profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Optyka - zwierciadła i soczewki (ściąga)

Zwierciadłem płaskim nazywamy ciało nieprzezroczyste, płaskie, bardzo gładkie o metalicznym zbarwieniu Równie Zwierciadła 1/f=1/x+1/y y=x*f/x-f f=x*y/x-f f –ogniskowa x – odle przedmiotu od zwierciadła y – odl. obrazu od zwierciadła...

poleca84%

Pole magnetyczne

Działanie pola magnetycznego na ładunki elektryczne Pole magnetyczne - właściwość przestrzeni polegająca na tym, że jeżeli w tej przestrzeni umieścimy magnesy lub przewodniki, przez które przepływa prąd elektryczny lub poruszające się ładunki...

poleca83%

Wpływ pola magnetycznego na: ludzi, ptaki, owady, żółwie, ryby oraz na rośliny i zorze polarne.

Wiadomo bowiem, że Ziemia wytwarza swoje pole magnetyczne oraz że nawet najmniejsza cząstka organizmu żywego tworzy takie pole. Dzięki niemu, nasz organizm funkcjonuje poprawnie, możliwy jest przepływ krwi, prawidłowo przebiega metabolizm. pole...

poleca83%

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe

Charakterystyka pola elektromagnetycznego Pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i magnetycznych, np. naładowanych cząstek spoczywających lub będących w...

poleca84%

Prądnice prądu stałego

Maszyna elektryczne, którą jest napędzana może pracować jako prądnica. Po wprowadzeniu w ruch wirnika maszyny oraz zapewnieniu warunków wzbudzenia, maszynę można traktować jako elektromechaniczny przetwornik energii mechanicznej w elektryczną. Dla...

poleca84%

Księżyc

Księżyc to najbliższe Ziemi ciało niebieskie (odległość do niego wynosi 384400km) i dlatego wydaje się nam taki duży. W rzeczywistości średnica jego wynosi 3476km, czyli jest mniejsza od szerokości Stanów Zjednoczonych. Widoczna i niewidoczna...

poleca83%

Kinematyka

Kinematyka - dział fizyki zajmujący się badaniem geometrycznych właściwości ruchu ciał. Ruch – to zmiana położenia ciała zachodząca w czasie. Odległość między dwoma położeniami nazywa się wartością Przemieszczenia. W omawianym...

poleca82%

Droga Mleczna

Droga Mleczna jest galaktyką spiralną, liczącą około 500 miliardów gwiazd. Powstała z olbrzymiej chmury gazowo-pyłowej ok. 10 miliardów lat temu. W jej wnętrzu znajduje się gęste sferyczne jądro, złożone też z gwiazd które może też zawierają...

poleca84%

Transport energii w ruchu falowym

FIZYKA- transport energii w ruchu falowym

poleca83%

Archimedes i jego prawo - prawo Archimedesa

Archimedes był to matematyk i fizyk. Żył w latach 287 – 212 p.n.e w Grecji. Mieszkał w Syrakuzach. Początkowo zajmował się wymyślaniem różnorakich maszyn wojennych. Odkrył zasady działanie dźwigni, wyznaczył prawa działanie równi pochyłej,...

poleca84%

Laser

Wyraz laser jest skrótem pełnej angielskiej nazwy mechanizmu jego działania: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Laser jest urządzeniem wytwarzającym światło różniące...

poleca84%

Ściąga (fala, ruch falowy, ugięcie fali, Zjawisko Dopplera )

1)Ruch falowy-polega na przemieszczaniu się zaburzenia ośrodka sprężystego (gazy, ciecze, ciała stałe nie mają w próżni) ze stałą prędkością między cząsteczkami, które nie przemieszczają się, a wykonują ruch drgający. 2)Wytwarzanie fali: a)fale...

poleca83%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

Pole magnetyczne - fizyce jest przestrzenią, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne jest obok pola elektrycznego przejawem pola...

