profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca85%

Konwencjonalne środki rażenia.

Bronią konwencjonalną nazywamy wszystkie rodzaje broni jakie społeczność międzynarodowa uznała za możliwe do używania na polu walki. Jednocześnie określono rodzaje broni który zostały zakazane, broń tą nazwano bronią masowego rażenia . Została...

poleca85%

Bojowe Środki Zapalające

Temat: Bojowe Środki Zapalajace (BSZ). 1. Do najczęsciej stosowanych środków zapalajacych należą: fosfor, magnez, termit, elektron, napalm. a) FOSFOR: ciało stałe, o barwie wosku i slabym charakterystycznym zapachu. Temperatura zapłonu wynosi...

poleca85%

Zagrożenia czasu pokoju

Zagrożenia czasu pokoju ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. Złożoność środowiska i problemów związanych z jego degradacją i ochroną utrudnia ludziom zrozumienie znaczenia następstw własnej działalności. Człowiek jest coraz bardziej...

poleca85%

Pierwsza pomoc - resuscytacja, sztuczny oddech

Przyczyny i skutki zaburzeń oddychania:Zaburz.spowod.zapadnięciem się nasady języka lub zachłyśnięciem się śliną czy treścią żołądkową przez nieprzytomnego ułożonego na wznak.Zadzierrzgnięcie węzła szalika,liny,tonięcie,zakrztuszenie,uraz...

poleca85%

Polskie Lotnictwo Wojskowe

Ponad 80 lat temu, w listopadzie 1918, wraz z odrodzeniem się państwa polskiego, zaczęły powstawac pierwsze eskadry polskiego lotnictwa wojskowego. Po I wojnie swiatowej organizowanie polskich organów władzy umożliwiło przejecie sprzętu lotniczego...

poleca85%

Opieka nad chorym i przystosowanie pomieszczenia.

Nic nam nie zastąpi domu rodzinnego. Szczególnie, kiedy jesteśmy chorzy potrzebujemy wsparcia osób bliskich oraz spokoju własnych „czterech ścian”. Wiele przypadków potwierdza, że kontynuacja leczenia w domu przy dobrej opiece przynosi lepsze...

poleca84%

Referat na temat wolontariatu

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu....

poleca85%

Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych. Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo: indywidualne (osobiste) oraz zbiorowe...

poleca85%

Broń chemiczna

BŚT - bojowe środki trujące - o działaniu paralityczno-drgawkowym: po dostaniu się do krwiobiegu przez układ oddechowy i zranienia w skórze powodują uszkodzenia centralnego układu nerwowego (Tabun – zapach przypalonych powideł sliwkowych, Soman...

poleca88%

Zbiór wiadomości na temat kleszczy.

1. Kleszcze- co to takiego? Kleszcze to pajęczaki należące do gromady roztoczy. Wyróżnia się kleszcze twarde, częściowo okryte twardym pancerzem oraz miękkie, pozbawione pancerza, obrzeżkowate. W Polsce mają idealne warunki do rozwoju w...

poleca85%

Czy można zabić włamywacza?

Czy można zabić włamywacza? Odpowiadając na to pytanie musimy się najpierw zastanowić czy mamy prawo decydować o życiu drugiego człowieka? Z założenia nie powinniśmy tego robić. Tak nas wychowano, tak mówi prawo i religia. Jeszcze do...

poleca85%

Oparzenia

Oddziaływanie bardzo wysokiej i bardzo niskiej temp. Jak również oddziaływanie substancji chemicznych może spowodować uszkodzenia a nawet obumarcie żywych tkanek Bardzo ważne jest postępowanie z poszkodowanym gdyż od tego zależy długość jego...

poleca86%

Energia jądrowa - niebezpieczne odkrycie XX wieku?

Energia jądrowa, energia uzyskiwana z rozszczepienia bardzo ciężkich jąder (uran, pluton, tor) lub z syntezy lekkich pierwiastków (hel, lit). W obu przypadkach uwalniana jest energia wiązania jądrowego, która ma największą wartość dla jąder o...

poleca85%

Podział substancji ze względu na skutki oddziaływania.

