profil

Polityka rolna

(22)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca83%

Nowoczesne technologie uprawy buraka cukrowego - siew w mulcz

W technologii produkcji buraka cukrowego jednym z nieodzownych elementów jest uprawa roli. Podstawowym jej celem jest kształtowanie optymalnych warunków dla wschodów, kiełkowania, wzrostu i rozwoju rośliny. Sposób uprawy, kolejność i liczba...

poleca83%

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie

1. Określenie zasobów i jakości gleby w badanym gospodarstwie Klasa gruntów Ilość ha Grunty orne IIIb 2,7 IVb 5,4 V 3,6 Użytki zielone III...

poleca84%

Stan rolnictwa polskiego w okresie dostosowawczym przed wstąpieniem do UE

STAN ROLNICTWA POLSKIEGO W OKRESIE DOSTOSOWAWCZYM PRZED WSTĄPIENIEM DO UE Stan rolnictwa polskiego w okresie przygotowań do akcesji i tuż po niej był zły, co wiązało się szczególnie z jego niewłaściwą strukturą produkcji i szeregiem zjawisk...

poleca78%

Burak Cukrowy

Burak cukrowy daje wszystkie korzyści jakie można uzyskać z uprawy roślin. Wymaga on jednak znacznych nakładów pracy i środków oraz dużej wiedzy rolnika. Burak daje obfity plon korzeni i liści z 1 ha, dlatego zużywa dużo wody mimo że na...

poleca83%

Charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w unii europejskiej i Polsce

1. Ogólna charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w Unii Europejskiej i w Polsce Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi...

poleca82%

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej działa od 1993 r. Powstała przy wsparciu Banku Światowego i brytyjskiego Know?How Fund jako zaplecze analityczne dla Ministerstwa Rolnictwa. Zespół SAEPR pracuje nad istotnymi problemami...

poleca83%

Gospodarka Komunalna

to opracowania, które jakiś czas temu udało mi się ściągnąć z sieci...

poleca79%

Pytania egzaminacyjne z ochrony przyrody

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne. 1. Na czym polegają trudności metodyczne badań nad różnorodnością biotyczną? Podstawowy problem polega na tym, że ciągle szukamy bazy danych dokładnie mówiącej o różnorodności biotycznej. Zbieranie...

poleca85%

Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy

Spis treści 1) Wstęp ????????????????????????????????????.2 2) Informacje ogólne o składowisku ??????????......................2 3) Charakterystyka fosfogipsu ????????????.........................3 4) Oddziaływanie hałdy na środowisko i życie...

poleca85%

SIR - System Informacji Rolniczej

Informacja (łac. informatio - wyobrażenie, pojęcie) to pojęcie o wielu definicjach w różnych dziedzinach. Zasadniczo mamy dwa podstawowe punkty widzenia na informację. Pierwszy, który można nazwać obiektywnym i wywodzi się z fizyki i matematyki,...