profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Metogologia fizyki

Pierwotne pojęcie terminu prawo odnosiło się do zachowań społecznych. W XVI wieku Bodin analizował ekonomię, suwerenność i mocarstwowość państwa, na którego czele stoi władca - prawodawca. Stąd zapewne zrodziła się u Kartezjusza idea Boga jako...

poleca82%

II Predkość kosmiczna

Wzór na tarcie T=f*m*g Wzór na siłe F=m*a Rodzaje energii mechanicznej kinetyczna Ek=mV2/2 potencjalna Ep=mgh potencjalna sprężystości Eps=kx2/2 Prawo zachowania energii mechanicznej jeżeli ciala oddzialywuja na siebie tylko silami grawitacji lub...

poleca84%

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne, które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI.

poleca83%

Człowiek na Księżycu

W maju 1961 roku John Fitzgerald Kennedy, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, obiecał swym rodakom, że pod koniec tej dekady Amerykanin stanie na Księżycu. Gdy Kennedy składał tę obietnicę, brzmiała ona nieprawdopodobnie. Wysłanie człowieka...

poleca84%

Fale dźwiękowe

Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi. Mogą one rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach.Zakres częstotliwości jakie mogą mieć podłużne fale mechaniczne,jest bardzo szeroki, przy czym falami dźwiękowymi nazywamy te fale o...

poleca83%

Zjawisko tęczy i jej kolory

TĘCZA - to zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, gdy słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku dyspersji (czyli zjawiska rozdzielenia się fali na...

poleca83%

Międzynarodowy układ SI

SI - System Internationale 1. m -metr -długość 2. kg -kilogram -masa 3. s -sekunda -czas 4. A -amper -natężenie prądu elektrycznego 5. K -Kelwin -temperatura 6. mol -mol...

poleca84%

Bilans energii wewnętrznej - bilans cieplny

Podczas zmieszania różnych ciał o innych temperaturach następuje wymiana ciepła. Cieplejsze ciało oddaje swoja część swojej energii drugiemu. Na tej podstawie możemy wyznaczyć bilans cieplny. Jest to rachunek zysków i strat energii przez różne...

poleca83%

Okres i wzory

Okres – najmniejszy podział czasu po którym się dane zjawisko dokładnie powtarza s- jednostka okresu częstotliwość – ilość obrotów na dany czas W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości jest stała a nieustannej zmianie ulega kierunek...

poleca83%

Fazy księżyca

Księżyc obraca się wokół swej osi dokładnie w takim samym czasie, w jakim dokonuje jednego obiegu Ziemi (27,3 dnia). Dlatego z Ziemi widoczna jest zawsze ta sama strona Księżyca. W miarę obrotu Księżyca Słońce oświetla stopniowo jego obszary....

poleca83%

Prąd przemienny

1. Zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej nazywamy zjawisko polegające na wzbudzaniu prądu elektrycznego w obwodzie w wyniku zmian pola magnetycznego przenikającego przez powierzchnię objętą przewodnikiem. Powstający w ten sposób prąd nazywamy...

poleca83%

Powstanie wszechświata

WSTĘP Około 15 miliardów lat temu istniała niewyobrażalnie mała, niezwykle gorąca kula.W chwili powstania wszechświata była ona wilokrotnie mniejsza od atomu. W środku znajdowało się wszystko to, co potrzebne jest do jego utworzenia, chociaż...

poleca83%

Historia elektryczności

Elektryczność jest to ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata. Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych...

poleca83%

Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego

Wartości uzyskane z doświadczenia m [kg] 2R1 [m] 2R2 [m] r [m] h [m] t20 t20' T0 T1 471 200,5 12,7 0,58 0,65 2,18,56 3,34,62 6,93 10,73 471,1 200,25 12,8 0,57 0,65 2,16,13 3,28,13 6,8 10,4 471,1 200,25 12,6 0,7 0,7 2,15,17 3,39,37 6,76 10,97...

poleca84%

Wielkości fizyczne. Mierzenie wielkości fizycznych

Aby zdobyc mozliwie najscislejsza wiedze o zjawiskach fizycznych, nalezy w czasie przeprowadzania doswiadczen dokonywac pomiarow. Na przyklad, aby dowiedziec sie, jak zalezy objetosc wody od temperatury, trzeba, ogrzewajac wode, mierzyc obie te...

poleca83%

Fale dźwiękowe, infradźwięki, ultradźwięki, echo, pogłos, natężenie dźwięku, sposoby smniejszania hałasu

Różne dźwięki towarzyszą nam co dnia. Dzięki nim większość ludzi może się ze sobą porozumiewać. Słyszymy głos innych ludzi, ale także głosy zwierząt, różne sygnały generowane przez rozmaite urządzenia....

poleca83%

Planety olbrzymy

Jowisz Jowisz jest piątą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Jest on zarazem największą i najcięższą planetą. Średni promień Jowisza wynosi ok. 71000km i jest jedenaście razy większy od promienia Ziemi. Różnica pomiędzy...

