profil

Język angielski

(5349)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo (często), a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać): always - zawsze often - często usually - zwykle sometimes -...

poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca84%

Liczby i liczebniki porządkowe - angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

poleca84%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca82%

Przepis po angielsku - Easy Pizza Recipe

Dough Ingredients (for 4 people) - 1 cup of warm water - 3 1/2 cups of flour - 2 tablespoons of olive oil - 2 teaspoons of honey - 1 teaspoon of salt - 1 teaspoon of yeast Method 1. Put warm water into a bowl. Add salt and...

poleca82%

Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect, Future Continuous

Present Simple 1. Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2. Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school every day. pytania: Do you...

poleca83%

Advantages and disadvantages of being famous

It is widely believed that famous people have a wonderful life with no worries or problems. But is being famous so easy? The greatest advantage of being famous is that celebrities are usually very rich so they have easier life than other...

poleca82%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości. Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca84%

Czas Future Simple

Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will work hard (możliwe jest też użycie czasownika...

poleca80%

Dni tygodnia, miesiące, alfabet po Angielsku

Alfabet A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi] B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju] C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks] D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj] E [i] L [el]...

poleca80%

Czasowniki nieregularne - angielski

TŁUMACZENIE INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE być be was / were been bić beat beat beaten stawać się become became become zaczynać begin began begun gryźć bite bit bitten...

poleca84%

My favourite actor - Tom Hanks

There are a lot of famous, talented actors and actress in the world, but my favourite who I like and admire is Tom Hanks. He’s well known all over the world. He was born in 9th July 1956 in Concord, California. Nowadays he’s one of the greatest...

poleca84%

Czas Present Simple

Kompletne informacje o czasie Present Simple.

poleca82%

How much\ How many\a lot of (policzalne i niepoliczalne)

a lot of - dla policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach twierdzących np. You need a lot of eggs. many - dla policzalnych w przeczeniach i pytaniach np. Do you bed many apples? You don't need many eggs. much - dla niepoliczalnych w...

poleca79%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca84%

Useful phrases and clues for the writing paper FCE, CAE, CPE

ESSAY clear introduction, outline the situation as it is / had been recently. Rhetorical question to lead into the main body. Clear paragraphs, each covering a particular point in your argument or aspect of the subject. Identify whether the task...

poleca84%

Present Simple Tense - Czas teraźniejszy prosty

1. Używamy, gdy mówimy o czynności stałej, codziennej, powtarzającej się. 2. Słówka charakterystyczne: a) every day - każdego dnia every year - każdego roku every week - każdego tygodnia b) always - zawsze often - często...

poleca84%

Przydatne zwroty używane w listach formalnych, nieformalnych, w opowiadaniu i w rozprawca.

Formal letter: Nie wolno skrótów! I would be grateful if you could inform me... I would appreciate it if... I wolud be intrested in knowing... It would help me if... I would like you to send me... Greetings: Dear Sir/Madam Dear Sirs Dear...

poleca84%

Chcesz kupić dom lub mieszkanie w Wielkiej Brytani.Znajdujesz w gazecie ogłoszenie prezentujące nieruchomość, która Cie interesuje. Napisz list do agencji.

Hello! I would like to buy large apartment with bathroom, bedrooms, big living room, roomy kitchen and garage. I'm interested in this advertisment. I would like to ask about distance to the shops and public transport. Do is this flat...

poleca84%

Saint Andrew's Day - Andrzejki

Tej pracy nie znajdziecie nigdzie indziej, ponieważ dodałem ją tylko do serwisu sciaga.pl !! (chyba że ktoś inny to zrobi) ;-) Andrzejki or Saint Andrew's Eve is a traditional festival celebrated in Poland on the night of 30th November since...

poleca84%

Zdania warunkowe - Conditional Sentences

"0" conditional Odnosi sie do terazniejszosci.- 100% prawdopodobienstwa Zbudowane jest w sposob nastepujacy: If (jesli) Present Simple Present Simple np. If you heat water it boils. Rezultat spelnionego warunku "0" musi byc zawsze taki...

poleca84%

Opis obrazka

Cała praca jest w załączniku.

poleca84%

Advantages and disadvantages of having a big family

There are many advantages and disadvantages of having a big family. In the past families were much bigger than now. Today many couples don’t get married at all or they get married much later, when both partners have started their career. The...

poleca84%

Easter in Poland

Easter in Poland Easter is the most important Christian holyday. In Poland most people ale Catholics and they celebrate Easter. Before this holyday we tidy our flats, we shopping. We bake cakes, make salads, cook eggs and buy ham. In this days...

poleca83%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca84%

Advantages and disadvantages of old age

The question isn’t that simple. My opinion can be based only on my experiences and observations. I am not old, so I can’t feel how it is to be old, but I meet older people every day in school, on the street and at home and I have my own view....

poleca84%

List Motywacyjny W Języku Angielskim

Warsaw 30.06.00 Adam Kowalski Farbowana St. 8 Warsaw 00-000 telephone. 888-88-88 ZZZ Sp. z o.o. Mr. Jan Nowak Jasia...

poleca78%

Past Simple

Czas ten wyraża czynności, które zostały wykonane w przeszłości, a moment ich wykonania jest dokładnie określony. Past Simple stosuje się także, gdy mówimy ogólnie o przeszłości lub czynnościach wykonywanych w przeszłości regularnie. W...

poleca84%

Czasownik modalny - Can

CZASOWNIK MODALNY CAN Czasownik modalny can oznacza móc, potrafić używamy go mówiącco możemy i o tym co potrafimy lub nie potrafimy zrobić. 1 zdania twierdzące P can czas I for. D Umiem pływać I can swim 2 zdania pytające Can P czas D 3 zdania...

poleca84%

Król Henryk 8. ( w języku polskim przetłumaczone na język angielski. )

W języku Polskim : Henryk VIII Tudor, urodzony w roku 1491, a zasiadający na angielskim tronie bardzo długo, bo przez trzydzieści osiem lat, od roku 1509 aż do swej śmierci, która nastąpiła w roku 1547, to postać niezwykle barwna i ciekawa. Był...

poleca84%

Sport in my life

Sport was in my life, there is and there will be in the first place. Since I was a child I’ve played soccer and tennis. I’ve loved sport as I’ve grown up more and more. I learned new games, I recorded for different clubs such as: swimming,...

poleca84%

My hobby

My first hobby is listen the music.My favourite kind of music is Hip-Hop.My idol is Mezo, because he has a great songs, and a beautiful voice. My second hobby is the animals, because I want to become a veterinary surgeon.My favourite pet is a dog,...

poleca84%

Przepis na potrawe po angielsku

Pasta with delicious sauce Components: ? 50 dag of pasta ? 50 dag of mince meat ? 1 can of tomato pomance ? 1 big onion ? 3 spoons of olive oil ? 2 spoons of flour ? Cayenne ? Pepper ? Salt ? Herbs ? Green parsley Recipe: To give meat good taste...

poleca84%

Irregular verbs

pierwsza kolumna - bezokolicznik; druga - II forma; trzecia - III forma; czwarta - tłumaczenie ;) be was/were Been być Bear Bore Born/borne Nosić beat beat beaten uderzać become Became become Stać się Begin Began Biegun Zaczynać Bend Bent...

poleca84%

The advantages and disadvantages of travelling by car.

Travelling by car has many advantages. First of all you can travel wherever and whenever you want. You can use a car in case of urgency, for example if you want to drive to the doctor you don't have to wait for a bus. Also you don't have to...

poleca84%

Present simple - ćwiczenia

Ćwiczenie 1 - Zdania twierdzące 1. She ___ two languages. a) speaks b) speak . Odpowiedź: She speaks two languages Trzecia osoba wymaga w czasowniku "s " 2. John is a pilot. He ___ a plane. a) fly b) flies Odpowiedź: John is a pilot. He...

poleca84%

Tryby warunkowe

Materiał w załączniku

poleca83%

Czas Present Continuous

FORMA Osoba + am/are/is + Czasownik + ing Zdanie twierdzące Liczba pojedyncza I am studying English. Ja uczę się angielskiego. You are studying English. Ty uczysz się angielskiego. He She It is...

poleca84%

Dzień Św. Patryka (St. Patrick's Day) - referat/speech

On March 17, everybody is Irish! Saint Patrick's Day is a cultural and religious holiday celebrated on 17 March. It commemorates Saint Patrick, the patron saints of Ireland, and the arrival of Christianity in Ireland. Saint Patrick's Day is...

poleca84%

Advantages and disadvantages of being the only child

What are the pros and cons of being the only child? There are some options in this subject. Some children feel well withouth siblings but others dream about a brother or a sister. One of the main advantages of being the only child is that your...

poleca84%

Speaking test part 1

To sa tematy o ktore moze cie zapytac egzaminator na FCE. Na kazdy z nich musisz nawijac ok 1 minuty. Na szczescie pytaja tylko o jeden z nich no ale trzeba umiec gadac na kazdy wiec zamieszczam takze moje odpowiedzi na kazdy z tych tematow. Prace...

poleca84%

Being An Only Child

Being an Only Child Being an only child has profound effects on us and shapes who we are. A lot of studies have been done. They all say that us the ?onlies? are no different than others. I...

poleca84%

Mój przyjaciel

I have a lot of friends, but my best friend is my sister Monica. She knows me for many, many years. When I was four years old, I called her "aja", because I didn't like call her Monica. Now the situation is similar, I call her Moni. We were both...

poleca84%

Opis bohatera z bajki - Goku

Son Goku is a fictional character and superhero of the “Dragon Ball” series. He's created by Akira Toriyama, and appears first in “Dragon Ball” manga, and later in anime version. Born as Kakarotto, Goku is a member of fictional kind called...

poleca84%

Plan dnia.

My weekday begins at 7 a.m. when I make my bed, wash myself, and get dressed. Afterwards I eat my breakfast and at twenty to eight I am ready to leave for school. My exercise and lecture begin at 8 a.m. Usually we have 2 or 3 exercises which...

poleca82%

Maria Skłodowska Curie - biografia po angielsku

Maria Skłodowska Curie was very famous women. She and her husband devoted their lives to Science and radioactivity. In 1903, they won the Nobel Prize for Physic. In 1906, she took her husband's job at Sorbonne in Paris . I like her, because she...

poleca84%

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Zamieszczam odpowiedzi (do prawie wszystkich) pytań z konkursu "Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych". Powodzenia w pisaniu ;) 1. Huron, Superior, Ontario 2. Georgie Bush, Bill Clinton 3. Groundhog Day (Dzień Świstaka) 4. 31.10 5. 14.02 6....

poleca84%

Marriage or cohabitation?

Families have changed in the last several decades. Instead of getting married, loads of people are living together or 'cohabiting'. In our society marriage is the structure which people use to create a stable family unit. Cohabitation is replacing...

poleca83%

My future plans

Most people have their future plans, dreams, things which they want to realize some day. Everyone dreams about interesting and satisfactory job with good salary, loving family, beautiful house and many friends. Future plans are often an escape...

poleca84%

Słowa z użyciem w zdaniach ( zaawansowane)

on account of --- ze względu na now and again --- od czasu do czasu be in the dark about sth --- nic nie wiedzieć o czymś to the best of my knowledge --- o ile mi wiadomo affluent --- dostatni discern --- dostrzegać, rozróżniać...

Ciekawostki ze świata