profil

Język polski

(184)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

bąbel czy bombel - jak piszemy?

Zasada : przed spółgłoskami takimi jak: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g, zawsze zapisujemy “ą” Podobne wyrażenia : pęcherz, bańka, wybrzuszenie, pot. małe dziecko bąbel bombel Przykłady : - Ty się zrelaksuj, a ja ci...

poleca90%

mój czy muj - jak piszemy?

Zasada : zaimek dzierżawczy “mój” piszemy przez “ó”, bo wymienia się na “o”: mój - moje. mój muj Przykłady : - Mój brat chodzi już do liceum. - To jest mój telefon, nie twój. - Mój pies jest najmądrzejszy na świecie.

poleca87%

nieaktualne czy nie aktulane - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. nieważny, wygasły, przeterminowany, przedawniony 2. niedzisiejszy, przestarzały, Zasada : “nie” z przymiotnikami piszemy łącznie nieaktualne nie aktualne Przykłady : - Przykro mi, ale te dokumenty są już...

poleca85%

jakbym czy jak bym - razem czy osobno?

Zasada : cząstkę “bym” piszmemy łącznie w wyrazie który jest spójnikiem i wprowadza zdanie podrzędne, które informuje o warunkach, jakie muszą zostać spełnione. Uwaga : “bym” z przysłówkiem “jak” zapiszemy rozdzielnie jeśli dotyczy zaimka...

poleca87%

po prostu czy poprostu - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. jako wyrażenie przysłówkowe odpowiadające na pytanie - jak?: szczerze, otwarcie 2. jako partykuła w znaczeniu “tylko”, “jedynie” Zasada : “po prostu” piszemy rozdzielnie Pochodzenie : początkowo słowo ul oznaczało dziurę,...

poleca91%

coraz czy co raz - razem czy osobno?

Znaczenie : - “coraz” wyraz komunikujący o stopniowym nasilaniu się czegoś - “co raz” wyraz komunikujący o częstym powtarzaniu się czegoś w krótkich odstępach czasu co raz coraz Przykłady : - Co raz było słychać stukanie...

poleca85%

ludziom czy ludzią - jak piszemy?

Zasada : prawidłowa forma to “ludziom”. Celownik (komu?czemu?) w liczbie mnogiej ma końcówkę “om”, np: ludziom, ptakom, drzewom, sąsiadom. ludziom ludzią Przykłady : - Ludzie ludziom zgotowali ten los. - Lubię siedzieć na ławce...

poleca85%

mnóstwo czy mnustwo - jak piszemy?

Zasada : mnóstwo piszemy przez “ó” bo wymienia się na “o”: mnóstwo - mnogo Podobne wyrażenia : mnogość, wielość, dużo, wiele, pełno mnóstwo mnustwo Przykłady : - Mnóstwo ludzi było na pikniku. - Tomek dostał na urodziny...

poleca87%

niedaleko czy nie daleko - razem czy osobno?

Zasada : partykułę “nie” z przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie Podobne wyrażenia : blisko, nieopodal, obok, tuż, przy niedaleko nie daleko Przykłady : - Niedaleko naszego domu jest park. - Niedaleko pada jabłko...

poleca85%

nieważne nie ważne - razem czy osobno?

Znaczenie : niemający znaczenia, nieistotny, niemający mocy prawnej Zasada : partykułę “nie” z przymiotnikiem w stopniu równym piszemy razem Wyjątek : Są sytuacje w których piszemy “nie ważne” - jeśli piszemy jako wyraźnie zaprzeczenie,...

poleca85%

dobry wieczór czy dobrywieczór - razem czy osobno?

Znaczenie : zwrot grzecznościowy, który stosujemy na powitanie Zasada : zwrot ten piszemy rozdzielnie, tak jak: “dzień dobry” dobry wieczór dobrywieczór Przykłady : - Dobry wieczór Państwu! Za chwilę zacznie się...

poleca85%

z poważaniem czy z powarzaniem - jak piszemy?

Znaczenie : zwrot grzecznościowy używany na końcu oficjalnego pisma. Zapisujemy go w oddzielnym akapicie wielką literą - “Z poważaniem” (“Z wyrazami szacunku”) Zasada : wyraz “poważaniem” użyty w zwrocie pochodzi od “poważanie” a ten zaś od...

poleca93%

nie tak czy nietak - razem czy osobno?

Zasada : partykułę nie z przeciwstawnymi jej częściami mowy piszemy rozdzielnie Podobne wyrażenia : inaczej nie tak nietak Przykłady : - Nie tak szybko, bo się przewrócisz. - Przykro mi, ale nie tak sobie wyobrażałam nasze...

poleca86%

dopóki czy dopuki - jak piszemy?

Znaczenie : do czasu, tak długo jak Zasada : “dopóki” piszemy przez “ó” dopóki dopuki Przykłady : - Będę ci pomagać, dopóki nie staniesz na nogi. - Dopóki jestem sprawna, nie potrzebuję twojej pomocy. - Dopóki nie...

poleca92%

badminton czy badmington/babington - jak piszemy?

Znaczenie : gra dla(dwóch lub czterech graczy polegająca na przebijaniu rakietkami nad siatką lotki; inaczej kometka. Zasada : poprawna pisownia to “badminton” Pochodzenie : nazwa gry pochodzi od angielskiej miejscowości Badminton, gdzie...

poleca87%

dzieciom czy dziecią - jak piszemy?

Zasada : rzeczowniki w liczbie mnogiej w celowniku (komu? czemu?)mają końcówkę “om”. dzieciom dziecią Przykłady : - Rozdała wszystkim dzieciom kolorowe balony. - Lubię przyglądać się bawiącym dzieciom i obserwować, jak radzą...

poleca85%

niewiadomo czy nie wiadomo - razem czy osobno?

Znaczenie : zwrotu używamy, gdy mówimy o czymś co nie jest pewne, sprawdzone Zasada : “nie wiadomo” piszemy zawsze rozdzielnie. Partykułę “nie” z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe, np: wolno, warto UWAGA : nie z przymiotnikami...

poleca85%

rozumiem czy rozumię - jak piszemy?

Zasada : czasownik “rozumieć” należy do typu IV koniugacji - temat czasowników zakończony jest na “e” i dla 1. do l.p prawidłowa forma to “rozumiem”. Analogicznie odmienia się czasownik “umieć”, Pochodzenie : “rozumiem” pochodzi do...

poleca85%

żeby czy rzeby - jak piszemy?

Znaczenie : 1. partykuła - wyrażająca życzenie, ubolewanie - Żebyś chociaż raz umył okna! 2. spójnik - wprowadzający zdanie okolicznikowe celu - Jem tylko warzywa i owce, żeby schudnąć. Zasada : “żeby” piszemy zawsze przez “ż” Podobne...

poleca85%

międzyinnymi czy między innymi - razem czy osobno?

Zasada : “między innymi” piszemy rozdzielnie Pochodzenie : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie Podobne wyrażenia : również Uwaga : skrót zapisujemy: “m.in.” lub “m. in.:” Nie stawia się na ogół dwukropka przed wyliczeniem o...

poleca91%

gorzej czy gożej - jak piszemy?

Znaczenie : stopień wyższy przysłówka “źle” Zasada : “gorzej” piszemy przez “rz”, bo wymienia się na “r” - gorzej - gorszy (przymiotnik “zły” w stopniu wyższym). Pochodzenie : Przysłówek “źle” pochodzi od przymiotnika “zły”....

poleca85%

przede wszystkim czy przedewszystkim - razem czy osobno?

Znaczenie : wyrażenie podkreśla wagę przedstawianej informacji Zasada : ”przede wszystkim” to wyrażenie przyimkowe, które zawsze piszemy rozdzielnie. Podobne wyrażenia : zasadniczo, zwłaszcza, szczególnie Wyjątek : ósemka, ósmy, ów...

poleca85%

wokół czy w okół - jak piszemy?

Znaczenie : przyimek miejsca informujący, że coś jest otoczone ze wszystkich stron, zajmuje centralne miejsce, skupia uwagę 1. ze wszystkich stron 2. zajmujący centralne miejsce 3. w otoczeniu, w środowisku Zasada : przyimek “wokół”...

poleca89%

przeze mnie czy przezemnie - razem czy osobno?

Znaczenie : z mojej winy, za moją sprawą, dzięki mnie Zasada : wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie. Skoro “przez ciebie” piszemy rozdzielnie, to “przeze mnie” również. przez mnie przezemnie Przykłady : - Bardzo mi przykro....

poleca88%

póki co czy puki co - jak piszemy?

Zasada : “póki co” piszemy rozdzielnie i przez “ó”. Pochodzenie : To wyrażenie jest zapożyczeniem z języka rosyjskiego пока что [paka szto] zapis które tłumaczymy “dopóki”, ó wymienia się na “o”, więc zachowujemy oryginalną pisownię....

poleca85%

wedłóg czy według - jak piszemy?

