profil

Programowanie

(77)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Excel - Funkcja kwadratowa

Proste cwiczenie w Excel - u , pseudo programik obliczajacy pierwiastki rownania kwadratowego i liniowego w zaleznosie od wprowadzonych danych. W zaleznosci od wspólczynnika a i b (liczbowego) pojawiaja sie i znikaja rozne rzeczy :)

poleca84%

Prosty kalkulator w Delphi

Napisanie prostego kalkulatora w Delphi nie jest rzeczą trudną. Powinien sobie z nią poradzić nawet początkujący programista. Tak więc wrzucamy na formę: 2 komponenty Edit 1 Button 22 etykiety (Label) Rozmieszczamy je w następujący...

poleca84%

Tworzenie funkcji i procedur w Turbo Pascalu

Procedury to „części” kodu programu, które wykonują przydzielone im zadanie. Procedury które pewnie znasz to np. Write. Powoduje ona wypisanie na ekranie tego, co podaliśmy w nawiasie. Jest zawarta w standardowych bibliotekach, więc nie musimy...

poleca83%

Prosty kalkulator w Turbo Pascalu

Program kalkulator; uses crt; var a,b,wynik:real; znak:char; begin clrscr; Write('Podaj pierwsza liczbe: '); {Podajemy pierwsza liczbe} Readln(a); Write('Podaj druga liczbe: '); {Podajemy druga liczbe} Readln(b);...

poleca83%

Podstawy programowania w C++ - pierwsze programy wraz z treścią zadań.

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM WYŚWIETLAJĄCY NA EKRANIE "WIZYTÓWKĘ"...

poleca84%

Zliczanie dniówek i wynagrodzenia EXCEL

Arkusz kalkulacyjny zlicza wszystkie typy dniówek przepracowanych przez każdego pracownika i oblicza należne wynagrodzenie miesięczne.

poleca84%

C++ podstawa wprowadzenie

Nazwa zmiennej: nie może być slowem kluczowym jezyka, musi spelniac warunki: pierwszy jej znak powinien być litera lub znakiem podkreslenia, pozostale zas musza być literami,cyframi bądź znakami podkreślenia, wielkość liter ma znaczenie, czyli np....

poleca81%

Oprogramowanie narzędziowe.

Oprogramowanie narzędziowe to jedna z grup programów użytkowych ogólnego zastosowania, która służy do operowania na zbiorach danych określonego formatu: edytory tekstu tworzą dokumenty tekstowe; arkusze kalkulacyjne - tabele kalkulacyjne;...

poleca84%

Pętle w Pascalu i ich porównanie

Co to jest pętla i do czego służy? Pętla jest to instrukcja lub zestaw instrukcji do wykonania przez program pod określonym warunkiem. Jak sama nazwa wskazuje powtarza pewną czynność określoną ilość razy, działa dopóki warunek nie zostanie...

poleca84%

Szybki kurs Pascala, szybki kurs C++

dwa przydatne Qrsy......

poleca83%

C++ Kółko i krzyzyk

#include using namespace std; // Funkcja rysuje planszę gry w kółko i krzyżyk // Plansza przechowywana jest w tablicy t[] w elementach o następujących indeksach: // t[1] t[2] t[3] // t[4] t[5] t[6] // t[7] t[8] t[9]...

poleca83%

Obliczanie pierwiastkow funkcji kwadratowej, 2.Mnozenie 2 liczb, 3.Obliczanie pola trojkata, 4.Dodawanie i odejmowanie 2 liczb W jednym programie

#include #include #include void imie(int x,int y ,char napis[],int z,int w, char imie[],int r,int s, char witaj[]) { gotoxy(x,y); cout >imie; gotoxy(x,y); clreol(); //funkcie ta czysci linie w miejscu gdzie znajduje sie kursor...

poleca84%

WYJŚCIE W C++

WYJŚCIE W C++ Strumień c o u t – strumień wyjściowy, który C++ przypisuje do standardowego urządzenia wyjściowego systemu operacyjnego. Domyślnie System operacyjny przypisuje standardowe urządzenie WY do ekranu. > zmienna; >> OPERATOR...

poleca84%

Obliczanie wyznacznikow macierzy C/C++

Program oblicza wyznacznik macierzy 2x2 oraz 3x3. Temat moze malo odkrywczy ale moze komus sie przyda to, jak i co tu zastosowalem :) Oto program : #include #include #include void wczytaj2x2 ( float macierz[][2]); void wczytaj3x3 (...

poleca81%

Opis Worda

Edytor tekstu Microsoft Word jest jednym z programów należących do pakietu biurowego Microsoft Office . Służy do tworzenia dokumentów tekstowych, które mogą zawierać tabele, wykresy, rysunki, równania, oraz inne obiekty występujące w środowisku...

poleca77%

Excel - możliwości , zastosowanie i opis programu

Program istotny w zarządzaniu to Microsoft, Excel, czyli arkusz kalkulacyjny. Excel jest najpopularniejszą aplikacją biurową używaną do przetwarzania danych liczbowych. Excel to program symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy...

poleca81%

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję for.

