profil

Ochrona krajobrazu

(15)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
satysfakcja73%

Zasady prawa ochrony środowiska

Zasady prawa ochrony środowiska: to te normy prawa ochrony środowiska, które muszą być uznane za wiodące (podstawowe), zaś wynikające z nich rozwiązania winny być uważane za kryteria interpretacyjne dla całej ustawy Zasady prawa ochrony...

satysfakcja59%

Białowieski Park Narodowy

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY POŁOŻENIE: Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w centralnej części Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. HISTORIA POWSTANIA PARKU Historia utworzenia...

satysfakcja77%

Rodzaje korzystania z wód

Rodzaje korzystania z wód 1. powszechne - umożliwia ludziom korzystanie z wód poprzez ich udostępnianie dla wypoczynku, sportów wodnych , wędkarstwa i zaspakajanie potrzeb bytowych człowieka oraz potrzeb gospodarstwa....

satysfakcja48%

Pozytywny i negatywny wpływ wybudowania zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Włocławek.

Biorąc pod uwagę temat zalet i wad zbiorników wodnych trzeba wziąć pod uwagę iż jakakolwiek obecność człowieka wpływa na, oraz zmienia środowisko zmieniając jego naturalny stan, wobec czego każda większa ingerencja człowieka wytwarza niepożądane...

satysfakcja73%

Problemy energetyczne w polsce i na świecie

1. Energetyka Energetyka to dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania...

satysfakcja68%

Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Polsce Woliński Park Narodowy Utworzony w dniu 3 marca 1960r. Powierzchnia Parku wynosi 10 937 ha. Jest pierwszym w Polsce Parkiem morskim. Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 3368,64 ha. Symbolem Parku jest bielik,...

satysfakcja82%

Koncepcja ekologiczna miasta Olsztyn

„KONCEPCJA EKOLOGICZNA MIASTA OLSZTYN” „HAŁAS W OLSZTYNIE TO ZAGROŻENIE DLA JEGO MIESZKAŃCÓW” Gdańsk 2006 Załącznik nr 1 „Moje miasto Olsztyn” Olsztyn jest największym miasto a zarazem i stolicą województwa warmińsko-mazurskiego....

satysfakcja67%

Propozycje wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych

Osad ściekowy jest produktem oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Są to odpady będące frakcją stałą zawartą w masie ściekowej, które zostały wyodrębnione na drodze różnorodnych procesów technologicznych jak np. osadnikowanie. Frakcja stała ta jest...

satysfakcja75%

Kwaśne deszcze

w załączniku

satysfakcja65%

Kuba

Charakterystyka środowiska Kuby Położenie geograficzne Kuba należy do Wielkich Antyli, części archipelagu złożonego z 3715 wysp i wysepek nazywanych Cayos. Ich łączna powierzchnia wynosi 110 922 km2, a długość wyspy Kuby jako największej z...