profil

Edukacja zdrowotna

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja94%

Geriatria – wpływ procesów starzenia

GERIATRIA – WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ NA ORGANIZM LUDZKI Gerontologia – jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się i starości, zajmującą się szerokim zakresem zagadnień, od...

satysfakcja94%

Padaczka

Padaczka (inaczej epilepsja bądź też choroba św. Walentego) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wskutek nadmiernych i...

satysfakcja80%

Przygotowanie pacjenta do samoopieki

Podejmowanie pracy z osobą chorą i jej rodziną opiera się na znajomości i rozumieniu przez pielęgniarkę wzajemnych związków między rodziną a człowiekiem chorym. Posiadane przez pielęgniarkę informacje : 1.o człowieku chorym,...

satysfakcja87%

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ. PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka...

satysfakcja79%

Poziom wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS

Poziom wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS Spis treści Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy badań 1.1. Pochodzenie AIDS 1.2. Najważniejsze fakty z historii badań nad AIDS 1.3. Odporność organizmu a AIDS...

satysfakcja89%

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia Cel zajęć : • Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka. • Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu. • Uświadomienie istoty unormowanej glikemii. • Nabycie przez kobiety...

satysfakcja86%

Antykoncepcja

Antykoncepcja zapewnia kobiecie i mężczyźnie komfort psychiczny. Dzięki niej mogą uniknąć dramatu nie chcianej ciąży i świadomie zaplanować porę urodzenia dziecka tak, by od początku było ono oczekiwane i kochane. Związek dwojga ludzi powinien być...

satysfakcja84%

Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

Spis treści Wstęp 2 1. Histologia błony śluzowej szyjki macicy 4 2. Zmiany morfologiczne szyjki macicy 2.1 Erytroplakia – nadżerka części pochwowej 6 2.2 Polip szyjki macicy 7 2.3 Zmiany zapalne...

satysfakcja90%

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W 1990 r., w odpowiedzi na strategię Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku”, opracowano w Polsce, po raz pierwszy, Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Była to pierwsza próba zjednoczenia wysiłków różnych resortów,...

satysfakcja83%

Definicje "Edukacji zdrowotnej"

Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz zespół cech pozytywnych pozwalających człowiekowi na wykorzystanie wszelkich...