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM RYSUJĄCY NA EKRANIE POZIOMĄ KRESKĘ (ZE...

poleca82%

Wirusy komputerowe

Wirus komputerowy (łacińskie "virus" oznacza truciznę) to krótki program, który posiada zdolność samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika. Twórcą tego terminu,...

poleca83%

Praca przez internet - zlecenia

Jak mógłby Pan/Pani scharakteryzować wykonywaną przez siebie pracę? Co jest jej cechą szczególną, czym się odróżnia od pracy na pełen etat? Nie odpowiadały mi studia o kierunku informatyka, po roku zostawiłem to i postanowiłem otworzyć firmę i...

poleca81%

Popularne języki programowania.

W dzisiejszych czasach komputer zdaje się być niezastąpiony w pracy, nauce czy zabawie. Postęp techniczny szybko wpłynął na sposób wykorzystywania komputera przez różne grupy ludzi, a wszystko to, czym kiedyś zajmowali się tylko profesjonaliści...

poleca85%

Modułowa budowa komputera!

Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego, spotyka się je zarówno w domach, jak i biurach. Mają zazwyczaj postać desktopów albo notebooków. Służą głównie do uruchamiania...

poleca85%

Maszyna RAM

Przykładowe rozwiązania programów w maszynie RAM (a) f(n) = n5, (b) f(n) = n10, (c) f(a; b; c; d; e; f; x) = ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f; (d) f(n) = (0 jesli n jest parzysta, 1 w przciwnym przypadku), (e) f(n) = n60, ale nie wiecej niz...

poleca85%

Typy danych w c++

Każda implementacja języka C++ zawiera dwie kategorie typów danych: typy wbudowane i typy definiowane przez użytkownika. Nazwy typów podstawowych można poprzedzać tzw. specyfikatorami typu, tj. słowami kluczowymi short, long, signed i unsigned,...

poleca85%

Algorytmy- wprowadzenie

PROGRAMOWANIE TEORIA ALGORYTMICZNA PROGRAM, WYBÓR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRÓRY REALIZUJE ALGORYTM ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU: -...

poleca85%

Porównanie języka pascal i c++.

zobaczcie załacznik...

poleca85%

Klasy dziedziczenia c++

miłego drukowania

poleca85%

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję if i while

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM KLASYFIKUJĄCY WZROST OSÓB TZN. PYTAJĄCY...

poleca85%

Napisz funkcję w C++, która pobiera dwa argumenty typu całkowitego a,b, takie, że a < b, oraz zawraca wartość sumy wszystkich liczb całkowitych z przedziału obustronnie domkniętego <a, b>

Potrzebna nam jest funkcja pobierająca dwa argumenty typu int i zwracająca wynik typu całkowitoliczbowego - może to być int ale zważywszy na to, że wynik może być duży lepiej skorzystać z typu long int. Prototyp funkcji wygląda tak: long int...

poleca85%

Rok zwykły czy przestępny? Turbo Pascal

Napisanie programu który sprawdzi czy podany rok jest zwykły czy przestępny wymaga jedynie znajomości reguły matematycznej, która brzmi następująca: "Jeśli rok dzieli się przez 4 a nie dzieli przez 100, to jest on przestępny". kompletny kod...

poleca85%

Podstawy programowania w C++ - kilka programów z rozwiązaniami na tablice statyczne.

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY WCZYTANIE A NASTĘPNIE...

poleca85%

Projekt z angielskiego dla UE. Budowa lotniska w Zamościu.