Ze względu na skutki oddziaływania, rozróżnia się substancje: o trujące – mogące powodować ostre lub chroniczne zatrucie, a nawet śmierć, o szkodliwe – mogące powodować schorzenia ustroju wskutek zatrucia, o żrące – powodujące zniszczenie...

poleca84%

Zagrożenia człowieka spowodowane działaniem sił przyrody

Zagrożenia człowieka spowodowane działaniem sił przyrody to w języku potocznym zagrożenia naturalne, zwane też klęskami żywiołowymi lub kataklizmami. Są to zjawiska przyrody trudne do przewidzenia co do czasu i miejsca, naruszające normalne życie,...

poleca85%

Broń biologiczna

Historia broni biologicznej. Broń biologiczna była używana już w starożytności. Znane są przykłady powszechnego zatruwania strzał toksynami także pochodzenia biologicznego oraz podrzucania jadowitych węży na wrogie statki (praktyka Hannibala), a...

poleca85%

Wpływ promieniotwórczości na zdrowie człowieka

Promieniotwórczość to inaczej radioaktywność pierwiastków, jest to zdolność emitowania przez nie promieniowania jądrowego w wyniku samorzutnej przemiany jąder atomowych w inne. Promieniotwórczość groźną (do pewnej granicy) dla zdrowia człowieka...

poleca85%

Terroryzm

Zaczynając nasze rozważania na temat TERRORYZMU,trzeba sobie najpierw wytłumaczyć,czym on w ogóle jest. Nie ma ścisłej definicji Terroryzmu.Popularne powiedzenie mówi:”terroryzm jest jak pornografia - nikt nie potrafi tego zdefiniować, ale...

poleca87%

Bandażowanie - skany.

Skany z książeczki o bandażowaniu z pewnością przydadzą się na lekcje PO. Ilustracje i opisy. Jak bandażować: palce, przedramię, łokieć, ramię, głowa, udo, biodro, podbrzusze, pośladek, piersi, grzbiet, oko, ucho.

poleca85%

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc: Pierwszą pomocą nazywamy natychmiastowe czynności przed lekarskie wykonywane przez ratownika w celu ratowania życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zapewnieniu pomocy lekarskiej. Zakres pierwszej pomocy: -reanimacja -pomoc w...

poleca85%

Obrona cywilna Szwajcarii

Podstawy prawne. Rozwój Szwajcarskiej ochrony cywilnej datuje się od utworzenia w 1934 roku biernej obrony powietrznej w Federalnym Departamencie Wojskowym. W maju 1959 r. do konstytucji Federalnej wpisano artykuł 22 bis o ochronie cywilnej...

poleca85%

Z którą koncepcją tworzenia wspólnoty narodowej się utożsamiam (konstruktywistyczna, esencjonalistyczne, perspektywa historycznokulturowa)

Ja utożsamiam się z perspektywa historycznokulturowa ponieważ ta koncepcja mówi nam o tym ze naród jest wspólnotą o charakterze historycznym, w którym samorzutne procesy dziejowe mogą występować obok świadomych działań wzmacniających narodową...

poleca90%

Wyzwolenie Sulejowa

Styczeń 1945 roku stał się historyczną datą o doniosłym znaczeniu w życiu mieszkańców regionu piotrkowskiego. Po łatach terroru zbrodni zbrodnii hitlerowskich, po latach bohaterskich zmagań członków ruchu oporu z najeźdźcą - nadeszła wolność....

poleca89%

Broń biologiczna - referat

Broń biologiczna. Broń B, broń, w której ładunkiem bojowym są głównie patogenne mikroorganizmy chorobotwórcze, np. wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, niekiedy zakażone owady lub gryzonie. Obecnie istnieje możliwość produkcji toksyn...

poleca85%

Wyposażenie apteczki.

