profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

I co dalej ? - w fizyce

I co dalej ? Być może więc znaleziono rozwiązanie słonecznej układanki. Brakujące nie rejestrowane neutrina ze słonecznego strumienia mogą być na przykład neutrinami taonowymi, które powstawałyby przez oscylację, a które jak wiadomo nie zostały...

poleca82%

Silnik elektryczny

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna służąca do przetwarzania energii elektrycznej na pracę mechaniczną. Ze względu na rodzaj prądu sieci, z której silniki elektryczne pobierają energię elektryczną, rozróżnia się: silniki prądu stałego oraz silniki...

poleca84%

Reaktor jądrowy

Reaktor jądrowy to urządzenie, w którym przeprowadza się kontrolowane reakcje rozszczepiania jąder atomowych. Energia wydzielana podczas reakcji może być wykorzystana do wytworzenia prądu elektrycznego. Typowy reaktor jądrowy zbudowany jest z...

poleca83%

Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia

Wartości uzyskane z doświadczenia: Wahadło zamknięte Czas pełnych 20 wahnięć 1,09,70 1,09,63 1,09,82 1,09,88 1,09,74 1,09,94 T = t20śr/20 t20śr = 69,78s T = 3,49 Wychylenia A wahadła 23,4 22,7 22,8 22,5 24,1 21,9...

poleca83%

Elektrostatyka - pojęcia

Prawo Coulomba - siła wzajemnego oddziaływania dwu naelektryzow. kulek jest wprost proporc. do iloczynu wartości ich ładunków i odwrotnie proporc. do kwadratu odległ. między ich środkami. Zależy ona także od ośrodka, w którym znajdują się...

poleca84%

Siatka dyfrakcyjna oraz stała siatki dyfrakycjnej

Dyfrakcja światła to ugięcie się wiązki lasera i w konsekwencji zmiana kierunku biegu fali. Ugięcie jest spowodowane przejściem światła przez siatkę dyfrakcyjną, która zawiera liczne szczeliny. Warto zaznaczyć, że siatka dyfrakcyjna jest tym...

poleca83%

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

1) Definicja promieniotwórczości. Promieniotwórczość występuje, kiedy jądro atomu dzieli się wytwarzając przy tym promienie lub cząstki, i tworzy jądro innego pierwiastka. Pierwiastek promieniotwórczy to taki, którego jądra dzielą się...

poleca84%

Bezpieczniki i potencjometr

BEZPIECZNIKI Nasze mieszkania są zapełnione sprzętami i narzędziami, zasilanymi energią elektryczną, ale dopóki wszystko działa, dopóty nie myślimy o elektryczności. Nie wynaleziono stuprocentowo bezpiecznych urządzeń elektrycznych, dlatego przy...

poleca83%

sztuczne satelity ziemi

Żywiołowy rozwój nauki i techniki odkrywa przed ludzkością coraz to nowe horyzonty. W ciągu tysiącleci dociekliwy umysł człowieka dążył do przeniknięcia w głąb Wszechświata. W historii ludzkości mamy, wiele naukowych i technicznych wydarzeń....

poleca83%

Wielki Wybuch - czyli powstanie Wszechświata

Model Wielkiego Wybuchu zakłada, że Wszechświat powstał w wyniku eksplozji sprzed 15 miliardów lat. Początkowo niewyobrażalnie mały, gorący i gęsty rozszerzył się od tego czasu, osiągając średnicę około 30 miliardów lat świetlnych. Podczas tej...

poleca83%

Oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne jest jednym z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych. W XIX w. stwierdzono, że prąd płynący przez przewodnik wytwarza pole magnetyczne oraz, że zmiany tego pola powodują przepływ prądu elektrycznego....

poleca84%

Promieniotwórczość - zastosowania i zagrożenia

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, RADIOAKTYWNOŚĆ, zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są: rozpad beta, rozpad alfa, wychwyt elektronu, spontaniczne rozszczepienie....

poleca83%

Co to są obłoki Magellana? Porównaj rozmiary, odległość oraz orientayjną liczbę gwiazd w Obłokach Magellana.

