profil

Finanse i bankowość

(450)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Funkcje pieniądza

„Funkcje pieniądza.” Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Jest też środkiem płatniczym, może być...

poleca83%

Finanse publiczne

Charakterystyka ogólna finansów publicznych. Nazwa finansów pochodzi od (łac., Finire). Rzymianie starożytni przyjęli zasadę, że każde działanie np. praca, wojna musiało przynosić pieniądze (tzw. finalizowanie) a jeżeli nawet nie mogło ich...

poleca84%

Różnice między Ustawą o rachunkowości a MSR

Większość pozycji bilansowych występujących w MSR 1 odpowiada elementom bilansu przewidzianym w ustawie o rachunkowości. W MSR 1 są pozycje eksponujące problematykę własności, np. inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności, udziały...

poleca90%

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: · podatków, opłat oraz niepodatkowych...

poleca84%

Zasady finansów publicznych

TEMAT: Zasady finansów publicznych Finanse publiczne są to zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Zgodnie z ustawa z dnia...

poleca84%

Współczesny System Bankowy

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY BANK – z wł. banco – bank, stół. Od średniowiecza handlarze papierami wartościowymi dokonywali transakcji: za kruszce wydawano potwierdzenia (transakcje dokonywane były na stołach podczas imprez handlowych) BANK –...

poleca84%

Modele i mechanizmy integracji gospodarczej

Modele i mechanizmy integracji gospodarczej. Integracja oznacza ona scalenie , zespolenie , łączenie się kilku elementów w całość . Międzynarodowa integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych w wyniku którego...

poleca84%

Papiery Wartościowe

Spis treści Wstęp 1.Akcje 2.Obligacje 3.Weksle 4.Czeki 5.Bony Zakończenie Literatura WSTĘP W dobie dzisiejszej gospodarki rynkowej decydujące znaczenie posiada umiejętne gospodarowanie pieniądzem,...

poleca80%

Banki komercyjne

Monika Lewińska II TeA Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi...

poleca85%

Zadania jednostek samorządów terytorialnych i jego źródła finansowania

w tabelce żródła finansowania....1 tebelka to gmina potem powiat i województwo:)