profil

Marketing

(429)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

38 online
poleca83%

Proste sposoby na zdobycie klienta

Efektywna reklama małej firmy nie musi być droga. Do odbiorcy można dotrzeć już za kilka tysięcy złotych. Do wyboru jest wiele sposobów - od prostych ulotek po kampanie w lokalnych mediach Każda osoba otwierająca firmę musi pamiętaj o...

poleca83%

Analiza Swot

PRACA SEMESTRALNA Z PRZEDMIOTU: MARKETING TEMAT PRACY SEMESTRALNEJ: ?OPRACUJ ANALIZĘ SWOT DLA WYBRANEJ FIRMY LUB INSTYTUCJI? ANALIZA SWOT FIRMY STOLARSKIEJ ?ADAM? SPIS TREŚCI 1. Opis firmy...

poleca83%

ANKIETA - Samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka w szkole.

Ankieta ta została oceniona przez nauczyciela na bdb. W załączniku znajduje się treść ankiety na temat podany w powyższym temacie i opisówka, czyli co i jak, by rozwiać wątpliwości. Mam nadzieję, że komuś pomoże moja praca.

poleca84%

Rola pośredników w kanałach dystrybucji.

Pojęcie dystrybucji może zostać postrzegane z wielu perspektyw. Dla producentów dystrybucja to przede wszystkim struktury i środki pozwalające im zdobyć klienta. Dla klienta natomiast definicje pojęcia dystrybucji oznacza w konsekwencji wybór...

poleca83%

Charakterystyka elementów marketingu mix

Charakterystyka elementów marketingu mix 1. Wstęp 2. Elementy marketingu mix 2. 1. Produkt, jako element marketingu mix 2. 2. Cena, jako element marketingu mix 2. 3. Promocja, jako element marketingu mix 2. 4. Dystrybucja, jako element...

poleca84%

ANALIZA SPRZEDAŻY SOKÓW KUBUŚ

SOKI I NAPOJE ANALIZA I KONKURENCJA Bardzo dynamicznie rozwija się rynek soków i napojów skierowanych specjalnie do dzieci. Producenci by zdobyć młodego konsumenta oferują swoje produkty w bardzo kolorowych opakowaniach, na których do dzieci...

poleca84%

Charakterystyka nabywców instytucjonalnych i ich zachowań rynkowych.

Nabywcy instytucjonalni to producenci, pośrednicy handlowi i instytucje publiczne, które nabywają towary i usługi na swój własny użytek lub celem odsprzedaży. Kategoria nabywców instytucjonalnych obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze z...

poleca83%

Zachowanie konsumenta

1. Zachowanie konsumenta 1.1.Konsument Konsument(gospodarstwo domowe) jest podmiotem systemu społeczno-gospodarczego. Jego funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym, społecznym, gospodarczym związane jest z zaspokojeniem potrzeb, tj....

poleca84%

Podstawy marketingu

ISTOTA MARKETINGU Pola działania współczesnego marketingu 1. Przestrzeń Aktywności Przedsiębiorstw, czyli wszystko to co się dzieje w przedsiębiorstwie 2. Obszar decyzji konsumentów 3. Przestrzeń Funkcjonowania Rynku Definicje...

poleca83%

Na czym polegają zadania marketingowe przedsiębiorstwa (praca składana z różnych źródeł)

System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Według encyklopedii PWN marketing to zespół działań, które mają na celu kreowanie produkcji...

poleca83%

Media jako czynnik kształtujący obraz współczesnego świata

Współczesny człowiek żyje w natłoku problemów i spraw, jest uczestnikiem wielu wydarzeń w skali makro i mikro. Cały świat to potop informacji i rozrywki. Trzeba wybierać to, co najważniejsze, a następnie streszczać i przekazywać w przyjaznej...

