profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca84%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca84%

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podjąć uczeń, albo pójdzie do szkoły i czegoś się nauczy albo pójdzie na wagary i...

poleca81%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca84%

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

1. Streszczenie 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Dane przedsiębiorstwa 2.1.1. Dane hotelu 2.1.2. Wspólnicy 2.1.3. Pozycja finansowa inwestora 2.2. Podstawowe cele działalności 2.3. Oferowane usługi 2.4. Forma...

poleca84%

Autoportret

Mój Autoportret Większości z nas ciężko pisać jest o osobie, ponieważ trudno oceniać nam samych siebie. Mimo wszystko postaram się po raz kolejny napisać coś o sobie i przełamać opór z tym związany. Jako młoda osoba mam dość typowe dla tego...

poleca84%

Curriculum Vitae-wzór CV

Praca została poprawiona. Na początku miała inną czcionkę i brakowało kilku szczegółów. Dostałam za nią 4. Za to powinno być 5 :)

poleca84%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Biznes Plan

Marzanna Pacholczyk Zdzisława Ziomek Dariusz Wojnacki Marian Nerling Biznes Plan Koncepcja rozwoju firmy „Alfa” I. Streszczenie menedzerskie Zadaniem opracowanego biznes planu jest zwiększenie udziału produktów firmy „Alfa” na rynku...

poleca84%

Salon fryzjersko - kosmetyczny Bella

Wstęp: Zamiarem moim jest stworzenie salonu fryzjersko-kosmetycznego, któremu towarzyszyłyby elementy nowatorskie. Pomysł ten powstał przede wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia. Wynika z nich, że na terenie gdzie chciałbym go...

poleca84%

Czym jest marketing?

System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Według encyklopedii PWN marketing to zespół działań, które mają na...

poleca84%

Bank

To instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów). Bank jest instytucją...

poleca83%

Pojęcie i rodzaje rynku. Istota gospodarki rynkowej.

1.Rynek - ogół tranzakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wynniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów.Sprzedający oferując swoje dobra tworzą podaż.Nabywcy zaś chcąc je kupić reprezentują popyt na te...

poleca84%

Biznes plan

Istota biznes planu Biznes planem nazywamy inaczej plan gospodarczy, plan przedsięwzięć. Jest dokumentem określającym postęp przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działań strategicznych i taktycznych a...

poleca84%

Definicja i istota marketingu

T. Sztucki, w swojej książce zatytułowanej: Marketing. Sposób myślenia. System działania stwierdza, że „marketing jest zbiorem praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik; marketing jest przede wszystkim sposobem...

poleca83%

Kim chciałbym zostać w przyszłości?

W przyszłości chciałbym zostać spawaczem zawodowym. Podziwiam spawaczy, którzy wkładają wiele pracy i trudu w to, co robią. Wiem, że ten zawód nie należny do prostych, ale jestem nim jednak bardzo zafascynowany i wierze, że i ja zostanę kiedyś...

poleca84%

Makrootoczenie przedsiębiorstwa

1. Makrootoczenie- zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo, podczas gdy ono same nie może ich zmienić. Makrootoczenie tworzy warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. 2. Otoczenie konkurencyjne- tworzą podmioty, które wpływają na...

poleca82%

Rozwiązywanie konfliktów

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu....

poleca84%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca84%

Wady i zalety gospodarki rynkowej

WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie...

poleca83%

Agencje reklamowe i marketingowe

Marketing to nowoczesny styl myślenia ekonomicznego o sposobie prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.We współczesnym biznesie znajomość marketingu stała się kluczem do sukcesu. Nie wystarczy bowiem tylko wyprodukować odpowiednie dobro i...

poleca84%

Bezrobocie 1989-2004

Bezrobocie w Polsce w latach 1989-2004 Zjawisko społeczne, które stanowi temat mojej pracy, zna chyba każdy, jednak na początku chciałbym się zająć ogólnym zdefiniowaniem bezrobocia. Jak już wspomniałem, jest zjawiskiem społecznym polegającym...

poleca83%

Rodzaje działalności gospodarczych

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i...

poleca84%

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Akcja Akcja - papier wartościowy potwierdzający członkostwo posiadacza w spółce akcyjnej oraz posiadanie ułamkowej części kapitału akcyjnego. Właściciel akcji posiada prawa majątkowe (prawo do dywidendy, prawo...

poleca82%

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa; to, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z...

poleca84%

Umowa o pracę

UMOWA O PRACĘ Zawarta w dniu 5.09.2006r. w Katowicach pomiędzy "PROFIREAL S. A." ul. Wierzbowa 6, Katowice zwanego dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Pana Dyrektora do spraw personalnych Jana Kowalskiego. a Panem Wojciechem Nowakiem,...