poleca82%

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

Dział ten zajmuje się wzajemnymi przemianami różnych rodzajów energii ze szczególnym uwzględnieniem jej cieplnej postaci. ENERGIA WEWNĘTRZNA jest sumą energii kinetycznych chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnej...

poleca84%

Planety

MERKURY Merkury jest planetą znajdującą sie najbliżej Słońca. Merkury jest mniejszy niż księżyce Ganymede i Tytan, ale większy od planety Pluton. Na powierzchni Merkurego znajduje sie wiele kraterów, będących świadectwem niezliczonych kolizji z...

poleca84%

Ziemia a jej miejsce we Wszechświecie

Ziemia istnieje ok. 4,6 miliarda lat. Jest trzecią planetą od Słońca, największą z 4 planet wewnętrznych. Pod względem budowy przypomina inne planety tej grupy. Metaliczne, stałe jądro otoczone jest przez jądro zewnętrzne z metalu płynnego, po...

poleca84%

Grawitacja w pigułce

Wzory w zakresie podstawowym i niektóre zagadnienia

poleca84%

Na czym polegał Wielki Wybuch?

"WIELKI WYBUCH (Big-Bang), gwałtowna eksplozja bardzo gorącego i bardzo skondensowanego Wszechświata 15-20 mld lat temu, po której rozpoczęła się jego ewolucja" Wielki Wybuch czyli angielski Big Bang uważany jest za wielce prawdopodobną...

poleca84%

Sciaga - pole grawitacyjne itp.

Pole grawitacyjne to przestrzeń w której na umieszczone ciało działa siła grawitacji. Prawo powszechnego ciążenia Siła z jaką wzajemnie przyciiągają się 2 ciała jest wprost proporcjonalna do iloczynu masy tych ciał a odwrotnie proporcjonalna do...

poleca83%

E=mc2

Zgodnie z teorią względności masa jest formą energii. Podczas wybuchów bomb atomowych maleńki ułamek masy jąder atomowych dostarcza ogromnej niszczycielskiej mocy. Jest zaskakującym paradoksem, że pochodzenie najsłynniejszej fizycznej formuły...

poleca84%

Dynamika

Dynamika, dział mechaniki obejmujący badanie ruchu ciał wywołanego działaniem sił. Wyróżnia się dynamikę klasyczną (zajmującą się obiektami poruszającymi się z prędkościami znacznie mniejszymi od prędkości światła) i dynamikę relatywistyczną...

poleca84%

Miary długości

Miary długości: GRECKIE - Grecy początkowo mierzyli przedmioty porównując je do długości rozmaitych części ciała: · Stopa (pous) - jej wielkość była różna: powszechnie używana w architekturze = 0,294 - 0,296 m i 0,326 m; olimpijska = 0,320 m;...

poleca84%

Fale radiowe i radioodbiornik

FALE RADIOWE Fale radiowe, a właściwie fale elektromagnetyczne, o dł. 10–4–105 m (odpowiada im częstotliwość 3 · 1012–3 · 103 Hz). Tradycyjnie dzielą się na fale radiowe długie 1–100 km, średnie 100–1000 m, krótkie 10–100 m, ultrakrótkie 1–10 m...

poleca83%

Szkodliwość hałasu na organizm ludzki

Hałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brckner definiuje hałas (hałasować, hałasić, hałaśliwy) jako słowo „dawniej nieznane, może do hała- dorobione”. A „ z hała- lub hara- okrzyk...

poleca84%

Dynamika Newtona - referat

Sir Isaac Newton - (ur. 25 grudnia 1642 r., zm. 20 marca 1727 r., wg używanego wtedy kalendarza juliańskiego; lub ur. 4 stycznia 1643 r., zm. 31 marca 1727 r. wg kalendarza gregoriańskiego) był angielskim fizykiem, matematykiem, astronomem,...

poleca84%

Zjawiska magnetyczne

Własność przestrzeni polegającą na tym, ze na umieszczoną w niej igłę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu. magnes stały(czyli namagnesowany przedmiot stalowy), kula ziemska.. POLE MAGNETYCZNE...

poleca83%

zadania z chemi (chyba obl. molowe) [ściąga]

ZAD1. Ile g CO2 powstanie z reakcji węgla z 15 dm3 O2 ? C+O2 > CO2 X= 15*44/22,4 X= 29,5 ZAD2. OBL. ILE MOLI, CZĄST, GRAM, DM3 H2 W WAR. NOR. TRZEBA URZYĆ DO REAK. Z O2 ABY OTRZYMAC 3,6 G H2O 2H2 + O2>2H2O A)X=3,6*2 /36 B) 0,2 MOLA * 6,02 *...

poleca84%

Potencjał pola elektrycznego. Pojemność.

Praca w załączniku - wzory

poleca84%

Powstawanie i wytwarzanie w zastosowaniach technicznych ultradźwięków

Temat: Powstawanie i wytwarzanie w zastosowaniach technicznych ultradźwięków. Ultra dźwięki – fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz ( tj. przekraczającej górny próg słyszalności dla człowieka ) i niższej od 100 Mhz (...

poleca84%

Tarcie

Znaczenie tarcia w życiu codziennym i technice jest bardzo duże, ponieważ tarcie jest związane z prawie każdym zjawiskiem mechanicznym. W każdym ruchu tarcie jest siłą hamującą. Jeśli chcemy, aby dany ruch się odbył, to tarcie jest wtedy...

poleca84%

Pioruny - co to są pioruny, ich podział

Piorun to zjawisko bardzo gwałtowne, bardzo groźne dla istot żywych (w tym i dla człowieka), ale także bardzo piękne. Powstaje podczas burz i może uderzać od chmury w ziemię lub, szczególnie jeśli jest wysoki obiekt lub wzniesienie, od ziemi do...

poleca84%

Magnetyzm - sciaga

Pole magnetyczne-pole utworzone przez obiekt o własnościach magnetycznych ,w którym na obiekt o własnościach magnetycznych działa siła. Doświadczenie Oersteda- dowodzi, że przewodnik elektryczny w którym płynie prąd elektryczny wytwarza wokół...

poleca83%

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

Sprawozdanie Temat : Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. Wstęp Teoretyczny W fizyce dla ułatwienia teoretycznych rozwiązań, posługujemy się uproszczonymi modelami rzeczywistych obiektów. Takim...

poleca84%

Impulsy elekrtyczne i magnetyzm w mózgu

Mózg jest centralną częścią układu nerwowego. Składa się on u człowieka z pięciu części. Kresomózgowia, przodomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia i tyłomózgowia. Tyłomózgowie (móżdżek) ludzki jest duży i pokryty korą. Sprawia to że ludzie mają...

poleca84%

Ciecz

Ciecz - stan skupienia materii - pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu...

poleca83%

Czym jest hałas? Wpływ hałasu na organizm ludzki

Przez hałas rozumie się dźwięki, które w danej chwili są niepożądane przez dana osobę. Jest to więc dosyć luźna definicja bowiem określony dźwięk przez jednego może być uważany już jako hałas natomiast przez drugiego człowieka nie. Warto...

poleca84%

Materia międzyplanetarna: planetoidy, meteory, komety

Panuje pogląd, że Wszechświat powstał wskutek potężnej eksplozji, tzw. Wielkiego Wybuchu, przed około 10-15 miliardów lat. Cała istniejąca materia powstała w ułamek sekundy w nieskończenie małej przestrzeni, rozpraszając się we wszystkich...

poleca83%

Fale radiowe - referat

Fale radiowe (promieniowanie radiowe) - promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie. Uznaje się że falami radiowymi są fale o częstotliwości 3 kHz - 3 THz (3*103 - 3*1012 Hz). Wg literatury...

poleca84%

Zaćmenie Słońca i Księżyca

ZAĆMIENIE SŁOŃCA zachodzi, gdy Księżyc znajdzie się między Ziemią, a Słońcem i zasłania jego tarcze. Stożek cienia Księżyca jest zbyt mały, żeby mógł objąć Ziemię. W przecięciu tego stożka z powierzchnią Ziemi może powstać obszar o średnicy nie...

poleca80%

Siły międzycząsteczkowe, menisk, dyfuzja.

