profil

Prawo międzynarodowe

(18)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Polsce

W Polsce też działają organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Część z nich np. Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Friedricha Berta, Polsko-Amerykańska...

poleca81%

Organizacja administracji publicznej Polski

Wstęp 1. Pojęcie administracja publiczna znaczy "służba społeczeństwu" i pochodzi od języka łacińskiego: "administro" - kierować, zarządzać, służyć "publicus" - zbiorowy, społeczny, służący ogółowi (nie ma charakteru prywatnego)...

poleca83%

Źródła prawa międzynarodowego korba.pl

Prof. dr hab. Jan Barcz Prawo międzynarodowe publiczne javascript: void(0); (zapisz) Wykłady nr 5 i 6 Źródła prawa międzynarodowego 1. Uwagi wstępne 2. Umowa międzynarodowa 3. Międzynarodowe prawo zwyczajowe 4. Ogólne zasady prawa 5. Źródła...

poleca79%

Finansowe Instrumenty Polityki Regionalnej Unii Europejskiej

Polityka regionalna Unii Europejskiej rozwija się w sposób dynamiczny, głównie w oparciu o środki finansowe Europejskiego Banku Finansowego i instrumenty prawno-finansowe. Praktycznie od momentu ustanowienia pierwszego funduszu strukturalnego,...

poleca81%

Integracja europejska

1.Co to jest integracja ? Rodzaje integracji. Czynniki integracji . Rodzaje integracji integracja ekonomiczna (gospodarcza), polegająca na usuwaniu ograniczeń w handlu między państwami i zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług, osób oraz...

poleca85%

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach. Bez współpracy...

poleca85%

Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej wykład 1-2 sołtysińska

Wykład 1-2 14-09-2008 Prawo Gospodarcze Unii Info techniczne Zakres obowiązujący na egzamin ? wszystko to co w zeszycie, dla nie usatysfakcjonowanych ? każdy podręcznik o tematyce prawa gospodarczego w unii. Egzamin ? rozwiązanie casusa,...

poleca85%

Dziedziczenie ustawowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE?CHARAKTERYSTYKA Spis treści: ? Pojęcie dziedziczenie ustawowe str. 1 ? Rodzaje dziedziczenia w prawie cywilnym str. 1 ? Kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe str. 2 ? Kto należy do kręgu spadkobierców str....

poleca85%

Dostosowanie bazy noclegowej do wymagań UE

W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami, a także przed Polską branżą turystyczną otwarły się ogromne szansę na dynamiczny rozwój polskiej agroturystyki zarówno na szczeblu krajowym (możliwości...

poleca85%

Skutki przyjęcia polski do unii europejskiej dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10 nowych krajów. Jedną z nich był zalew rynków...