profil

Polityka rolna

(22)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja81%

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Kupując środki ochrony roślin musimy zdać sobię sprawę z ich toksyczności. W zasadzie każdy środek z grupy herbicydów, fungicydów czy zoocydów ma określoną większą lub mniejszą szkodliwość dla organizmów żywych, w tym oczywiście i dla człowieka....

satysfakcja86%

W jakich warunkach można zastosować bezorkową uprawę roli. Jakie są jej wady i zalety?

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych takich jak uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Stosowanie...

satysfakcja75%

Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy

Spis treści 1) Wstęp ????????????????????????????????????.2 2) Informacje ogólne o składowisku ??????????......................2 3) Charakterystyka fosfogipsu ????????????.........................3 4) Oddziaływanie hałdy na środowisko i życie...

satysfakcja84%

System Haccp - charakterystyka

HACCP został stworzony przez Pillsbury Company współpracującą z NASA i laboratoriami armii USA w Natick. Opracowano go we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego...

satysfakcja83%

Warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla bydła

Warunki zoohigieniczne w oborach W ciemnej, zimnej, wilgotnej i bez dobrej wentylacji oborze szybko rozwijają się wszelkiego rodzaju bakterie chorobotwórcze, które powodują zakażenie mleka zarówno podczas doju, jak i po jego zakończeniu....

satysfakcja60%

Burak Cukrowy

Burak cukrowy daje wszystkie korzyści jakie można uzyskać z uprawy roślin. Wymaga on jednak znacznych nakładów pracy i środków oraz dużej wiedzy rolnika. Burak daje obfity plon korzeni i liści z 1 ha, dlatego zużywa dużo wody mimo że na...

satysfakcja70%

Nowoczesne technologie uprawy buraka cukrowego - siew w mulcz

W technologii produkcji buraka cukrowego jednym z nieodzownych elementów jest uprawa roli. Podstawowym jej celem jest kształtowanie optymalnych warunków dla wschodów, kiełkowania, wzrostu i rozwoju rośliny. Sposób uprawy, kolejność i liczba...

satysfakcja78%

Dostosowanie rynków rolnych do standardów UE

Wprowadzenie przez Polskę prawa i zasad obowiązujących w Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność zmian legislacyjnych, instytucjonalnych oraz proceduralnych. Pierwszym krokiem w dostosowywaniu polskiej polityki rynkowej do standardów...

satysfakcja66%

Charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w unii europejskiej i Polsce

1. Ogólna charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w Unii Europejskiej i w Polsce Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi...

satysfakcja74%

Rasy

TYP MLECZNY - budowa lekka i kształt ciała zbliżony do trójkąta - szyja wąska i długa - brzuch pojemny, tułów długi i szeroko zakończony - wymię dobrze rozwinięte - tylne nogi szeroko rozstawione Rasy: holsztyńsko – fryzyjska (Hf),...