profil

Właściwości mechaniczne ciał stałych, cieczy i gazów

2021-05-29
poleca 80% 1303 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CIAŁO FIZYCZNE to każdy przedmiot, a także istota żywa, która może stanowić obiekt badania fizyki.

Zmiany stanów skupienia to:
- topnienie
- krzepnięcie
- parowanie
- skraplanie
- sublimacja
- resublimacja

RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY CIAŁAMI:
- sprężyste
- grawitacyjne
- magnetyczne
- elektrostatyczne
- elektromagnetyczne
- międzycząsteczkowe

SKUTKI WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ MOGĄ BYĆ:
- statyczne
- dynamiczne

DODAWANIE WEKTORÓW MAJĄCYCH TEN SAM KIERUNEK I TAKI SAM ZWROT:
1. Krok pierwszy - mamy dwa wektory o takim samym kierunku i zwrocie.
2. Jeden z wektorów przenosimy w taki sposób, że umieszczamy jego początek w końcu drugiego wektora.
3. Wektor wypadkowy jest sumą dwóch wektorów składowych; jego początek jest w początku pierwszego wektora, a koniec - w końcu drugiego.

DODAWANIE WEKTORÓW MAJĄCYCH TEN SAM KIERUNEK, LECZ PRZECIWNE ZWROTY:
1. Mając dwa wektory o różnych zwrotach, możemy również znaleźć wektor wypadkowy.
2. Zachowując zasadę umieszczania początku drugiego wektora w końcu pierwszego, uzyskamy efekt częściowego pokrywania się wektorów.
3. Wektor wypadkowy oczywiście dalej będzie zaczynał się w początku pierwszego wektora, a kończył - w końcu drugiego.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta