profil

Budownictwo ogólne

(32)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Konstrukcje stalowe.

1.Elementy rozciagane osiowo wystepują w Kon. Stalowych głównie jako prety dźwigarów i stężeń kratowych a także jako wieszaki ściagi ramp .ret uwaza się za rozciagany osiowo jeżeli wypadkowa sił rozciaganych działa wzdłuż jego osi 2.elementy...

poleca83%

Rola i zasada termostatu w domowej instalacji grzewczej.

Co to jest termostat? Termostat to urządzenie do automatycznej regulacji temperatury w zamkniętej przestrzeni; termostaty stosuje się m.in. w pralkach, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dlaczego potrzebne są termostaty?...

poleca82%

Szlifowanie

Szlifowanie- obróbka ścierna, sposób obróbki skrawaniem, w którym narzędziem skrawającym jest ściernica, osełka lub taśma ścierna. Przy szlifowaniu ruch roboczy obrotowy wykonuje zawsze ściernica, ruch posuwowy, prostoliniowy lub obrotowy,...

poleca84%

Krótka historia budownictwa

„Budownictwo to działalność człowieka związana z budową, konserwacją i rozbiórką obiektów budowlanych” – tak definiuje budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. Choć jest to bardzo wąska definicja, w pełni oddaje charakter i wykonywanych...

poleca82%

Wentylacja pomieszczeń

1.W budynkach mamy dwa rodzaje wentlacji:naturalną i mechaniczną sztuczną. 2.Wentylacja naturalna - stała wymiana powietrza poprzez otwory drzwiowe i okienne oraz wszelkie niieszczelności w konstrukcji budnku z wkorzystaniem różnicy temperatur...

poleca84%

Fundamenty

W starych budynkach brak jest właściwej izolacji poziomej murów a często tez brak jest takiej izolacji, co jest powodem podciągania kapilarnego wody z fundamentów. Zmiany okresowe temperatury w ścianach, w stosunku do temperatury gruntu, wywołują...

poleca82%

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prostokąta (gdy słup...

poleca81%

Oświetlenie pomieszczeń

1.Zgodnie z zasadami prawa budowlanego pomieszczenia przeznaczone do wykonania stałej pracy muszą mieć oświetlenie dzienne,chyba że pracodawca lub inwestor uzyska zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Inspektora...

poleca82%

Klasyfikacja klejów

Kleje dzielimy na różne rodzaje. Najprostszy jest podział ze względu na skład chemiczny i zastosowanie. Ze względu na skład wyróżniamy: Zaprawy klejowe na bazie cementowej do mieszania z wodą. Występują w postaci klejów sztywnych lub...

poleca81%

Przegląd przekładni do bezstopniowej regulacji

Przekładnia bezstopniowa – przekładnia zmianowa której przełożenie może być zmieniane w pewnych granicach w sposób ciągły. W budowie maszyn powszechnie zastosowanie mają przekładnie bezstopniowe mechaniczne w których zmianę przełożenia uzyskuje...