profil

Termodynamika

(17)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca81%

Chłodziarka absorpcyjna i sprężarkowa

Chłodziarka to maszyna robocza, której zadaniem jest obniżenie temperatury środowiska chłodzonego, kosztem doprowadzonej energii. W chłodziarkach absorpcyjnych energię dostarczamy w postaci ciepła, natomiast w pozostałych (sprężarkowych,...

poleca83%

Termodynamika - zaliczenie

W załączniku znajduje sie ściąga na zaliczenie termodynamiki!! Mam nadzieje że komuś się ona przyda w tym trudnym czasie sesji - zwłaszcza dla chemików!!!! :)

poleca82%

Przemiana termodynamiczna gazów i pary wodnej

Przemiana termodynamiczna, ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fizycznego od stanu początkowego A do końcowego B; jeśli wszystkie stany pośrednie układu można uważać za stany równowagi termodynamicznej, to proces...

poleca83%

Mechanika płynów - przemiana izotermiczna sprawozdanie

PRZEMIANA IZOTREMICZNA I. Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie prawa Boyle’a-Mariotte’a tzn. zależności II. Opis doświadczenia W doświadczeniu izotermicznie zmienia się objętość gazu w lewym ramieniu U-rurki nad...

poleca85%

Egzamin fizyka

1.Wektorowy opis ruchu krzywoliniowego (parametry ruchu: położenie, prędkość, przyspieszenie) Związki między wielkościami liniowymi i kątowym. ; ; ; ; W ruchu obrotowym wielkością analogiczną do przesunięcia jest przesunięcie...

poleca80%

Szczególne przypadki bilansu energetycznego

W załączniku znajdyją się opracowane wzory z wyjaśnieniami dotyczace bilansu energetycznego!!

poleca79%

Badanie wilgotności powietrza

1. Celem pomiaru jest wyznaczenie wilgotności powietrza 3. Tabela pomiarowa a) Obliczamy średnia termometru mokrego b) Obliczanie średniej termometru suchego c) Obliczanie błędu bezwzględnego e) Średnia arytmetyczna f) Wyznaczanie...

poleca79%

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru

1. Krótki wstęp teoretyczny 1.1 Gęstość Aby wyznaczyć gęstość płynu ? w pewnym jego punkcie, wydzielamy mały element objętości ?V w otoczeniu tego punktu i mierzymy masę ?m płynu zawartego w tej objętości. Gęstość płynu jest równa: ? = ?m/?V...

poleca79%

Sprawdzenie zasady zachowania energii mechanicznej

1. Krótki wstęp teoretyczny. 1.1. Rzut ukośny ? polega on na tym, że cząstka porusza się w płaszczyźnie pionowej z pewną prędkością początkową v0 oraz z przyśpieszeniem ziemskim g, skierowanym zawsze pionowo w dół. Może to być lot piłki, ale nie...

poleca75%

Budowa i zasada działania maszyny cieplnej.

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że po...