profil

Język polski

(75)
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca94%

w końcu czy wkońcu - razem czy osobno?

Znaczenie 1. nareszcie, na zakończenie 2. tak na prawdę Zasada : tą frazę przysłówkową (czyli wyrażenie funkcjonujące w języku jako przysłówek) piszemy rozdzielnie w końcu wkońcu Przykłady : - To w końcu jak układa się...

poleca93%

wziąć czy wziąść - jak piszemy?

Znaczenie : chwycić, zabrać, zażyć Zasada : zawsze piszemy “wziąć”; dlaczego nie piszemy “wziąść”? - tutaj można zapamiętać powiedzenie: “Skoro można wziąść, to można też braść” - co oczywiście jest błędem. Pochodzenie : aspekt dokonany...

poleca93%

na przeciwko czy naprzeciwko - razem czy osobno?

Zasada : piszemy razem - “naprzeciwko”, “naprzeciw” Pochodzenie : “naprzeciw”, “naprzeciwko” to przyimek Podobne wyrażenia : vis-à-vis oraz naprzeciw, po przeciwnej stronie naprzeciwko na przeciwko Przykłady : - Nie...

poleca93%

co najmniej czy conajmniej - razem czy osobno?

Znaczenie : przynajmniej Zasada : wyrażenia zaimkowe piszemy rozdzielnie Pochodzenie : “co najmniej” składa się z zaimka “co” i przysłówka w stopniu najwyższym “najmniej” od “mało” Podobne wyrażenia : nie mniej, niż Wyjątek :...

poleca88%

naprawdę czy na prawdę - razem czy osobno?

Znaczenie : partykuła oznaczająca prawdziwość, słuszność poglądu. Pełni funkcję wzmacniającą, przy wyrażaniu opinii. Zasada : partykułę naprawdę zawsze piszemy razem Podobne wyrażenia : rzeczywiście Wyjątek : Jako wyrażenie przyimkowe...

poleca89%

pokaże czy pokarze - jak piszemy?

Znaczenie: “pokaże” od słowa pokazać; umożliwić obejrzenie czegoś, przedstawić coś, zademonstrować Zasada: pokaże - pokazywać, “ż” wymienia się na “z” Pochodzenie : pokaże - czasownik w 3 os. l.p. w czasie przyszłym pochodzi od...

poleca90%

na pewno czy napewno – razem czy osobno?

Znaczenie : bez wątpienia, bez wątpliwości Zasada : wyrażenie przyimkowe zapisuje się rozdzielnie. Wyjątek : łącznie piszemy “naprawdę” Pochodzenie : wyrażenie składa się z przyimka na i dawnej formy przymiotnika w r. nijakim...

poleca100%

z poza czy spoza - razem czy osobno?

Znaczenie 1. przyimek wskazujący, że ktoś lub coś jest/znajduje się poza danym obszarem 2. przyimek wskazujący, że ktoś nie przynależy do jakiejś grupy/organizacji 3. przyimek wskazujący, że rzeczownik, który jest w dopełniaczu przestaje...

poleca89%

byłoby czy było by - razem czy osobno?

Znaczenie : znajdowałoby się, miałoby miejsce, przebywałoby Zasada : cząstkę “by” piszemy łącznie z osobowymi formami czasownika Pochodzenie : 3 os. l.p w trybie przypuszczającym od bezokolicznika “być” Wyjątek : cząstkę “by” piszemy...

poleca92%

może czy morze - jak piszemy?

Znaczenie “ może ” - jako partykuła - prawdopodobnie, przypuszczalnie, zapewne, chyba - 3 os l.p. od czasownika “móc” - mieć możliwość “ morze ” - obszar słonej wody Zasada : obie formy są poprawne i zależą od kontekstu wypowiedzi: -...

poleca92%

rzadko czy żadko - jak piszemy?

Znaczenie : w dużej odległości od siebie lub w dużych odstępach czasu, w niewielu przypadkach Zasada : nie istnieje zasada ortograficzna, wyraz należy zapamiętać Pochodzenie : wyraz rzadko to przysłówek, odpowiada na pytanie: jak?,...

poleca89%

także czy tak że - razem czy osobno?

