profil

Negocjacje

(26)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Przykład prowadzenia negocjacji

W mojej pracy mam zamiar przedstawić negocjacje, których celem będzie zakup udziału. W negocjacjach biorą udział pan X - sprzedający oraz pan Y – kupujący. W celu odróżnienia wypowiedzi stron podczas rozmów , tekst pana X będzie pisany...

poleca83%

Skuteczność Negocjacji

SKUTECZNOŚĆ NEGOCJACJI Skuteczność negocjacji to przede wszystkim zdolność do osiągania kompromisu, która zależy od wielu czynników związanych z procesem negocjacji wewnętrznych i zewnętrznych. Do czynników związanych z procesem negocjacji...

poleca82%

Komunikacja niewerbalna- prezentacja multimedialna

Prezentacja - patrz załącznik

poleca84%

Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi

Główną barierą niepowodzeń w negocjacjach biznesowych jest brak porozumienia między zainteresowanymi stronami. Negocjatorzy porozumiewają się za pomocą słów i działań. Zagrożenie powstania braku porozumienia istnieje w każdym rodzaju negocjacji a...

poleca83%

Merytoryczne przygotowanie do negocjacji

SPIS TREŚCI 1. CEL NEGOCJACJI 2 2. WYBÓR MIEJSCA 4 2.1. U siebie 4 2.2. U partnera 6 2.3. Miejsce neutralne 7 2.4. Bez wyznaczania miejsca 7 3. JAKI CZAS? 8 3.1. Czas miejscowy 8 3.2. Czas własnego kraju 9 3.3. Czas transakcji 10 4. JĘZYK...

poleca81%

Przykład negocjacji

W mojej pracy chcę przedstawić negocjację, których celem będzie zakup samochodu. Prowadzę salon samochodowy w którym będzie miała miejsce negocjacja między mną, a klientem zainteresowanym zakupem nowego samochodu. KLIENT Klient zainteresowany...

poleca82%

Public relation - ściąga z wykładów

WYKŁAD I Public (Rubbins) - Krąg tych, którzy mogą wywrzeć pozytywny lub negatywny wpływ na efektywność organizacji. Public relations - Zarządzanie procesami komunikacyjnymi pomiędzy organizacją i osobami i grupami odniesienia poprzez...

poleca84%

Techniki public relations

1. WSTĘP: 1.1 DEFINICJE PUBLIC RELATIONS PR- dostarczanie społeczeństwu informacji, perswazja mająca na celu modyfikowanie postaw oraz usiłowanie zbliżenia postaw i działań instytucji do nastawienia klientów, natomiast klientów do...

poleca82%

Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Poruszony jest problem domów towarowych KDT, spór o to z miastem. Treść zawarta w załączonych slajdach.

poleca81%

Konferencja ministerialna w Singapurze 1996r.

Konferencja ministerialna w Singapurze 1996r. Informacje ogólne: Konferencja, która odbyła się w dniach 9-13 grudnia 1996 r. w Singapurze, była pierwszą od momentu utworzenia WTO w roku 1995. Wzięli w niej udział ministrowie handlu, spraw...