profil

Polityka społeczna

(47)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

W jaki sposób realizowana jest ochrona bezrobotnych

Temat: W jaki sposób jest realizowana ochrona bezrobotnych. KTO MOŻE BYĆ BEZROBOTNYM O status osoby bezrobotnej ubiegać się może: 1) obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na...

poleca84%

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

W latach 90' w Polsce zaczęto zdawać sobie sprawę ze należy zreformować system ochrony zdrowia. Chciano zapewnić wysoką jakość usług zdrowotnych. W 91' uchwalono nowa ustawę nadającą osobowość prawna jednostce zdrowia. W 99’ zdecydowano się na...

poleca81%

Podstawowe elementy każdej instytucji

Podstawowe elementy każdej instytucji: - Cele i funkcje jakie podejmuje - Personel, który je realizuje - Zasoby, które wykorzystuje - Normy i wartości, zgodnie z którymi działa Sfery Rynek Pomoc społeczna CEL DZIAŁANIA Zysk Udzielanie...

poleca81%

Notatki z wykładów

treść prcy w załączniku

poleca81%

Zarządzanie a strategia rozwoju lokalnego

Wstęp Przełom XX i XXI wieku przyniósł istotne przeobrażenia w strukturze regionalnej Polski. Osłabienie centralizmu gospodarczego i wyzwolenie inicjatyw oddolnych stało się ważnym źródłem wzrostu dynamiki gospodarczej. Polski regiony w coraz...

poleca84%

Polityka społeczna jako nauka i praktyka, czynniki ewoluujące, cele, instrumenty.

Polityka społeczna jako dyscyplina akademicka rozwinęła się w Niemczech na uniwersytetach. Podział polityki społecznej jako nauka i praktyka. Nauka ma charakter interdyscyplinarny, czyli czerpie swoje definicje z innych nauk: ekonomia, socjologia,...

poleca85%

Strategie kampanii wyborczych

Strategie kampanii wyborczych Każda kampania, w tym także wyborcza, aby mogła zakończyć się sukcesem, powinna być prowadzona w oparciu o właściwą strategię. Najlepiej wiedza o tym wojskowi i specjaliści od reklamy. Niestety kandydaci do...

poleca85%

Problemy zatrudnienia i rynku pracy

Zatrudnienie w Polsce 1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 2. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu- polityka rynku pracy. Zmiany w strukturze zatrudnienia w gosp. Narodowej. Dwa kryteria: 1. Własności- w 1990- dominuje sektor publiczny dziś...

poleca85%

Kontraktowa Rewolucja w Polsce

Brakowało mi przymiotnika hasłowo określającego proces przemiany ustrojowej w Polsce w latach 80 XX wieku, więc posłużyłam się kontraktem do jego utworzenia nie spodziewając większych sprzeciwów, co do poprawności przyjętej nazwy. Ustalenia tzw....

poleca85%

Koncepcja państwa socjalnego i dobrobytu. Argumenty za i przeciw.

Socjal Stadt- to państwo socjalne, które miało być przeciwstawione idei państwa klasowego. Miała zaistnieć równość obywateli w prawach socjalnych. Od lat 30’ uznano, że funkcja socjalna jest obowiązkową funkcją państwa np. do ochrony zdrowia,...