profil

Język angielski

(5349)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo (często), a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać): always - zawsze often - często usually - zwykle sometimes -...

poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca84%

Liczby i liczebniki porządkowe - angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

poleca84%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca82%

Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect, Future Continuous

Present Simple 1. Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2. Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school every day. pytania: Do you...

poleca83%

Advantages and disadvantages of being famous

It is widely believed that famous people have a wonderful life with no worries or problems. But is being famous so easy? The greatest advantage of being famous is that celebrities are usually very rich so they have easier life than other...

poleca87%

Szybka powtórka - czasy

The Present Simple: I drink milk. She drinks milk. They drink milk. Czynnosci zwyczajowe, powtarzające się (always, often, usually, sometimes, occasionalyy, rarely, never, ever, nowadays, once, every day). Harmonogram, program, plan,...

poleca82%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości. Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca80%

Dni tygodnia, miesiące, alfabet po Angielsku

Alfabet A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi] B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju] C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks] D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj] E [i] L [el]...

poleca80%

Czasowniki nieregularne - angielski

TŁUMACZENIE INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE być be was / were been bić beat beat beaten stawać się become became become zaczynać begin began begun gryźć bite bit bitten...

poleca84%

Czasowniki nieregularne dla gimnazjum

STRONA 1 1.be-was/were-been=być 2.beat-beat-beaten=bić 3.become-became-become=stawać się 4.blow-blew-blow=wiać 5.break-broke-broken=łamać 6.bring-brought-brought=przynieść 7.build-built-built=budować 8.buy-bought-bought=kupować...

poleca84%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca84%

My future plans

Most people have their future plans, dreams, things which they want to realize some day. Everyone dreams about interesting and satisfactory job with good salary, loving family, beautiful house and many friends. Future plans are often an escape...

poleca84%

Present Simple Tense - Czas teraźniejszy prosty

1. Używamy, gdy mówimy o czynności stałej, codziennej, powtarzającej się. 2. Słówka charakterystyczne: a) every day - każdego dnia every year - każdego roku every week - każdego tygodnia b) always - zawsze often - często...

poleca78%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca81%

How much\ How many\a lot of (policzalne i niepoliczalne)

a lot of - dla policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach twierdzących np. You need a lot of eggs. many - dla policzalnych w przeczeniach i pytaniach np. Do you bed many apples? You don't need many eggs. much - dla niepoliczalnych w...

poleca84%

List o książce po angielsku

Dear Asia, I'm writing to you to tell you about my new book. Last weekend I read book "Mysterious garden" This book tells about young girl Mary Lennox. She is from India. Mary had got rich parents. But her parents die of a...

poleca83%

Analiza czasów z języka angielskiego

Present Simple Używamy: Kiedy chcemy powiedzieć o naszych zajęciach , które wykonujemy systematycznie, co jakiś okreslony czas. Kiedy chcemy wypowiedzieć się na jakiś temat (tu: myśli , odczucia) Kiedy mówimy o czymś zrozumiałym jak ,np....

poleca84%

Is mass tourism a threat or a blessing for local communities?

I think that mass tourism is a blessing for local communities. Tourist spent in their community a lot of money. People don’t have problems with finding a job. They can work as a guid without any special abilities, because they live there many...

poleca83%

Dni tygodnia,pory roku,miesiące i pory dnia

1.Dni tygodnia On Sunday - w niedziele On Monday - w poniedziałek On Tuesday - we wtorek On Wednesday - w środę On Thursday - w czwartek On Friday - w piątek On Saturday - w sobotę 2.Pory Roku in spring- na wiosnę in summer - w lecie in autumn -...

poleca84%

Przepis na potrawe po angielsku

Pasta with delicious sauce Components: ? 50 dag of pasta ? 50 dag of mince meat ? 1 can of tomato pomance ? 1 big onion ? 3 spoons of olive oil ? 2 spoons of flour ? Cayenne ? Pepper ? Salt ? Herbs ? Green parsley Recipe: To give meat good taste...

poleca84%

Podstawowe czasy angielskie

Present simple Forma: czasownik w formie podstawowej, w 3 osobie liczby pojedynczej + s. Pytania i przeczenia: operator do/does (w 3 os. l.p.). I agree with her. Do you agree? I do not (don’t) agree. She agrees with me Does she agree? She does...

poleca84%

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Zamieszczam odpowiedzi (do prawie wszystkich) pytań z konkursu "Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych". Powodzenia w pisaniu ;) 1. Huron, Superior, Ontario 2. Georgie Bush, Bill Clinton 3. Groundhog Day (Dzień Świstaka) 4. 31.10 5. 14.02 6....

poleca83%

Advantages and disadvantages of having a big family

There are many advantages and disadvantages of having a big family. In the past families were much bigger than now. Today many couples don’t get married at all or they get married much later, when both partners have started their career. The...

poleca82%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca84%

For and against essay about mobile phones

Mobile Phones Mobile phones have become an indispensable part of our daily lives. Mobile phones play an important role in our daily lives. But why are they so popular? Almost everyone owns a mobile phone nowadays as they think that it is an...

poleca84%

Słowa z użyciem w zdaniach ( zaawansowane)

on account of --- ze względu na now and again --- od czasu do czasu be in the dark about sth --- nic nie wiedzieć o czymś to the best of my knowledge --- o ile mi wiadomo affluent --- dostatni discern --- dostrzegać, rozróżniać...

poleca83%

Would you prefer to live in a city or in a village? Why?

I prefer to live in a city because i think that life in a city is always more exciting and more comfortable than life in a country or in a small town. First of all, in cities there is usually something to do or somewhere to go. In the city there...

poleca84%

Wady i zalety zakupów w hipermarketach. Advantages and disadvantages of shopping in hypermarkets.

