profil

Język polski

(184)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca93%

kworum czy kforum - jak piszemy?

Znaczenie : liczba członków jakiegoś zgromadzenia niezbędna do przeprowadzenia obrad, wyborów lub ustanowienia uchwał Zasada : wyraz “kworum” pochodzi z łaciny, a wg zasady w polszczyźnie wyrazy przejęte z łaciny zawierające głoski qu...

poleca90%

po co czy poco - razem czy osobno?

Znaczenie : wyrażenie “po co” to pytanie o cel jakiegoś działania Zasada : wyrażenie “po co” zawsze piszemy rozłącznie Podobne wyrażenia : w jakim celu po co poco Przykłady : - Po co idziesz do sklepu? - Nie wiem, po co ci...

poleca89%

żetelne czy rzetelne - jak piszemy?

Znaczenie : zgodne z prawdą, należycie wypełniające obowiązki, Zasada : “rzetelne” piszemy przez “rz” Podobne wyrażenia : sumienne, solidne, prawdziwe, przekonujące, obiektywne, prawidłowe rzetelne żetelne Przykłady : -...

poleca92%

badminton czy badmington/babington - jak piszemy?

Znaczenie : gra dla(dwóch lub czterech graczy polegająca na przebijaniu rakietkami nad siatką lotki; inaczej kometka. Zasada : poprawna pisownia to “badminton” Pochodzenie : nazwa gry pochodzi od angielskiej miejscowości Badminton, gdzie...

poleca89%

na szyi czy na szyji - jak piszemy?

Zasada : forma “szyi” pochodzi od rzeczownika rodzaju żeńskiego “szyja”. Bez względu na wymowę piszemy po samogłosce “y” końcówkę “i” w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku - “szyi” szyi szyji Przykłady : - Na jej szyi pojawiły...

poleca91%

jakichś czy jakiś - jak piszemy?

Znaczenie : zaimek nieokreślony Zasada : obie formy są poprawne - “jakiś” odnosi się do liczby pojedynczej a “jakichś” do liczby mnogiej. jakiś jakichś Przykłady : - Jakiś chłopak do ciebie dzwonił godzinę temu. - Jakiś...

poleca87%

nieaktualne czy nie aktulane - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. nieważny, wygasły, przeterminowany, przedawniony 2. niedzisiejszy, przestarzały, Zasada : “nie” z przymiotnikami piszemy łącznie nieaktualne nie aktualne Przykłady : - Przykro mi, ale te dokumenty są już...

poleca93%

PR czy pijar - jak piszemy?

Zasada : poprawny zapis to PR; “pijar” to nazwa zakonnika zgromadzonego w zakonie pijarów, tak jak dominikanin, franciszkanin; Pochodzenie : “pijar” (“piar”) to fonetyczny zapis angielskiego skrótu PR (public relations) Podobne wyrażenia...

poleca83%

nacodzień czy "na co dzień" czy "na codzień" - jak piszemy?

Znaczenie : codziennie, każdego dnia Zasada : to wyrażenie piszemy rozdzielnie Pochodzenie : wyrażenie składa się z przyimka “na”, zaimka “co” i rzeczownika “dzień”. Wyrażenia zaimkowe i przyimkowe piszemy osobno. Podobne wyrażenia :...

poleca87%

niedaleko czy nie daleko - razem czy osobno?

Zasada : partykułę “nie” z przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie Podobne wyrażenia : blisko, nieopodal, obok, tuż, przy niedaleko nie daleko Przykłady : - Niedaleko naszego domu jest park. - Niedaleko pada jabłko...

poleca84%

sprzed czy z przed - jak piszemy?

Znaczenie : przyimek miejsca lub czasu Zasada : “sprzed” piszemy zawsze razem sprzed z przed Przykłady : - Nie kupiłam śmietany. Sąsiadka ostatnią sprzątnęła mi sprzed nosa. - Skąd odjazd? Sprzed domu. - Ten okaz...

poleca86%

będę czy będe - jak piszemy?

Zasada : czasowniki przybierają końcówkę “ę” w 1 os l.p w czasie przyszłym i teraźniejszym - będę, robię - zrobię, piszę - napiszę, Pochodzenie : “będę” to forma osobowa czasownika “być” w czasie przyszłym będę będe Przykłady :...

poleca83%

tęcza czy tencza - jak piszemy?