HIPOTEZA CZASTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI: - Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek o różnych wielkościach. - Mieszanie się cząsteczek polega na wypełnianiu luk między dużymi cząsteczkami przez cząsteczki o małych rozmiarach. Co to jest...

poleca84%

Energia przyjazna człowiekowi i środowisku

.:Energia wody:. Woda stale wykonuje pracę. Kształtuje brzegi, wypłukuje skały, rzeźbi teren. To woda na kuli ziemskiej stanowi większość. Dlatego siła wodna znalazła dość duże zastosowanie w procesie otrzymawania energii. .:Wykorzystanie...

poleca84%

Księżyc ziemski

KSIĘŻYC ZIEMSKI 1.) Charakterystyka ogólna 2.) Podstawowe dane 3.) Wiek i narodziny Księżyca (teorie powstania)...

poleca84%

Metody wyznaczania prędkości światła

Od wieków panowało przekonanie, że prędkość światła jest nieskończona. Skoro zapalając lampę czy latarkę od razu robi się jasno, czy gdy otwieramy okno wpuszczając do pomieszczenia "trochę słońca" bez żadnych opóźnień robi się widno, to dlaczego...

poleca84%

Rzut poziomy i ukośny

x= Vo * T # RZUT POZIOMY y= H - ½gT² - H= ½gT² =>> T= √2H/g` Z=Vo*T =>> Z= Vo * √2H/g` @ V=Vo+Vy # V= √Vo² + Vy²` Vy=g * T =>> Vy= g * √2H/g` Vy= √2Hg` ## V= √Vo²+2Hg` x= Vox * T # RZUT UKOŚNY y= Voy * - ½gT²...

poleca84%
poleca83%

Termodynamika - pojęcia

Termodynamika - dział fizyki zajmujący się procesami cieplnymi zachodzącymi w 3 stanach skupieniach. Energia wewnętrzna - suma wszystkich rodzajów energii związanych z cząsteczkami, atomami i ich składowymi. Ciepło - proces przekazywania...

poleca84%

Przykłady fal w życiu codziennym

W każdej chwili naszego życia jesteśmy "bombardowani" falami energii. Większa część tej energii przechodzi obok nas, a w pewnych tylko przypadkach bezpośrednio przez nas jakichkolwiek szkodliwych skutków. Większość tych fal zderza się z...

poleca84%

Wpływ hałasu na organizm ludzki i sposoby jego zwalczania

Hałas to mieszanina dźwięków i szmerów niepożądanych z punktu widzenia kultury i organizacji pracy oraz wypoczynku. Fizyczna charakterystyka hałasu uwzględnia częstotliwość składających się na niego dźwięków (mierzonych w hercach – Hz), ich...

poleca84%

Zjawisko fizyczne-piorun

Piorun- w meterologii bardzo silne wyładowanie elektryczne w atmosferze, powstaje naturalnie, zwykle towarzyszy burzom. Piorunowi często towarzyszy groźny dźwięk oraz zjawisko zwane błyskawicą. Przybierają one najrozmaitsze kształty. Podczas...

poleca84%

Tęcza, rozproszenie światła białego

TĘCZA, zjawisko opt. w atmosferze ziemskiej; powstaje wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia światła słonecznego na kroplach deszczu, mżawki lub mgły; ma postać barwnego łuku o barwach od czerwonej (na zewn. części łuku) do...