Znaczenie : “także” - jako partykuła - “również”, “też” “tak że” - “więc”, “dlatego”, “zatem” - jako spójnik dla zdania wynikowego Zasada : Jako partykułę piszemy razem, jako spójnik piszemy rozdzielnie Uwaga : wyrażenie “tak, że” -...

poleca89%

po prostu czy poprostu - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. jako wyrażenie przysłówkowe odpowiadające na pytanie - jak?: szczerze, otwarcie 2. jako partykuła w znaczeniu “tylko”, “jedynie” Zasada : “po prostu” piszemy rozdzielnie Pochodzenie : początkowo słowo ul oznaczało dziurę,...

poleca100%

nie ma czy niema - razem czy osobno?

Znaczenie : nie posiada, nie istnieje Zasada : “nie” z czasownikami piszemy rozdzielnie. Pochodzenie : “nie” to partykuła, “ma” czasownik w 3 os. lp. pochodzi od czasownika “mieć” Wyjątki : niepokoić się, niedomagać, niedosłyszeć...

poleca88%

przeze mnie czy przezemnie - razem czy osobno?

Znaczenie : z mojej winy, za moją sprawą, dzięki mnie Zasada : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie. Skoro “przez ciebie” piszemy rozdzielnie, to “przeze mnie” również. przez mnie przezemnie Przykłady : - Bardzo mi przykro....

poleca86%

ponadto czy ponad to - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. “ponadto” - i, dodatkowo - jako partykuła 2. “ponad to” - jako wyrażenie przyimkowe: “być ponad czymś”, “robić coś ponad miarę” Zasada : Jako partykuła wprowadzająca dodatkową informację piszemy razem. Tak samo piszemy...

poleca88%

opinii czy opini - jak piszemy?

Znaczenie : sąd, pogląd Zasada : 1. jeśli “ia” występuje po”n” i zakończenie wymawiamy długo [-ńja] to piszemy “-nii” 2. jeśli wyraz jest obcego pochodzenia to dopełniacz l.p i l.mn ma taką samą formę “nii” Pochodzenie : “opinii” - to...

poleca88%

po południu czy popołudniu - razem czy osobno?

Znaczenie : pora dnia, która trwa od godziny 12 (południa) Zasada : “po południu” to wyrażenie przyimkowe, które zapisujemy rozdzielnie Wyjątek : popołudnie - czas/pora dnia która występuje “po południu” i trwa “do zmierzchu”. po...

poleca90%

sprzed czy z przed - jak piszemy?

Znaczenie : przyimek miejsca lub czasu Zasada : “sprzed” piszemy zawsze razem sprzed z przed Przykłady : - Nie kupiłam śmietany. Sąsiadka ostatnią sprzątnęła mi sprzed nosa. - Skąd odjazd? Sprzed domu. - Ten okaz...

poleca100%

dekold czy dekolt - jak piszemy?

Znaczenie : 1. część ciała poniżej między szyją, a biustem. 2. wycięcie w bluzce lub sukience Zasada : “dekolt” zapisujemy i wymawiamy z bezdźwięczną głoską “t” zarówno w mianowniku, jak i w pozostałych przypadkach. Pochodzenie :...

poleca85%

skąd czy z kąd? - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. Zaimek pytający o miejsce pochodzenia, źródło, przyczynę czegoś 2. Jako wykrzyknienie zastępujące partykułę "nie" Zasada : "skąd" zawsze piszemy razem Podobne wyrażenia : z jakiego miejsca, nie, ani trochę, nigdy w życiu...

poleca94%

dobry wieczór czy dobrywieczór - razem czy osobno?

Znaczenie : zwrot grzecznościowy, który stosujemy na powitanie Zasada : zwrot ten piszemy rozdzielnie, tak jak: “dzień dobry” dobry wieczór dobrywieczór Przykłady : - Dobry wieczór Państwu! Za chwilę zacznie się...

poleca100%

dowidzenia czy do widzenia - razem czy osobno?

Zasada : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie Podobne wyrażenia : do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu do widzenia dowidzenia Przykłady : - Życzę miłego dnia. Do widzenia. - Powiedział cicho do widzenia i...

poleca86%

znaleźć czy znaleść - jak piszemy?

Znaczenie : ustalić miejsce pobytu, zdobyć, natrafić, odkryć Pochodzenie : “znaleźć” to forma dokonana czasownika “znajdować” Można zapamiętać tak: formy osobowe w czasie przeszłym to: “ja znalazłem”, “ty znalazłeś”, “on znalazł” a nie “ja...

poleca88%

apropo czy à propos - jak piszemy?

Znaczenie : tak na marginesie, swoją drogą, nota bene Zasada : wyraz piszemy “à propos” Pochodzenie : wymawiamy [a propo], wyraz pochodzi z języka francuskiego, używamy chcąc wtrącić coś do wypowiedzi. Podobne wyrażenia : w związku z,...

poleca100%

niestety czy nie stety - razem czy osobno?

