profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

30 online
poleca80%

Zasady gry w piłke nożna

W meczu biorą udział dwie drużyny. Na boisku może przebywać 11 zawodników z każdej drużyny, w tym z każdej po jednym bramkarzu. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie gry, gdy drużyna posiada mniej niż 7 zawodników. Gra polega na strzelaniu bramek bez...

poleca83%

Zbiorowe środki ochrony przed skażeniami

Do zbiorowej ochrony ludności przed środkami masowego rażenia, toksycznymi środkami przemysłowymi i substancjami promieniotwórczymi służą budowle ochronne. W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali...

poleca82%

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym i piorunem.

Zakres i charakterystyka porażeń prądem elektrycznym są bardzo szerokie- począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie krążenia na skutek silnego porażenia. Stopień obrażeń zależy od...

poleca81%

Zagrożenia współczesnego świata wywołane działalnością człowieka w czasie pokoju

Zagrożenia współczesnego świata wywołane działalnością człowieka w czasie pokoju W naszej rzeczywistości XXI wieku czyha na nas wiele niebezpieczeństw. Gdy osobiście nie mamy styczności z pewnymi problemami tego świata, zapominamy, że w ogóle...

poleca84%

Broń sportowa

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KARABINKIEM SPORTOWYM (kbks) 1. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno kierować karabinka wylotem lufy w kierunku współćwiczących, osób postronnych i innych istot żywych nawet, gdy broń nie jest załadowana. 2. Nigdy nie...

poleca83%

Urazy termiczne

Urazy termiczne Oparzenia to na ogół niegroźne, ale bolesne urazy rzadziej mamy do czynienia z oparzeniem na tyle poważnym, że konieczna jest pomoc lekarska lub leczenie szpitalne. Niezbyt częste są na szczęście przypadki śmiertelne,...

poleca83%

Obiekty chronione znakiem rozpoznawczym dóbr kultury

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bruśku Kościół w miejscowości Brusiek, powiat lubliniecki, diecezja gliwicka, kościół rzymsko-katolicki. Wieś Brusiek, położona na trasie Koszęcin – Tworóg. Obecny kościół zbudowano przed 1670 r. z fundacji...

poleca83%

Czynniki rażenia wybuchu jądrowego

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Seveso II. 2. Terroryzm. 3. Rodzaje wybuchów jądrowych....

poleca83%

Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia - pierwsza pomoc

SCHEMAT POSTĘPOWANIA RATOWNICZEGO NA MIEJSCU WYPADKU Postępowanie ratowników na miejscu wypadku jest różne i musi być dostosowane do rodzaju wypadku, liczbie i wieku poszkodowanych, rozległości i rodzaju ich urazów oraz miejsca zdarzenia....

poleca83%

Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż powstały 29 października 1863 założony został przez Henry’ego Dunanta,pochodzącego z rodziny kupieckiej.Założyciel Czerwonego Krzyża od wczesnej młodości stykał się z bólem chorych,rannych i umierających ludzi.W 1859 roku...

poleca83%

Domowa instalacja elektryczna- zasady bezpiecznego użytkowania, wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

W naszych mieszkaniach i domach jest wiele urządzeń elektrycznych zasilanych prądem. Jest to prąd zmienny. Są to odgałęzienia od sieci ulicznej, najczęściej prowadzone pod ziemią do piwnic, skąd energia w postaci prądu trafia do naszych...

poleca82%

Środki ochrony indywidualnej

Do środków ochrony indywidualnej chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym można zaliczyć: · rękawice ochronne; · odzież ochronną; · obuwie ochronne; · środki ochrony oczu i twarzy Środki te muszą charakteryzować się m.in....

poleca84%

Zasady zachowania się w wypadku zagrożeń chemicznych

Zagrożenie- stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę; sytuacja, w której może ulec osłabieniu lub uszkodzeniu zdrowie człowieka, np. zagrożenia mechaniczne, zagrożenia chemiczne, zagrożenia czynnikami biologicznymi, zagrożenia...

poleca80%

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole

Zasady ogólne. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności: przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji...

poleca82%

Stopnie Wojskowe

Przełożonym w wojsku, jest osoba zajmująca wyższe stanowisko bez względu na stopień wojskowy. Starszym jest który ma wyższy stopień wojskowy. Korpus szeregowy - szeregowy - starszy szeregowy Korpus Podoficerski - kapral...

poleca80%

Jak udzielać piewszej pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach?

1. Co to jest złamanie? Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia i...

poleca84%

Na ile skuteczne są wg ciebie działania organizacji międzynarodowych?

Skuteczność stratergii bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od harmonijnego działania wszystkich instytucji państwowych. Jeżeli ludzie nie chcę ze sobą współpracować, misja nie zostanie pomyślnie wykonana. Także skłócone strony muszą wyrażać...

poleca83%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca81%

Broń konwencjonalna, jądrowa, biologiczna, BST

BROŃ KONWENCJONALNA · biała 1. sieczna 2. kująca 3. drzewcowa 4. obuchowa · palna a. strzelecka: kaliber do 20 mm -pistolety, rewolwery do 50m -pistolety maszynowe, karabinki automatyczne do 450m -granatniki, ręczne i ciężkie karabiny...

poleca84%

Katastrofy kolejowe i drogowe

Nieustanna rozbudowa dróg i różnorodność przewożonych niebezpiecznych ładunków, olbrzymia ilość przewożonych pasażerów zwiększają zagrożenie wystąpienia katastrofy i...

poleca82%

Plan ewakuacji

Plan ewakuacji na PO w przypadku pozaru i wycieku w pobliskim zakładzie chemicznym

poleca82%

Pytania na sprawdziany

ZAGROŻENIA CZASU POKOJU 1. Podaj przyczyny i opisz skutki pożarów oraz powodzi. 2. Podaj przyczyny i opisz skutki efektu cieplarnianego oraz dziury ozonowej. 3. Scharakteryzuj zagrożenia TSP na terenie naszego kraju. 4. Podaj główne przyczyny oraz...

poleca83%

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku Udzielanie pierwszej pomocy zaczyna się w chwili podjęcia kroków zmierzających do zabezpieczenia terenu i uzyskania fachowej pomocy. 1. Prawny obowiązek pomocy i jego konsekwencje...

poleca82%

Zagrożenia ludności w miejscu mojego zamieszkania

Ludzkość od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami zagrażającymi jej egzystencji. Wynikają one z samej istoty życia na naszej planecie. Żyjemy bowiem w środowisku niepewnym, nieustabilizowanym zarówno społecznie, jak i przyrodniczo. Ogólnie...

poleca82%

Utrata przytomności - notatka z lekcji

Utrata przytomności przyczyny i rozpoznawanie PRZYTOMNOŚĆ- to całość procesów umożliwiających prawidłowe spostrzeganie, skupienie uwagi i uprzytamnianie sobie wydarzeń. Przy utracie przytomności spostrzeganie jest zniesione (jak we śnie,...