poleca84%

Wpływ promieniowania na organizmy

Odkrycie promieniotwórczości sięga przełomu XIX i XX w. Z jednej strony dało ono człowiekowi możliwości pozytywnego wykorzystania tegoż zjawiska, ale z drugiej strony obarczyło ludzkość odpowiedzialnością za właściwe jej wykorzystanie. Znajomość...

poleca84%

Pole magnetyczne Ziemi

Wyjaśnienie ziemskiego magnetyzmu to jedna z najbardziej pasjonujących zagadek nauki. Albert Einstein uznał ten problem za jeden z najważniejszych, przed którymi stanęła fizyka. Magnetyzm jest zjawiskiem zwyczajnym, przyjmowanym przez...

poleca82%

Wyższość prądu zmiennego nad stałym

Prąd zmienny jest lepszy od prądu stałego z powodów choćby zasadniczych. „Zmienny” = „zmiana, ruch”. Zmiana na gorsze, zmiana na lepsze, to może być różnie wartościowane. Jednakowoż, ruch jako taki, przyczyna zmian, sam w sobie jest przypisany...

poleca83%

Merkury i Wenus

MERKURY Planeta ta została nazwana przez starożytnych Rzymian imieniem ruchliwego boga kupców i podróżnych utożsamianego z greckim Hermesem, synem Zeusa (Jowisza) i Mai. Merkury jest planetą, która leży najbliżej Słońca....

poleca83%

Wzory na fizykę - tabela

SIŁA F F=m*g [N] PRZYSPIESZENIE a v:t=a [m/s2] PĘD P P=m*v [W] MOC P P=W:t [W] PRĘDKOŚĆ v V=s:t [m/s] DRGOA s S=v*t [km] CZAS t t=s:v [sek] MASA m m=F:g lub m=g*v...

poleca82%

Energia jądrowa - za i przeciw

Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i ekologami przedstawiającymi argumenty "przeciw". Obydwie strony oczywiście...

poleca83%

Zasady dynamiki i wzory

*WZOR 2 zasady dynamiki a~1/m a~F =>a=F/m Przyspieszenie jest proporcjinalne do sily Przyspieszenie jest odwrotnie poroporcjonalne do masy A – przyspieszenie F – sila m – masa 2 ZASADA DYNAMIKI jeżeli na cialo dziala sila niezrownowazona...

poleca84%

Siła sprężystości, ciężkości, spadek swobodny, tarcie...

Siła sprężystości- siła pojawiająca się w ciele przy jego odkształceniu. Dąży ona do przywrócenia ciału jego początkowych rozmiarów i kształtów. Wartość tej siły jest wprost proporcjonalna do odkształcenia. Fs~x –siła sprężystości jest...

poleca83%
poleca83%

Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko naturalne.

Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Energia jest niezbędna by zaspokoić nasze potrzeby i realizować pragnienia....

poleca83%

Alternatywne źródła energii

Zwykle pod pojęciem źródła energii rozumie się źródło energii pierwotnej (nie przetworzonej) paliw, jądrowej, wód, wnętrza Ziemi oraz energii wiatrowej, promieniowania Słońca i reakcji chemicznych. Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest...

poleca82%

Wzory z elektrostatyki

OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH RÓWNOLEGŁYCH: 1/Rz = 1/R1 1/R2 1/R3 OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH SZEREGOWYCH: Rz = R1 R2 R3 NAPIĘCIE: U=W/q U--> V W--> J q--> C NATĘŻENIE: I= Q/t I--> A Q--> C t--> s CZAS: t=Q/I...

poleca84%

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna, zastosowanie oraz niebezpieczeństwa jakie niesie

Niektóre pierwiastki charakteryzują się zadziwiającą właściwością. W ich atomach występuje samorzutna przemiana jąder, której towarzyszy emisja promieniowania. Zjawisko to nazwano promieniotwórczością lub radioaktywnością. Wszystkie pierwiastki w...

poleca79%

Wykorzystanie praw Archimedesa i Pascala

-Prawo Archimedesa To podstawowe prawo hydro- i aerostatyki, według którego na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu hydrostatycznego skierowana przeciwnie do ciężaru ciała, równa ciężarowi cieczy, która by się zawierała w objętości...

poleca84%

Trzecia Zasada Dynamiki Newtona

Trzecia zasada dynamiki Newtona Sir Isaac Newton urodził się 4 stycznia 1643 r. , zmarł 31 marca 1727 r. Był angielskim fizykiem, matematykiem, astronomem, filozofem, historykiem, badaczem Biblii i alchemikiem. W swoim słynnym dziele...

poleca84%

Wpływ wytwrzania energii na środowisko naturalne

Niemal cała nasza energia pochodzi pierwotnie ze słońca. Słońce dostarcza 99% energii docierającej na powierzchnie ziemi. Reszta to ciepło z gorącego wnętrza ziemi (0,02%), czyli energia geotermiczna oraz energia pływów wytwarzana przez...