Zasada : partykułę “niestety” piszemy łącznie Pochodzenie : “niestety” to partykuła wyrażająca żal Podobne wyrażenia : żałuję że, przykro mi, szkoda że niestety nie stety Przykłady : - Niestety, nie pojedziemy w tym roku...

poleca83%

wybierz czy wybież - jak piszemy?

Znaczenie : czasownik w trybie rozkazującym dla 2 os. l.p Zasada : W języku polskim “rz” piszemy gdy wymienia się na r wybierz - wybierać lub wybór Pochodzenie : wyraz wybierz pochodzi od czasownika “wybierać” lub rzeczownika “wybór”...

poleca94%

niekoniecznie czy nie koniecznie - razem czy osobno?

Znaczenie 1. niezupełnie 2. bez koniecznej potrzeby Zasada : cząstkę nie z przysłówkami w stopniu równym piszemy razem niekoniecznie nie koniecznie Przykłady : - To, że ta dziewczyna uśmiechnęła się do ciebie,...

poleca85%

ode mnie czy odemnie - razem czy osobno?

Zasada : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie Pochodzenie : “ode mnie” składa się z staropolskiej formy przyimka “od” i zaimka “mnie”. Można zapamiętać, że skoro piszemy rozdzielnie “od ciebie”, “od nas” , to i “ode mnie” również....

poleca82%

z tamtąd czy stamtąd - jak piszemy?

Zasada : “stamtąd” piszemy zawsze łącznie Pochodzenie : jest to zaimek przysłowny - występujący w formie przysłówka i odpowiadający na jego pytania stamtąd z tamtąd Przykłady : - Idź gdzie chcesz, byle daleko i stamtąd nie...

poleca84%

przede wszystkim czy przedewszystkim - razem czy osobno?

Znaczenie : wyrażenie podkreśla wagę przedstawianej informacji Zasada : ”przede wszystkim” to wyrażenie przyimkowe, które zawsze piszemy rozdzielnie. Podobne wyrażenia : zasadniczo, zwłaszcza, szczególnie Wyjątek : ósemka, ósmy, ów...

poleca100%

pobódka czy pobudka - jak piszemy?

Znaczenie : 1. budzenie poranne 2/ coś, co pobudza do działania Zasada : “pobudka” piszemy przez “u” Pochodzenie : wyraz “pobudka” pochodzi od czasownika “budzić” Podobne wyrażenia : budzenie, poranne wstawanie, bodziec, impuls,...

poleca90%

ponieważ czy poniewarz - jak piszemy?

Zasada : spójniki zakończone na “aż” piszemy przez “ż” Pochodzenie : “ponieważ” to spójnik łączący zdanie podrzędne złożone okolicznikowe przyczyny (zadajemy pytanie “dlaczego?” Podobne wyrażenia : albowiem, bowiem, gdyż ponieważ...

poleca85%

nie wiem czy niewiem - razem czy osobno?

Zasada : nie z czasownikami piszemy rozdzielnie Pochodzenie : “nie wiem” to zaprzeczenie czasownika “wiedzieć” Podobne wyrażenia : nie mam pojęcia, nie znam, nie umiem, nie orientuję się Uwaga : “nie wiedzieć” również piszemy...

poleca82%

nieważne nie ważne - razem czy osobno?

Znaczenie : niemający znaczenia, nieistotny, niemający mocy prawnej Zasada : partykułę “nie” z przymiotnikiem w stopniu równym piszemy razem Wyjątek : Są sytuacje w których piszemy “nie ważne” - jeśli piszemy jako wyraźnie zaprzeczenie,...

poleca100%

rzecz czy żecz - jak piszemy?

Zasada : nie ma dla wyrazu “rzecz” reguły ortograficznej. Piszemy przez “rz” Pochodzenie : wyraz pochodzi z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, gdzie wyraz “rzecz” wymawiamy jak [riecz] stąd “rz” Podobne wyrażenia : przedmiot, obiekt,...

poleca93%

poprzez czy po przez - razem czy osobno?

Zasada : “poprzez” to przyimek złożony, składający się z przyimka “po” i “przez” - takie przyimki piszemy łącznie Podobne wyrażenia : przez, wskroś, na wylot, na przestrzał poprzez po przez Przykłady : - “Poprzez pola,...

poleca93%

chaos czy haos - jak piszemy?

