profil

Pediatria

(16)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
satysfakcja90%

Bóle brzucha u dzieci – różnicowanie

Bóle brzucha są jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się dziecka do lekarza. Ból jest subiektywnym odczuciem i różny jest próg jego odczuwania u poszczególnych osób. Jest odczuwany w okolicy jamy brzusznej o zlokalizowanym lub rozlanym,...

satysfakcja78%
satysfakcja90%

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza (z ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. Należy do chorób uwarunkowanych genetycznie. Każdy z nas ma dwa garnitury genów decydujących o naszym rozwoju, wyglądzie, zachowaniu, zdrowiu i...

satysfakcja94%

Dziecko z padaczką

Charakterystyka choroby Padaczka – epilepsja – jest cierpieniem znanym od starożytności, które mimo postępu medycyny i oświaty nadal jest obarczone różnymi mitami i przesądami. Przeważa pogląd, że padaczka nie jest jednostką chorobową, lecz...

satysfakcja90%

Zakażenia dróg moczowych u dzieci

Zakażenie układu moczowego (ZUM) obejmuje wiele stanów chorobowych spowodowanych wtargnięciem drobnoustrojów do dróg moczowych. W warunkach prawidłowych - z wyjątkiem dalszego odcinka cewki moczowej - są one jałowe. Różnorodność postaci i...

satysfakcja85%

Stymulacja dzieci metodą Vojty

STYMULACJA DZIECI METODĄ VOJTY Jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub...

satysfakcja72%

Czynniki rowoju osobniczego - charakterystyka wybranego

Każdy dorosły człowiek posiada większą lub mniejszą wiedzę na temat czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Niestety u większości jest to wiedza podstawowa. Brak tej wiedzy powoduje, iż nie potrafimy zapewnić naszym dzieciom optymalnych...

satysfakcja82%

Krótko o cechach charakterystycznych zdrowego noworodka

Okres życia chorego od momentu urodzenia do ukończenia pierwszego miesiąca nazywamy okresem noworodkowym, a dziecko w tym okresie – noworodkiem. Przeciętna waga noworodka donoszonego waha się od 2800 g do 4000 g. Każde dziecko o wadze poniżej...

satysfakcja83%

Rozwój inteligencji w pierwszych latach życia

ROZWÓJ INTELIGENCJI W PIERWSZYCH LATACH ŻYCIA Rozwój jest procesem, w trakcie którego dziecko wzrasta fizycznie - rośnie, przybiera na wadze, opanowuje i doskonali umiejętności chodzenia, chwytania, patrzenia, słuchania oraz dojrzewa psychicznie...

satysfakcja83%

Dziecko krzywdzone fizycznie.

Krzywdzenie dzieci występuje w każdym kraju i dotyczy wszystkich grup społecznych i kulturowych. O skali i ważności tego problemu świadczy fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia opracowała definicję maltretowania dziecka; Za maltretowanie dzieci...