poleca81%

Prąd elektryczny

PRZEPŁYW PRĄDU ELEKTR. PRZEZ PRZEWODNIK METALICZNY 1) Budowa przewodnika metalicznego: Metale to ciała o budowie krystalicznej w węzłach sieci krystalicznej znajdują się jony dodatnie metalu i jony te znajdują się w stanie ruchu drgającego....

poleca84%

Obserwacyjne podstawy kosmologii. Hierarchiczny obraz Wszechświata: gwiazdy, galaktyki, gromady galaktyk.

kosmologia – dział astrofizyki, który zajmuje się badaniem Wszechświata i jego ewolucji jako całości Astrologowie nauczyli się wyznaczać rozmiary planet i ich orbit w Układzie Słonecznym (na podstawie oddziaływań grawitacyjnych), jednak dla...

poleca83%

Ruch drgający

1. Odwainik zawieszony na spretynie, kulka zawieszona na nit-ce, struna zamocowana na koncach itp., po wychyleniu z po~ iozenia rownowagi wykonuja_ ruchy zwane okresowymi drga niami gasnacymi (tfumionymi). 2. Aby scharakteryzowac ruch...

poleca82%

Fale mechaniczne

Falą nazywany zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku. Źródłem każdej fali jest drganie. Fale dzielimy ze względu na: - Rodzaj drgań - Mechaniczne - Elektromagnetyczne - Amplitudę - Poprzeczne - Podłużne - Sposób zaburzenia...

poleca81%

Trzy zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona Wstęp Zestaw trzech zasad dynamiki, podany przez angielskiego fizyka Izaaka Newtona był odkryciem o niezwykłym znaczeniu dla rozwoju całej ludzkości. Właściwie trudno jest znaleźć jakikolwiek inny wynalazek, teorię,...

poleca83%

Zastosowania mikrofal

Zastosowania mikrofal - radary mikrofalowe - naprowadzanie broni na cel - radiozapalniki - militarne systemy rozpoznawcze zwiad elektroniczny - systemy walki elektronicznej - radarowy pomiar prędkości - radar antykolizyjny - radar...

poleca82%

Doświadczenie wyznaczanie ogniskowej soczewki

Doświadczenie wyznaczanie ogniskowej soczewki

poleca84%

Dynamika - pęd, tarcie, energia

dam wam dokument gotowy do drukowania

poleca84%

Siły zbieżne

Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których kierunki przecinają się. F1, F2 - siły zbieżne p1, p2 - kierunki sił O - punkt przecięcia kierunków sił. Siły zbieżne mogą mieć taki sam punkt przyłośenia, lub różne punkty przyłożenia, jak na...

poleca84%

Zjawiska optyczne występujące w przyrodzie

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności. Cóż znaczy tęcza, albo zachód słońca nad wieżowcami, kto fascynuje się burzą stojąc w ulicznym korku, lub...

poleca84%

Elementy bezpieczeństwa w samochodzie

Współczesne samochody są o wiele bezpieczniejsze niż te produkowane 20-30 lat temu. Dzieje się tak, ponieważ projektanci dodają szereg elementów konstrukcyjnych, które chronią kierowcę i pasażerów podczas zderzenia. Mimo to prawdopodobieństwo...

poleca82%

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny jest to urządzenie, które wykorzystując soczewkę i migawkę, skupia przez ułamek sekundy na błonie filmowej światło odbite od przedmiotu. Prototypem aparatu fotograficznego jest znana już w starożytności i...

poleca84%

Optyka

1.Fale elektromagnetyczne to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pól elektrycznego i magnetycznego. Wszystkie fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi i rozchodzą się w próżni z tą samą szybkością – 300 000 km/h ,lecz różnią się...

poleca83%

Zjawiska optyczne w życiu codziennym

W życiu codzennym każdy z nas może zaobserwować wiele zjawisk optycznych. Oto ich pochodzenie: - obserwacje terenu - Zazwyczaj kiedy człowiek patrzy w dal, osłania od góry oczy ręką. Dłoń nasza chroni oko przed światłem padającym z góry, które...

poleca82%

Budowa, działanie i zastosowanie tranzystorów

Cała praca znajduję się w załączniku :) powodzenia!

poleca82%

Elektrownie jądrowe - jeden z najlepszych wynalazków ludzkości

Czy elektrownia jądrowa to korzystny dla człowieka wynalazek? Jakie są plusy a jakie minusy tego typu elektrowni. Wreszcie – czy są bezpieczne i wydajne? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w moim referacie. Jednak zanim zacznę...

poleca82%

Planety wewnętrzne

W centrum Układu Słonecznego znajduje się Słońce, gwiazda trzymająca siłą swojej grawitacji planety nie pozwalając im uciec w przestrzeń kosmiczną. Planety dzieli się na dwie grupy. Pierwsza to planety wewnętrzne, czyli Merkury, Wenus, Ziemia i...