Co to są obłoki Magellana? Porównaj rozmiary, odległość oraz orientayjną liczbę gwiazd w Obłokach Magellana. Obłoki Magellana są to dwie nieregularne, karłowate galaktyki orbitujące naszą galaktykę Drogę Mleczną, należą do Grupy Lokalnej...

poleca83%

Własności promieniowania jądrowego i jego wpływ na organizmy żywe

Trochę z Historii Pod koniec XIX wieku Thomson i Rutherford zajmowali się badaniem zjawiska jonizacji gazów naświetlanych promieniami odkrytymi przez Becquerela. W czasie doświadczenia Rutherford odkrył, że istnieją w zasadzie dwa rodzaje...

poleca84%

Zjawiska świetlne nr 1

Jeśli jesteś miłośnikiem cudownego i zniewalającego, ale jakże nieuchwytnego zjawiska, jakim jest wyładowanie atmosferyczne, to Twoja wędrówka po przeciążonej informacjami sieci właśnie się skończyła... Zapierające dech w piersiach błyskawice,...

poleca83%

Teoria fizyki kwantowej

Teoria fizyki kwantowej pojawiła się w latach dwudziestych naszego wieku. Oto główne założenia tej teorii 1. Wszystkie siły powstają dzięki wymianie dyskretnych porcji energii, zwanych kwantami. W teorii kwantowej światło zostało...

poleca84%

Rezonans

Kamerton jest przyrządem, którym ludzie związani z muzyką posługują się na co dzień. Kiedy ustawimy obok siebie dwa identyczne kamertony i uderzeniem wprawimy jeden z nich w drganie, to usłyszymy także dźwięk drugiego. Dlaczego jednak, kiedy...

poleca84%

Elektrostatyka - pojęcia

POTENCJAŁ stosunek Ep ładunku umieszczonego w punkcie V do wartości tego ładunku. Jest skalarem. Potencjał dla punktu nieskończenie odległego wynosi 0. Jednostka - 1V= 1(volt) . Praca W wykonana przy przemieszczaniu ładunku q w polu...

poleca83%

Metogologia fizyki

Pierwotne pojęcie terminu prawo odnosiło się do zachowań społecznych. W XVI wieku Bodin analizował ekonomię, suwerenność i mocarstwowość państwa, na którego czele stoi władca - prawodawca. Stąd zapewne zrodziła się u Kartezjusza idea Boga jako...

poleca82%

II Predkość kosmiczna

Wzór na tarcie T=f*m*g Wzór na siłe F=m*a Rodzaje energii mechanicznej kinetyczna Ek=mV2/2 potencjalna Ep=mgh potencjalna sprężystości Eps=kx2/2 Prawo zachowania energii mechanicznej jeżeli ciala oddzialywuja na siebie tylko silami grawitacji lub...

poleca84%

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne, które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI.

poleca83%

Człowiek na Księżycu

W maju 1961 roku John Fitzgerald Kennedy, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, obiecał swym rodakom, że pod koniec tej dekady Amerykanin stanie na Księżycu. Gdy Kennedy składał tę obietnicę, brzmiała ona nieprawdopodobnie. Wysłanie człowieka...

poleca84%

Fale dźwiękowe

Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi. Mogą one rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach.Zakres częstotliwości jakie mogą mieć podłużne fale mechaniczne,jest bardzo szeroki, przy czym falami dźwiękowymi nazywamy te fale o...

poleca83%

Międzynarodowy układ SI

SI - System Internationale 1. m -metr -długość 2. kg -kilogram -masa 3. s -sekunda -czas 4. A -amper -natężenie prądu elektrycznego 5. K -Kelwin -temperatura 6. mol -mol...

poleca83%

Zjawisko tęczy i jej kolory

TĘCZA - to zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, gdy słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku dyspersji (czyli zjawiska rozdzielenia się fali na...

