profil

Język angielski

(5349)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca84%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo (często), a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać): always - zawsze often - często usually - zwykle sometimes -...

poleca84%

Liczby i liczebniki porządkowe - angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

poleca82%

Czasowniki nieregularne - angielski

TŁUMACZENIE INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE być be was / were been bić beat beat beaten stawać się become became become zaczynać begin began begun gryźć bite bit bitten...

poleca84%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca81%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne Dotyczy przymiotników jedno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę "er" w stopniu wyższym oraz "the est" w stopniu najwyższym. a) dodajemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the youngest...

poleca84%

Would you prefer to live in a city or in a village? Why?

I prefer to live in a city because i think that life in a city is always more exciting and more comfortable than life in a country or in a small town. First of all, in cities there is usually something to do or somewhere to go. In the city there...

poleca84%

Irregular verbs

pierwsza kolumna - bezokolicznik; druga - II forma; trzecia - III forma; czwarta - tłumaczenie ;) be was/were Been być Bear Bore Born/borne Nosić beat beat beaten uderzać become Became become Stać się Begin Began Biegun Zaczynać Bend Bent...

poleca83%

The advantages and disadvantages of travelling

There are many ways of spending free time. One of them is travelling. Certainly, it has its pros and cons. First advantage of travelling is visiting interesting places and meeting new people. It is connected with getting to know other...

poleca84%

Przepis na lody (zmyślony ale po angielsku)

Ingredients: 0,5 l whipped cream 2 eggs 100 g sugar banan pear Procedure: 1. mix the whippet cream with sugar and eggs 2. next put it to freezer for 2 hours 3. peel the banana and pear 4. cut them into pieces 5. take out from...

poleca84%

Cell-phones while driving argumentative essay

Everyday people die in car accidents because they use cell phones while driving. According to research cell phones are leading factors that cause accidents. Studies show that a cell phone put drivers at a four time greater risk of a crush....

poleca84%

Advantages and disadvantages of being famous.

Many of us dream about being famous. We want to be admired and loved by people around us. Thanks to media, it is very easy to see wealthy and fashionable celebrities, that are in seven heaven and very joyful. Their life seems to be an idyll all...

poleca84%

Przymiotniki i przysłówki

Stopniowanie przymiotników Stopniowanie regularne Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est. W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y zamienia się w stopniu wyższym i...

poleca83%

Maria Skłodowska Curie - biografia po angielsku

Maria Skłodowska Curie was very famous women. She and her husband devoted their lives to Science and radioactivity. In 1903, they won the Nobel Prize for Physic. In 1906, she took her husband's job at Sorbonne in Paris . I like her, because she...

poleca84%

Present Simple (utrwalenie wiadomości, jasne przykłady)

Present Simple * jest czasem teraźniejszym * używamy go kiedy: - chcemy wyrazić czynność powtarzającą się codziennie - chcemy wyrazić zaplanowane rzeczy * jeśli zobaczysz w zdaniu słówka: usually, often, always, every day, in the morning, at...

poleca84%

Raport of the shop. Rapot ze sklepu

Raport of the stor the ?OK? 1.Introduktion The purpose of my report is to assess the ?oK? shop in Dzierzoniow, wich I visited on 17th april 2.Clothes & Prices There is a huge variety of clothes. We can find there clothes on every...

poleca84%

Past Simple - regularne i nieregularne/ Past Continuous.

W j. angielskim jest ponad 300 czasowników w formie przeszłej nieregularnych( może i więcej ). Reszta, czyli czasowniki regularne, występują z końcówką -d, oraz -ed. Wypiszę parę nich: be - was(were, jest zamiast was z you, they itd. )...

poleca82%

Zawody (pracy) po angielsku i po polsku

bizmesmen/bizmeswomen car mechanic - mechanic samochodowy carpenter - stolarz cashier - kasjer computer programmer - programista komputerowy conductor - dyrygent konsultant - konsultant Cook,chef - kucharz Dentist - dentysta Film...

poleca84%

List do kolegi o szkole

Hi, Rob! My new school's great. My teacher, Mrs. Blue, is nice. I like her a lot. There's a boy in my class called Joe. I hate him. He's very conceited. On friday I bought a meat. Is very delicious. I buy to it every day. I love it! The...

poleca84%

Wypracownie na angielski o moich wakacjach

Last summer holiday I went in different places. First part of my holiday I went in Egypt. I was there with my mum and my cousin. My vacation started different then usually because when we got thru the airport and walked across the...

poleca84%

Przepis po angielsku - Easy Pizza Recipe

Dough Ingredients (for 4 people) - 1 cup of warm water - 3 1/2 cups of flour - 2 tablespoons of olive oil - 2 teaspoons of honey - 1 teaspoon of salt - 1 teaspoon of yeast Method 1. Put warm water into a bowl. Add salt and...

poleca84%

My first day at school.

It was the first of September, 1985. I don't remember that day exactly. I can say that it was a very special and important day in my life. I was seven years old and I wanted to go to school. I woke up early that morning and put new white...

poleca84%

Angielski rozprawka

Jest to rozprawka z j. Angileskiego. Ocena w sql za rozprawkę 5.

poleca84%

E-mail z wakacji do przyjaciela (głównie czasy Present Continuous i Present Perfect)

From: twój e-mail To: e-mail adresata Hi Kazik I'm writing from Mongolia. The weather is really hot at the moment but I really like it here because the food is very well. I'm driving around the country and I'm stopping in different...

poleca84%

Zabytki Londynu

Big Ben Big Ben is part of the Houses of Parliament building, where there has been a parliament since 1275. However, Big Ben is not the name of the Clock Tower, but rather the name of the bell inside! The Houses of Parliament is home to the House...

poleca84%

Opis miasta

Toruń is a quite big and historic town in the centre of Poland. If you’re visiting this city in the spring or summer, the weather will be warm and sunny, so you won’t need to bring warm clothes. If you come in winter you should bring some warm...

poleca84%

Stopniowanie przymiotników - przykłady

1) dry - drier - the driest 2) beautiful - more beautiful - the most beautiful 3) long - longer - the longest 4) angry - angrier - the angriest 5) happy - happier - the happiest 6) hot - hotter - the hottest 7) wet - wetter - the wettest...

poleca83%

Advantages and disadvantages of being a teenager.

Some people say, at the end of their life that it would be great to be young again. Sometimes, they think they could avoid their mistakes. Unfortunately at the beginning of our life, we are teenager and we can make many stupid things which we can...

poleca84%

Ściąga z angielskiego-słówka

Bad luck - co za nieszczęście bless sou - na zdrowie cheers - na zdrowie congratulations - gratulacje excuse me - przepraszam,wybacz mi go ahead - dalej, kontynuuj good luck - powodzenia good night - dobrej nocy happy birthday -...

poleca83%

Czas Past Simple-ćwiczenia

Exercise 1 Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple. Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)..................

poleca84%

Things which motivates people most to go to work.

Work is something very important in humans life. From the beginning of the world people had their specific duties, jobs and known place in community, because when you don’t do anything, you are needless. There is similarly in the present. Having...

poleca84%

Informal letter to penfriend

Dear Ann, Thank you fot your letter which i recived last week, I'd love to be your new penfriend. First of all I'm really sorry I'haven't written back sooner, but I've been up to my eyes in school. Also my brother was ill so I have spent a...

poleca84%

Opisz swój ulubiony przedmiot.

My favourite day is sunday. I sometimes goes a kirk at hour 9, but usually goes at hour 12. When I get back always eats dinner. Afternoon I usually watches TV. After I often makes lection. I sommetimes goes to a friend. Next I eats supper an d...

poleca84%

Czasy-język angielski

Present Perfect Zakres użycia czasu: - dla wyrażania czynności przeszłej zakończonej, której skutki trwają do chwili obecnej, -dla wyrażania czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej do chwili obecnej, Konstrukcja zdań: *Zdanie...

poleca84%

Pocztówka znad morza

Dear Tom I am by the Baltic Sea. We are planning to stay in a pension for two weeks.The weather is just marvelous. I met Cezary Pazura here and I got his autograph. How have you been spending your holidays?

poleca83%

Narrative Essay - Scary Experience

A Dangerous Experience Everyone knows how we can take suffer the consequences if we trust a person that we don’t know well. Our life might be changed in the same way as our habits. I used to ride a motorcycle and always used to drive carefully. I...

poleca84%

Numerals: dates, numbers etc. (grammar)

1. Difficulties in spelling four BUT forty, fortieth five BUT fifteen, fifty, fifth eight BUT eighth nine BUT ninth twelve BUT twelfth thirty BUT thirtieth There is a hyphen between tens and digits, e.g. twenty-two, one hundred and...

poleca84%

List (pocztówka) z wakacji do kolegi

Cześć Robert Pozdrowienia z Brighton! Zatrzymałem się w małym, pięciogwiazdkowym hotelu obok plaży, bardzo blisko morza. Mam własny, przytulny pokój z komputerem i internetem. Mam fantastyczny widok z okna na miasto! Pogoda jest tu bardzo...

poleca84%

GERUND

jako podmiot zdania jako dopełnienie zdania zawsze po przyimkach i po czasownikach z przyimkiem i wyrażeniem przyimkowym po: after come before go while can’t help without can’t stand instead of can’t bear...

poleca84%

Świąteczne słownictwo

holiday-święto preparations-przygotowania complete-ukończone Christmas greeting cards-świąteczne kartki z życzeniami Christmas tree-choinka to purchase-kupić annual parties-doroczne przyjęcia to hold-odbywać się to attend-wziąć udział...

poleca84%

Opisz osobę, którą podziwiasz

Angelina Jolie Angelina Jolie is one of the most famous people in the world. Her name has been famous since 1999 when she appeared in “The Interrupted Girl” and in “The Bone Collector”. Since then she has appeared in many widely acclaimed...

poleca84%

Fashion - speech

Generally speaking, fashion is the need to imitate others and to identify with them. This psychological need is the most noticeable in clothes but it is also very common in different kinds of public life. Fashionable may be a way of dressing, a...

poleca84%

Wady i zalety reklam

commercial (reklama w telewizji) advertisement (reklama w praise): I’m sure that no one doesn’t like to watch commercials on TV. I feel a little angry when I have to take a break , watching my favourite TV program or an interesting film, but...

poleca84%

Zwierzęta,Owady - angielski

Niedawno mój nauczyciel od Języka Angielskiego kazał nam wypisać wszystkie zwierzeta, które znamy, po angielsku oczywiście. No, wszyscy zaczeli od podstawowych czyli: cat, dog, mouse i tak dalej. Potem był problem z przypomnieniem innych...

poleca84%

List do Johna

Dear John, I’m writing to you because your parents asked me to give you some advice about your coming to Poland. I think that your plan is very good and will be helpful, but it can be a little bit difficult to carry out. First of all the...

poleca83%

Najlepsza powtórka! Matura pisemna

NOTATKA/WIADOMOŚĆ 1. A quick note to tel. you that I’m going out…. 2. … you have a massage from Peter. He called today at 7 p.m. and he wanted to tell you that has to meet you tomorrow at 9 a.m. 3. He wanted you to call him back as soon as...

poleca84%

List do swojego kolegi z Anglii.

Dear .... , Thanks you for you last letter.I'm sorry haven't written a for a long time.I'm live in Lublin now. I move becouse my mother found work.I move one year ago.My new house a big. I live in the block of flats.I live in the fourth floors.My...

poleca84%

List formalny do świętego Mikołaja

(Przypominam, ze gdy piszemy listy formalne nie uzywamy skrotow takich jak I'm czy I'll za to na maturach i na sprawdzianach odejmuja punkty. No chyba ze piszemy list nieformalny to mozna pisac skrótami lub nie to juz jak kto woli:)) (Pamietajcie...

poleca84%

Advertising the exam courses in television, radio, and press - report

Introduction: The aim of this report is to present the potential benefits of advertising the exam courses in television, radio, and press. I asked students from each class for their opinion. Television: Most of students (76%) watch television...

poleca82%

Lew- opis zwierzęcia

Lions are mammals. They hale babies and feed them on milk. Lions but they live on the hot plains of Africa. They can hunt at night. They have four legs. they got whiskers, fur, paws, till. They weigh from 110 to 250 kilos. Lions are very...