profil

Ekonomika handlu

(24)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca83%

Pojęcie, rodzaje i funkcja kontroli w punkcie sprzedaży detalicznej.

Kontrola jest ważny składnikiem zarządzania jednostkami handlu. Wydawanie ustaw przez sejm, podejmowane decyzje przez kierownictwo przedsiębiorstwa ustalanie regulaminów wewnętrznych wymaga zarówno bieżącej oceny prawidłowości wykonania, jak i...

poleca83%

Ekonomika ściąga krajowy obrót towarowy

1. Formy sklepowe: * tradycyjna (pośrednia) * samoobsługowa (bezpośrednia) * preselekcyjna (łączy te 2 formy) 2. Formy specjalne: * domy wysyłkowe, z dostawa do domu, * handel obnośny, automat, sprzedaż komisowa (os której własnością...

poleca82%

Działalność handlowa

1.Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu.Różnica między cenami stanowi marżę handlową,która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo handlowe i...

poleca83%

Procesy gospodarowania

Zanim cokolwiek zreferuję Wam o procesie gospodarowania, to przytoczę wam jego definicję, a więc: Gospodarowanie, czyli produkcja, wymiana, podział i konsumpcja jest działalnością ciągłą, stale powtarzającą się. Dlatego mówimy o procesie...

poleca83%

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym.

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym. Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie. Po przeciwnej stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, którym...

poleca85%

Rękojmia i Gwarancja

Rękojmia i gwarancja Jeśli konsument zakupił towar wadliwy lub zakupiony towar podczas użytkowania takim się okaże, może skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych: rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości. Rękojmia...

poleca81%

Harmonogram pracy

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę sposób wykorzystania przez pracowników ustalonego wymiaru czasu pracy w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego. Określa on dni pracy i dni wolne, wyznacza dni wolne wynikające z 5-dniowego...

poleca81%

Kredyt

Dom handlowy "HUTNIK" z uwagi na narastającą konkurencję zamierza zmodernizować swoją placówkę, dostosowując ją do standardu zagranicznych firm handlowych. W tym celu musi jednak skorzystać z 2-letniego kredytu w wysokości 160 tys.zł,...

poleca81%

Etapy procesu sprzedaży w hurcie.

Formy sprzedaży dzielimy na różne formy takie jak : Sprzedaż tradycyjna polegająca na bezpośredniej obsłudze nabywcy towaru ze sprzedawcą. Polegającym na ważeniu, podawaniu, pakowaniu, udzielaniu informacji i porad, oraz przyjmowaniu zapłaty....

poleca79%

Ekonomika

Istotą planowania jest rozpoznanie i określenie w dokumencie nazwanym planem zadań i środków koniecznych do realizacji przyszłych działań gosp. określonej jednostki. Rodzaje planowania: OPERATYWNE(jest to podstawowy rodzaj planowania,obejmuje...