profil

Finanse i bankowość

(450)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

42 online
satysfakcja82%

Funkcje pieniądza

„Funkcje pieniądza.” Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Jest też środkiem płatniczym, może być...

satysfakcja90%

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: · podatków, opłat oraz niepodatkowych...

satysfakcja74%

Finanse samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny można określić jako zdecentralizowaną, nie podporządkowaną hierarchicznie władzy centralnej władzę publiczną z własnymi wybieralnymi organami uchwałodawczymi i wykonawczymi. Działa on na szczeblach lokalnych i regionalnych....

satysfakcja100%

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

satysfakcja83%

"Credit scoring"- metoda ograniczania ryzyk kredytowego

„Credit scoring" - metoda ograniczania ryzyk kredytowego Banki od zarania dziejów próbują wypracować metodę, która pozwoli do minimum ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzieleniem tzw. „złych kredytów". Na przestrzeni kilkunastu lat banki...

satysfakcja75%

Mikroekonomia-testy

mikroekonomia-testy

satysfakcja75%

Podstawy finansów - ściąga

Podstawy finansów - ściąga w załączniku

satysfakcja79%

Deficyt budżetowy

1. Ogólnie o deficycie budżetowym 1.1 Definicja Deficytu budżetowego i jego rodzaje Deficyt budżetowy to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami. W literaturze ekonomicznej...

satysfakcja84%

Jednostka Budżetowa, Zakład Budżetowy

JEDNOSTKA BUDŻETOWA -jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu...

satysfakcja80%

Różnice między Ustawą o rachunkowości a MSR

Większość pozycji bilansowych występujących w MSR 1 odpowiada elementom bilansu przewidzianym w ustawie o rachunkowości. W MSR 1 są pozycje eksponujące problematykę własności, np. inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności, udziały...