profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

8 online
poleca82%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Rodzaje spółek, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki...

poleca85%

Przykładowy biznes plan

Biznes plan serwisu komputerowego ?komp-fix? 1.Rodzaj działalności gospodarczej: biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie ?Komp-fix?. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i...

poleca84%

Style kierowania

CZYM JEST KIEROWANIE? Najbardziej swobodne definicje "kierowania" określają ten typ aktywności jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicje bardziej złożone zwracają już uwagę na podstawowe elementy kierowania, a...

poleca85%

Biznes plan - restauracja "Pod Lipą"

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci. 2....

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca85%

Popyt i podaż

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie. Czynniki wpływające na popyt:  Dobra cena  Dochody konsumenta  Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych)  Ceny dóbr komplementarnych...

poleca84%

List motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista

list motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista patrz załacznik!!!!!!!!!111

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca84%

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązki pracodawcy i pracownika Obowiązki pracodawcy Art. 94. [zakres obowiązków pracodawcy] pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiac pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy...

poleca83%

Co to są obligacje, i jakiego typu obligacje możemy zakupić na rynku.

Definicja obligacji Obligacja jest to instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (jest to właściciel obligacji) i zobowiązuje...

poleca84%

Przedstaw i scharakteryzuj rodzaje umów jakie możesz zawrzeć z pracodawcą.

Umowa na okres próbny Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą z umów o pracę, a więc w zakresie zawierania umów na okres próbny istnieje dobrowolność stron stosunku pracy. W praktyce jednak umowy te są stosowane bardzo często. Umowa na okres...

poleca83%

Projekt Firmy (biznes plan) Prezentacja multimedialna

Biznes plan I. Informacje ogólne: Niniejszy projekt dotyczy otwarcia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego o nazwie "Mafijny Świat" dnia 16.06.2005r przy ulicy Dworskiej 15 w Olesznie. Umiejscowienie wynika z zapotrzebowania na lokale tego typu...

poleca84%

Bezrobocie 1989-2004

Bezrobocie w Polsce w latach 1989-2004 Zjawisko społeczne, które stanowi temat mojej pracy, zna chyba każdy, jednak na początku chciałbym się zająć ogólnym zdefiniowaniem bezrobocia. Jak już wspomniałem, jest zjawiskiem społecznym polegającym...

poleca84%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca84%

Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawa spółdzielczego z 1982 r. (Dz. U nr 80, poz. 210 z późniejszymi zmianami). W myśl ustawy spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym...

poleca84%

Powstanie i rozwój banków

Założone w Warszawie w 1852 r. towarzystwo kredytowe ziemskie, było pierwszą instytucją, świadczącą usługi bankowe na ziemiach polskich. Towarzystwo udzielało udzielało kredytów dużym gospodarstwom rolnym. W okresie międzywojennym rozpoczęło...

poleca84%

Umowa o pracę

UMOWA O PRACĘ Zawarta w dniu 5.09.2006r. w Katowicach pomiędzy "PROFIREAL S. A." ul. Wierzbowa 6, Katowice zwanego dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Pana Dyrektora do spraw personalnych Jana Kowalskiego. a Panem Wojciechem Nowakiem,...

poleca83%

Wady i zalety gospodarki rynkowej

WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie...

poleca84%

List motywacyjny

Katowice, 16.06.2006 Marek Drewniak ul. Jagiellońska 216/4 40-036 Katowice Szanowny Pan Adam Nowak Szef kuchni. „Pod Dębami” ul. Czekoladowa 88, 51-115 Katowice Szanowny Panie Adamie W związku z ogłoszeniem w internecie na stronie...

poleca84%

Biznes plan kawiarenki internetowej.

no comen <bez komentarza>

poleca83%

Biznesplan - Pub

I Informacje wstępne 1. Streszczenie Prezentowany biznesplan został opracowany przez maturzystkę Liceum . Został sporządzony w celu zbadania opłacalności proponowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Spółka z o.o. Agnieszki xxxx zamierza...