Kontakt
Właścicielem serwisu Sciaga.pl jest "Freshmind Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie przy ul. Okrzei 23/42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy) pod numerem 0000241916, REGON 140256290 i posiadająca numer NIP 113-25-73-302. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 złotych.