profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca84%

Biznes Plan - Serwis komputerowy

1. Rodzaj działalności gospodarczej: Biznesplan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie „For-Servis”. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i regeneracji. Serwis będzie otwarty przez 6 dni w...

poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca83%

CV kasjera w banku.

CURRICULUM VITAE 1. DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Narodowość: Stan cywilny: Adres: Telefony kontaktowe: 2. WYKSZTAŁCENIE: 2010-2015 wydział bankowości na Uniwersytecie Jagiellońskim w...

poleca83%

Biznes plan szkoły języków obcych

Biznes plan znajduje sie w zalaczniku. Jest to biznes plan szkoły językowej. W planie nie ma wizji motta ani loga firmy.

poleca82%

Biznes plan.

w załączniku

poleca85%

Rodzaje, funkje banków, przedsiębiorczość, popyt podaż monopol prawo bankowe funkcje banków, funkcje NBP, podział banków

1.Człowiek przedsiębiorczy to człowiek zaradny życiowo, niezależny i samodzielny.To także człowiek twórczy, czyli taki który dąży do osiągnięcia ekonomicznego sukcesu i chce wprowadzić innowacje w życie. Nie zawsze ten kto prowadzi firmę jest jej...

poleca74%

Oferta, zapytanie o oferte

Oto przykładowe pisma: oferta, zapytanie o oferte i 2 pisma w załącznikach

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Biznes plan

praca w załączniku

poleca85%

Popyt i podaż

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie. Czynniki wpływające na popyt: - Dobra cena - Dochody konsumenta - Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych) - Ceny dóbr komplementarnych...

poleca87%

Biznes plan firmy krawieckiej

BIZNES PLAN DLA FIRMY KRAWIECKIEJ „CZAPECZKA” CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjno-usługowej „CZAPECZKA”. Biznes plan ma służy określeniu opłacalności zakładu. Zakład krawiecki będzie mieścił...

poleca82%

Etyka w biznesie, zarządzanie, praca zespołowa, marketing

Całość w załączniku,gotowe do wydruku.

poleca79%

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych wchodzi w skład sprawozdania finansowego. Jego nazwa znana jest również jako sprawozdanie z przepływów pieniężnych, lub cash flow – z języka angielskiego. Jest on sporządzany przez osoby, które badają roczne...

poleca85%

Być konsumentem. Podstawowe prawa i ich ochrona.

Nie jest to gotowy pisemny referat - takie informacje przedstaiwalem prowadzac lekcje nt ochrony konsumenta Konsument – spożywca; nabywca towarów na własny użytek, też nabywca usług Konsument ma prawo wyboru. To jego decyzje wpływają na...

poleca88%

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Warszawa, 13 października 2005 Sąd Okręgowy w Warszawie...

poleca85%

List motywacyjny

Kozuchów 25.07.2007r. Zofia Nowak ul. 22 Lipca 324897 67-120 Kożuchów tel. kontaktowy 111111111 Pani Dyrektor Beata Kowalska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie ul. Klasztorna 14 67-120 Kożuchów W odpowiedzi na...

poleca82%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca85%

Biznes plan - restauracja "Pod Lipą"

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci. 2....

poleca85%

Oferta Sprzedaży

Podstawy przesiebiorczosci- oferta sprzedazy

poleca87%

Protokołowanie. Rodzaje,budowa i zasady pisania protokołu.

1. Protokół: Protokół jest sprawozdaniem, sporządzanym w formie aktu, ustalając przebieg zdarzeń, stwierdzone fakty lub dokonane czynności. 2. Rodzaje protokołów: protokół zebrania - ma on na celu odtworzenie przebiegu zebrania, zawiera...

poleca81%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

poleca84%

Popyt, podaż, cena

1. RYNEK - całokształt transakcji zachodzących między kupującymi i sprzedającymi. 2. Elementy rynku: a) POPYT - zapotrzebowanie * potencjalny - chodzimy, szukamy, chcemy coś kupić * efektywny - zrealizowany b) PODAŻ c) CENA -...

poleca84%

List motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista

list motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista patrz załacznik!!!!!!!!!111

poleca83%

Projekt Firmy (biznes plan) Prezentacja multimedialna

Biznes plan I. Informacje ogólne: Niniejszy projekt dotyczy otwarcia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego o nazwie "Mafijny Świat" dnia 16.06.2005r przy ulicy Dworskiej 15 w Olesznie. Umiejscowienie wynika z zapotrzebowania na lokale tego typu...

poleca81%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca85%

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

SPÓŁKA-związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu. OSOBA FIZYCZNA-każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci. OSOBA PRAWNA-podmiot, który samodzielnie dysponuje swoim majątkiem i ponosi pełna odpowiedzialność...

poleca85%

Przykładowy biznes plan

Biznes plan serwisu komputerowego ?komp-fix? 1.Rodzaj działalności gospodarczej: biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie ?Komp-fix?. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i...

poleca83%

Receptura i inne pojęcia z przetwórstwa

Receptura jest podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Decyduje o składzie surowcowym wyrobu, jego wartości żywieniowej i cechach jakościowych. Stosowanie receptur zapewnia: -możliwość produkcji...

poleca85%

Biznes plan. Restauracja Finezja.