Zasada : wyraz zapisujemy przez “ę” - wyjaśnia to zasada ortograficzna, która mówi, że “ę” wstawiamy, gdy występuje przed: c, ć, cz, dz, dź, dż. Podobne wyrażenia : feeria, bogactwo kolorów tęcza tencza Przykłady : -...

poleca84%

przede wszystkim czy przedewszystkim - razem czy osobno?

Znaczenie : wyrażenie podkreśla wagę przedstawianej informacji Zasada : ”przede wszystkim” to wyrażenie przyimkowe, które zawsze piszemy rozdzielnie. Podobne wyrażenia : zasadniczo, zwłaszcza, szczególnie Wyjątek : ósemka, ósmy, ów...

poleca84%

podczas czy pod czas - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. Przyimek informujący o zdarzeniu które miało miejsce jednocześnie z innym, o którym wspominamy - “podczas gdy” 2. Spójnik w znaczeniu “kiedy” Zasada : “podczas” piszemy zawsze łącznie Podobne wyrażenia : przy, w czasie, w...

poleca84%

igloo czy iglo - jak piszemy?

Znaczenie : kopulasty domek Inuitów z bloków lodu lub brył ubitego śniegu Zasada : wyrazy obcego pochodzenia zachowują oryginalną pisownię igloo iglo Przykłady : - Igloo to domek budowany z bloków lodu lub śniegu na...

poleca88%

plomba czy pląba?

Znaczenie : wypełnienie, zabezpieczenie 1. wypełnienie ubytku w zębie 2. w budownictwie - wypełnienie zabudowy pomiędzy dwoma wcześniej istniejącymi budynkami 3. zabezpieczenie urzędowe towarów/pomieszczeń 4. wypełnienie ubytków w drzewie...

poleca83%

nadziei czy nadzieji - jak piszemy?

Znaczenie : oczekiwanie lub możliwość spełnienia czegoś Zasada : Poprawna forma to “nadziei” w dopełniaczu (czego?), celowniku (czemu?) i miejscowniku (o czym?) Podobne wyrażenia : wiara, oczekiwanie, ufność, przeświadczenie nadziei...

poleca82%

z poważaniem czy z powarzaniem - jak piszemy?

Znaczenie : zwrot grzecznościowy używany na końcu oficjalnego pisma. Zapisujemy go w oddzielnym akapicie wielką literą - “Z poważaniem” (“Z wyrazami szacunku”) Zasada : wyraz “poważaniem” użyty w zwrocie pochodzi od “poważanie” a ten zaś od...

poleca81%

niewiadomo czy nie wiadomo - razem czy osobno?

Znaczenie : zwrotu używamy, gdy mówimy o czymś co nie jest pewne, sprawdzone Zasada : “nie wiadomo” piszemy zawsze rozdzielnie. Partykułę “nie” z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe, np: wolno, warto UWAGA : nie z przymiotnikami...

poleca85%

szapo ba czy chapeou bas - jak piszemy?

Znaczenie : wyrażenie z języka francuskiego w tłumaczeniu oznacza “kapelusz z głowy”, w języku polskim mówimy: “czapki z głów”, używamy, kiedy chcemy wyrazić uznanie i szacunek dla czyjejś pracy. Zasada : w przypadku wyrazów obcojęzycznych...

poleca85%

po raz czy poraz - razem czy osobno?

Zasada : wyrażenie “po raz” zawsze piszemy rozłącznie po raz poraz Przykłady : - Po raz pierwszy wygrałam na loterii. - Raz po raz spoglądał przez ramię z obawy, czy ktoś go nie śledzi. - Nie będę powtarzać po raz trzeci tego...

poleca88%

póki co czy puki co - jak piszemy?

Zasada : “póki co” piszemy rozdzielnie i przez “ó”. Pochodzenie : To wyrażenie jest zapożyczeniem z języka rosyjskiego пока что [paka szto] zapis które tłumaczymy “dopóki”, ó wymienia się na “o”, więc zachowujemy oryginalną pisownię....

poleca90%

byłaby czy była by - razem czy osobno?

Zasada : osobowe formy czasownika zapisujemy łącznie z cząstką “by”, “byś”, “byśmy”. Pochodzenie : “byłaby” to czasownik w trybie przypuszczającym pochodzący od bezokolicznika “być”. byłaby była by Przykłady : - Gdyby nie...

poleca83%

bąbel czy bombel - jak piszemy?

Zasada : przed spółgłoskami takimi jak: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g, zawsze zapisujemy “ą” Podobne wyrażenia : pęcherz, bańka, wybrzuszenie, pot. małe dziecko bąbel bombel Przykłady : - Ty się zrelaksuj, a ja ci...

poleca80%

z powrotem czy spowrotem - razem czy osobno?

