profil

Język angielski

(5349)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo (często), a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać): always - zawsze often - często usually - zwykle sometimes -...

poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca84%

Liczby i liczebniki porządkowe - angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

poleca83%

Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect, Future Continuous

Present Simple 1. Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2. Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school every day. pytania: Do you...

poleca83%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości. Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca84%

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous). I was playing...

poleca81%

Dni tygodnia, miesiące, alfabet po Angielsku

Alfabet A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi] B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju] C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks] D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj] E [i] L [el]...

poleca84%

Analiza czasów z języka angielskiego

Present Simple Używamy: Kiedy chcemy powiedzieć o naszych zajęciach , które wykonujemy systematycznie, co jakiś okreslony czas. Kiedy chcemy wypowiedzieć się na jakiś temat (tu: myśli , odczucia) Kiedy mówimy o czymś zrozumiałym jak ,np....

poleca81%

Czasowniki nieregularne - angielski

TŁUMACZENIE INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE być be was / were been bić beat beat beaten stawać się become became become zaczynać begin began begun gryźć bite bit bitten...

poleca84%

Would you prefer to live in a city or in a village? Why?

I prefer to live in a city because i think that life in a city is always more exciting and more comfortable than life in a country or in a small town. First of all, in cities there is usually something to do or somewhere to go. In the city there...

poleca84%

Przepis na potrawe po angielsku

Pasta with delicious sauce Components: ? 50 dag of pasta ? 50 dag of mince meat ? 1 can of tomato pomance ? 1 big onion ? 3 spoons of olive oil ? 2 spoons of flour ? Cayenne ? Pepper ? Salt ? Herbs ? Green parsley Recipe: To give meat good taste...

poleca83%

The advantages and disadvantages of travelling

There are many ways of spending free time. One of them is travelling. Certainly, it has its pros and cons. First advantage of travelling is visiting interesting places and meeting new people. It is connected with getting to know other...

poleca83%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca84%

Pierwszy okres warunkowy

Pierwszego okresu warunkowego używamy, gdy mówimy o skutkach różnych zdarzeń np. Jeżeli nie zjem śniadania będę głodna. jeśli się nie nauczę nie będę przygotowana. By zbudować pierwszy okres warunkowy użyjemy 2 czasów - Present Simple i Future...

poleca84%

Irregular verbs

pierwsza kolumna - bezokolicznik; druga - II forma; trzecia - III forma; czwarta - tłumaczenie ;) be was/were Been być Bear Bore Born/borne Nosić beat beat beaten uderzać become Became become Stać się Begin Began Biegun Zaczynać Bend Bent...

poleca84%

Advantages and disadvantages of being famous.

Many of us dream about being famous. We want to be admired and loved by people around us. Thanks to media, it is very easy to see wealthy and fashionable celebrities, that are in seven heaven and very joyful. Their life seems to be an idyll all...

poleca84%

Cell-phones while driving argumentative essay

Everyday people die in car accidents because they use cell phones while driving. According to research cell phones are leading factors that cause accidents. Studies show that a cell phone put drivers at a four time greater risk of a crush....

poleca80%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne Dotyczy przymiotników jedno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę "er" w stopniu wyższym oraz "the est" w stopniu najwyższym. a) dodajemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the youngest...

poleca84%

Advantages and disadvantages of professional sports

Professional sports are those in which the participants receive payment for playing, as opposed to amateur athletes. As everything in this world, treating sports as an occupation also has its advantages and disadvantages. The main good point...

poleca84%

Dni tygodnia,pory roku,miesiące i pory dnia

1.Dni tygodnia On Sunday - w niedziele On Monday - w poniedziałek On Tuesday - we wtorek On Wednesday - w środę On Thursday - w czwartek On Friday - w piątek On Saturday - w sobotę 2.Pory Roku in spring- na wiosnę in summer - w lecie in autumn -...

poleca84%

Opis miasta

There's so much to see in (podaj miasto).You must visit the Castle Santa Valentines and city hall.It's rally old Santa Valentines courch. You can visit beautiful school museum.In (podaj miasto) are a lot of pitches and tennis courts. You can swim...

poleca85%

Najciekawsze miejsce w Polsce

In my opinion the most interesting place to visit in Poland is the Baltis sea. In particular the city of Gdańsk.The sea is warth visiting in summer because it is warm and sunny.You can swim and sunbath there.The beaches are beautyfull so you can...

poleca84%

Przymiotniki i przysłówki

Stopniowanie przymiotników Stopniowanie regularne Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est. W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y zamienia się w stopniu wyższym i...

poleca84%

Przykładowy opis rysunku z użyciem długich zdań.

The picture shows two people in a room. One of them is a men, sitting and sleeping in an armchair, wearing a blue sweatshirt. He’s bald and snoring. The second person is a women, sitting on a chair, and painting on a material, which is...

poleca84%

Present Simple (utrwalenie wiadomości, jasne przykłady)

Present Simple * jest czasem teraźniejszym * używamy go kiedy: - chcemy wyrazić czynność powtarzającą się codziennie - chcemy wyrazić zaplanowane rzeczy * jeśli zobaczysz w zdaniu słówka: usually, often, always, every day, in the morning, at...

poleca82%

Zawody (pracy) po angielsku i po polsku

bizmesmen/bizmeswomen car mechanic - mechanic samochodowy carpenter - stolarz cashier - kasjer computer programmer - programista komputerowy conductor - dyrygent konsultant - konsultant Cook,chef - kucharz Dentist - dentysta Film...

poleca84%

Wypracownie na angielski o moich wakacjach

Last summer holiday I went in different places. First part of my holiday I went in Egypt. I was there with my mum and my cousin. My vacation started different then usually because when we got thru the airport and walked across the...

poleca84%

Formy czasowników

Infinitive Past simple Past participle Polski I forma II forma III forma odpowiednik be was\were been być become became become stać się begin began begun rozpoczynać bend bent bent...

poleca84%

Past Simple - regularne i nieregularne/ Past Continuous.

W j. angielskim jest ponad 300 czasowników w formie przeszłej nieregularnych( może i więcej ). Reszta, czyli czasowniki regularne, występują z końcówką -d, oraz -ed. Wypiszę parę nich: be - was(were, jest zamiast was z you, they itd. )...

poleca84%

Many people suffer from stress

In my opinion nowadays life is more dynamic and variable. It goes on more swiftly. In consequence people are surrounded with many stressful factors and suffer from too much pressure. In turns of my case, school and rasps in my family are very high...

poleca84%

Internet - ADVANTAGES & DISADVANTAGES

Internet having a vital role in today’s life. There are many Advantages Disadvantages of the Internet, Today; the Internet is one of the most powerful tools throughout the world. The Internet is a collection of various services and resources....

poleca84%

List do kolegi o szkole

Hi, Rob! My new school's great. My teacher, Mrs. Blue, is nice. I like her a lot. There's a boy in my class called Joe. I hate him. He's very conceited. On friday I bought a meat. Is very delicious. I buy to it every day. I love it! The...

poleca83%

Ćwiczenia czas-Present Simple

1. I always get up ( get up ) at 6.00 a.m. 2.He …………( not get up ) at 6.00 a.m. He always ……….. ( get up ) at 10.00 a.m. 3.I usually ……….. ( have ) a cold shower . 4.He ………….. ( swim ) in his swimming pool every morning . 5.I never ………....

poleca84%

Raport of the shop. Rapot ze sklepu

Raport of the stor the ?OK? 1.Introduktion The purpose of my report is to assess the ?oK? shop in Dzierzoniow, wich I visited on 17th april 2.Clothes & Prices There is a huge variety of clothes. We can find there clothes on every...

poleca84%

Zabytki Londynu

Big Ben Big Ben is part of the Houses of Parliament building, where there has been a parliament since 1275. However, Big Ben is not the name of the Clock Tower, but rather the name of the bell inside! The Houses of Parliament is home to the House...

poleca84%

Angielski rozprawka

Jest to rozprawka z j. Angileskiego. Ocena w sql za rozprawkę 5.

poleca83%

Advantages and disadvantages of being a teenager.

Some people say, at the end of their life that it would be great to be young again. Sometimes, they think they could avoid their mistakes. Unfortunately at the beginning of our life, we are teenager and we can make many stupid things which we can...

poleca84%

E-mail z wakacji do przyjaciela (głównie czasy Present Continuous i Present Perfect)

From: twój e-mail To: e-mail adresata Hi Kazik I'm writing from Mongolia. The weather is really hot at the moment but I really like it here because the food is very well. I'm driving around the country and I'm stopping in different...

poleca84%

Opis miasta

Toruń is a quite big and historic town in the centre of Poland. If you’re visiting this city in the spring or summer, the weather will be warm and sunny, so you won’t need to bring warm clothes. If you come in winter you should bring some warm...

poleca83%

Czas Past Simple-ćwiczenia

Exercise 1 Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple. Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)..................

poleca84%

Do you agree with Aldous Huxley's statement "Thanks to words, we have been able to rise above the brutes; and thanks to words, we have often sunk to the level of the demons."?

Did you ever think about the World without language? What could it be if there weren?t sounds and letters? Aldous Huxley once said: ?Thanks to words, we have been able to rise above the brutes; and thanks to words, we have often sunk to the level...

poleca84%

My first day at school.

It was the first of September, 1985. I don't remember that day exactly. I can say that it was a very special and important day in my life. I was seven years old and I wanted to go to school. I woke up early that morning and put new white...

poleca84%

Opisz swój ulubiony przedmiot.

My favourite day is sunday. I sometimes goes a kirk at hour 9, but usually goes at hour 12. When I get back always eats dinner. Afternoon I usually watches TV. After I often makes lection. I sommetimes goes to a friend. Next I eats supper an d...

poleca84%

Stopniowanie przymiotników - przykłady

1) dry - drier - the driest 2) beautiful - more beautiful - the most beautiful 3) long - longer - the longest 4) angry - angrier - the angriest 5) happy - happier - the happiest 6) hot - hotter - the hottest 7) wet - wetter - the wettest...

poleca83%

Advantages and disadvantages of going to school.

It is said that school is the second home. We should feel safe and be happy there. However, in the same aspects school does not fulfill its duties. First of all, schools give you the opportunity to learn basic knowledge of different subjects....

poleca83%

Computer – advantages and disadvantages

Almost every home, office, or school has a computer of some kind these days. It may seems at first that having a computer brings only benefits, but further consideration shows that it also has disadvantages. First of all computers are very...

poleca84%

List (pocztówka) z wakacji do kolegi

Cześć Robert Pozdrowienia z Brighton! Zatrzymałem się w małym, pięciogwiazdkowym hotelu obok plaży, bardzo blisko morza. Mam własny, przytulny pokój z komputerem i internetem. Mam fantastyczny widok z okna na miasto! Pogoda jest tu bardzo...

poleca83%

Przepis na lody (zmyślony ale po angielsku)

Ingredients: 0,5 l whipped cream 2 eggs 100 g sugar banan pear Procedure: 1. mix the whippet cream with sugar and eggs 2. next put it to freezer for 2 hours 3. peel the banana and pear 4. cut them into pieces 5. take out from...

poleca84%

Ściąga z angielskiego-słówka

Bad luck - co za nieszczęście bless sou - na zdrowie cheers - na zdrowie congratulations - gratulacje excuse me - przepraszam,wybacz mi go ahead - dalej, kontynuuj good luck - powodzenia good night - dobrej nocy happy birthday -...

poleca84%

Wady i zalety reklam

commercial (reklama w telewizji) advertisement (reklama w praise): I’m sure that no one doesn’t like to watch commercials on TV. I feel a little angry when I have to take a break , watching my favourite TV program or an interesting film, but...

Ciekawostki ze świata