profil

Analiza matematyczna

(31)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Szeregi liczbowe. Kryterium Cauchy’ego

Szeregi liczbowe. Kryterium Cauchy’ego

poleca84%

Równanie różniczkowe liniowe

Równaniem różniczkowym liniowym pierwszego rzędu nazywamy równanie

poleca83%

Równanie różniczkowe jednorodne

Równaniem różniczkowym jednorodnym nazywamy równanie postaci

poleca83%

Różniczka zupełna funkcji dwóch zmiennych

Różniczka zupełna funkcji dwóch zmiennych

poleca81%

Najmniejsza i największa wartość funkcji

Praktyczny sposób wyznaczania największej i najmniejszej wartości funkcji ciągłej na przedziale domkniętym

poleca83%

Obliczanie granic ciągów liczbowych

Obliczanie granic ciągów liczbowych

poleca84%

Całki (ściąga na podstawie wzorów)

Def. całki nieoznaczonej i jej własności: Tw. Jeżeli F(x) jest funkcją pierwotną dla f(x), xє<a,b>, to G(x)=F(x)+c jest również funkcją pierwotną dla f(x), c є R. Def. Całką nieoznaczoną z funkcji f(x) nazywamy rodzinę jej funkcji...

poleca85%

Wzór Taylora

Niech będzie dana funkcja f określona i n-krotnie różniczkowalna w pewnym otoczeniu punktu a. Niech x należy do tego otoczenia. Wówczas istnieje takie c zależne od n, że oraz

poleca85%

Analiza matematyczna - podstawowe definicje i twierdzenia

analiza matematyczna - podstawowe definicje i twierdzenia w formacie wordowskim

poleca85%

Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

poleca85%

Twierdzenie o trzech ciągach

Twierdzenie o trzech ciągach

poleca85%

Obszar zbieżności szeregu potęgowego

Rozważmy szereg postaci . Niech R będzie promieniem zbieżności tego szeregu. Wówczas

poleca85%

"Jak liczono dawniej, a jak liczymy dziś"

Jak liczono dawniej, a jak liczymy dziś - Współczesna cywilizacja nieustannie zmusza człowieka do liczenia: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Przy pomocy tych czterech działań dokonujemy wszystkich obliczeń: cen, ilości towaru, czasu,...

poleca85%

Iloraz różnicowy

Ilorazem różnicowym funkcji f w punkcie i o przyroście h nazywamy wielkość

poleca85%

Punkt skupienia ciągu liczbowego

Punkt skupienia ciągu liczbowego

poleca85%

Równanie rózniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Równaniem różniczkowym o zmiennych rozdzielonych nazywamy równanie postaci

poleca85%

Szereg Fouriera

Szeregiem trygonometrycznym nazywamy szereg postaci

poleca85%

Dylemat ćmy czyli spirala śmierci

Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego ćmy krążą wokół lampy? Nadlatują, krążą, odlatują i ponownie przylatują przyciągane jakby niewidzialną siłą. Dawno temu wyczytałem w pewnej książce, nie pamiętam już w jakiej, że ćmy w...

poleca85%

Granice,szeregi,funkcje

O jednoznaczności granicy: Każdy ciąg zbieżny ma dokładnie jedna granicę. Jeżeli ciąg jest zbieżny to jest ogranicziny. Jeżeli ciąg jest ograniczony i monotoniczny to jest zbieżny. Twierdzenie Weierstrassa: ciąg jest zbieżny wtedy i tylko...

poleca85%

Szeregi liczbowe. Kryterium całkowe

Szeregi liczbowe. Kryterium całkowe

poleca85%

Kryterium d\'Alamberta

Jeżeli dla szeregu o wyrazach dodatnich począwszy od pewnego miejsca N zachodzi warunek dla każdego , to szereg jest zbieżny.

poleca85%

Szeregi liczbowe. Kryterium Raabe’go

Szeregi liczbowe. Kryterium Raabe’go

poleca85%

Analiza matematyczna

1.CAŁKI WŁAŚCIWE ZALEŻNE OD PARAM. Niech f będzie jakąś funkcją o wartościach rzeczywistych, określoną w prostokącie P= x ciągłą względem zmiennej dla każdego .Wtedy dla każdego określona jest całka .Przyporządkowując każdemu liczbę określamy...

poleca88%

Funkcje ( różniczkowanie)

Definicja granicy ciągu liczbowego i jej własności: lim{noo} an=a  {0} {NoN} {n≥No} |an-a|. Własności: 1) Jeżeli ciąg ma granicę, to ma ją tylko jedną. 2) Jeżeli ciąg {an} ma granicę to każdy podciąg wybrany z tego ciągu ma również taką...

poleca85%

Ekstrema funkcji uwikłanej jednej zmiennej

Ekstrema funkcji uwikłanej jednej zmiennej

poleca87%

Renty jako strumienie płatności. Procent składany.

OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZAŻADZANIA W OLSZTYNIE PRZEDMIOT MATEMATYKA PROWADZĄCY ĆWICZENIA TEMAT PROJEKTU: RENTY JAKO STRUMIENIE PŁATNOŚCI. PROCENT SKŁADANY. WYKONAWCA PROJEKTU:...

poleca85%

Pole pod krzywą a całka oznaczona

Obliczyć pole trójkąta krzywoliniowego ograniczonego parabolą o równaniu w przedziale i osią odciętych.

poleca87%

Całki niewłaściwe

Całki niewłaściwe

poleca85%

Analiza matematyczna- UKW

1.CAŁKI WŁAŚCIWE ZALEŻNE OD PARAM. Niech f będzie jakąś funkcją o wartościach rzeczywistych, określoną w prostokącie P= x ciągłą względem zmiennej dla każdego .Wtedy dla każdego określona jest całka .Przyporządkowując każdemu liczbę określamy...

poleca85%

Równanie różniczkowe zupełne

Równanie różniczkowe zupełne to równanie postaci:

poleca85%

Równanie rózniczkowe Bernoullego

Równaniem różniczkowym Bernoullego nazywamy równanie:

Ciekawostki ze świata