Shopping in enormous hypermarkets is ordinary nowadays. Various concerns build their shops in every town. They seem to have become the most popular place for shopping. Although hypermarkets certainly make our lives easier, there are also some...

poleca84%

Irregular verbs - czasowniki nieregularne

220 czasowników nieregularnych z angielskiego. INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE POLISH ARISE AROSE ARISEN POWSTAWAĆ AWAKE AWOKE AWOKEN BUDZIĆ (SIĘ) BE WAS/WERE BEEN BYĆ BEAR BORE/BORNE...

poleca84%

Czasy przeszłe wytłumaczone po polsku

Czasy przeszłe: 1.Simple Past Przeszły Prosty. Używamy do określenia wydarzeń z przeszłości. Operator: did Odmiana ‘być’ przez osoby: I was/ You were/ He, She, It was/ We were/ You were/ They...

poleca83%

Present Simple (utrwalenie wiadomości, jasne przykłady)

Present Simple * jest czasem teraźniejszym * używamy go kiedy: - chcemy wyrazić czynność powtarzającą się codziennie - chcemy wyrazić zaplanowane rzeczy * jeśli zobaczysz w zdaniu słówka: usually, often, always, every day, in the morning, at...

poleca84%

Artykuł do gazety (FCE)

There was a car crash yesterday evening at the traffic lights in the town of Gdańsk. Jimmy, who was driving a green Camaro SS was turning left after the traffic lights had turned green, when a Ford Mustang crashed into the side of his car. The...

poleca84%

My day

My day J wake up at 7 o’clock a.m. Then J get up and go to the bathroom. J wash my hands and face. Later J clean my teeth. J go back to my room and J put on my clothes. J usually wear jeans, a shirt, a sweater, socks and trainers. J go to the...

poleca84%

Should brutal and violent sports be banned?

Nowadays so many sports exist but not only there are very few sports that do not involve risk taking but they are not also banned. And why should they be? Let’s take as an example box. For instance, boxers know the risks they face, when they...

poleca84%

Opis ulubionego miejsca z dzieciństwa. The place I'll never forget.

When I was a child, there was a beauty spot I loved spending time in. I know it is quite strange and unusual but my favourite place was a basement in my grandma’s house. She lived in a small village with beautiful meadows and forests but the...

poleca84%

List z wakacji

Dear Zibi, I'm writing this letter while on holiday. I'm having the best time of my life. I'm here at Rożnowo together with my friends. The village is really beautiful. We've been having lovely weather since the very arrival, with the sun...

poleca84%

Co możesz zrobić dla planety? - "What can you do for the Planet?"

There is a lot of rubbish in the world because community make and use plenty of goods. The goods are often wrapped in plastic bags, which are disposed. They are hamfull for enviroment. Their decomposition is very long and they are unfriendly...

poleca82%

Przepis po angielsku - Easy Pizza Recipe

Dough Ingredients (for 4 people) - 1 cup of warm water - 3 1/2 cups of flour - 2 tablespoons of olive oil - 2 teaspoons of honey - 1 teaspoon of salt - 1 teaspoon of yeast Method 1. Put warm water into a bowl. Add salt and...

poleca83%

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect (w języku polskim możemy porównać ten czas z czasem zaprzeszłym) tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) - had oraz czasownika w 3 formie, lub czasownika z końcówką -ed. Czasownika...

poleca84%

Second conditional (drugi okres warunkowy)

Drugi okres warunkowy używamy, kiedy mówimy o wydarzeniach nierealnych, mało prawdopodobnych lub kiedy udzielamy rad. Forma 1. Zdanie podrzędne - Past Simple (II forma czasownika) 2. Zdanie nadrzędne - Future in the past (would/wouldn't)...

poleca84%

Recenzja lektury polskiej "Lalka"

My favorite book from Polish, obligatory ones is a novel written by Bolesław Prus. It?s rather a love story. ?Lalka? is set in Warsaw (for a short time in Paris too). It tells the story of some man- Stanisław Wokulski who loves really beautiful,...

poleca82%

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous). I was playing...

poleca84%

My Biography (przykład).

I was born in 1982 in December. I was born in Szczecin and I have lived here all the time. When I was six, my sister was born. I live in two flats, which are on the same street. The first is my parents flat and the second is my grandmothers. I...

poleca84%

A letter to a friend: adventure on the holidays

July 23, 2006 Dear Asia! Sorry I haven?t been in touch for so long. That?s because of the adventure I had a while ago. At the beginning I thought the whole sorry would end appositively. But unfortunately it turned out good, furthermore kinda...

poleca84%

Ulubiony program telewizyjny

My favourite TV programme is the American series "Sabrina nastoletnia czarownica". I like Sabrina because the stories in the programme are great. I also think that it's very exciting and interesting. In the series, Sabrina Spellman, is a teenager....

poleca80%

Zawody (pracy) po angielsku i po polsku

bizmesmen/bizmeswomen car mechanic - mechanic samochodowy carpenter - stolarz cashier - kasjer computer programmer - programista komputerowy conductor - dyrygent konsultant - konsultant Cook,chef - kucharz Dentist - dentysta Film...

poleca84%

Positive and negative aspects of single-sex school

Positive aspects single-sex is fact that young people to lern at this school better pass exam. They have better estimations and increase eventuality. Less and less girl is pregnant. Descrease risk take drug and other substance harmful. Young...

poleca84%

Sport- po angielsku

STREET LUGE Street luge isn't popular sport in our country. It's a version of the skateboard, but is longer and more stable. It's exciting and fun for young people. Street luge started not long time ago. In the 20th century, explorers started...

poleca84%

Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i końcówki -ing, którą dodajemy do bezokolicznika...