profil

Algebra

(18)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja80%

Własności wyznaczników

Zamiana wierszy na kolumny i kolumn na wiersze nie zmienia wartości wyznacz¬nika, o ile zachowamy niezmienioną kolejność ich elementów. 2 Wyznacznik, w którym wszystkie elementy jednego wiersza (kolumny) są równe zeru, jest równy zeru. 3...

satysfakcja68%

Pochodne cząstkowe

POCHODNE CZĄSTKOWE

satysfakcja57%

Algebra macierzy

Dodawanie macierzy. Dwie macierze możemy dodać wtedy, gdy są tego samego wymia¬ru. Przykład: Niech Wówczas

satysfakcja55%

Gradient funkcji. Różniczka zupełna

Gradient funkcji. Różniczka zupełna

satysfakcja31%

Rząd macierzy

Rzędem macierzy nazywamy maksymalną liczbę liniowo niezależnych wierszy tej macierzy. Rząd macierzy A będziemy oznaczać R(A). Aby znaleźć rząd macierzy A przekształcamy ją do postaci

satysfakcja41%

Postać trygonometryczna liczby zespolonej

Niech będzie daną liczbą zespoloną. Wówczas liczbę , gdzie oraz i nazywamy postacią trygonometryczną liczby zespolonej z

satysfakcja31%

Macierz odwrotna

Niech będzie dana nieosobliwa macierz A. Wówczas macierz B spełniającą warunek nazywamy macierzą odwrotną do macierzy A i oznaczamy A–1. Iloczyn macierzy i macierzy do niej odwrotnej jest przemienny: AA–1 = A–1A = I.

satysfakcja48%

Macierze, całki- ściąga

ściąga z macierzy, całek itd

satysfakcja27%

Wzory Cramera

Układ n równań liniowych z n niewiadomymi ma postać

satysfakcja50%

Całki nieoznaczone

Całki nieoznaczone