profil

Badania operacyjne

(22)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja63%

Ekonomiczna ocena działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli

Przedmiotem analizy niniejszej pracy jest spółka Z.O.O. działająca wXXXXX, której przedmiotem działalności jest produkcja odzieży niemowlęcej i dziecięcej.

satysfakcja80%

Modele z prognozowania i symulacji

są to modele z prognozowania wykonane różnymi metodami prace nie są na 5 ale przeszły na zaliczeniu może sie komuś przedadzą!!!

satysfakcja61%

Metody oceny projektów inwestycyjnych

WSTĘP 1. PROSTE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 1.1. METODA STOPY ZWROTU 1.2. METODA KSIĘGOWEJ STOPY ZWROTU 1.3. METODA OKRESU ZWROTU 2. WYBRANE DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2.1. METODA...

satysfakcja59%

Kontrola

Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie...

satysfakcja74%

Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zakres badań 3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka 4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań 5. Ankieta 1.Wprowadzenie Celem tego badania jest przeprowadzenie badania marketingowego...

satysfakcja77%

Biznes plan

Krótki sensowny opis wraz z określeniem głównych celów przedsięwzięcia. Plan przygotowany na potrzeby osoby bezrobotnej chcącej rozpocząć działalność na własny rachunek. Dobra ściąga dla ludzi aktywnych, których dotknęło bezrobocie.

satysfakcja68%

Przegląd metod i narzędzi badań operacyjnych wykorzystywanych w logistyce

Spis Treści: WSTĘP ROZDZIAŁ I. LOGISTYKA 1.1. RYS HISTORYCZNY 1.1.1. Świat 1.1.2. Polska 1.2. ISTOTA I ZADANIA LOGISTYKI 1.3. LOGISTYKA W UJĘCIU SYSTEMOWYM 1.4. PODSYSTEMY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1.4.1. Faza...

satysfakcja71%

Bezpieczeństwo biznesu- wykłady

Bezpieczeństwo Biznesu 4 działy: wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, ochrona lojalności pracowników, ochrona mienia i osób. Podstawowe pojęcia: Bezpieczeństwo to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy następujących...

satysfakcja73%

Wpływ kultury organizacji na realizację zadań pełnionych ról w zakładzie pracy

Definicja kultury jest szeroko rozumianym pojęciem w literaturze można znaleźć 150 różnych definicji. Czarnowski podkreśla, że kultura to zespól norm społecznych wykraczających po za pojedynczą jednostkę, stanowi element integrujący szereg grup...

satysfakcja70%

Środki ochrony jednolitego rynku europejskiego

ŚRODKI OCHRONY JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Pomimo utworzenia unii celnej, co oznaczało zniesienie wszelkich ceł i ograniczeń ilościowych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi, istniały wciąż innego typu przeszkody podnoszące koszty tego...