profil

Podstawy przedsiębiorczości

(843)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca82%

Arkusz spisu z natury - tabela dokument Word

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca84%

Biznes plan firmy budowlanej

Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia posiadamy dużą wiedzę i praktykę, służymy...

poleca84%

Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego

PODSTAWOWE MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy określa wymierne skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie. Mierniki wzrostu gospodarczego: • produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dóbr i...

poleca84%

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podjąć uczeń, albo pójdzie do szkoły i czegoś się nauczy albo pójdzie na wagary i...

poleca84%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca84%

Potrzeby rodziny

POTRZEBY RODZINY Rodzina z socjologicznego punktu widzenia to podstawowa grupa społeczna występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur. Składa się z małżonków i ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych...

poleca84%

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda) Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci) - organizacja- stanowi wydzielona z calosci gosp jednostke organiz....

poleca84%

Pojęcie zarządzania

literaturze przedmiotu można spotkać dużą dowolność w definiowaniu pojęcia zarządzani. Niektóre sposoby pojmowania tego terminu są na tyle zaskakujące i oryginalne, a przy tym trafne, że warto je zaprezentować, mimo że nie pretendują do ujęć...

poleca84%
poleca84%

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa; to, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z...

poleca83%

System podatkowy w Polsce

Podatki są najważniejszą forma dochodów współczesnych budżetów. Ordynacja podatkowa z 1997 roku definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa...

poleca83%

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

WADY - Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych - Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek do angażowania własnego majątku w...

poleca84%

Biznes Plan

Marzanna Pacholczyk Zdzisława Ziomek Dariusz Wojnacki Marian Nerling Biznes Plan Koncepcja rozwoju firmy „Alfa” I. Streszczenie menedzerskie Zadaniem opracowanego biznes planu jest zwiększenie udziału produktów firmy „Alfa” na rynku...

poleca84%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Przykładowe CV - technik fizjoterapii

Curriculum Vitae Marcin Kapek Dane osobowe: Data urodzenia: 29 czerwca 1983 w Sieradzu Adres: 98-200 Sieradz, Bohaterów Września x/xx tel. xxx xxx xx xx, xxx xxx xxx e-mail: [email protected] Cel: Praca w zawodzie Technik...

poleca83%

Rodzaje przedsiębiorstw gospodarczych

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw: a) przedsiębiorstwa państwowe b) spółdzielcze c) przedsiębiorstwa indywidualne d) spółki - cywilna - prawa handlowego * osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) * kapitałowe...

poleca84%

Sens walki antyglobalistów

Antyglobalizm to postawa mająca na celu przeciwdziałanie globalizacji. Z definicji jest to proces, który zachodzi przede wszystkim dzięki postępowi telekomunikacji i informatyki oraz przekształceniom gospodarczym, polegający na powstawaniu coraz...

poleca83%

Cechy pieniądza. Funkcje pieniądza. Gospodarka centralnie planowana. Cechy gospodarki rynkowej. Plan Balcerowicza

Cechy pieniądza - uznana wartość, - podzielność, - powszechna akceptowalność, - łatwa zdobywalność, - trwałość a) jest towarem, b) jest szczególnym towarem, ponieważ stanowi powszechny ekwiwalent(posiada wartość użytkową, służy do...

poleca84%

Lokaty

Lokata terminowa jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokata dynamiczna - jest to umowa z...

poleca83%

Aktywa trwałe i obrotowe

1.Aktywa- to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Dzielą się na aktywa trwałe i obrotowe....

poleca84%

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe: to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw podatkowych, a realizacja tych praw jest możliwa na podstawie okazania lub zwrotu ich. Podział papierów wartościowych: dłużne: potwierdzają one wielkość zadłużenia...

poleca83%

Rozwiązywanie konfliktów

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu....

poleca84%

Planowanie biznes plan

Planowanie i Biznes Plan Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie prowadzących w ostatecznym rachunku do osiągnięcia wysokich dochodów lub...

poleca83%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

poleca84%

Przykładowe CV.

(imię i nazwisko) (adres) (miejscowość) (telefon) WYKSZTAŁCENIE 2000 – 2013 – Kurs podyplomowy dla oficerów w specjalnościach marynarki wojennej, z zakresu taktyki, sztuki operacyjnej i wykorzystania uzbrojenia 2000 – 2012 – Kurs...

poleca83%

Strategie negocjacji - przykłady

STRATEGIA UNIKANIA: Część klasy chce iść na wagary, a część zostać na lekcjach. Rozpoczynają negocjować. Obie strony unikają odejścia od swoich założeń i nie chcą słuchać argumentów drugiej strony. Brak jest tutaj jakich kolwiek wzajemnych...

poleca83%

Istota i rodzaje ubezpieczeń

Istota i rodzaje ubezpieczeń. Przez całe życie towarzyszą nam liczne zdarzenia losowe, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu (na życiu) oraz na majątku. Wywołuje to skłonność do tworzenia zasobów przeznaczonych w razie wypadku na łagodzenie...

poleca84%

Receptura i inne pojęcia z przetwórstwa

Receptura jest podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Decyduje o składzie surowcowym wyrobu, jego wartości żywieniowej i cechach jakościowych. Stosowanie receptur zapewnia: -możliwość produkcji...

poleca84%

Spółki

Spolka=jest to umowny zwiazek co najmniej 2 osob, dzialajacy dal osiagniecia wspolnego celu gosp. Podmioty tworzace spolke wnosza do niej kapital w formie pienieznej lub nie pienieznej(np. pomysl) Spolki dzielimy , na : Spolki cywilne(ich...

poleca82%

Podatki i Ubezpieczenia - ściąga

obydwie ściągi znajdują się w załączniku oddzielnie podatki i oddzielnie są ubezpieczenia ściągi są pisane na podstawie książki "Podstawy przedsiębiorczości wyd. Nowa Era" Polecam ja dzięki nim napisałam sprawdzian na 5:)

poleca84%

Etyka w biznesie, zarządzanie, praca zespołowa, marketing

Całość w załączniku,gotowe do wydruku.

poleca83%

Gospodarka centralnie planowana

Żadne panstwo na świecie nie posiada idealnej gospodarki. Dlaczego? Bo ideałów nie ma. Jednak zauwarzyć można, że niemalże wszystkie kraje wybrały do realizacji gospodarkę rynkową. Jednak takie państwa jak Kuba czy Korea Północna trwają i...

poleca84%

Biznes plan dyskoteki

Pragnę zaznaczyć iż ten biznes plan został ściągnięty z serwisu ściąga.pl i został lekko zmodyfikowany na biznes plan dyskoteki. BIZNES PLAN ? Dyskoteka ?BELWEDER? Spis treści: 1. Opis projektu....

poleca84%

Biznesplan - Pub

I Informacje wstępne 1. Streszczenie Prezentowany biznesplan został opracowany przez maturzystkę Liceum . Został sporządzony w celu zbadania opłacalności proponowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Spółka z o.o. Agnieszki xxxx zamierza...

poleca82%

Źródła dochodów gospodarstw domowych - zasiłki, renty, emerytury

Dochody ze świadczeń-to obok dochodów z pracy najważniejsze źródło dochodów gospodarstw domowych w Polsce. Obejmują one świadczenia emerytalne i rentowe, zasiłki oraz świadczenia z pomocy społecznej. Emerytura -dożywotnie świadczenie pieniężne...

poleca84%

Mobilność zawodowa.

Mobilność zawodowa- polega na bieżącym monitorowaniu zmian zachodzących na rynku pracy i uzyskiwaniu takich kompetencji zawodowych, które są poszukiwane przez pracodawców. Cechy człowieka mobilnego: -umie klarownie wtrażać swoje oczekiwania i...

poleca83%

Skutki przystąpienia Polski do UE

Unia Europejska jest najważniejszą organizacją polityczną i gospodarczą kontynentu. Jej celem jest zarówno współpraca jak i integracja krajów członkowskich oraz zapewnienie stałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. UE zajmuje się także...

poleca84%

Co to jest popyt i podaż?

Co to jest popyt? Popyt to zainteresowanie danym dobrem (ilość nabywana) przy danej jego cenie ceteris paribus i w danym czasie. Na popyt wpływają także czynniki niecenowe. Głównym czynnikiem determinującym popyt jest cena danego dobra....

poleca84%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca84%

Biznesplan

Biznesplan I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa: 1. Podstawowe cele działalności: - źródło utrzymania rodziny, - zaspokojenie własnych ambicji, - zdobycie doświadczenia córki, 2. Nazwa: ?Małe szczęście? 3....

poleca84%

Czy jesteś przedsiębiorczy ? wymień cechy swojego charakteru odpowiadające takiej postawie.

Zgodnie z definicją, przedsiębiorczość jest to chęć i zdolność do podejmowania różnych zadań, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu. Osoba posiadająca znamię przedsiębiorczości musi zatem posiadać odpowiednie cechy charakteru i osobowości. Do...

poleca84%

List motywacyjny

LIST MOTYWACYJNY Irena Kowalska Ul. Sienkiewicza 50/3 33-356 Kraków Firma AGA...

poleca82%

Cele i rodzaje działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły. Warunkiem uznania danej działalności...

poleca83%

List motywacyjny

Wzór listu motywacyjnego w załączeniu

poleca82%

Przykład konfliktu i jego rozwiązanie

Przykład konfliktu i jego rozwiązanie: Praca Elżbiety Nowak Anna Kowalska i Elżbieta Nowak od pięciu lat pracują w wielkiej firmie komputerowej NEOPULS, która znajduje się w czołówce najlepiej prosperujących firm w Warszawie. Wszyscy...

poleca84%

Polska w organizacjach międzynarodowych

Monika Halątka kl.IVd 1. NATO North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4...

poleca84%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca84%

Praca

1.Praca jako wartość w życiu człowieka Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służace zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: - celowej działalności(sama praca) -...

poleca82%

Rodzaje spółek

Spółka, określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia...

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

Ciekawostki ze świata