profil

Ekonomia międzynarodowa

(19)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Ekonomia międzynarodowa

1) Wyjaśnij różnicę pomiędzy dobrami handlowymi a niehandlowymi Dobra i usługi handlowe to te, które są przedmiotem wymiany międzynarodowej, natomiast dobra i usługi niehandlowe to te, dla których miejscem wymiany są rynki krajowe i lokalne (a...

poleca85%

Pytania u dr Putkiewicz - historia mysli ekonomicznej

Tzw. dogmat Smitha dotyczy – Czynników produkcji: kapitału, ziemi i pracy Teoria wartości dodatkowej K. Marksa wyjaśnia – źródło zysku Teoria M Kopernika przede wszystkim dotyczyła – Wypierania pieniądza lepszego przez gorszy

poleca89%

Jen - waluta Japonii

Metalowe pieniądze były znane w Japonii już od początku naszej ery. Na przestrzeni dziejów po Archipelagu krążyły okrągłe, prostokątne i owalne monety produkcji miejscowej i chińskiej, bite z miedzi, srebra i złota. Nazwa "jen" pojawiła się w...

poleca85%

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczne polityka ekonomiczna określonego kraju – świadome oddziaływanie państwa na wymianę gospodarczą z zagranicą sprowadzające się z jednej strony: do wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie, z drugiej: do wyboru i zastosowania...

poleca91%

Międzynarodowa pozycja konkurencyjna - pojęcie i mierniki

Przez pojęcie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej rozumie się stan i zmiany udziałów danego kraju w szeroko rozumianych obrotach międzynarodowych – w handlu międzynarodowym towarami i usługami oraz w międzynarodowych przepływach czynników...

poleca89%

Korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro

1 Spis treści Wstęp...…….…………………………………………………..……………………………...…..5 Rozdział I. Charakterystyka Unii Gospodarczej i Walutowej………………………..............7 I.1 Geneza integracji europejskiej……………………………………………………….…..…....7 I.2 Raport Delorsa i Traktat z...

poleca85%

Handel zagraniczny

HANDEL ZAGRANICZNY – jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są:  Towary  Usługi  Dobra niematerialne (patenty,...

poleca89%
poleca88%

Ekonomia międzynarodowa - materiały na egzaminy, zaliczenia

1. Teoria obfitości zasobów i teorie neoczynnikowe 1.1. Teoria obfitości zasobów(proporcji w zasobach, H-O-S) Autorzy: Heckscher, Ohlin, Samuelson. Ceny i koszty są podstawowymi przesłankami i skutki wymiany międzynarodowej Założenia: a)...

poleca85%

Polska polityka trasnportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych.

Spis treści: 1. Ogólne cele polityki transportowej i spedycyjnej 2. Przewozy międzynarodowe w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 3. Przewozy pasażerskie – umowa INTERBUS 4. Międzynarodowe przewozy towarowe a) Konwencja...

poleca86%

Problem ocieplenia klimatu.

1. Problem ocieplenia klimatu w dalekiej przeszłości i teraz. . Po zakończeniu epoki lodowcowej 10 tysięcy lat przed naszą erą , nastąpiło ocieplenie klimatu, istniało ono przez wiele stuleci. Ten stan nie wpłynął zbytnio na obszary...

poleca85%

Koszty i korzyści bycia w UE po 6 latach.

FUNDUSZE Po przystąpienie do UE Polska otrzymała możliwość korzystania ze środków polityki spójności (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności). W okresie 2004–2006 było to około 12 mld euro, natomiast w latach 2007–2013 dla Polski przypadło ok....

poleca86%

Zagadnienia na finanse międzynarodowe

1.Proszę przedstawić rachunek dochodu narodowego w warunkach gospodarki otwartej Produkt krajowy, będąc pieniężnym odpowiednikiem strumienia finalnych dóbr i usług, obejmuje następujące płatności: -wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych (C),...

poleca86%

Bezpieczeństwo ekonomiczne Niemiec

Bezpieczeństwo ekonomiczne Niemiec prezentacja

poleca86%

Makroekonomiczne instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej

Do makroekonomicznych instrumentów zagranicznej polityki ekonomicznej obok polityki kursu walutowego i stopy procentowej zalicza się politykę fiskalna i politykę monetarną (zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza). Polityka pieniężna W...

poleca86%

The IMF and its criticism - does the IMF need a reform?

The IMF and its criticism - does the IMF need a reform? International Monetary Fund - salvation and the last resort for countries in need or imperialist tool for imposing the brutal economic policies? The first determination would...

poleca86%

Systemy ekonomiczne Japoni

Japonia sprawiła światu zachodniemu, zwłaszcza futurologom, wielką niespodziankę. Pod koniec II wojny światowej jej gospodarka była zrujnowana, co prawdopodobnie ułatwiło władzom okupacyjnym przeprowadzenie reformy rolnej, rozwiązanie zaibatsu i...

poleca85%

Zdolność konkurencyjna gospodarki narodowej

Istnieje wiele mniej lub bardziej ogólnych definicji międzynarodowej zdolności konkurencyjnej. Z czysto teoretycznego punktu widzenia bardzo przekonywująca wydaje się przy tym definicja J. Bossaka, który pisze,,(...) międzynarodową zdolność...

Ciekawostki ze świata