profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Ciśnieniomierz

Ciśnieniomierz – narzędzie pomiarowe służące do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach). Zależnie od ciśnienia odniesienia, któremu przypisano wartość 0, rozróżnia się: ciśnieniomierze absolutne (ciśnieniem odniesienia jest...

poleca83%

Projekt z Fizyki

Trzej rowerzyści wyznaczyli sobie spotkanie na szczycie wzgórza. Pierwszy rowerzysta jechał na spotkanie ruchem jednostajnym z prędkością o wartości v1=18 km/h. Szczyt wzgórza osiągnął po czasie t1 = 20min. Drugi rowerzysta wyruszył po 10 min i...

poleca82%

Elektrotechnika magnetyzm. Podstawowe zjawiska w polu magnetycznym.

1. Wielkości opisujące pole magnetyczne i ich interpretacja fizyczna. 2. Reguły opisujące własności magnetyczne 4. Podstawowe prawa dla obwodów 5. Paramagnetyki i diamagnetyki. 6. Charakterystyka ferromagnetyków. 7. Obwody magnetyczne. 8....

poleca84%

Zamiana energii chemicznej na cieplną.

Paliwem spalanym jest węgiel dostarczany wagonami z kopalni,następnie jest ważony i rozładowywany na dwóch zwrotnicach a następnie przenośnikiem taśmowym transportowany na składowisko węgla. Następnie surowiec jest...

poleca84%

Pole magnetyczne, domeny magn., elekrtomagnas, ferromagnetyki.

1.Ferromagnetyk – cialo zbudowane z domen magetycznych, wykazujace silne właściwości magnetycz. 2.Domeny magnetyczne – bardzo male obszary stalego namagnesowania. w przyrodzie najczesciej ulozone sa chaotycznie a ich pola mogą się wzajemnie...

poleca84%

Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

W fizyce fale to zaburzenia ośrodka, pola rozchodzące się w czasie i przestrzeni, przenoszące energie bez przenoszenia materii. Opis matematyczny fal to najogólniej mówiąc rozwiązanie równania falowego. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest...

poleca84%

Wpływ właściwości termodynamicznych wody na organizmy żywe

Wpływ własności termodynamicznych wody na organizmy żywe 1.Termodynamika to dział fizyki badający zjawiska związane z ciepłem, jego przemianami oraz sposobami przenoszenia. 2. Woda –symbol chemiczny - H²O Woda jest dipolem (czyli posiada...

poleca84%

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

DŹWIĘK , fiz. muz. zaburzenie falowe (fale akustyczne, fale sprężyste) rozchodzące się w ośrodku materialnym (w powietrzu z prędkością ok. 330 m/s); człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od 16 do 20 000 Hz, stanowią one materiał muzyki;...

poleca82%

Maszyny elektryczne

1. ZASADA BUDOWY MASZYNY INDUKCYJNEJ Maszyny indukcyjne należą do grupy maszyn elektrycznych prądu przemiennego, których następuje przetwarzanie energii elektrycznej w energię mechaniczną lub odwrotnie.To przetwarzanie energii odbywa się w...

poleca83%

Zastosowanie promieniowania X

Pytanie z czego składa się ciało człowieka i w jaki sposób funkcjonuje zawsze fascynowało lekarzy i uczonych. Pierwszych ważnych informacji dostarczyły sekcje przeprowadzone na ciałach zmarłych. Poszukiwano (i nadal poszukuje się) technik...

poleca83%

Maszyny Proste

Są to urządzenia mechaniczne umożliwiające zastąpienie pracy W1 = F1*s1 (określonej siły F1 na określonej drodze s1) równą jej pracą W2 = F2*s2 (siły F2 znacznie mniejszej od siły F1, lecz na drodze s2 odpowiednio większej od drogi s1). Istnieją 2...

poleca83%

Charakterystyka pola grawitacyjnego - ściąga ze skrótami.

1 Pr Kep Plan kraz po elipsach w ogn w którym znajduje się słoń, odl plan od słońca w jej ruchu po orb ulega zmianie,2 kep, Pr pol każdej plan jest stała,V pol wyrażona jest stos pola zakreślonego przez r wodzący plan do t w którym to nast., im...

poleca84%

Ruch

1. Na czym polega względność ruchu? Względność ruchu to znaczy, że ruch może być opisywany wyłącznie względem innych ciał. 2. Opisz doświadczenie Michelsona – Morleya oraz wyniki doświadczenia. Światło wychodziło ze źródła i padało na płytkę...

poleca83%

Naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego (rodzaje, właściwości, sposoby detekcji i pomiaru)

Promieniowanie jonizujące wzięło swoją nazwę stąd, że wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące może być pochodzenia: - naturalnego, to...

poleca83%

Teoria k-m. Gazów, B U D O W A M A T E R I I, KRYSZTAŁY, PRZEWODNICTWO

Teoria k-m. Gazów założenia : - gazy składaja się z cząsteczek ,o mikroskopijnej wielkości , nazywamy je również molekółami - cząsteczki znajduja się w ciągłym bezładnym ruchu. Właściwości gazu : - szczelne wypełnienie naczynia - dyfuzja....