poleca83%

Okres i wzory

Okres – najmniejszy podział czasu po którym się dane zjawisko dokładnie powtarza s- jednostka okresu częstotliwość – ilość obrotów na dany czas W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości jest stała a nieustannej zmianie ulega kierunek...

poleca84%

Bilans energii wewnętrznej - bilans cieplny

Podczas zmieszania różnych ciał o innych temperaturach następuje wymiana ciepła. Cieplejsze ciało oddaje swoja część swojej energii drugiemu. Na tej podstawie możemy wyznaczyć bilans cieplny. Jest to rachunek zysków i strat energii przez różne...

poleca83%

Prąd przemienny

1. Zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej nazywamy zjawisko polegające na wzbudzaniu prądu elektrycznego w obwodzie w wyniku zmian pola magnetycznego przenikającego przez powierzchnię objętą przewodnikiem. Powstający w ten sposób prąd nazywamy...

poleca83%

Fazy księżyca

Księżyc obraca się wokół swej osi dokładnie w takim samym czasie, w jakim dokonuje jednego obiegu Ziemi (27,3 dnia). Dlatego z Ziemi widoczna jest zawsze ta sama strona Księżyca. W miarę obrotu Księżyca Słońce oświetla stopniowo jego obszary....

poleca83%

Powstanie wszechświata

WSTĘP Około 15 miliardów lat temu istniała niewyobrażalnie mała, niezwykle gorąca kula.W chwili powstania wszechświata była ona wilokrotnie mniejsza od atomu. W środku znajdowało się wszystko to, co potrzebne jest do jego utworzenia, chociaż...

poleca83%

Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego

Wartości uzyskane z doświadczenia m [kg] 2R1 [m] 2R2 [m] r [m] h [m] t20 t20' T0 T1 471 200,5 12,7 0,58 0,65 2,18,56 3,34,62 6,93 10,73 471,1 200,25 12,8 0,57 0,65 2,16,13 3,28,13 6,8 10,4 471,1 200,25 12,6 0,7 0,7 2,15,17 3,39,37 6,76 10,97...

poleca83%

Historia elektryczności

Elektryczność jest to ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata. Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych...

poleca84%

Wielkości fizyczne. Mierzenie wielkości fizycznych

Aby zdobyc mozliwie najscislejsza wiedze o zjawiskach fizycznych, nalezy w czasie przeprowadzania doswiadczen dokonywac pomiarow. Na przyklad, aby dowiedziec sie, jak zalezy objetosc wody od temperatury, trzeba, ogrzewajac wode, mierzyc obie te...

poleca83%

Planety olbrzymy

Jowisz Jowisz jest piątą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Jest on zarazem największą i najcięższą planetą. Średni promień Jowisza wynosi ok. 71000km i jest jedenaście razy większy od promienia Ziemi. Różnica pomiędzy...

poleca83%

Fale dźwiękowe, infradźwięki, ultradźwięki, echo, pogłos, natężenie dźwięku, sposoby smniejszania hałasu

Różne dźwięki towarzyszą nam co dnia. Dzięki nim większość ludzi może się ze sobą porozumiewać. Słyszymy głos innych ludzi, ale także głosy zwierząt, różne sygnały generowane przez rozmaite urządzenia....

poleca84%

Wpływ promieniowania na organizmy

Odkrycie promieniotwórczości sięga przełomu XIX i XX w. Z jednej strony dało ono człowiekowi możliwości pozytywnego wykorzystania tegoż zjawiska, ale z drugiej strony obarczyło ludzkość odpowiedzialnością za właściwe jej wykorzystanie. Znajomość...

poleca84%

Pole magnetyczne Ziemi

Wyjaśnienie ziemskiego magnetyzmu to jedna z najbardziej pasjonujących zagadek nauki. Albert Einstein uznał ten problem za jeden z najważniejszych, przed którymi stanęła fizyka. Magnetyzm jest zjawiskiem zwyczajnym, przyjmowanym przez...