Projekt na terminologie angielska .. zarządzanie projektami gotowy tylko wydrukować i oddać..

poleca85%

Prezentacja multimedialna pt. "Kalendarz Xp"

Hey! Oto moja prezentacja!!!!!!! ;*

poleca85%

Program (w c++) wykonuje operacje matematyczne na dwoch wektorach a i b w przestrzeni 3d

/*Program wykonuje operacje matematyczne na dwoch wektorach a i b w przestrzeni 3d. Prosi uzytkownika o podanie wspolrzednych punktow ktore sa poczatkiem i koncem tych wektorow. Program oblicza: wspolrzedne wektorow, wartosci wektorow,...

poleca85%

Konfiguracja serwera TOMCAT 4.1

Serwer Tomcat to sztandarowy produkt projektu Jakarta opracowywanego przez Apache Software Foundation. Jest on implementacją specyfikacji Java Servlet SDK 2.2 firmy Sun oraz Java Server Pages 1.1. Tomcat działa bezproblemowo w systemach UNIX,...

poleca85%

Sciąga z Pascalu + test z rozwiązaniami.

Gotowa do druku książeczka w formacie A5. Zawiera teorię, zadania i test z rozwiązaniami. Oto przykład testu: 1.Która z poniższych konstrukcji jest niepoprawna, przy założeniu, że zmienna jest_zero jest typu boolean? a) if jest_zero...

poleca85%

Pierwiastki równania kwadratowego i kilka innych programów w C++

#include #include using namespace std; int main() { /* NAIPSZ PROGRAM, KTÓRY POLICZY PIERWIASTKI TRÓJMIANU KWADRATOWEGO A*x2 + B*x + C = 0 O WSPÓŁCZYNNIKACH A, B, C WPROWADZANYCH Z KLAWIATURY. */ float A, B, C,...

poleca85%

Prosty program w pascalu naiwnepotęgowanie

PRZYKŁAD PROSTEGO PROGRAMU W PASCALU " NAIWNE - POTĘGOWANIE "

poleca85%

Programowanie obiektowe w C++

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Klasa jest typem danych, będącym czymś w rodzaju struktury rozbudowanej o funkcje składowe. Obiektem nazywamy konkretny egzemplarz danej klasy. W skład klasy wchodzą: dane (zmienne) składowe, funkcje składowe (metody), w...

poleca85%

Wykład monograficzny

wykład napisany jest w formie ściągi ściśle, zwięźle i na temat, według mnie sa to najważniejsze zagadnienia.

poleca85%

Kalendarz w Excelu

W załączniku jest kalendarz, który wykonałem w pracy. Służy do wpisywania wydarzeń w poszczególnych miesiącach, które są wyświetlane na okładce - "Year". Dokument zawiera makra .

poleca85%

Pola figur w pascalu

Praca w załączniku

poleca85%

Podstawy języka C

Są to podstawy języka C. Całość w załączniku

poleca85%

Programowanie c++ wstęp

Wprowadzenie do programowania w c++ podstawowe przyłady zastosowania pętli i intstrukcji warunkowych

poleca92%

Programiki w pascalu no1

gotowe z mozliwoscia edycji. w kroryms z nich moze byc jakis niegrozny wirusek wiec przeskanujcie przed rozpakowaniem zeby nie bylo.

poleca85%

UML - projek opis

Niestety nie mogłam wrzucic tutaj mojego projektu , jest w niedozwolonym formacie.. więcej na @ dla zainteresowanych;)

poleca85%

Czym właściwie jest zarządzanie projektami?

Już nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie na szeroką skalę wdraża się zasady odnośnie zarządzania projektami. Obecnie także i w Polsce jest wiele firm, które przekonują się do takiej formy organizacji pracy. Na początek warto...

poleca85%

Pakiet Office. Różnice w stosunku do poprzednich wersji, a opłacalność zakupu - REFERAT.

Pakiet Office Różnice w stosunku do poprzednich wersji Wprowadzenie Aktualizacja do Microsoft® Office 2000 znacznie ułatwia i podnosi efektywność realizowanych pomysłów, pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie, oraz znacznie...

poleca85%

Równanie kwadratowe w delphi

uses SysUtils; var A,B,C :Real; Delta, X1, X2 :Real; begin repeat writeln ('Podaj wspolczynniki rownania kwadratowego'); write ('Podaj A: '); readln (A); if (A 0) then begin write ('Podaj B: '); readln (B); write ('Podaj C: '); readln...

poleca86%

Linux-konkretne ściągi,komendy,przykładowe zadania na kolokwium

1.OGÓLNE POLECENIA 2.KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW 3.UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD 4.KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI 5.MAIL 6.SIEĆ 7.PROCESY 8.EDYTOR VI 9.EDYTOR EMACS 10.INNE INFORMACJE 11.MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I...

poleca89%

Programowanie Java

Java Script

Ciekawostki ze świata