profil

Embriologia

(7)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Układ rozrodczy człowieka

praca jest kolejnym opracowaniem z wykładów. Przedstawia dość przystępnie opisany układ rozrodczy męski i źeński. :D

poleca85%

Wady rozwojowe płodu

Wada rozwojowa w szerokim znaczeniu to każdy rodzaj przedporodowego zaburzenia rozwoju,które powoduje trwałe morfologicznie lub czynnościowe zmieny. Do wad nalezy zaliczyc zarówno genetycznie uwarunkowane zmiany budowy i nieprawidlowosci...

poleca85%

Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym

„Stały postęp uniemożliwiający powrót do stanu wyjściowego nazywamy rozwojem”. – prof. Malinowski Rozwój to nic innego jak szereg procesów prowadzących do przemiany struktur, przemiany form materii, na skutek, których powstają nowe formy i nowe...

poleca92%

Okresy odżywiania zarodka - autotroficzny, histotroficzny, hemotroficzny, błony płodowe, gastrulacja

Wyróżniamy 3 okresy odżywiania zarodka pod wzgl. źródła materiału: - okres odżywiania autotroficznego - od momentu zapłodnienia do implantacji (7. dzień); źródłem substancji deutoplazma żółtkowa - okres histotroficznego odżywiania zarodka - od...

poleca89%

Embriologia - oogeneza, rozwój prenatalny, cykl płciowy, jajniki, macica

Embriologia - zajmuje się rozwojem zarodkowym. Rozwój organizmu rozp. się od momentu zapłodnienia i dzieli się na rozwój prenatalny (wewnątrzmaciczny) i postnatalny. Rozwój prenatalny: - okres przedzarodkowy - od zapłodnienia, przez stadium...

poleca89%

Biomedyczne Podstawy Rozwoju - kształtowanie się układów.

UKŁAD KRĄŻENIA: Rozwija sie z mezodermy, czyli do przestrzeni między mezodermą a endodermą wnikają komórki mezenchrymy (tzw. angioblasty) tworzące cewkowaty zawiązek serca. W cewce prostej zawiązka wyróżniamy część dogłowową (z której w...

poleca86%

Spermatogeneza - gonocyty, kapacytacja, zapłodnienie, zamplemnienie, plemniki

Gonocyty wnikają do zawiązka gonady w zarodku płci męskiej, od tego momentu nazywamy je spermatogoniami. Zawiązek gonady będzie różnicował się w jądro. Do tego niezbędny jest testosteron. Spermatogeneza rozpoczyna się w momencie osiągnięcia...