poleca82%

Wyższość prądu zmiennego nad stałym

Prąd zmienny jest lepszy od prądu stałego z powodów choćby zasadniczych. „Zmienny” = „zmiana, ruch”. Zmiana na gorsze, zmiana na lepsze, to może być różnie wartościowane. Jednakowoż, ruch jako taki, przyczyna zmian, sam w sobie jest przypisany...

poleca83%

Merkury i Wenus

MERKURY Planeta ta została nazwana przez starożytnych Rzymian imieniem ruchliwego boga kupców i podróżnych utożsamianego z greckim Hermesem, synem Zeusa (Jowisza) i Mai. Merkury jest planetą, która leży najbliżej Słońca....

poleca83%

Wzory na fizykę - tabela

SIŁA F F=m*g [N] PRZYSPIESZENIE a v:t=a [m/s2] PĘD P P=m*v [W] MOC P P=W:t [W] PRĘDKOŚĆ v V=s:t [m/s] DRGOA s S=v*t [km] CZAS t t=s:v [sek] MASA m m=F:g lub m=g*v...

poleca82%

Energia jądrowa - za i przeciw

Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i ekologami przedstawiającymi argumenty "przeciw". Obydwie strony oczywiście...

poleca83%

Zasady dynamiki i wzory

*WZOR 2 zasady dynamiki a~1/m a~F =>a=F/m Przyspieszenie jest proporcjinalne do sily Przyspieszenie jest odwrotnie poroporcjonalne do masy A – przyspieszenie F – sila m – masa 2 ZASADA DYNAMIKI jeżeli na cialo dziala sila niezrownowazona...

poleca83%
poleca83%

Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko naturalne.

Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Energia jest niezbędna by zaspokoić nasze potrzeby i realizować pragnienia....

poleca83%

Alternatywne źródła energii

Zwykle pod pojęciem źródła energii rozumie się źródło energii pierwotnej (nie przetworzonej) paliw, jądrowej, wód, wnętrza Ziemi oraz energii wiatrowej, promieniowania Słońca i reakcji chemicznych. Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest...

poleca84%

Siła sprężystości, ciężkości, spadek swobodny, tarcie...

Siła sprężystości- siła pojawiająca się w ciele przy jego odkształceniu. Dąży ona do przywrócenia ciału jego początkowych rozmiarów i kształtów. Wartość tej siły jest wprost proporcjonalna do odkształcenia. Fs~x –siła sprężystości jest...

poleca82%

Wzory z elektrostatyki

OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH RÓWNOLEGŁYCH: 1/Rz = 1/R1 1/R2 1/R3 OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH SZEREGOWYCH: Rz = R1 R2 R3 NAPIĘCIE: U=W/q U--> V W--> J q--> C NATĘŻENIE: I= Q/t I--> A Q--> C t--> s CZAS: t=Q/I...

poleca84%

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna, zastosowanie oraz niebezpieczeństwa jakie niesie

Niektóre pierwiastki charakteryzują się zadziwiającą właściwością. W ich atomach występuje samorzutna przemiana jąder, której towarzyszy emisja promieniowania. Zjawisko to nazwano promieniotwórczością lub radioaktywnością. Wszystkie pierwiastki w...

poleca79%

Wykorzystanie praw Archimedesa i Pascala

-Prawo Archimedesa To podstawowe prawo hydro- i aerostatyki, według którego na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu hydrostatycznego skierowana przeciwnie do ciężaru ciała, równa ciężarowi cieczy, która by się zawierała w objętości...

poleca84%

Trzecia Zasada Dynamiki Newtona

Trzecia zasada dynamiki Newtona Sir Isaac Newton urodził się 4 stycznia 1643 r. , zmarł 31 marca 1727 r. Był angielskim fizykiem, matematykiem, astronomem, filozofem, historykiem, badaczem Biblii i alchemikiem. W swoim słynnym dziele...