poleca83%

Strategie konkurencji przedsiebiorstw

Wstęp Każda firma konkurująca w danym sektorze ma strategię konkurencji, sformułowaną świadomie lub wynikową. Strategia może być celowo opracowana w toku procesu planowania albo może być efektem działalności różnych działów funkcjonalnych...

poleca84%

Analiza reklamy atlas

Reklama to specyficzny rodzaj przekonania klienta do nabycia towarów lub usług oferowanych przez konkretne firmy. Twórcy reklam wciąż szukają nowych rozwiązań na zaintrygowanie i pozyskanie klienta. Zadają sobie dużo trudu, by stworzyć skuteczny...

poleca83%

Cena - ustalenie ceny

Kluczową kwestią przy ustalaniu ceny jest odpowiedź na pytanie, dlaczego klient kupuje u Ciebie i czy rzeczywiście oferujesz mu dobry produkt, połączony z solidną obsługą i wyczerpującą informacją. Należy podkreślić, że cena jest tylko jednym z...

poleca84%

Zasady negocjowania cen

DECYZJE CENOWE „KOSZTY SĄ SPRAWĄ FAKTÓW, CENA JEST SPRAWĄ POLITYKI”. Niezależnie od ogólnych zasad kształtowania cen niezbędne jest wykorzystanie metod aktywnego oddziaływania za pomocą cen na popyt. Metody te bazują na znajomości sposobów...

poleca83%

Istota i zakres badań marketingowych

Podejmowaniu wszelkich przedsięwzięć rynkowych towarzyszy występowanie określonego ryzyka. Wynika ono z dynamicznego charakteru procesu i zjawisk rynkowych, a zwłaszcza permanentnych zmian sytuacji rynkowej. Naturalną reakcją na istniejące...

poleca84%

Plan marketingowy

Wstęp: Rynek na którym zamierza działać spółka jest w fazie wzrostu. Konkurenci oferują produkty o wysokiej jakości jednak są to wyroby wytwarzane głównie za granicami naszego kraju, co znacznie zwiększa koszty tych przedsiębiorstw i produkty...

poleca82%

Rozmowa kwalifikacyjna - rady, zalecenia.

Podstawy przedsiębiorczości Łukasz Świątek kl. II c 1. Przygotowanie się do rozmowy. a) przede wszystkim muszę dowiedzieć się jak najwięcej o danej firmie;...

poleca84%

Analiza otoczenia marketingowa przedsiębiorstwa

Otoczenie marketingowe dzielimy na: •bliższe •dalsze (globalne) lub •podmiotowe •procesowe Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą: •konsumenci (klienci) •konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same...

poleca83%

Techniki psychologiczne w reklamach

Dlaczego producenci reklam wpływają na podświadomość człowieka oraz chcą kierować jego świadomością? Można przyjąć, iż żyjemy w dobie reklamy, nawet rynek kultury i sztuki napędzany jest dzięki reklamie i sponsoringowi; również mass media są...

poleca82%

Pdstawy marketingu (pytania i odpowiedzi)

60 pytań i odpowiedzi na egzamin z Podstaw Marketingu, plus wersja mini.

poleca80%

Strategie marketingowe

Podstawowa przesłanka wyboru i formułowania strategii marketingowej są wyniki wszechstronnej analizy przedsiębiorstwa w konkretnym otoczeniu gospodarczym i społecznym. Analiza ta zmierza do określenia zagrożeń i szans związanymi ze zmianami...

poleca83%

Marketing Analiza koncepcji marketingu mix

Analiza koncepcji marketingu mix Do swojej pracy wybrałam produkt przemysłowy, powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych. Praktycznie niemal każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z tego wyrobu, różnicę występują tylko w doborze...

poleca84%

Polityka dystrybucji

POLITYKA DYSTRYBUCJI Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w...

poleca82%

badania marketingowe -ściaga

INFORMACJA jest to wiadomość rozszerzająca wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Jest to więc wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach.Podział informacji wg ich powstawania -informacje zewnętrzne -informacje...