profil

Gospodarka odpadami

(2)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca82%

Kompostowanie

1. Do głównych kierunków użytkowania i unieszkodliwiania odpadów organicznych należy produkcja kompostu i biogazu. Rozwój metod kompostowania odpadów wiąże się jednak ściśle z rozwojem rynku zbytu kompostem. Kompost, zwłaszcza z kompostowni...

poleca86%

Kompostowanie odpadów komunalnych w komorach bębnowych obrotowych (bioreaktorów dynamicznych) według systemu MUT-DANO.

1. Zasadniczym elementem technologicznym systemu DANO jest tzw. biostabilizator - komora rotacyjna o długości 34 m. i średnicy 3,5 metra. Posiada ona stalowy płaszcz, wyposażony w płytę czołową, przez którą następuje zsyp odpadów oraz płytę...