profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

24 online
poleca84%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca81%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca79%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca83%

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

SPIS TREŚCI 1. Streszczenie 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Dane przedsiębiorstwa 2.1.1. Dane hotelu 2.1.2. Wspólnicy 2.1.3. Pozycja finansowa inwestora 2.2. Podstawowe cele działalności 2.3. Oferowane usługi 2.4....

poleca84%

Proces produkcyjny

PROCES PRODUKCYJNY jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy...

poleca84%

Rynek ubezpieczeń

Podstawową funkcją ubezpieczeń Jest wypłacanie odszkodowań za straty powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zapewnienie środków na pokrycie kosztów leczenia lub zgromadzenia funduszu na starość, gdy zakończy się aktywność zawodowa...

poleca82%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca85%

Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych

Charakterystyka spółek Spółka-określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa....

poleca82%

Pojęcie i rodzaje rynku. Istota gospodarki rynkowej.

1.Rynek - ogół tranzakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wynniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów.Sprzedający oferując swoje dobra tworzą podaż.Nabywcy zaś chcąc je kupić reprezentują popyt na te...

poleca85%

Popyt i podaż

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie. Czynniki wpływające na popyt:  Dobra cena  Dochody konsumenta  Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych)  Ceny dóbr komplementarnych...

poleca84%

Być konsumentem. Podstawowe prawa i ich ochrona.

Nie jest to gotowy pisemny referat - takie informacje przedstaiwalem prowadzac lekcje nt ochrony konsumenta Konsument – spożywca; nabywca towarów na własny użytek, też nabywca usług Konsument ma prawo wyboru. To jego decyzje wpływają na...

poleca83%

BIZNESPLAN

BIZNES PLAN Plan Przedsięwzięcia CEL: Uzyskanie kredytu na zakup ciągnika rolniczego URSUS 3512, by umożliwić rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa rolnego „KŁOSIK” IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:...

poleca84%

Rodzaje, funkje banków, przedsiębiorczość, popyt podaż monopol prawo bankowe funkcje banków, funkcje NBP, podział banków

1.Człowiek przedsiębiorczy to człowiek zaradny życiowo, niezależny i samodzielny.To także człowiek twórczy, czyli taki który dąży do osiągnięcia ekonomicznego sukcesu i chce wprowadzić innowacje w życie. Nie zawsze ten kto prowadzi firmę jest jej...

poleca84%

Przedsiębiorstwo publiczne

PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNE Przedsiębiorstwa publiczne to firmy, które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne lub lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, których większościowy pakiet akcji jest w...

poleca84%

Referat o podatkach (kwota wolna od podatku i grupy podatkowe)

PODATKI 1. Konstrukcja podatku: a) podmiot opodatkowania b) przedmiot opodatkowania c) podstawa opodatkowania d) stawka podatkowa e) zwolnienia i ulgi podatkowe f) zwyżki podatkowe 2. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotowego a)...

poleca84%

List motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista

list motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista patrz załacznik!!!!!!!!!111

poleca83%

Style kierowania

CZYM JEST KIEROWANIE? Najbardziej swobodne definicje "kierowania" określają ten typ aktywności jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicje bardziej złożone zwracają już uwagę na podstawowe elementy kierowania, a...

poleca83%

Co to są obligacje, i jakiego typu obligacje możemy zakupić na rynku.

Definicja obligacji Obligacja jest to instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (jest to właściciel obligacji) i zobowiązuje...

poleca82%

Autoportret

Mój Autoportret Większości z nas ciężko pisać jest o osobie, ponieważ trudno oceniać nam samych siebie. Mimo wszystko postaram się po raz kolejny napisać coś o sobie i przełamać opór z tym związany. Jako młoda osoba mam dość typowe dla tego...

poleca84%

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKI b) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toruń Inowrocław...

poleca84%

Człowiek istota przedsiębiorcza

OSOBOWOŚĆ-zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka. Są one dziedziczone i rozwijają się pod wpływem otoczenia. Jedną z głównych cech osobowości jest temperament TEMPERAMENT-zespół względnie stałych właściwości...

poleca84%

Budżet miesięczny i roczny

Budżet miesięczny i roczny dla rodziny, w której: Mąż- pensja 3 200 zł netto Żona- zasiłek dla bezrobotnych przez 3 miesiące 645 zł netto, po 3 miesiącach 517 zł netto Córka 4 lata- wychowywana w domu przez mamę Syn 8 lat- I klasa...

poleca82%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Curriculum Vitae

Wzór życiorysu - w załączeniu

poleca83%

Projekt Firmy (biznes plan) Prezentacja multimedialna

Biznes plan I. Informacje ogólne: Niniejszy projekt dotyczy otwarcia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego o nazwie "Mafijny Świat" dnia 16.06.2005r przy ulicy Dworskiej 15 w Olesznie. Umiejscowienie wynika z zapotrzebowania na lokale tego typu...