profil

Ekonomia międzynarodowa

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca83%

Pytania u dr Putkiewicz - historia mysli ekonomicznej

Tzw. dogmat Smitha dotyczy – Czynników produkcji: kapitału, ziemi i pracy Teoria wartości dodatkowej K. Marksa wyjaśnia – źródło zysku Teoria M Kopernika przede wszystkim dotyczyła – Wypierania pieniądza lepszego przez gorszy

poleca82%

Ekonomia międzynarodowa

1) Wyjaśnij różnicę pomiędzy dobrami handlowymi a niehandlowymi Dobra i usługi handlowe to te, które są przedmiotem wymiany międzynarodowej, natomiast dobra i usługi niehandlowe to te, dla których miejscem wymiany są rynki krajowe i lokalne (a...

poleca86%

Problem ocieplenia klimatu.

1. Problem ocieplenia klimatu w dalekiej przeszłości i teraz. . Po zakończeniu epoki lodowcowej 10 tysięcy lat przed naszą erą , nastąpiło ocieplenie klimatu, istniało ono przez wiele stuleci. Ten stan nie wpłynął zbytnio na obszary...

poleca85%

Handel zagraniczny

HANDEL ZAGRANICZNY – jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są:  Towary  Usługi  Dobra niematerialne (patenty,...

poleca91%

Międzynarodowa pozycja konkurencyjna - pojęcie i mierniki

Przez pojęcie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej rozumie się stan i zmiany udziałów danego kraju w szeroko rozumianych obrotach międzynarodowych – w handlu międzynarodowym towarami i usługami oraz w międzynarodowych przepływach czynników...

poleca90%

Korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro

1 Spis treści Wstęp...…….…………………………………………………..……………………………...…..5 Rozdział I. Charakterystyka Unii Gospodarczej i Walutowej………………………..............7 I.1 Geneza integracji europejskiej……………………………………………………….…..…....7 I.2 Raport Delorsa i Traktat z...

poleca85%

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczne polityka ekonomiczna określonego kraju – świadome oddziaływanie państwa na wymianę gospodarczą z zagranicą sprowadzające się z jednej strony: do wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie, z drugiej: do wyboru i zastosowania...

poleca89%

Jen - waluta Japonii

Metalowe pieniądze były znane w Japonii już od początku naszej ery. Na przestrzeni dziejów po Archipelagu krążyły okrągłe, prostokątne i owalne monety produkcji miejscowej i chińskiej, bite z miedzi, srebra i złota. Nazwa "jen"...

poleca89%