poleca83%

Sens walki antyglobalistów

Antyglobalizm to postawa mająca na celu przeciwdziałanie globalizacji. Z definicji jest to proces, który zachodzi przede wszystkim dzięki postępowi telekomunikacji i informatyki oraz przekształceniom gospodarczym, polegający na powstawaniu coraz...

poleca83%

Lokaty

Lokata terminowa jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokata dynamiczna - jest to umowa z...

poleca84%

Struktury organizacyjne firmy

Struktura liniowa Zaletą jej jest zasada jednosobowego kierownictwa oraz wyraźne, ścisłe rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności. Zależność funkcjonalna pokrywa się z zależnością hierarchiczną. Droga przepływu informacji jest krótka. Ujemną...

poleca83%

List motywacyjny

Wzór listu motywacyjnego w załączeniu

poleca84%

Reklama

REKLAMA Reklama: - Reklama jest narzędziem, które umożliwia realizowanie funkcji marketingowych, wpływa na jednostki rynku, zjednuje je sobie i kreuje ich pozytywne opinie o produktach i firmie. - Reklama jest działaniem...

poleca83%

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe: to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw podatkowych, a realizacja tych praw jest możliwa na podstawie okazania lub zwrotu ich. Podział papierów wartościowych: dłużne: potwierdzają one wielkość zadłużenia...

poleca83%

Planowanie biznes plan

Planowanie i Biznes Plan Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie prowadzących w ostatecznym rachunku do osiągnięcia wysokich dochodów lub...

poleca84%

Rynek (ekonomia)

RYNEK: USŁUGI Wszelkie czynności służące do zaspokojenia potrzeb , w wyniku których nie powstają nowe dobra dzielimy na : a) Materialne-stolarz, poligraf itd.) b) Niematerialne (lekarz, nauczyciel) DOBRA Wszelkie środki materialne służące do...

poleca83%
poleca84%

Pieniądz i bankowość

PIENIĄDZ-powszechnie stosowany ekwiwalent(odpowiednik, równoważnik) towarów i usług, trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny. W sklepie wymienia się pieniądze na np. chleb, w tramwaju na przejazd, służy do regulacji...

poleca84%

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych zwana także giełdą pieniężną to instytucjonalna forma rynku kapitałowego. Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce, instytucją zapewniającą publiczny obrót papierami wartościowymi...

poleca83%

Biznesplan - Pub

I Informacje wstępne 1. Streszczenie Prezentowany biznesplan został opracowany przez maturzystkę Liceum . Został sporządzony w celu zbadania opłacalności proponowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Spółka z o.o. Agnieszki xxxx zamierza...

poleca84%

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKI b) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toruń Inowrocław...

poleca84%

BIZNESPLAN FIRMY ‘EKOROL’ – FIRMY ZAJMUJACEJ SIE DIAGNOSTYKA I ATESTACJA OPRYSKIWACZY

I OPIS FIRMY: 1. Podstawową działalnością firmy jest atestacja i diagnostyka aparatów opylających polowych oraz sadowniczych. Wynika to z ustawy o ochronie środowiska oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie RP....

poleca84%

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę...

poleca83%

Polska w organizacjach międzynarodowych

Monika Halątka kl.IVd 1. NATO North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4...

poleca83%

Przykładowe CV.

(imię i nazwisko) (adres) (miejscowość) (telefon) WYKSZTAŁCENIE 2000 – 2013 – Kurs podyplomowy dla oficerów w specjalnościach marynarki wojennej, z zakresu taktyki, sztuki operacyjnej i wykorzystania uzbrojenia 2000 – 2012 – Kurs...

poleca83%

Spółki

Spolka=jest to umowny zwiazek co najmniej 2 osob, dzialajacy dal osiagniecia wspolnego celu gosp. Podmioty tworzace spolke wnosza do niej kapital w formie pienieznej lub nie pienieznej(np. pomysl) Spolki dzielimy , na : Spolki cywilne(ich...

poleca84%

Globalizacja gospodarki.

Globalizacją gospodarki możemy nazwać tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929...

poleca83%

Mój wymarzony pracownik biurowy

Pracownik biurowy jest zawód jak wskazuje sama nazwa wykonywany w biurze. Jak każdy urzędnik ma określone obowiązki oraz swój image. Z racji, że dany człowiek jest silnie związany z kontaktem miedzy ludzkim musi on zachowywać dane cechy...

poleca84%

Problematyka bezrobocia

Scharakteryzuj problematykę bezrobocia w Polsce od 1989 r Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ na swoje następstwa jest...

poleca84%

Podatek co to jest ?

Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez...

poleca83%

Biznesplan

Biznesplan I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa: 1. Podstawowe cele działalności: - źródło utrzymania rodziny, - zaspokojenie własnych ambicji, - zdobycie doświadczenia córki, 2. Nazwa: ?Małe szczęście? 3....