Biznes plan. Każdy z nas marzy o tym, aby być właścicielem swojej dobrze prosperującej firmy dla wielu z nas młodych ludzi, jest to cel w życiu. Restauracja "Finezja" będzie oferowała tylko najlepsze domowe posiłki, o niezapomnianym...

poleca82%

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podjąć uczeń, albo pójdzie do szkoły i czegoś się nauczy albo pójdzie na wagary i...

poleca84%

Co wpływa na zmianę hierarchii potrzeb człowieka?

Potrzeba to stan braku lub inaczej stan niepokoju w jakim znajduje się człowiek. Stan ten może być usunięty po zaspokojeniu potrzeby. Amerykański psycholog, Abraham Maslow stwierdził, że każdy człowiek jest motywowany do działania przez pragnienie...

poleca84%

Zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych

Jedną z najważniejszych instytucji gospodarki rynkowej jest giełda. Jest to miejsce zawierania transakcji, których cena zależy bezpośrednio od podaży i popytu. Istnieje wiele rodzajów giełd – towarowa, walutowa, zbożowa. Giełda papierów...

poleca79%

Podatki i Ubezpieczenia - ściąga

obydwie ściągi znajdują się w załączniku oddzielnie podatki i oddzielnie są ubezpieczenia ściągi są pisane na podstawie książki "Podstawy przedsiębiorczości wyd. Nowa Era" Polecam ja dzięki nim napisałam sprawdzian na 5:)

poleca84%

Opracuj plan marketingowy dowolnie wybranego produktu rolniczego.

W planowaniu przedsiębiorstwa wyróżniające się znaczenie ma plan marketingu. Jest on uznany za ? kamień probierczy? skutecznego zarządzania i z tego względu jego opracowanie wymaga współdziałania inteligencji i talentu. Plan marketingu wytycza dla...

poleca84%

Co to jest spółdzielnia

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnie dzieli się na grupy, typy...

poleca84%

Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

Unia Europejska opiera się na trzech filarach: I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i...

poleca82%

Biznes plan dyskoteki

Pragnę zaznaczyć iż ten biznes plan został ściągnięty z serwisu ściąga.pl i został lekko zmodyfikowany na biznes plan dyskoteki. BIZNES PLAN ? Dyskoteka ?BELWEDER? Spis treści: 1. Opis projektu....

poleca83%

Globalizacja gospodarki.

Globalizacją gospodarki możemy nazwać tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929...

poleca84%

Biznes Plan "czysciraczka"

Biznes Plan 1. Dane o firmie: Nazwa: „Czyśćirączka” Siedziba i lokal: Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 60, lok. 2 Tel/Fax: 730-12-13 http//: www.czysciraczka.pl Załozyciel: Katarzyna *** Przedmiot działalności: usługi sprzątająco-...

poleca82%

Międzynarodowa wymiana pracy gospodarczej

1. Przyczyny i korzyści wymiany międzynarodowej Wymiana międzynarodowa- sprzedaż towarów i usług w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb społ. Obrót handlu zagranicznego- suma eksportu i importu w danym okresie. Bilans handlu-różnica pomiędzy...

poleca83%

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej WADY -Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych -Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek...

poleca81%

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa; to, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z...

poleca82%

Cechy pieniądza:Funkcje pieniądza Gospodarka centralnie planowana Cechy gospodarki rynkowej Plan Balcerowicza

6.Cechy pieniądza: uznana wartośc, podzielność, powszechna akceptowalność, łatwa zdobywalność, trwałość a)jest towarem, b)jest szczególnym towarem, ponieważ stanowi powszechny ekwiwalent(posiada wartość użytkową, służy do wyrażania...

poleca84%

List motywacyjny

Kowalska Elżbieta Rogóźno, dnia 01.08.2005r. xxxxx xx /xx xx – xxx Rogóźno Tel. (xxx) xx xxx xx...

poleca84%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca82%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca82%

CV i list motywacyjny

CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Anna Kowalsik Adres zamieszkania: ul. Długa 89 22-901 Warszawa data urodzenia: 20.02.1971r. stan cywilny: panna telefon: 01-234-567 e-mail: [email protected] CEL:...

poleca82%

Praca

1.Praca jako wartość w życiu człowieka Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służace zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: - celowej działalności(sama praca) -...