Zasada : “według” zawsze piszemy przez “u” Podobne wyrażenia : stosownie do czegoś, zgodnie z, na podstawie czegoś, wedle Uwaga - skrót słowa “według” zapisujemy “wg” i nie stawiamy kropki. według wedłóg Przykłady : -...

poleca90%

co najmniej czy conajmniej - razem czy osobno?

Znaczenie : nie mniej niż Zasada : “co najmniej” piszemy rozdzielnie, mimo iż “przynajmniej”, “bynajmniej” piszemy razem. Cząstka “co” “nie lepi” się do następujących po niej słów. co najmniej conajmniej Przykłady : -...

poleca85%

mi czy mnie - jak piszemy?

Zasada : “mi” jest formą nieakcentowaną i stawiamy ją w środku wypowiedzi, natomiast “mnie” jest akcentowane i zaimek stawiamy na początku lub końcu wypowiedzi. Pochodzenie : formy “mnie” i “mi” to formy zaimka osobowego “ja” mi...

poleca85%

z powrotem czy spowrotem - razem czy osobno?

Znaczenie : w kierunku powrotnym lub na nowo Zasada : to wyrażenie przyimkowe zawsze piszemy oddzielnie. Pochodzenie : to wyrażenie przyimkowe składa się z przyimka “z” i rzeczownika w Narzędniku l.p “powrotem”, Podobne wyrażenia :...

poleca87%

nieprawda czy nie prawda - razem czy osobno?

Znaczenie : 1. jako rzeczownik w oznaczający kłamstwo, fałsz, oszustwo, wymysł 2. jako wykrzyknik: wcale nie, nic podobnego Zasada : partykułę “nie” z rzeczownikami piszemy łącznie. W znaczeniu “kłamstwo” lub jako wykrzyknik piszemy...

poleca85%

każdy czy karzdy - jak piszemy?

Znaczenie : wszelki Zasada : “każdy” piszemy przez “ż” Pochodzenie : “każdy” to zaimek nieokreślony zastępujący rzeczownik każdy karzdy Przykłady : - Każdy ucieszyłby się z takiego prezentu, tylko nie ty. - Każdy z was...

poleca94%

nie ma czy niema - razem czy osobno?

Znaczenie : nie posiada, nie istnieje Zasada : “nie” z czasownikami piszemy rozdzielnie. Pochodzenie : “nie” to partykuła, “ma” czasownik w 3 os. lp. pochodzi od czasownika “mieć” Wyjątki : niepokoić się, niedomagać, niedosłyszeć...

poleca87%

na przykład czy naprzykład - razem czy osobno?

Znaczenie : wtrącone wyrażanie dodające niepełne wyliczenie (rzeczy, osób, zjawisk) Zasada : na przykład to wyrażenie przyimkowe, które zapisujemy rozłącznie; jako skrót zapisujemy “np.”. Po nim możemy postawić dwukropek, jeśli następuje...

poleca85%

w ogóle czy wogóle - razem czy osobno?

Znaczenie 1 : ogólnie, w zasadzie, w sumie Znaczenie 2 : wcale, ani trochę Zasada : to wyrażenie przyimkowe zawsze piszemy oddzielnie. Można zapamiętać wyrażanie: “i w ogóle i w szczególe” w ogóle wogóle Przykłady : - W...

poleca85%

niestety czy nie stety - razem czy osobno?

Zasada : partykułę “niestety” piszemy łącznie Pochodzenie : “niestety” to partykuła wyrażająca żal Podobne wyrażenia : żałuję że, przykro mi, szkoda że niestety nie stety Przykłady : - Niestety, nie pojedziemy w tym roku...

poleca85%

codzienny czy co dzienny - razem czy osobno?

Znaczenie : wykonywany każdego dnia, regularny, rutynowy, powszedni Zasada : “codzienny” piszemy łącznie, tak jak “coroczny”, “cotygodniowy”, “comiesięczny” codzienny co dzienny Przykłady : - Do moich codziennych obowiązków...

poleca87%

nieładnie czy nie ładnie - razem czy osobno?

Znaczenie : brzydko, niestarannie, chamsko, niegrzecznie Zasada : “nie” z przysłówkami utworzonymi od przymiotników w stopniu równym piszemy łącznie. W tym wypadku przysłówek “nieładnie” pochodzi od przymiotnika “ładny”, który podlega...

poleca87%

Wesołych Świąt czy wesołych świąt - małą czy dużą literą?

