profil

Pierwsza pomoc

(21)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Pierwsza pomoc-zasady udzielania

Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala). Rozróżnia...

poleca84%

Zatrucia - podstawowe wiadmośći, pierwsza pomoc w zatruciach,

Zatrucie – zespół objawów chorobowych wywołanych substancjami trującymi tzw. truciznami Drogi wchłaniania: układ pokarmowy: leki, alkohol, detergenty, grzyby układ oddechowy: CO i CO2; skóra i błony śluzowe: atropina, środki żrące, pestycydy;...

poleca83%

Anatomia i fizjologia człowieka

Biologia- to nauka o organizmach żywych. 1. 2. KOMÓRKA KOMÓRKĄ- zarządza jądro( reguluje jej funkcje). W jądrze jest jeszcze małe jąderko. Z zewnątrz otacza i chroni cienka...

poleca85%

Pierwsza pomoc przedmedyczna

dosyć przystępnie i na temat :D

poleca85%

Urazy kręgosłupa - prezentacja

Praca znajduję się w załączniku w postaci Prezentacji Power Point

poleca86%

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Etapy pierwszej pomocy 1. ocena...

poleca85%

Badanie neurologiczne

Elementy badania neurologicznego: 1. badanie stanu świadomości 2. badanie głowy 3. badanie objawów oponowych 4. badanie nerwów czaszkowych 5. badanie układu ruchu 6. badanie czucia 7. badanie mowy Badanie stanu świadomości: a) ocena orientacji co...

poleca85%

Praca z ratownictwa - pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym

Zasady udzielania pierwszej pomocy w gabinecie kosmetycznym w wybranych przypadkach W każdym miejscu pracy istnieje zagrożenie ulegnięciu wypadkowi. Dlatego niezbędne jest wyeliminowanie zagrożeń. Jednak pomimo najlepszych starań i rozwiązań...

poleca85%

Pierwsza pomoc

„Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia” Zespół czynności podejmowanych dla zapewnienia w pierwszej kolejności podstawowych funkcji życiowych ustroju przed natychmiastową , bezprzyrządową diagnostykę stanu ogólnego wg prostego schematu :...

poleca90%

Udary mózgu - skrypt do prezentacji

Udar mózgu - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Czynniki ryzyka udaru {Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego...

poleca85%

Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego - konspekt fr.

PRZEDMIOT: Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego TEMAT: Zatrucia PROWADZĄCY: CZAS: 45 minut ILOŚĆ OSÓB: 26 AUDYTORIUM: klasa I wydziału ratownika medycznego CEL OGÓLNY: wiedza na temat zatruć i postępowania z nimi CELE...

poleca85%

Omdlenie

Omdlenie stanowi bodaj najczęstszą, a zarazem najmniej groźną formę przemijających i nawracających zaburzeń świadomości. Istota omdlenia polega na chwilowym niedokrwieniu mózgu, wskutek czynnościowych zaburzeń regulacji krążenia ogólnego, w wyniku...

poleca85%

Określenie momentu śmierci

To pytanie często jest zadawane medykowi sądowemu przy różnych okazjach. Ustalenie czasu śmierci nie jest czynnością która opiera się na wróżeniu z fusów czy lotu ptaków, lecz bazuje na wieloletnich, jeżeli nie wielowiekowych, obserwacjach zmian...

poleca88%

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby. Sformułowanie...

poleca90%

BLS, ostra niedrożność dróg oddechowych, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, napad padaczki, hipoglikemia, wstrząs mózgu, rany głowy.

BLS - (ang. basic life support) podstawowe zabiegi resuscytacyjne - polega m.in na uciskaniu klatki piersiowej i oddechach ratowniczych; Działania reanimacyjne podejmujemy w następującej kolejności: A (airways) - udrożnić drogi oddechowe; B...

poleca85%

Ochrona przecwipożarowa - podstawowe wiadomości na temat pożaru, pierwsza pomoc

Ochrona przeciwpożarowa: to zapobieganie i zwalczanie pożarów. Przyczynami powstawania pożarów mogą być: - wadliwa instalacja urządzeń elekt, lub nieprawidłowe używanie urządzeń instalacji urządzeń elekt. - użytkowanie urządzeń elektrycznych...

poleca85%

Ściąga podręczna

podręczna ściąga z pierwszej pomocy

poleca85%

Ratownik medyczny

ratownik medyczny

poleca86%

Wstrząs septyczny - fazy

I - Faza hiperdynamiczna/wstzrąs ciepły/: przyspieszenie i pogłębienie oddechu, lęk, gorączka, obniżone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, skóra gorąca, sucha, czerwona. II - Faza hipodynamiczna/zimny/: ciśnienie krwi obniżone,...

poleca85%

Katastrofy i wypadki tramwajowe.

Większość rejestrowanych wypadków i katastrof tramwajowych ma tragiczne następstwa, giną bowiem w wyniku tych zdarzeń zarówno pasażerowie, jak i inni użytkownicy dróg. Jednakże w skali kraju zjawisko to nie stanowi większego problemu. Związane...

poleca86%

Medycyna sportowa

2.Dysfunkcje nadgarstka- skręcenia, zwichnięcia, złamanie wyrostka haczykowatego k. haczykowatej, konflikt promieniowi łódeczkowaty, 3.Uszkodzenie łękotki – blok kolana 4. Skręcenie nadgarstka – upadek, działanie siły kinetycznej 5.kolano...

Ciekawostki ze świata