Znaczenie : w kierunku powrotnym lub na nowo Zasada : to wyrażenie przyimkowe zawsze piszemy oddzielnie. Pochodzenie : to wyrażenie przyimkowe składa się z przyimka “z” i rzeczownika w Narzędniku l.p “powrotem”, Podobne wyrażenia :...

poleca83%

mnóstwo czy mnustwo - jak piszemy?

Zasada : mnóstwo piszemy przez “ó” bo wymienia się na “o”: mnóstwo - mnogo Podobne wyrażenia : mnogość, wielość, dużo, wiele, pełno mnóstwo mnustwo Przykłady : - Mnóstwo ludzi było na pikniku. - Tomek dostał na urodziny...

poleca85%

próba czy pruba - jak piszemy?

Znaczenie : 1. test, doświadczenie, dowód 2. wysiłek, podejście 3. namiastka, przedsmak, test 4. trudna sytuacja 5. grupa jednostek podlegająca badaniu Zasada : próba piszemy przez “ó” próba pruba Przykłady : - Dzisiaj o...

poleca82%

możnaby czy można by - razem czy osobno?

Zasada : cząstki “by”, “bym”, “byś” piszemy rozdzielnie po wyrazach pełniących funkcję czasownika, np; można by, trzeba by, warto by, wolno by można by możnaby Przykłady : - Można by pójść na spacer. - Można by odnieść...

poleca83%

codzienny czy co dzienny - razem czy osobno?

Znaczenie : wykonywany każdego dnia, regularny, rutynowy, powszedni Zasada : “codzienny” piszemy łącznie, tak jak “coroczny”, “cotygodniowy”, “comiesięczny” codzienny co dzienny Przykłady : - Do moich codziennych obowiązków...

poleca82%

chciałbym czy chciał bym - razem czy osobno?

Zasada : osobowe formy czasownika zapisujemy łącznie z cząstką “by”, “byś”, “byśmy”; Pochodzenie : chcę to osobowa forma czasownika od bezokolicznika “chcieć”; chciałbym chciał bym Przykłady : - Na urodziny chciałbym dostać...

poleca87%

dzieciom czy dziecią - jak piszemy?

Zasada : rzeczowniki w liczbie mnogiej w celowniku (komu? czemu?)mają końcówkę “om”. dzieciom dziecią Przykłady : - Rozdała wszystkim dzieciom kolorowe balony. - Lubię przyglądać się bawiącym dzieciom i obserwować, jak radzą...

poleca86%

ból czy bul - jak piszemy?

Znaczenie : nieprzyjemne odczucie fizyczne lub psychiczne Zasada : “ból” piszemy przez “ó” bo wymienia się na “o” - ból bo boleć Podobne wyrażenia : bolesność, dolegliwość, żal, cierpienie, rozpacz, gorycz, ból bul Przykłady...

poleca83%

naraz czy na raz - razem czy osobno?

Znaczenie : - szybko, nieoczekiwanie - jednocześnie Zasada : “naraz” piszemy łącznie Uwaga : Możemy zapisać rozdzielnie, gdy: - wypowiadamy komendę, rozkaz: Na raz wszyscy skaczą! - mówimy o wykonaniu czegoś jednorazowo, w jednym...

poleca85%

kontynuuj czy kontynułuj - jak piszemy?

Zasada : Czasowniki które zawierają połączenie samogłosek “uo”, w formach osobowych zawierają połączenie “uu”. Pochodzenie : “kontynuuj” to czasownik w trybie rozkazującym w 2 os. l.p., pochodzi od czasownika kontynuować. Podobne...

poleca91%

gorzej czy gożej - jak piszemy?

Znaczenie : stopień wyższy przysłówka “źle” Zasada : “gorzej” piszemy przez “rz”, bo wymienia się na “r” - gorzej - gorszy (przymiotnik “zły” w stopniu wyższym). Pochodzenie : Przysłówek “źle” pochodzi od przymiotnika “zły”....

poleca80%

międzyinnymi czy między innymi - razem czy osobno?

Zasada : “między innymi” piszemy rozdzielnie Pochodzenie : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie Podobne wyrażenia : również Uwaga : skrót zapisujemy: “m.in.” lub “m. in.:” Nie stawia się na ogół dwukropka przed wyliczeniem o...

poleca81%

wedłóg czy według - jak piszemy?

