profil

Język angielski

(5347)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo (często), a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać): always - zawsze often - często usually - zwykle sometimes -...

poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca84%

Liczby i liczebniki porządkowe - angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

poleca87%

Szybka powtórka - czasy

The Present Simple: I drink milk. She drinks milk. They drink milk. Czynnosci zwyczajowe, powtarzające się (always, often, usually, sometimes, occasionalyy, rarely, never, ever, nowadays, once, every day). Harmonogram, program, plan,...

poleca84%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca82%

Czasy:Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Past Continuous,Present Perfect ,Present Perfect Continuous ,Present Perfect Simple ,Past Perfect, Future Continuous

Czasy Present Simple 1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school...

poleca84%

Czasowniki nieregularne dla gimnazjum

STRONA 1 1.be-was/were-been=być 2.beat-beat-beaten=bić 3.become-became-become=stawać się 4.blow-blew-blow=wiać 5.break-broke-broken=łamać 6.bring-brought-brought=przynieść 7.build-built-built=budować 8.buy-bought-bought=kupować...

poleca83%

Advantages and disadvantages of being famous

It is widely believed that famous people have a wonderful life with no worries or problems. But is being famous so easy? The greatest advantage of being famous is that celebrities are usually very rich so they have easier life than other...

poleca80%

Dni tygodnia, miesiące, alfabet po Angielsku

Alfabet A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi] B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju] C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks] D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj] E [i] L [el]...

poleca81%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca78%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca79%

Czasowniki nieregularne - angielski

TŁUMACZENIE INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE być be was / were been bić beat beat beaten stawać się become became become zaczynać begin began begun gryźć bite bit bitten...

poleca84%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca84%

Present Simple Tense - Czas teraźniejszy prosty

Present Simple: 1. Używamy, gdy mówimy o czynności stałej, codziennej, powtarzającej się. 2. Słówka charakterystyczne: a) every day - każdego dnia every year - każdego roku every week - każdego tygodna b) always - zawsze often...

poleca88%

Porównanie czasu Present Simple i Present Continuous

CZAS PRESENT SIMPLE Tego czasu używamy, gdy mówimy o: - czynnościach stałych (dziejących się cały czas) - czynnościach powtarzających się (codziennie, raz na tydzień) - uczuciach, wrażeniach (love, hate, like, see, hear) Forma zdania...

poleca82%

Maria Skłodowska Curie - biografia po angielsku

Maria Skłodowska Curie was very famous women. She and her husband devoted their lives to Science and radioactivity. In 1903, they won the Nobel Prize for Physic. In 1906, she took her husband's job at Sorbonne in Paris . I like her, because she...

poleca83%

Dni tygodnia,pory roku,miesiące i pory dnia

1.Dni tygodnia On Sunday - w niedziele On Monday - w poniedziałek On Tuesday - we wtorek On Wednesday - w środę On Thursday - w czwartek On Friday - w piątek On Saturday - w sobotę 2.Pory Roku in spring- na wiosnę in summer - w lecie in autumn -...

poleca84%

Podstawowe czasy angielskie

Present simple Forma: czasownik w formie podstawowej, w 3 osobie liczby pojedynczej + s. Pytania i przeczenia: operator do/does (w 3 os. l.p.). I agree with her. Do you agree? I do not (don’t) agree. She agrees with me Does she agree? She does...

poleca83%

My future plans

Most people have their future plans, dreams, things which they want to realize some day. Everyone dreams about interesting and satisfactory job with good salary, loving family, beautiful house and many friends. Future plans are often an escape...

poleca84%

Przepis na potrawe po angielsku

Pasta with delicious sauce Components: ? 50 dag of pasta ? 50 dag of mince meat ? 1 can of tomato pomance ? 1 big onion ? 3 spoons of olive oil ? 2 spoons of flour ? Cayenne ? Pepper ? Salt ? Herbs ? Green parsley Recipe: To give meat good taste...

poleca82%

Przepis po angielsku - Easy Pizza Recipe

Dough Ingredients (for 4 people) - 1 cup of warm water - 3 1/2 cups of flour - 2 tablespoons of olive oil - 2 teaspoons of honey - 1 teaspoon of salt - 1 teaspoon of yeast Method 1. Put warm water into a bowl. Add salt and...

poleca84%

List o książce po angielsku

Dear Asia, I'm writing to you to tell you about my new book. Last weekend I read book "Mysterious garden" This book tells about young girl Mary Lennox. She is from India. Mary had got rich parents. But her parents die of a...

poleca84%

Is mass tourism a threat or a blessing for local communities?

I think that mass tourism is a blessing for local communities. Tourist spent in their community a lot of money. People don’t have problems with finding a job. They can work as a guid without any special abilities, because they live there many...

poleca84%

List reklamacja.

Dear Sir/Madam. I’m writing to you concerning a CD player (model.) that I purchased several months ago from one of yours dealers here in Krakow: Mix Electronics Discount Audio. From your ads, I was led to believe that your audio equipment is...

poleca82%

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous). I was playing...

poleca84%

Czasy przeszłe wytłumaczone po polsku

Czasy przeszłe: 1.Simple Past Przeszły Prosty. Używamy do określenia wydarzeń z przeszłości. Operator: did Odmiana ‘być’ przez osoby: I was/ You were/ He, She, It was/ We were/ You were/ They...

poleca84%

Wady i zalety zakupów w hipermarketach. Advantages and disadvantages of shopping in hypermarkets.

Shopping in enormous hypermarkets is ordinary nowadays. Various concerns build their shops in every town. They seem to have become the most popular place for shopping. Although hypermarkets certainly make our lives easier, there are also some...

poleca84%

My day

My day J wake up at 7 o’clock a.m. Then J get up and go to the bathroom. J wash my hands and face. Later J clean my teeth. J go back to my room and J put on my clothes. J usually wear jeans, a shirt, a sweater, socks and trainers. J go to the...

poleca83%

Irregular verbs

pierwsza kolumna - bezokolicznik; druga - II forma; trzecia - III forma; czwarta - tłumaczenie ;) be was/were Been być Bear Bore Born/borne Nosić beat beat beaten uderzać become Became become Stać się Begin Began Biegun Zaczynać Bend Bent...

poleca83%

Advantages and disadvantages of having a big family

There are many advantages and disadvantages of having a big family. In the past families were much bigger than now. Today many couples don’t get married at all or they get married much later, when both partners have started their career. The...

poleca84%

Irregular verbs - czasowniki nieregularne

220 czasowników nieregularnych z angielskiego. INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE POLISH ARISE AROSE ARISEN POWSTAWAĆ AWAKE AWOKE AWOKEN BUDZIĆ (SIĘ) BE WAS/WERE BEEN BYĆ BEAR BORE/BORNE...

poleca84%

For and against essay about mobile phones

Mobile Phones Mobile phones have become an indispensable part of our daily lives. Mobile phones play an important role in our daily lives. But why are they so popular? Almost everyone owns a mobile phone nowadays as they think that it is an...

poleca84%

Should brutal and violent sports be banned?

Nowadays so many sports exist but not only there are very few sports that do not involve risk taking but they are not also banned. And why should they be? Let’s take as an example box. For instance, boxers know the risks they face, when they...

poleca84%

Przerażająca historia po angielsku

Mary jechała z tatą do końskiej stadniny za miastem. Na drodze zauważyli autostopowiczkę. Tata Mary zatrzymał się i do samochodu weszła dziewczyna w wieku około 16 lat. Powiedziała, że chce się dostać do domu. Podała im swój adres, a ponieważ to...

poleca84%

List do przyjaciela, w ktorym dajesz rady na temat znalezienia nowych przyjaciol

Dear Peter, Thanks for your e-mail.I am very sad because you feel very lonely in your new neighbourhood.There a lots of things you can do to find friends in your new neighbourhood. What you should do is odn't seet at home all day.You...

poleca84%

My favourite sport - basketball

My favorite sport is basketball. It’s very exciting game. Basketball is very cheap and it is a good sport for our health. We can grow taller if we’ll play basketball often. I play basketball three times a week. Most often I play it in my school...

poleca84%

Second conditional (drugi okres warunkowy)

Drugi okres warunkowy używamy, kiedy mówimy o wydarzeniach nierealnych, mało prawdopodobnych lub kiedy udzielamy rad. Forma: 1.zdanie podrzędne-Past Simple[II forma czasownika] 2.zdanie nadrzędne-Future in the past [would/wouldn't] I kilka...

poleca82%

Analiza czasów z języka angielskiego

Present Simple Używamy: Kiedy chcemy powiedzieć o naszych zajęciach , które wykonujemy systematycznie, co jakiś okreslony czas. Kiedy chcemy wypowiedzieć się na jakiś temat (tu: myśli , odczucia) Kiedy mówimy o czymś zrozumiałym jak ,np....

poleca83%

List Motywacyjny W Języku Angielskim

Warsaw 30.06.00 Adam Kowalski Farbowana St. 8 Warsaw 00-000 telephone. 888-88-88 ZZZ Sp. z o.o. Mr. Jan Nowak Jasia...

poleca84%

Present Simple

PRESENT SIMPLE Używamy gdy mówimy o czynnościoch rutynowych lub powtarzających się; gdy podajemy definicje,gdy mówimy o procesach: fizycznych biologicznych oraz chemicznych. Zdania Oznajmujące: PODMIOT (always, sometime never...) CZASOWNIK...

poleca84%

Recenzja lektury polskiej "Lalka"

My favorite book from Polish, obligatory ones is a novel written by Bolesław Prus. It?s rather a love story. ?Lalka? is set in Warsaw (for a short time in Paris too). It tells the story of some man- Stanisław Wokulski who loves really beautiful,...

poleca84%

List Nieformalny - List do Rodziców z wakacji

Kołobrzeg, 10.07.2005 r. Dear parents! So as promised, I epistolize to describe with trip my hitherto exist impressions. Fifth day of stay is already. This time fleet so, and one wished. It is wonderfully here. Until lack me words. Raise the...

poleca84%

Conditionals

Legenda : V1 – Czasownik w pierwszej formie V2 – Czasownik w drugiej formie V3 – Czasownik w trzeciej formie „0” Conditional Zastosowanie: Używamy, mówiąc o faktach, które są zawsze prawdziwe. We play football indoors if it rains....

poleca84%

Artykuł do gazety (FCE)

There was a car crash yesterday evening at the traffic lights in the town of Gdańsk. Jimmy, who was driving a green Camaro SS was turning left after the traffic lights had turned green, when a Ford Mustang crashed into the side of his car. The...

poleca83%

Oferta handlowa

oferta handlowa

poleca83%

Present simple - ćwiczenia

Ćwiczenie 1 - Zdania twierdzące 1. She ___ two languages. a) speaks b) speak . Odpowiedź: She speaks two languages Trzecia osoba wymaga w czasowniku "s " 2. John is a pilot. He ___ a plane. a) fly b) flies Odpowiedź: John is a pilot. He...

poleca84%

The worst teacher. (Najgorszy nauczyciel)

Mrs K. is the worst of all teachers who have taught me. She is changing my and all my classmates life to worse. We had a nightmare for all time. At first sight, she was a kind, elderly lady, with a smile on wrinkled face. She had short and...

poleca84%

Recenzja filmu Shrek.

Shrek is the first and the best animated film directed by Andrew Adamson. The movie is adapted from William Steigh's book with the same title. It is also the first film that won an Oscar Award for Best Animated Feature, in 2001. Generally, Shrek...

poleca81%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca84%

Jest to plakat o wolnym czasie nastolatkow Time free teenagers

Chce wam tylko pokazac wzor tej pracy oczywiscie wy mozecie ja wykonac na Swoj sposob i jesli jestes z innej miejscowosci niz Kielce to zamiast podanych dyskotek wklej inne.