profil

Polityka rolna

(22)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Pytania egzaminacyjne z ochrony przyrody

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne. 1. Na czym polegają trudności metodyczne badań nad różnorodnością biotyczną? Podstawowy problem polega na tym, że ciągle szukamy bazy danych dokładnie mówiącej o różnorodności biotycznej. Zbieranie...

poleca83%

Burak Cukrowy

Burak cukrowy daje wszystkie korzyści jakie można uzyskać z uprawy roślin. Wymaga on jednak znacznych nakładów pracy i środków oraz dużej wiedzy rolnika. Burak daje obfity plon korzeni i liści z 1 ha, dlatego zużywa dużo wody mimo że na...

poleca85%

Nowoczesne technologie uprawy buraka cukrowego - siew w mulcz

W technologii produkcji buraka cukrowego jednym z nieodzownych elementów jest uprawa roli. Podstawowym jej celem jest kształtowanie optymalnych warunków dla wschodów, kiełkowania, wzrostu i rozwoju rośliny. Sposób uprawy, kolejność i liczba...

poleca85%

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie

1. Określenie zasobów i jakości gleby w badanym gospodarstwie Klasa gruntów Ilość ha Grunty orne IIIb 2,7 IVb 5,4 V 3,6 Użytki zielone III...

poleca85%

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej działa od 1993 r. Powstała przy wsparciu Banku Światowego i brytyjskiego Know?How Fund jako zaplecze analityczne dla Ministerstwa Rolnictwa. Zespół SAEPR pracuje nad istotnymi problemami...

poleca85%

Gospodarka Komunalna

to opracowania, które jakiś czas temu udało mi się ściągnąć z sieci...

poleca85%

Charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w unii europejskiej i Polsce

1. Ogólna charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w Unii Europejskiej i w Polsce Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi...

poleca85%

Stan rolnictwa polskiego w okresie dostosowawczym przed wstąpieniem do UE

STAN ROLNICTWA POLSKIEGO W OKRESIE DOSTOSOWAWCZYM PRZED WSTĄPIENIEM DO UE Stan rolnictwa polskiego w okresie przygotowań do akcesji i tuż po niej był zły, co wiązało się szczególnie z jego niewłaściwą strukturą produkcji i szeregiem zjawisk...

poleca85%

Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy

Spis treści 1) Wstęp ????????????????????????????????????.2 2) Informacje ogólne o składowisku ??????????......................2 3) Charakterystyka fosfogipsu ????????????.........................3 4) Oddziaływanie hałdy na środowisko i życie...

poleca85%

SIR - System Informacji Rolniczej

Informacja (łac. informatio - wyobrażenie, pojęcie) to pojęcie o wielu definicjach w różnych dziedzinach. Zasadniczo mamy dwa podstawowe punkty widzenia na informację. Pierwszy, który można nazwać obiektywnym i wywodzi się z fizyki i matematyki,...

poleca85%

System Haccp - charakterystyka

HACCP został stworzony przez Pillsbury Company współpracującą z NASA i laboratoriami armii USA w Natick. Opracowano go we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego...

poleca85%

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Kupując środki ochrony roślin musimy zdać sobię sprawę z ich toksyczności. W zasadzie każdy środek z grupy herbicydów, fungicydów czy zoocydów ma określoną większą lub mniejszą szkodliwość dla organizmów żywych, w tym oczywiście i dla człowieka....

poleca86%

Warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla bydła

Warunki zoohigieniczne w oborach W ciemnej, zimnej, wilgotnej i bez dobrej wentylacji oborze szybko rozwijają się wszelkiego rodzaju bakterie chorobotwórcze, które powodują zakażenie mleka zarówno podczas doju, jak i po jego zakończeniu....

poleca86%

W jakich warunkach można zastosować bezorkową uprawę roli. Jakie są jej wady i zalety?

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych takich jak uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Stosowanie...

poleca88%

Trawniki

Trawnikami nazywamy podstawową „bazę” terenów zielonych w miastach i na terenach otwartych. Zajmują one ponad 50% powierzchni zieleni.

poleca88%

Rasy

TYP MLECZNY - budowa lekka i kształt ciała zbliżony do trójkąta - szyja wąska i długa - brzuch pojemny, tułów długi i szeroko zakończony - wymię dobrze rozwinięte - tylne nogi szeroko rozstawione Rasy: holsztyńsko – fryzyjska (Hf),...

poleca85%

Kredyt pomostowy służący realizacji przedsięwzięć programu SAPARD

Kredyt pomostowy służący realizacji przedsięwzięć programu SAPARD ?Support for Pre ? accession Measures for Agriculture and Rural Development czyli Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wspierający rozwój rolnictwa i...

poleca86%

Warehouse order picking

Generalnie jest to praca polegająca na zbieraniu i układaniu na paletach produktów użytku codziennego, zamówionych wcześniej przez klienta hurtowni. Odbywa się to przy udziale pracownika magazynu, Picking Trucka oraz systemu komputerowego...

poleca85%

Bonitacjia

Kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych – obok podano klasy bonitacyjne, uprawiane rośliny i % powierzchni kraju 1 – kompleks pszenny bardzo dobry – kl. I i II; burak cukrowy, pszenica, koniczyna czerwona, lucerna siewna, rzepak...

poleca85%

W jaki sposób państwo może i ingeruje w rynek rolny

INTERGRACJA ? w ogólnym pojęciu integracja oznacza scalanie mniejszych jednostek w większe. CŁO ? opłata nakładana na towary przekraczające granicę celną. Cła ustala się: - ad walorem ( % od wartości towaru ) - specyficzne ( od ilości towaru ) -...

poleca85%

Dostosowanie rynków rolnych do standardów UE

Wprowadzenie przez Polskę prawa i zasad obowiązujących w Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność zmian legislacyjnych, instytucjonalnych oraz proceduralnych. Pierwszym krokiem w dostosowywaniu polskiej polityki rynkowej do standardów...

poleca85%

Ocena opłacalności uprawy żyta

Prezentowane w niniejszym zestawieniu obliczenia stanowią przykład dochodów uzyskiwanych z produkcji żyta. W warunkach gospodarki rynkowej kalkulacje stają się niezbędnym elementem planowania w gospodarstwie, bez którego nie ma mowy o racjonalnym...

Ciekawostki ze świata