zjawisko pobudzenia ciała do drgań w skutek przekazywania mu drgań o okresie równym okresowi drgań własnych tego ciała.
Położenie równowagi – położenie ciała przed wprowadzeniem go w ruch drgający Wychylenie x – współrzędna położenia ciała drgającego w pewnej chwili Maksymalne wychylenie z położenia równowagi, czyli amplituda A Okres drgań – czas, w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie Częstotliwość drgań – ilość drgań w jednej sekundzie Cechy ruchu harmonicznego – 1) jest to ruch okresowy, 2) prędkość ciała ulega zmianie, zmienia się jej wartość i zwrot, 3) w położeniach maksymalnego wychylenia szybkość ciała drgającego jest równa zeru, 4) podczas przechodzenia przez położenie równowagi ciało ma maksymalną szybkość, 5) ciało zbliża się do położenia równowagi ruchem przyśpieszonym, a oddala się od niego opóźnionym. Częstotliwość drgań własnych – odwrotność okresu drgań własnych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta