profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Projekt Firmy (biznes plan) Prezentacja multimedialna

Biznes plan I. Informacje ogólne: Niniejszy projekt dotyczy otwarcia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego o nazwie "Mafijny Świat" dnia 16.06.2005r przy ulicy Dworskiej 15 w Olesznie. Umiejscowienie wynika z zapotrzebowania na lokale tego typu...

poleca84%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca84%

Biznesplan - Pub

I Informacje wstępne 1. Streszczenie Prezentowany biznesplan został opracowany przez maturzystkę Liceum . Został sporządzony w celu zbadania opłacalności proponowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Spółka z o.o. Agnieszki xxxx zamierza...

poleca84%

Wady i zalety gospodarki rynkowej

WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie...

poleca84%
poleca85%

Analiza rynku nieruchomości

Analiza rynku nieruchomości Od czasu, kiedy jeden człowiek posiadał nadwyżkę swojej produkcji, a drugi zamierzał zaspokoić swoją potrzebę posiadania, oddając w zamian część swoich dóbr, można mówić o zaistnieniu wymiany. W rezultacie...

poleca84%

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Akcja Akcja - papier wartościowy potwierdzający członkostwo posiadacza w spółce akcyjnej oraz posiadanie ułamkowej części kapitału akcyjnego. Właściciel akcji posiada prawa majątkowe (prawo do dywidendy, prawo...

poleca84%

Biznes plan kawiarenki internetowej.

no comen <bez komentarza>

poleca84%

Reklama

REKLAMA Reklama: - Reklama jest narzędziem, które umożliwia realizowanie funkcji marketingowych, wpływa na jednostki rynku, zjednuje je sobie i kreuje ich pozytywne opinie o produktach i firmie. - Reklama jest działaniem...

poleca84%

Znaczenie Euro dla polskiej gospodarki

ZNACZENIE EURO DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Euro nie zostało wprowadzone w Polsce zaraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Chociaż jesteśmy zobowiązani przyjąć euro, tak jak inne państwa Unii Europejskiej, nie stanie się to od razu. Na...

poleca84%

Pieniądz i bankowość

PIENIĄDZ-powszechnie stosowany ekwiwalent(odpowiednik, równoważnik) towarów i usług, trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny. W sklepie wymienia się pieniądze na np. chleb, w tramwaju na przejazd, służy do regulacji...

poleca84%

Usługi bankowe

Jest to praca zaliczeniowa na temat usług bankowych w Polsce i na świecie!!!! Pełna wersja w załączniku PUNKT I ____________________________________________________ POWSTAWANIE USŁUG BANKOWYCH...

poleca84%

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKI b) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toruń Inowrocław...

poleca84%

Przedsiębiorstwo komunalne

Przedsiębiorstwo komunalne Przedsiębiorstwo będące społeczną własnością samorządu lokalnego. Najczęściej to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, a nie typowe podmioty rynkowe. Działa na rzecz potrzeb lokalnej społeczności i zarządzane jest w...

poleca83%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca84%

Podatek co to jest ?

Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez...

poleca84%

Problematyka bezrobocia

Scharakteryzuj problematykę bezrobocia w Polsce od 1989 r Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ na swoje następstwa jest...

poleca84%

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Przedsiębiorstwo to niezależna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym i prawnym utworzona w celu trwałego...

poleca82%

Rodzaje działalności gospodarczych

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i...

poleca84%

Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski

„Globalna wioska” wg Herberta Marshalla McLuhana 1Herbert Marshall McLuhan (ur. 21.07.1911r. w Edmonton, zm. 31.12.1980r.) - kanadyjski teoretyk komunikacji. Wykładowca na Uniwersytecie Toronto i na innych uczelniach w Kanadzie i Stanach...

poleca84%

Funkcje banku centralnego

1. Funkcje NBP: - jest bankiem emisyjnym- ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w Polsce, sprawdza prawdziwość banknotów i niszczy zużyte - jest bankiem państwa- otrzymuje dochody z podatków i innych źródeł oraz dokonuje...

poleca83%

Mobilność zawodowa.

Mobilność zawodowa- polega na bieżącym monitorowaniu zmian zachodzących na rynku pracy i uzyskiwaniu takich kompetencji zawodowych, które są poszukiwane przez pracodawców. Cechy człowieka mobilnego: -umie klarownie wtrażać swoje oczekiwania i...

poleca83%

Praca

1.Praca jako wartość w życiu człowieka Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służace zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: - celowej działalności(sama praca) -...

poleca84%

Historia giełdy papierów wartościowych

Historia tak ważnej dziedziny życia ekonomii jest bardzo interesująca a zmiany w niej zachodzące na kartach czasu są warte poznania. Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Otwarcie wiązało...

