profil

soczewka skupiająca

Materiał: Załamanie światła, pryzmat, soczewki

Źródło: upload.wikimedia.org