profil

Jak napisać

poleca90%

Charakterystyka

Definicja charakterystyki Charkaterystyka za Słownikiem Języka Polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/szukaj/charakterystyka.html 1. opis cech charakteryzujących kogoś lub coś; 2. ukazanie cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby lub postaci...

poleca92%

List oficjalny

List to forma wypowiedzi pisemnej skierowana do osoby (osób) lub instytucji. Może być jednorazowy lub stanowić część seryjnej korespondencji. Listy możemy wyróżnić na: - prywatne - skierowane do kogoś bliskiego; - oficjalne -...

poleca99%

Opis

1. Jak dobrze napisać opis? 2. Opis przedmiotu 3. Opis postaci 4. Opis miejsca 5. Opis sytuacji 6. Opis przeżyć wewnętrznych 7. Opis obrazu Definicja opisu Opis za Słownikiem Języka Polskiego PWN 1. wypowiedź lub tekst, w których...

poleca92%

Opowiadanie

Definicja opowiadania Opowiadanie za Słownikiem Języka Polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/szukaj/opowiadanie.html 1. to, co jest opowiadane; 2. niewielki utwór pisany prozą, ograniczony zwykle do jednego wątku fabularnego. Opowiadanie jest...

poleca93%

Recenzja

Recenzja to subiektywny tekst. Wyrażamy w nim swoją osobistą opinię na temat wydarzenia (np. koncertu, wystawy), książki, filmu czy gry. Recenzja powinna spełniać trzy funkcje: • Informacyjna – Czego się dowiedziałem? – Kto? co?...

poleca93%

Zaproszenie

Definicja zaproszenia Zaproszenie za Słownikiem Języka Polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/szukaj/zaproszenie.html 1. prośba o przyjście dokądś i wzięcie udziału w czymś; 2. karta z prośbą o przybycie na jakąś uroczystość lub...