Znaczenie : stan bezładu Pochodzenie : “chaos” pochodzi z greki; zasada mówi, że w przypadku wyrazów obcojęzycznych zachowujemy oryginalną pisownię. Podobne wyrażenia : zamęt, zamieszanie, ferment, rozgardiasz chaos haos...

poleca82%

nacodzień czy "na co dzień" czy "na codzień" - jak piszemy?

Znaczenie : codziennie, każdego dnia Zasada : to wyrażenie piszemy rozdzielnie Pochodzenie : wyrażenie składa się z przyimka “na”, zaimka “co” i rzeczownika “dzień”. Wyrażenia zaimkowe i przyimkowe piszemy osobno. Podobne wyrażenia :...

poleca81%

ul czy ól - jak piszemy?

Znaczenie : pomieszczenie przystosowane do trzymania pszczół w celu hodowli, zaopatrzone w drewniane ramki do budowy plastrów. Potocznie : więzienie Zasada : W języku polskim głoska u znajduje się najczęściej na początku wyrazu....

poleca100%

chumor czy humor - jak piszemy?

Znaczenie : - żartobliwość, wesołość - nastrój, usposobienie, samopoczucie Zasada : “humor” piszemy przez “h” humor chumor Przykłady : - Widzę, że dzisiaj dopisuje ci humor. - Przez awanturę z rodzicami, straciłam humor. -...

poleca79%

z powrotem czy spowrotem - razem czy osobno?

Znaczenie : w kierunku powrotnym lub na nowo Zasada : to wyrażenie przyimkowe zawsze piszemy oddzielnie. Pochodzenie : to wyrażenie przyimkowe składa się z przyimka “z” i rzeczownika w Narzędniku l.p “powrotem”, Podobne wyrażenia :...

poleca87%

jakby czy jak by - razem czy osobno?

Znaczenie 1. “jakby” - jako spójnik w znaczeniu “gdyby”, wprowadza zdanie podrzędne 2. “jakby” - jako partykuła w znaczeniu “gdzieżby” Zasada : “jakby” jako spójnik i partykułę piszemy łącznie Wyjątek : “jak by” piszemy rozdzielnie,...

poleca100%

bieżący czy bierzący - jak piszemy?

Znaczenie : 1. przypadający na chwilę obecną 2. płynący, posuwający się naprzód Zasada : bieżący piszemy przez “ż” Pochodzenie : “bieżący” - przymiotnik nie podlegający stopniowaniu. Wyraz pochodzi od czasownika “bieżyć” czyli...

poleca91%

szapo ba czy chapeou bas - jak piszemy?

Znaczenie : wyrażenie z języka francuskiego w tłumaczeniu oznacza “kapelusz z głowy”, w języku polskim mówimy: “czapki z głów”, używamy, kiedy chcemy wyrazić uznanie i szacunek dla czyjejś pracy. Zasada : w przypadku wyrazów obcojęzycznych...

poleca80%

na razie czy narazie - razem czy osobno?

Znaczenie : tymczasem, teraz, do tej pory lub forma pożegnania w języku potocznym Zasada : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie Podobne wyrażenia : na ten moment, obecnie, do tej pory na razie narazie Przykłady : - Na...

poleca91%

coraz czy co raz - razem czy osobno?

Znaczenie : - “coraz” wyraz komunikujący o stopniowym nasilaniu się czegoś - “co raz” wyraz komunikujący o częstym powtarzaniu się czegoś w krótkich odstępach czasu co raz coraz Przykłady : - Co raz było słychać stukanie...

poleca85%

w porządku czy wporządku - razem czy osobno?

Zasada : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie, dlatego zapisujemy “ w porządku”. Podobne wyrażenia : dobrze, w kolejności, super, zgadzam się Wyjątek : wyraz potoczny od słowa “w porządku” - “wporzo” piszemy łącznie w porządku...

poleca79%

dzięki czy dzienki - jak piszemy?

Znaczenie : 1. podziękowania, wyrazy wdzięczności, 2. za sprawą czyjegoś działania, coś się miało/ma/będzie miało pomyślny finał 3. potocznie “dziękuję” Zasada : zawsze piszemy z “ę” - dzięki Pochodzenie : rzeczownik w l.mn., rodzaj...

poleca89%

tempo czy tępo - jak piszemy?

Znaczenie : - “tempo” - rzeczownik - szybkość lub rytm wykonywanej czynności - “tępo” - przysłówek - nieostro Zasada : jako rzeczownik piszemy przez “em” - “tempo”, jako przysłówek - przez “ę” - “tępo” tempo tępo Przykłady :...