profil

Kursy

Polecane uczelnie i kursy

Biotechnologia molekularna

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Biotechnologia to zdecydowanie jedna z najważniejszych dziedzin nauki w XXI wieku, kierunek dla tych, którzy pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych, by następnie wiedzę tę móc wykorzystać w praktyce. Biotechnologia to...


Biochemia

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe czy polisacharydy, ale także ich...


Biochemia

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

W chwili obecnej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską uczelnią, która uzyskała uprawnienia do kształcenia studentów na odrębnym kierunku Biochemia. Głównym założeniem programu studiów II...


Biofizyka

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Biofizyka to nauka interdyscyplinarna, w której do badania pojedynczych biomolekuł, organelli, komórek a także całych organizmów wykorzystuje się metodologię i teorie z fizyki. Biofizycy rozwijają również metody nieinwazyjnego badania układów...


Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej prowadzone na WBBiB UJ skierowane są do osób, dla których nauka stała się pasją. Pozwalają pogłębić wiedzę specjalistyczną oraz poszerzyć i udoskonalić wachlarz umiejętności...


Studia podyplomowe z biologii molekularnej

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii. W programie uwzględnione zostały także zagadnienia z biotechnologii, takie jak znaczenie organizmów...


Biznes w biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Przedmiotem studiów jest transfer technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań naukowych i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z branżą biotechnologiczną. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez...


Zarządzanie

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania firmą (przedsiębiorstwem). Studenci wybierający tę specjalność mają możliwość pogłębienia zdobywanej w trakcie...


Zarządzanie

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą pozwalającą na formułowanie marketingowych strategii skutecznego działania na konkurencyjnym rynku i stosowanie narzędzi marketingu w...


Zarządzanie

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania procesami transportowo - spedycyjno - logistycznymi (TSL). Studenci wybierający tę specjalność, mają zdobycia wiedzy...


Zarządzanie

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytorczną i praktyczna wiedzą pozwalającą im na zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz, jak też na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki temu studenci...


Administracja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z przepisami...


Administracja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą o instytucjach Unii Europejskiej, jej strukturach gospodarczych i finansowych, procedurach związanych z pozyskiwaniem, implementacją i...


Finanse i Rachunkowość

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i polskiego prawa podatkowego, jak również w aspekcie norm i standardów międzynarodowych. Studenci w ramach tej...


Finanse i Rachunkowość

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu usług finansowych - głównie w zakresie bankowości, która stanowi obecnie jeden z elementarnych składników współczesnej gospodarki....


Pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem studiów na tej specjalności jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji zarówno w zakresie pedagogiki opiekuńczej jak też pracy socjalnej. Studenci mają tutaj możliwość zapoznania się nie tylko z tradycjami działalności opiekuńczej oraz pracy...


Pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Program studiów I stopnia umożliwia zdobycie – zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie z dnia 17.01.2012 r.) – kwalifikacji w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: nauczyciela klas początkowych i...


Pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem studiów na tej specjalności jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Student w ramach kształcenia zdobywa podstawową...


Informatyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie informatyków-inżynierów będących specjalistami zarówno z zakresu sieci komputerowych jak i rożnego rodzaju systemów informatycznych. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z technicznymi...


Informatyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie informatyków - inżynierów, będących zarówno programistami jak też specjalistami w zakresie baz i hurtowni danych. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z aspektami wiedzy informatycznej...


Informatyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie informatyków-inżynierów dysponujących merytoryczną i praktyczną wiedzą w zakresie szeroko rozumianej grafiki komputerowej obejmującej zarówno projektowanie grafiki przeznaczonej do druku, animacji, jak też...


Pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem studiów na tej specjalności jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Student w ramach kształcenia zdobywa podstawową...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej dziedziny. Program...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Program tej specjalności zawiera zarówno tradycyjne aspekty procesu świadczenia usług hotelarskich i...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki zdrowotnej i agroturystyki. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi informacyjno - informatycznej w turystyce. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i zarządzaniem imprez oraz obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych. W programie tej specjalności znajdziemy: tradycyjne aspekty procesu organizowania imprez...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej dziedziny. Program...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Program tej specjalności zawiera zarówno tradycyjne aspekty procesu świadczenia usług hotelarskich i...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki zdrowotnej i agroturystyki. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi informacyjno - informatycznej w turystyce. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i zarządzaniem imprez oraz obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych. W programie tej specjalności znajdziemy: tradycyjne aspekty procesu organizowania imprez...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i zarządzaniem imprez oraz obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych. W programie tej specjalności znajdziemy: tradycyjne aspekty procesu organizowania imprez...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Program tej specjalności zawiera zarówno tradycyjne aspekty procesu świadczenia usług hotelarskich i...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki zdrowotnej i agroturystyki. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i zarządzaniem imprez oraz obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych. W programie tej specjalności znajdziemy: tradycyjne aspekty procesu organizowania imprez...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej dziedziny. Program...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Program tej specjalności zawiera zarówno tradycyjne aspekty procesu świadczenia usług hotelarskich i...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki zdrowotnej i agroturystyki. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i zarządzaniem imprez oraz obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych. W programie tej specjalności znajdziemy: tradycyjne aspekty procesu organizowania imprez...


Turystyka i Rekreacja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem turystyką i rekreacją w zakresie promocji zdrowia i odnowy biologicznej. Uwzględnia ona najnowsze tendencje międzynarodowego przemysłu turystycznego, w celu ich...


Fizjoterapia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Fizjoterapia w GWSH jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i...


Fizjoterapia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Fizjoterapia w GWSH jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i...


Kosmetologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów-wizażystów i stylistów, specjalizujących się w kreowaniu wizerunku. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie: - stylizacji ubioru, - dress codu, - autoprezentacji, - savoir vivru...


Kosmetologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów przygotowanych do obsługi klienta, który odczuwa potrzebę lub stoi przed koniecznością poprawy własnego stanu zdrowia i budowy ciała (w salonach SPA, ośrodkach fitness, itp.)....


Kosmetologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów, którzy posiadają wiedzę o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka w życiu społecznym. Wiedza ta przekłada się na umiejętność: - profesjonalnej obsługi klienta, - diagnozy...


Kosmetologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów-wizażystów i stylistów, specjalizujących się w kreowaniu wizerunku. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie: - stylizacji ubioru, - dress codu, - autoprezentacji, - savoir vivru...


Kosmetologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów przygotowanych do obsługi klienta, który odczuwa potrzebę lub stoi przed koniecznością poprawy własnego stanu zdrowia i budowy ciała (w salonach SPA, ośrodkach fitness, itp.)....


Kosmetologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów, którzy posiadają wiedzę o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka w życiu społecznym. Wiedza ta przekłada się na umiejętność: - profesjonalnej obsługi klienta, - diagnozy...