profil

Organizacja pracy biurowej

(11)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca82%

Zasady redagowania pism

Praktyka administracyjna wypracowała różne zasady redagowania pism. Ich stosowanie pozwala uniknąć błędów. Do podstawowych reguł, których należy przestrzegać, należą: - konspekt - przejrzystość, - kompletność, - sugestywność, - zwięzłość,...

poleca84%

Ściąga - prace biurowe część 3

ściąga - prace biurowe 3

poleca80%

Redagowanie pism - notatka

Tajemnice redagowania pism Korespondencja jest jedną z form komunikowania się, wymiany myśli, ustalania bądź uzgadniania stanowisk. Szczególne znaczenie w działalności firm mają pisma biurowe (zapytania, informacje, decyzje, zawiadomienia)....

poleca84%

Ściąga - prace biurowe część 2

ściąga - prace biurowe 2

poleca85%

Informacja w pracy biurowej

Temat: Informacja w pracy biurowej Zarządzanie to takie działanie w wyniku którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w jak najbardziej efektywny sposób. Decyzja Kontrola Informacja Działanie Polecenie Polecenie Działanie...

poleca85%

Biurowość

Biuro-odpowiednio przystosowane i wyposazona pomieszczenie przeznaczone do:-opracowywania przez pracownikow infofmacji niezbedznych do podjecia decyzji.-sporzadzania roznego rodzaju dokumentow i pism.-zbierania informacji dotyczacych zakresu...

poleca85%

Korespondencja handlowa

Mianem korespondencji handlowej określa się wszelkiego rodzaju pisma, jakie wymieniane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest dostawcą, a drugi - odbiorcą. Korespondencja handlowa obejmuje dwie grupy pism: 1-dokumenty typowe...

poleca85%

Biurowość - komunikacja i przepływ informacji.

Istota kultury zawodu. 1)kultura materialna-obejmuje technika technologia,która sluzy do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka. 2)k.duchowa-sluzy do porozumienia się ludzi i obejmuje ona wiezy moralności i relige. 3)k.osobista-to...

poleca85%

Praca biurowa- Od obiegu pism do systemu kancelaryjnego

Obieg pisma - jest to droga od momentu wpłynięcia pisma do firmy do momentu załatwienia sprawy. Czynności związane z obiegiem pisma dzielone są na 3 fazy: -przyjmowanie pisma -załatwianie sprawy - wysyłanie odpowiedzi W każdej fazie pisma...

poleca85%

Ściąga - prace biurowe.

ściąga - prace biurowe

poleca85%

Pracownie ekonomiczne ( instrukcja kancelaryjna, akta, zebranie, środki techniczne ) ściagi

Instrukcja kancelaryjnna- określa zasady i tryby postępowania przy wykonywaniu typowych czynosci biurowych oraz sposob postepowaia z aktami. instru kncela opracowana jest indywidualnie dla kazdego przedsiebiorstwa czy instytucji. Jej zakres i...

Ciekawostki ze świata