Zasada : “według” zawsze piszemy przez “u” Podobne wyrażenia : stosownie do czegoś, zgodnie z, na podstawie czegoś, wedle Uwaga - skrót słowa “według” zapisujemy “wg” i nie stawiamy kropki. według wedłóg Przykłady : -...

poleca83%

mi czy mnie - jak piszemy?

Zasada : “mi” jest formą nieakcentowaną i stawiamy ją w środku wypowiedzi, natomiast “mnie” jest akcentowane i zaimek stawiamy na początku lub końcu wypowiedzi. Pochodzenie : formy “mnie” i “mi” to formy zaimka osobowego “ja” mi...

poleca87%

orginał czy oryginał - jak piszemy?

Zasada : chociaż niektórzy wymawiają [orginał] to pisownia jest zawsze z “y” - “oryginał”. Podobne wyrażenia : autentyk, pierwowzór, prototyp, dziwak, ekscentryk oryginał orginał Przykłady : - Jak odróżnić kopię od oryginału?...

poleca87%

historii czy histori - jak piszemy?

Zasada : Jeśli końcówka “ia” rzeczownika w mianowniku występuje po spółgłoskach t, d, r, l, k, g, ch (zazwyczaj w wyrazach zapożyczonych) to pisze się je w dopełniaczu, celowniku lub miejscowniku z końcówką “ii”. Pochodzenie : “historii” to...

poleca84%

pinezka czy pineska - jak piszemy?

Zasada : obie formy są poprawne pinezka pineska Przykłady : - Zamów do biura pinezki. - Uważaj gdzie stawiasz stopy, bo spadła mi pineska i nie potrafię jej znaleźć. - Wbiła mi się pinezka w palec i mnie boli.

poleca80%

nietylko czy nie tylko - razem czy osobno?

Zasada : partykułę “nie” piszemy rozłącznie z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników nie tylko nietylko Przykłady : - Nie tylko cię lubię, ale kocham! - Nie tylko niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. - Z posiadaniem...

poleca84%

skurcz czy skórcz - jak piszemy?

Znaczenie : skurczenie się mięśni lub zmiana objętości, skrócenie czegoś Zasada : “skurcz” piszemy przez “u” Pochodzenie : rzeczownik “skurcz” pochodzi od czasownika “kurczyć się” Podobne wyrażenia : spazm, tok Uwaga: Istnieje...

poleca87%

datę czy date - jak piszemy?

Zasada : rzeczowniki rodzaju żeńskiego w bierniku mają końcówkę “ę”, dlatego zapisujemy “datę” Pochodzenie : “datę” to rzeczownik r. żeńskiego w l.p w bierniku (kogo? co?), który w mianowniku ma formę “data” Podobne wyrażenia : czas,...

poleca84%

shake czy szejk - jak piszemy?

Znaczenie : szejk - tytuł używany w krajach arabskich w odniesieniu do osoby szanowanej, starszej, zwierzchnika rodu lub jednostki administracyjnej shake - zapożyczona, nie spolszczona nazwa napoju ze zmiksowanego mleka, lodów, owoców,...

poleca80%

niestety czy nie stety - razem czy osobno?

Zasada : partykułę “niestety” piszemy łącznie Pochodzenie : “niestety” to partykuła wyrażająca żal Podobne wyrażenia : żałuję że, przykro mi, szkoda że niestety nie stety Przykłady : - Niestety, nie pojedziemy w tym roku...

poleca85%

poprzez czy po przez - razem czy osobno?

Zasada : “poprzez” to przyimek złożony, składający się z przyimka “po” i “przez” - takie przyimki piszemy łącznie Podobne wyrażenia : przez, wskroś, na wylot, na przestrzał poprzez po przez Przykłady : - “Poprzez pola,...

poleca84%

ludziom czy ludzią - jak piszemy?

Zasada : prawidłowa forma to “ludziom”. Celownik (komu?czemu?) w liczbie mnogiej ma końcówkę “om”, np: ludziom, ptakom, drzewom, sąsiadom. ludziom ludzią Przykłady : - Ludzie ludziom zgotowali ten los. - Lubię siedzieć na ławce...

poleca80%

wokół czy w okół - jak piszemy?

Znaczenie : przyimek miejsca informujący, że coś jest otoczone ze wszystkich stron, zajmuje centralne miejsce, skupia uwagę 1. ze wszystkich stron 2. zajmujący centralne miejsce 3. w otoczeniu, w środowisku Zasada : przyimek “wokół”...