poleca83%

Wzory

HYDROSTATYKA F - siła Fw - siła wyporu a - przyspieszenie m - masa g - przyspieszenie ziemskie V - objętość h - wysokość q - gęstość P - ciśnienie S - powierzchnia q = m : V - wzór na gęstość dowolnego ciała Fw = qwody g V - wzór...

poleca81%

Światło widzialne

Światło widzialne jest to fala elektromagnetyczna o zakresie długości fal od około 400 nanometrów do 800 nanometrów (1nm=10 do -9m) i częstotliwościach od około 7,5 * 10 do 14 Hz do 3,75*10 do 14 Hz. Są to te fale elektromagnetyczne, które...

poleca84%

Zagrożenia w kosmosie

Za to, żeby polecieć w kosmos przeciętny (powiedzmy, że przeciętny człowiek) jest w stanie wydać 20 milionów dolarów. Jest to niewyobrażalna suma, ale nie o pieniądzach chciałabym mówić, ale o cenie, jaką człowiek płaci w sensie utraty zdrowia, za...

poleca84%

Rozwój poglądów na ruch i na jego przyczyny

Tematem mojej pracy jest "rozwój poglądów na ruch oraz na jego przyczyny", postaram się go opisać oraz przybliżyć poglądy między innymi: Talesa, Pitagorasa czy Mikołaja Kopernika. Jońscy filozofowie przyrody mieli na ruch następujące...

poleca83%

Elektrostatyka

1 Jak zbudowany jest atom? Co to jest jon dodatni i ujemny? Atom zbudowany jest z elektronów i z jądra (protonów i neutronów). Jon dodatni ma niedomiar elektronów, a jon ujemny ma nadmiar elektronów. 2 Opisz budowę przewodnika i izolatora....

poleca83%

Prądnica prądu przemiennego i silnik elektryczny.

BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA PRĄDNICY PRĄDU PRZEMIENNEGO I SILNIKA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Energia elektryczna może być bezpośrednio wytwarzana, a ściślej przetwarzana, z wszystkich innych postaci energii, np.: z energii mechanicznej- w prądnicach;...

poleca82%

Promieniowanie rentgenowskie

Promieniowanie rentgenowskie w wielu krajach nazywane promieniowaniem X lub promieniami X jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego...

poleca83%

Dzień i noc oraz pory roku

Znane wszystkim zjawiska występowania dnia i nocy oraz pór roku związane są z oświetleniem Ziemi podczas jej ruchu obrotowego wokół osi i ruchu obiegowego wokół Słońca. Zawsze tylko połowa naszego globu jest oświetlona przez Słońce, a druga...

poleca82%

Wektory i skalary

1. Wielkości fizyczne. Wielkością fizyczną nazywamy wszystko to, co można zmierzyć. Są to np. długość, objętość, ciężar, czas, prędkość, przyspieszenie. Wielkości fizyczne dzielimy na dwie grupy: - wektory, czyli wielkości posiadające...

poleca84%

Opracowania z podstaw budowy maszyn

opracowania pytań z Podstawy konstrukcji maszyn

poleca75%

Praca, moc, energia potencjalna i kinetyczna

PRACA MECHANICZNA Wzór na pracę mechaniczną: W=F . S [N.m=J = kg . m2/s2] Przekształcenia wzoru: F = W/S W ? praca S ? przemieszczenie S = W/F F - siła...

poleca83%

Ściąga z magnetyzmu

Ściąga na sprawdzian z magnetyzmu. (czcionka 5)

poleca82%

Fale i drgania - teoria w punktach

AMPLITUDA DRGAŃ - wartość max wychylenia z położenia równowagi OKRES DRGAŃ - czas jednego pełnego drganiab DRGANIA SWOBODNE - drgania układu wyprowadzonego z położ równ. i pozostawionemu samemu sobie DRGANIA WYMUSZONE - drgania...

poleca83%

Wpływ promieniowania jądrowego na organizmy żywe.

Poszczególne nuklidy promieniotwórcze różnią się okresem półrozpadu, a także ilościami które po wchłonięciu przez oddychanie lub przez przewód pokarmowy mogą być odłożone w różnych narządach ciała oraz szybkością wydalania ich z organizmu. W celu...

poleca84%

Elektrownie Jądrowe

Wiadomości podstawowe : ELEKTROWNIE JĄDROWE Energia jądrowa odgrywa duże znaczenie na świecie. W elektrowni jądrowej energię uzyskujemy nie ze spalania paliw kopalnych, lecz z rozszczepiania jąder atomowych. Kocioł zostaje tu zastąpiony...

poleca82%

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa na człowieka inaczej niż prąd zmienny....

poleca84%

Ultradźwięki

Co to są ultradźwięki? Ultradźwięki (naddźwięki) są to fale sprężyste o częstotliwościach znajdujących się powyżej górnej granicy słuchu człowieka to znaczy powyżej 20 kHz. Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz...

poleca82%

Zjawisko zaćmienia słońca i księżyca

Wyróżnia się zaćmienie Słońca częściowe, gdy przez cały czas jego trwania pewna część tarczy Słońca pozostaje widoczna, i całkowite, gdy w pewnej chwili cała tarcza Słońca zostaje zasłonięta, a kątowe rozmiary obserwowanych z Ziemi tarcz Księżyca...

poleca81%

Prawo Pascala, ciśnienie atmosferyczne, barometr.

