profil

Ekonomia międzynarodowa

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja70%

Ekonomia międzynarodowa - materiały na egzaminy, zaliczenia

1. Teoria obfitości zasobów i teorie neoczynnikowe 1.1. Teoria obfitości zasobów(proporcji w zasobach, H-O-S) Autorzy: Heckscher, Ohlin, Samuelson. Ceny i koszty są podstawowymi przesłankami i skutki wymiany międzynarodowej Założenia: a)...

satysfakcja100%

Korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro

1 Spis treści Wstęp...…….…………………………………………………..……………………………...…..5 Rozdział I. Charakterystyka Unii Gospodarczej i Walutowej………………………..............7 I.1 Geneza integracji europejskiej……………………………………………………….…..…....7 I.2 Raport Delorsa i Traktat z...

satysfakcja80%

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczne polityka ekonomiczna określonego kraju – świadome oddziaływanie państwa na wymianę gospodarczą z zagranicą sprowadzające się z jednej strony: do wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie, z drugiej: do wyboru i zastosowania...

satysfakcja87%

Polska polityka trasnportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych.

Spis treści: 1. Ogólne cele polityki transportowej i spedycyjnej 2. Przewozy międzynarodowe w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 3. Przewozy pasażerskie – umowa INTERBUS 4. Międzynarodowe przewozy towarowe a) Konwencja...

satysfakcja82%

Jen - waluta Japonii

Metalowe pieniądze były znane w Japonii już od początku naszej ery. Na przestrzeni dziejów po Archipelagu krążyły okrągłe, prostokątne i owalne monety produkcji miejscowej i chińskiej, bite z miedzi, srebra i złota. Nazwa "jen"...

satysfakcja78%

Zagadnienia na finanse międzynarodowe

1.Proszę przedstawić rachunek dochodu narodowego w warunkach gospodarki otwartej Produkt krajowy, będąc pieniężnym odpowiednikiem strumienia finalnych dóbr i usług, obejmuje następujące płatności: -wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych (C),...

satysfakcja77%
satysfakcja77%

Handel zagraniczny

HANDEL ZAGRANICZNY – jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są:  Towary  Usługi  Dobra niematerialne (patenty,...

satysfakcja70%

Koszty i korzyści bycia w UE po 6 latach.

FUNDUSZE Po przystąpienie do UE Polska otrzymała możliwość korzystania ze środków polityki spójności (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności). W okresie 2004–2006 było to około 12 mld euro, natomiast w latach 2007–2013 dla Polski przypadło ok....

satysfakcja75%

Pytania u dr Putkiewicz - historia mysli ekonomicznej

Tzw. dogmat Smitha dotyczy – Czynników produkcji: kapitału, ziemi i pracy Teoria wartości dodatkowej K. Marksa wyjaśnia – źródło zysku Teoria M Kopernika przede wszystkim dotyczyła – Wypierania pieniądza lepszego przez gorszy