profil

Prawo międzynarodowe

(18)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach. Bez współpracy...

poleca85%

Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych

Temat: Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych. Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie...

poleca85%

Źródła prawa międzynarodowego korba.pl

Prof. dr hab. Jan Barcz Prawo międzynarodowe publiczne javascript: void(0); (zapisz) Wykłady nr 5 i 6 Źródła prawa międzynarodowego 1. Uwagi wstępne 2. Umowa międzynarodowa 3. Międzynarodowe prawo zwyczajowe 4. Ogólne zasady prawa 5. Źródła...

poleca85%

Organizacja administracji publicznej Polski

Wstęp 1. Pojęcie administracja publiczna znaczy "służba społeczeństwu" i pochodzi od języka łacińskiego: "administro" - kierować, zarządzać, służyć "publicus" - zbiorowy, społeczny, służący ogółowi (nie ma charakteru prywatnego)...

poleca85%

Organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Polsce

W Polsce też działają organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Część z nich np. Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Friedricha Berta, Polsko-Amerykańska...

poleca85%

Integracja europejska

1.Co to jest integracja ? Rodzaje integracji. Czynniki integracji . Rodzaje integracji integracja ekonomiczna (gospodarcza), polegająca na usuwaniu ograniczeń w handlu między państwami i zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług, osób oraz...

poleca85%

Finansowe Instrumenty Polityki Regionalnej Unii Europejskiej

Polityka regionalna Unii Europejskiej rozwija się w sposób dynamiczny, głównie w oparciu o środki finansowe Europejskiego Banku Finansowego i instrumenty prawno-finansowe. Praktycznie od momentu ustanowienia pierwszego funduszu strukturalnego,...

poleca85%

Dziedziczenie ustawowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE?CHARAKTERYSTYKA Spis treści: ? Pojęcie dziedziczenie ustawowe str. 1 ? Rodzaje dziedziczenia w prawie cywilnym str. 1 ? Kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe str. 2 ? Kto należy do kręgu spadkobierców str....

poleca85%

Dostosowanie bazy noclegowej do wymagań UE

W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami, a także przed Polską branżą turystyczną otwarły się ogromne szansę na dynamiczny rozwój polskiej agroturystyki zarówno na szczeblu krajowym (możliwości...

poleca85%

Polityka gospodarcza- pojęcia

Najważniejsze pojęcia polityki gospodarczej

poleca85%

Skutki przyjęcia polski do unii europejskiej dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10 nowych krajów. Jedną z nich był zalew rynków...

poleca90%

Opracował Michał Szary. Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego

Opracował Michał Szary Student UE w Jeleniej Górze Rozdział I. Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego 1.1 Geneza Unii Europejskiej 1.2 Geneza polityki regionalnej UE 1.3 Cele polityki strukturalnej 1.4 Finansowe instrumenty...

poleca89%

Elementy prawa

praca w załączniku

poleca89%

Zakaz wojny i pojęcie agresji w prawie międzynarodowym

Jestem pewny, że praca ta będzie wystarczająca dla studentów ekonomii. Niestety nie polecam jej dla studentów prawa... może być niewystarczająca.

poleca85%

Analyse and discuss the administration of justice and the Court Structure in the Irish Legal System

“Analyse and discuss the administration of justice and the Court Structure in the Irish Legal System.” ALEKSANDRA KURDZIEL D08117482 Haw we know every country have own rules, rudiments, custom, language, politics and of course law....

poleca85%

Cudzoziemcy

Temat mojej pracy dotyczy cudzoziemców. Celem pracy jest dokonanie charakterystyki pojęcia „cudzoziemcy” w oparciu o dostępną literaturę. Postaram się wyjaśnić to właśnie pojęcie, wypisać wymogi dla cudzoziemców wjeżdżających na teren...

poleca85%

Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej wykład 1-2 sołtysińska

Wykład 1-2 14-09-2008 Prawo Gospodarcze Unii Info techniczne Zakres obowiązujący na egzamin ? wszystko to co w zeszycie, dla nie usatysfakcjonowanych ? każdy podręcznik o tematyce prawa gospodarczego w unii. Egzamin ? rozwiązanie casusa,...

poleca85%

Współczesny handel bronią

WSPÓŁCZESNY HANDEL BRONIĄ Akademia Obrony Narodowej 2006 „Prosty dostęp do broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej oraz łatwość w jej użyciu powodują, iż staje się ona jedynym rodzajem narzędzi przemocy używanym w prawie wszystkich konfliktach,...

Ciekawostki ze świata