BLAISE PASCAL- ur. 1623r., zm. 1662r. Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz. Przyczynił się do rozwoju hydromechaniki, matematyki i fizyki. Sformułował między innymi prawo Pascala dotyczące ciśnienia w cieczach, a także matematyczny trójkąt...

poleca84%

Detektor Super Kamiokande

Pierwszy eksperyment potwierdzający zachodzenie oscylacji wykonał zespół złożony ze 114 naukowców i studentów pochodzących z 23 ośrodków naukowych w Japonii i Stanach Zjednoczonych. W tym zespole znalazła się również Polka – Danuta Kiełczewska z...

poleca82%

Naczynia połączone - ich prawo i zastosowanie.

Ciśnienie w cieczy nie zależy od kształtu i wielkości naczynia, ale od wysokości słupa cieczy. Jeżeli mamy jednorodną ciecz i wysokości słupów w obu naczyniach, to wtedy mamy równe ciśnienie. Prawo naczyń połączonych : Poziom cieczy...

poleca84%

Pluton - notka o planecie

Pluton jest ostatnią, dziewiątą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Został on odkryty dopiero 18 lutego 1930r. przez astronoma amatora. Był nim Clyde Tombaugh. Jego masa to zaledwie 0,0025 masy Ziemi, czyli jest równa 1/5 masy...

poleca83%

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych metodą elektryczną.

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych metodą elektryczną. Dane otrzymane w doświadczeniu: U [V] U' [mV] DT [K] S [mm] DL [mm] 60 1,25 9 0,95 0,475 80 2,2 17 1,66 0,83 100 3,12 34 2,37 1,185 120 4,3 55 3,18 1,59...

poleca84%

Znaczenie prawa powszechnej grawitacji dla ruchu ciał w polu grawitacyjnym ziemi i układzie słonecznym

w załączniku praca moze nie calkiem naukowa ale dla potrzebujacych wystarczy

poleca83%

Wpływ elektryczności na życie człowieka

Energia elektryczna jest ogólnym terminem obejmującym różne zjawiska związane z obecnością i przepływem ładunków elektrycznych. Należy do nich wiele łatwo rozpoznawalnych zjawisk, takich jak : -błyskawica -elektryczność statyczna -przepływ...

poleca84%

Dynamika

Pierwsza zasada dynamiki Newtona: Jeżeli na ciało lub gdy działania na nie innych ciał wzajemnie się równoważą to cialo to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku. Druga zasada dynamiki Newtona:...

poleca84%

Lasery

Laser jest wzmacniaczem promieniowania świetlnego działającym na zasadzie wymuszonej emisji, a jego nazwa pochodzi od skrótu nazwy angielskiej - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Światło, które wpada do cylindrycznego...

poleca83%

Dynamika

DYNAMIKA Ciało swobodne - I zasada dynamiki Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działają siły równoważące się to ciało pozostaje w spoczynku ale jeśli się poruszało to będzie się poruszało ruchem jednostajnym prostoliniowym....

poleca84%

Paramagnetyki, reguła prawej dłoni, kompas

Kompas – jest to przyrząd, który wskazuje północ. Bieguny jednoimienne magnesu odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. Tę właściwość wykorzystano przy budowie kompasów, których najważniejszą częścią jest igła magnetyczna. Igła magnetyczna...

poleca81%

Diamagnetyki

Diamagnetyki – substancje wykazujące zjawisko diamagnetyzmu. Diamagnetyki są to gazy, ciecze oraz ciała stałe złożone z atomów (cząsteczek) niemających stałego momentu magnetycznego (spin całkowity równa się zeru). Ciała o przenikalności...

poleca84%

Gotowe ściągi z zakresu: ruchy, właściwości ciał, materia, atom, cząsteczka, hydro- i areostatyka

Gotowe ściągi z zakresu: ruchy, właściwości ciał, materia, atom, cząsteczka, hydro- i areostatyka w formie tabel, plik *.doc

poleca83%

Energetyka jądrowa - zagrożenia wynikające w wykorzystaniu energii atomowej

Energetyka jądrowa jest jedną z najbardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie. Dzieje się tak dlatego, że występuje obecnie ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czy to ze strony przemysłu czy też odbiorców indywidualnych, a...

poleca83%

Fizyka w pigułce

Zjawiska Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi, np. szybkościomierz skutera wodnego wskazuje przez 10 minut taką samą wartość. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony to ruch, w...

poleca84%

Tarcie

Wszystkie więc ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak opór powietrza wywierany na lecący pocisk lub samolot opór wody wobec ruchu statku,...