poleca79%

Podatki i Ubezpieczenia - ściąga

obydwie ściągi znajdują się w załączniku oddzielnie podatki i oddzielnie są ubezpieczenia ściągi są pisane na podstawie książki "Podstawy przedsiębiorczości wyd. Nowa Era" Polecam ja dzięki nim napisałam sprawdzian na 5:)

poleca83%

CV i list motywacyjny

CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Anna Kowalsik Adres zamieszkania: ul. Długa 89 22-901 Warszawa data urodzenia: 20.02.1971r. stan cywilny: panna telefon: 01-234-567 e-mail: [email protected] CEL:...

poleca83%

biznes plan restauracji Stokrotka

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym...

poleca84%

Plan wycieczki

Plan wycieczki: MALBORK - TRÓJMIASTO 1 dzień: • W godzinach rannych wyjazd do Gdańska, zwiedzanie: Stare Miasto, Złota Brama, Fontanna Neptuna. • Przyjazd na obiadokolację i nocleg na Helu. 2 dzień: • Śniadanie. Zwiedzanie...

poleca84%

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

WADY - Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych - Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek do angażowania własnego majątku w...

poleca82%

Polska w organizacjach międzynarodowych

Monika Halątka kl.IVd 1. NATO North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4...

poleca84%

List motywacyjny do serwisu komputerowego

Walce 19.05.2006r. Kilisz Paweł ul. Krapkowicka 5 47-344 Walce tel. 695570111...

poleca84%

Giełdy. Rynek papierów wartościowych.

Giełda jest instytucją zorganizowanego rynku, za której pośrednictwem dokonuje się transakcji handlowych według określonych norm i zasad. Do najważniejszych rodzajów giełd zaliczamy giełdy towarowe i kapitałowe. - Giełdy towarowe – handluje się...

poleca84%

Biznesplan

BIZNES PLAN Chciałabym założyć sklep ogrodniczy. W okolicy w której mieszkam - Międzylesie jest dużo domów z ogródkami teraz wiosną prowadzone są w nich intensywne prace. Wszyscy mieszkańcy chcą aby ich ogródek wyglądał bardzo ładnie, aby...

poleca83%

Struktury organizacyjne firmy

Struktura liniowa Zaletą jej jest zasada jednosobowego kierownictwa oraz wyraźne, ścisłe rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności. Zależność funkcjonalna pokrywa się z zależnością hierarchiczną. Droga przepływu informacji jest krótka. Ujemną...

poleca82%

Biznes plan dyskoteki

Pragnę zaznaczyć iż ten biznes plan został ściągnięty z serwisu ściąga.pl i został lekko zmodyfikowany na biznes plan dyskoteki. BIZNES PLAN ? Dyskoteka ?BELWEDER? Spis treści: 1. Opis projektu....

poleca83%

Rynek (ekonomia)

RYNEK: USŁUGI Wszelkie czynności służące do zaspokojenia potrzeb , w wyniku których nie powstają nowe dobra dzielimy na : a) Materialne-stolarz, poligraf itd.) b) Niematerialne (lekarz, nauczyciel) DOBRA Wszelkie środki materialne służące do...

poleca84%

CV kasjera w banku.

CURRICULUM VITAE 1. DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Narodowość: Stan cywilny: Adres: Telefony kontaktowe: 2. WYKSZTAŁCENIE: 2010-2015 wydział bankowości na Uniwersytecie Jagiellońskim w...

poleca83%

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę...

poleca84%

Umiejętności managera

Na obszarze siedmiu hektarów w Fontainebleau niedaleko Paryża oraz lotniska Orly rozpościera się zespół obszernych pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i konferencyjnych, restauracji, bibliotek zbudowanych z popularnych w latach...

poleca84%

Oligopol

OLIGOPOL [gr.], ekon. struktura rynku, oprócz monopolu i konkurencji monopolistycznej jedna z 3 form konkurencji niedoskonałej; w oligopolu kilku (kilkunastu) producentów dostarcza przeważającą część podaży gałęzi przemysłu. Oligopol jest...

poleca82%

Pozabankowe instytucje finansowe.

Pozabankowe instytucje finansowe. - Firmy ubezpieczeniowe pozyskują środki finansowe ze sprzedaży osobom fizycznym i instytucjom polis, zapewniających świadczenia pieniężne w wypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych (np. choroby, pożaru,...

poleca83%

Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego

PODSTAWOWE MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy określa wymierne skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie. Mierniki wzrostu gospodarczego: • produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dóbr i...

poleca84%

CV

w zalaczniku!!!!!

poleca83%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca83%

Globalizacja gospodarki.

Globalizacją gospodarki możemy nazwać tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929...

poleca82%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca84%

Curriculum viatae

.......... .......................... Ul. ................................ .................................. (0......) ..... - ....... - ....... Cel Zawodowy: Stanowisko ............................z możliwością rozwoju...