Zasada : jeżeli wysyłamy świąteczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, to zapisujemy życzenia dużą literą, gdyż wyrażenie “Wesołych Świąt” zastępuje pełną nazwę. Możemy zapisać również tak: “Wesołych Świąt Bożego...

poleca85%

kontynuuj czy kontynułuj - jak piszemy?

Zasada : Czasowniki które zawierają połączenie samogłosek “uo”, w formach osobowych zawierają połączenie “uu”. Pochodzenie : “kontynuuj” to czasownik w trybie rozkazującym w 2 os. l.p., pochodzi od czasownika kontynuować. Podobne...

poleca85%

nacodzień czy "na co dzień" czy "na codzień" - jak piszemy?

Znaczenie : codziennie, każdego dnia Zasada : to wyrażenie piszemy rozdzielnie Pochodzenie : wyrażenie składa się z przyimka “na”, zaimka “co” i rzeczownika “dzień”. Wyrażenia zaimkowe i przyimkowe piszemy osobno. Podobne wyrażenia :...

poleca85%

obejrzeć czy obejżeć - jak piszemy?

Zasada : Po samogłosce “j” piszemy “rz” Podobne wyrażenia : oglądać, przyglądać się, zerknąć, spojrzeć obejrzeć obejżeć Przykłady : - Dzisiaj obejrzę mój ulubiony serial na Netflix. - Obejrzyj się za siebie, to chyba Justyna...

poleca93%

chociaż czy chociarz - jak piszemy?

Znaczenie : 1. chociaż to spójnik rozpoczynające zdania podrzędne okolicznikowe przyzwolenia (inne spójniki: choć, mimo, mimo że, aczkolwiek) 2. partykuła oznaczające minimalny zakres (bodaj, tylko, choćby) Zasada : “chociaż” to...

poleca93%

spod czy z pod - jak piszemy?

Zasada : zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami przyimek “spod” piszemy przez “s” i łącznie, chociaż do 1936 roku obowiązywała pisownia “z pod”. Tak samo piszemy przyimki: spoza, sponad, spomiędzy spod z pod Przykłady : -...

poleca93%

co najmniej czy conajmniej - razem czy osobno?

Znaczenie : przynajmniej Zasada : wyrażenia zaimkowe piszemy rozdzielnie Pochodzenie : “co najmniej” składa się z zaimka “co” i przysłówka w stopniu najwyższym “najmniej” od “mało” Podobne wyrażenia : nie mniej, niż Wyjątek :...

poleca93%

wziąć czy wziąść - jak piszemy?

Znaczenie : chwycić, zabrać, zażyć Zasada : zawsze piszemy “wziąć”; dlaczego nie piszemy “wziąść”? - tutaj można zapamiętać powiedzenie: “Skoro można wziąść, to można też braść” - co oczywiście jest błędem. Pochodzenie : aspekt dokonany...

poleca85%

tęcza czy tencza - jak piszemy?

Zasada : wyraz zapisujemy przez “ę” - wyjaśnia to zasada ortograficzna, która mówi, że “ę” wstawiamy, gdy występuje przed: c, ć, cz, dz, dź, dż. Podobne wyrażenia : feeria, bogactwo kolorów tęcza tencza Przykłady : -...

poleca85%

nietylko czy nie tylko - razem czy osobno?

Zasada : partykułę “nie” piszemy rozłącznie z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników nie tylko nietylko Przykłady : - Nie tylko cię lubię, ale kocham! - Nie tylko niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. - Z posiadaniem...

poleca91%

niewiele czy nie wiele - razem czy osobno?

Zasada : “niewiele” piszemy łącznie Pochodzenie : “niewiele” to przysłówek lub liczebnik nieokreślony Podobne wyrażenia : niedużo, mało, trochę, nieco, nieznacznie niewiele nie wiele Przykłady : - Niewiele brakowało, a...

poleca92%

kworum czy kforum - jak piszemy?

Znaczenie : liczba członków jakiegoś zgromadzenia niezbędna do przeprowadzenia obrad, wyborów lub ustanowienia uchwał Zasada : wyraz “kworum” pochodzi z łaciny, a wg zasady w polszczyźnie wyrazy przejęte z łaciny zawierające głoski qu...

poleca92%

bieżący czy bierzący - jak piszemy?

Znaczenie : 1. przypadający na chwilę obecną 2. płynący, posuwający się naprzód Zasada : bieżący piszemy przez “ż” Pochodzenie : “bieżący” - przymiotnik nie podlegający stopniowaniu. Wyraz pochodzi od czasownika “bieżyć” czyli...

Ciekawostki ze świata