profil

Analiza rynku

(29)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja94%

Branża FMCG -z czym się to je?

Przeglądając oferty pracy w różnych, nowoczesnych portalach ogłoszeniowych, na pewno zauważyłeś obcobrzmiące branże działalności gospodarczej. Jedną z takich branż jest FMCG. Cóż kryje się pod tym tajemniczym skrótem? Otóż, jest to anagram pojęcia...

satysfakcja70%

Rynek i jego rodzaje.

Rynek i jego rodzaje Rynek – jest jedną z podstawowych kategorii w ekonomi, stanowi on ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług. Dla jego istnienia niezbędne jest występowanie, co najmniej dwóch podmiotów wymiany tj....

satysfakcja100%

Podstawy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego

Inwestycja jest to zaangażowanie pewnej ustalonej kwoty pieniędzy na określony okres czasu , tak aby w przyszłości otrzymać jego zwrot rekompensujący inwestorowi czas, w którym pieniądze te były zaangażowane, przewidywany współczynnik inflacji...

satysfakcja77%

Analiza wskażnikowa przepływów pieniężnych (Cash Flow)

Cała praca w załączniku. Polecam praca na 4 na pewno!

satysfakcja64%

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych obszarów analizy ekonomicznej. Stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy w...

satysfakcja74%

Część badawcza

Rozdział III. Cel pracy, metodyka i zakres badań. 3.1. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie postawy mieszkańców powiatu jaworznickiego wobec aborcji i eutanazji. W świetle nagłośnienia przez media oraz w związku z...

satysfakcja74%

Rynek cukru

Praca w załączniku

satysfakcja75%

System motywacyjny w teorii zarządzania

1.1. Planowanie zasobów ludzkich 1.2. Rekrutacja i selekcja 1.3. Pojęcie i składniki motywacji 1.4. Teorie i modele motywacji 1.4. Teorie i modele motywacji W każdej organizacji, w której są ludzie należy pobudzać ich do działania. Pobudzać...

satysfakcja65%

Badanie rynku internetowego w Polsce

Rynek badań internetowych w Polsce Wstęp 1.Rozwój internetu 2.Badania w internecie 3.Polskie instytucje badające rynek internetowy Zakończenie Bibliografia Bibliografia Źródła internetowe: 1.http://www.pbi.org.pl/...

satysfakcja64%

Co sądzisz o podatku dochodowym i jego znaczeniu

Podatek dochodowy jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Prawo w Polsce rozróżnia podatek dochodowy na: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek...