profil

Język angielski

(5347)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo (często), a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać): always - zawsze often - często usually - zwykle sometimes -...

poleca88%

Język angielski - czasy

Present Simple Czas teraźniejszy dotyczy czynności regularnych powtarzających się w pewnych odstępach czasu tak regularnych jak i nieregularnych. Określenia czasu: sometimes, usually, often, always, every day, never, seldom He, she, it +...

poleca84%

Czasowniki nieregularne dla gimnazjum

STRONA 1 1.be-was/were-been=być 2.beat-beat-beaten=bić 3.become-became-become=stawać się 4.blow-blew-blow=wiać 5.break-broke-broken=łamać 6.bring-brought-brought=przynieść 7.build-built-built=budować 8.buy-bought-bought=kupować...

poleca83%

Liczby i liczebniki porządkowe - angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

poleca83%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca82%

Dni tygodnia,pory roku,miesiące i pory dnia

1.Dni tygodnia On Sunday - w niedziele On Monday - w poniedziałek On Tuesday - we wtorek On Wednesday - w środę On Thursday - w czwartek On Friday - w piątek On Saturday - w sobotę 2.Pory Roku in spring- na wiosnę in summer - w lecie in autumn -...

poleca81%

Przepis po angielsku - Easy Pizza Recipe

Dough Ingredients (for 4 people) - 1 cup of warm water - 3 1/2 cups of flour - 2 tablespoons of olive oil - 2 teaspoons of honey - 1 teaspoon of salt - 1 teaspoon of yeast Method 1. Put warm water into a bowl. Add salt and...

poleca84%

Zwierzęta,Owady - angielski

Niedawno mój nauczyciel od Języka Angielskiego kazał nam wypisać wszystkie zwierzeta, które znamy, po angielsku oczywiście. No, wszyscy zaczeli od podstawowych czyli: cat, dog, mouse i tak dalej. Potem był problem z przypomnieniem innych...

poleca84%

Personality - cechy osobowości

ambotious-ambitny boring-nudny brave-odwazny calm-spokojny character-charakter clever-bystry cruel-okrutny fair-sprawiedliwy funny-zabawny generous-hojny hard-working-pracowity helpful-pomocny independent-niezależny intelligent-inteligentny...

poleca84%

"To be "- być

I 'am - ja jestem You are - ty jesteś She is - ona jest He is - on jest It is - ono (to) jest We are - my jesteśmy You are - wy jesteście They are -oni są Am I ? - czy ja jestem Are you ? - czy ty jesteś Is she ? - czy ona jest Is...

poleca79%

Dni tygodnia, miesiące, alfabet po Angielsku

Alfabet A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi] B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju] C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks] D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj] E [i] L [el]...

poleca81%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca83%

My favourite sport - basketball

My favorite sport is basketball. It’s very exciting game. Basketball is very cheap and it is a good sport for our health. We can grow taller if we’ll play basketball often. I play basketball three times a week. Most often I play it in my school...

poleca83%

Biografia Fryderyka Chopina

Frederic Chopin was born in Żelazowa Wola, Poland. He lived in 1810-1849. He was the famous Polish composer and pianist. He can play the piano when he was six years old. When he was 7 years old he created his first work. In 1823 he began...

poleca82%

Advantages and disadvantages of being famous

It is widely believed that famous people have a wonderful life with no worries or problems. But is being famous so easy? The greatest advantage of being famous is that celebrities are usually very rich so they have easier life than other...

poleca79%

Czasowniki nieregularne - angielski

TŁUMACZENIE INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE być be was / were been bić beat beat beaten stawać się become became become zaczynać begin began begun gryźć bite bit bitten...

poleca84%

Biografia po angielsku Johnny Depp

Johnny Depp He was born June 9, 1963 in Owensboro. Johnny is the son of John, an engineer from Owensboro, and Betty Sue Wells, working as a waitress. She has three older siblings - brother Danny and sisters, Christie and Debbie. In 1979, Johnny...

poleca84%

Czasowniki nieregularne - trzy formy, 167 czasowników

lp 1 forma 2 forma 3 forma tłumaczenie 1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się 2 awake awoke awoken budzić się 3 be was (were) been być 4 bear bore borne nosić 5 become became become zostawać 6 befall befell befallen przytrafić się,...

poleca83%

Przepis po angielsku./sałatka z grzankami

Salad of croutons. /sałatka z grzankami/ 1/2 cup oil / 1/2 filiżanki oleju/ 1 clove of garlic /1 ząbek czosnku/ 1 spoon of mustard /1 łyżka musztardy/ pepper and salt /pieprz i sól/ 1 egg /1 jajko/ 1/2 tomatoe /1/2 pomidora/ 3 croutons /3...

poleca83%

Recenzja filmu "Kevin sam w domu" (Home alone) po angielsku.

Home Alone” is and will be one of the most famous films ever made. The film was directed by Chris Columbus and it has become a big success. Screenplay was written by John Hughes and despite its age it is still interesting. Many of us sit in front...

poleca77%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca84%

Dialog "At the doctor"

Patient: Good morning. Doctor: Good morning. Can I help you ? P: I have a problem. I feel bad, I have shivery, a headache, pain in my back. D: What about the temperature ? P: I have a high temperature. About 39 Celsius degree. I feel...

poleca84%

Czas Future Simple

Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will work hard (możliwe jest też użycie czasownika...

poleca82%

Recenzja książki "Harry Potter"

One of my favourite books is "Harry Potter and the philosophers stone" written by J.K. Rowling. It is the first volume of the 7-book-series about a boy called Harry Potter, who is a wizard. Harry attempts to the School of Witchcraft and...

poleca84%

Czasy z angielskiego - tabelka

Nr TENSE (czas) PREDICATOR (orzeczenie) TIME EXPRESSIONS (określniki czasu) EXAMPLE (przykłady) 1. PRESENT SIMPLE określa czynność powtarzającą się, zwyczaj; rozkład jazdy lub wydarzeń przysłowia   I vf...

poleca81%

How much\ How many\a lot of (policzalne i niepoliczalne)

a lot of - dla policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach twierdzących np. You need a lot of eggs. many - dla policzalnych w przeczeniach i pytaniach np. Do you bed many apples? You don't need many eggs. much - dla niepoliczalnych w...

poleca84%

Opowiadanie - Past Simple.

Last sunday i went to visit my best friend. The weather was sunny, so i walked to his house. It took me about 60 minutes. On my way i decided to buy a chocolate for my friend. I came to the checkpoint when the door opened and a tall man with the...

poleca84%

Present Perfect or Past Simple

Różnice miedzy past simple a present perfect He painted the house white. (past simple) Pomalowal dom na bialo . Znaczy ze kiedys w przeszlosci ten dom pomalowal na bialo ale teraz może mieć inny kolor. He’s pointed the house white....

poleca84%

List motywacyjny. Starasz sie o prace jako opiekunka na letnim obozie.

Dear Mrs. Smith, I read Your advertisment in the local newspaper and i would like to apply for a job as a group leader at summer camp in Bath in this summer. I'm 18 yers old and I'm student at a college in Britan. I like singing and play...

poleca84%

Past Perfect - ćwiczenia.

I. Wstaw odpowiednią formę czasownika w czasie Past Perfect lub Slimple Past. 1. When I (arrive)…………………………..home, the TV programme (already/start)……………………………….. 2. Before she (have)………………………..lunch, she (take)………………………a shower. 3. When Kate...

poleca84%

Napisz rozprawkę na temat zalet i wad posiadania licznego rodzeństwa.

Having many brothers and sisters may be an enjoyable experience from the childhood and this friendship can grow during further life. But it might become a really hard time for these children. Is it a real fun to have many siblings? On the one...

poleca83%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca82%

Zwroty do listu formalnego

1.Greeting (Pozdrowienia) - użyj formalnych życzen,nie uzywaj pierwszego(takiego bezposredniego) imienia.Np. Dear Sir/Madam or Dear Mr.Jones or Dear Mr/Ms/Miss/Mrs/Dr Brown, etc.. 2.W pierwszym paragrafie odwołaj sie do tego dlaczego...

poleca84%

Niedawno się przeprowadziłeś. Napisz list do kolegi z Australii.

- napisz, że się przeprowadziłeś i podaj powód - opisz miejscowość, w której teraz mieszkasz - napisz co widzisz przez okno swojego pokoju - podaj swój adres i telefon Dear John, Thank you for your last letter. I am very sorry I haven't...

poleca83%

Bajka po angielsku

CINDERELLA Once upon a time... there lived an unhappy young girl. Her mother was dead, her father had married another woman, a widow with two daughters, and her stepmother didn't like her. All this was laid on for her daughters. But, for the...

poleca84%

Unemployment

Unemployment Unemployment is a very serious problem in Poland.An unemployment rate grows rapidly.Being unemployed these days is not a shame.In the face of rapid technological progress and economic changes , people are often made redundant....

poleca84%

Opis domu- j.angielski

Every of us dreams of an ideal house waiting for him or her somewhere in the future. My house will be situated in the southern suburbs of Krakow, to give me more opportunities for going to the Tatra Mountains for weekends. Besides, I would like...

poleca84%

Ściąga z angielskiego na maturę

ZWROTY Nieoczekiwane spotkanie-An unexpected meeting Słynni Polacy związani z moim rodzinnym miastem-Famous Poles associated with my home town List o nauce angielskiego w Wielkiej Brytanii- A letter about learning English in Britain Mój...

poleca84%

Advantages and disadvantages of being married.

In our society marriage is the structure which people use to create a stable family unit. Due to the fact that marriage is so strongly tied to family, because it is such an enormous step and because the cost of entry and exit is so high, adults...

poleca84%

Past simple and present perfect

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT Zdarzenie miało miejsce w przeszłości. Wpływ na teraźniejszość ustał lub nie ma znaczenia. I lost my wallet. Zgubiłem portfel (kiedyś). Zdarzenie miało miejsce przed chwilą lub wciąż trwa. Jeśli miało miejsce w...

poleca84%

Self deception

When I was a little girl I believed that anything is possible, I could be anyone I wanted and I believed I could do anything in my life. I remember the firs time I engaged in self-deception. Because I’m nice, open, tolerant person I thought...

poleca84%

St Valentine's Day

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauczyciel: Agnieszka Latos Klasa: V Temat lekcji: St Valentine's Day. Cel ogólny: poznanie słownictwa związanego z Walentynkami Cele szczegółowe/operacyjne:` -uczeń zna słownictwo związane z...

poleca83%

Teścik z J. angielskiego.

1.Wstaw w puste pola There are lub There is ....................a fridge in the kitchen. ......................an evercise book under my chair. ......................three CDs on the table. ......................a TV in my bedroom....

poleca84%

CAE Writing

(a) a letter to WAP, applying for a work placement ......................................................................... Dear Sir / Madam, With reference to your advertisement in the “Travel&Work” I would like to contact you directly...

poleca83%

My plans for the future

I often think about my future. I am curious how would it look like. At present I go to secondary school and I am in the fourth form. So it is obvious that I would like to pass the examination for the secondary – school certificate. I also work....

poleca84%

Opis budynku i okolicy

My building is located in the center of the town of Elk on the street ... The area is quiet and sunny as the center of the city. In front of my building is the library. Near the playground is that often go on to play football. Around my block...

poleca84%

Przebywasz u angielskiej rodziny na wymianie, która ma potrwać 2 miesiące.Napisz do swojego znajomego anglika krótki e-mail, w którym: -informujesz, że właśnie przybyłeś do Angli, -opisujesz w jakim celu przybyłeś, -podajesz na jak długo i gd

Hello!! I’m right now in England because I’m from school exchange and I will be here for two months!! I’m in London right now!! I have got a goot hope to came to see You in this weekend!! Have a nice day and see You in the weekend!! Bye...

poleca84%

Advantages & Disadvantages Of Big Supermarkets

Advantages & Disadvantages in big supermarkets The worlds first famous supermarket was opened in the USA in 1912 and the idea soon spread to Europe and other countries. The shopping scene in Poland has also changed over the past ten years....

poleca84%

Describe how major life events can influence the development of the individual.

Describe how major life events can influence the development of the individual. There are many life changes which influence on peoples life individually. Each individual changes will experience differently. Changes like, starting school,...