1. Podstawowe wyposażenie apteczki: - rękawiczki jednorazowe (typu chirurgicznego) – co najmniej jedna para. - maseczka do sztucznego oddychania, metodą usta-usta, jednorazowa, trwała, łatwa w użyciu – jedna para - nożyczki...

poleca85%

Broń biologiczna

Broń biologiczna jest nazywana inaczej bronią ``B``. Należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riketsje, grzybki, liofilizat, zawiesina oraz jady. Jej użycie zostało...

poleca92%

Pierwsza pomoc

Zanim zaczniesz ratować Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy, aby umieć zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Oto garść porad, które nam w tym pomogą. Jeśli masz do czynienia z...

poleca85%

Uzbrojenie polskich wojsk lądowych - Album.

Praca w całości znajduje się w załączniku. Format plików to *.doc. Praca składa się z Okładki i Referatu. Za całość otrzymałem ocenę celującą.

poleca85%

Miejsce Polski na świecie

Miejsce Polski na świecie Polska leży w centrum Europy, więc wydawałoby się, że to najlepsze, co mogłoby się wydarzyć. Niestety w historii naszego kraju nie zawsze było kolorowo z tego powodu. Na szczęście zawsze potrafiliśmy wyjść cało z...

poleca84%

Zatrucia.

Zatrucie to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą nawet do...

poleca85%

Szczegółowy opis konkursu „Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki”

Temat pracy: Szczegółowy opis konkursu ?Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki? Pomysłodawca: Michał Pieniak Opracowanie: Agata Siwirska Przypuszczalny termin trwania akcji: 1 luty ? 15 czerwiec Cel: obniżenie ?złej aktywności? uczniów,...

poleca85%

Broń jądrowa

BROŃ JĄDROWA a. Fala uderzeniowa 50 % energii wybuchu b. Promieniowanie cieplne połączone ze światłem 35 % EW c. Skażenia terenu 10 % EW d. Promieniowanie przenikliwe około 5% EW e. Impuls elektromagnetyczny f. Czynniki psychologiczne Moc wybuchów...

poleca85%

Urazy Kręgosłupa.

Do urazów kręgosłupa dochodzi w wyniku ucisku i uszkodzenia rdzenia kręgowego, a wskutek tego do późniejszych zaburzeń neurologicznych. Urazy kręgosłupa, złamania należą do poważnych uszkodzeń i dlatego jakakolwiek nieprawidłowość czy...

poleca85%

Katastrofy drogowe i kolejowe

Jest XXI wiek , a liczba zagrożeń życia, lub zdrowia jest ogromna i nadal wzrasta. Współcześnie, tak jak wieki temu, za utratę zdrowia lub życia mogą odpowiadać siły natury takie jak: powodzie, pożary, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi,...

poleca87%

Przedmioty Przeciw Pożarowe

Przedmioty przeciwpożarowe: a)Gaśnica – Służy ona do gaszenia ognia za pomocą piany lub dwutlenku węgla. b)Koc – Służy on do gaszenia małych ogni poprzez odcinanie dostępu powietrza do ognia. c)Piasek – Służy jak wyżej wymieniony koc do...

poleca85%
poleca85%

Zagrożenia ekologiczne występujące w moim miejscu zamieszkania.

ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W MOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA

poleca85%

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dorosłego

RES. KR-ODD DOROSŁ. A jeden ratownik - 2 wdmuchniecia powietrza do pluc i 15 ucisniec mostka (80 ucisniec na minute); wykonywac akcje w stosunku wdechów i ucisniec mostka jak 2 : 15; dwóch ratowników - 1 wdmuchniecie powietrza do pluc i 5...

poleca84%

Rany

1.Rana- wszystkie uszkodzenia tkanek, którym towarzyszy przerwanie ciągłości powłok ciała. 2.Rany: a)cięta- powstaje w wyniku działania ostrego, tnącego narzędzia, prosta nie sięga głęboko, brzegi rany gładkie równe, po chirurgicznym zaopatrzeniu...

poleca85%

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka

Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Zagrożenia możemy podzielić na naturalne i nadzwyczajne. Do tych drugich zaliczamy: - awarie...

poleca88%

Co to jest grypa

GRYPA OPIS CHOROBY. Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy grypy. Wiele osób lekceważy tę chorobę uważając ją za „zwykłą infekcję”. Tymczasem skutki zachorowania na grypę mogą być bardzo poważne z uwagi na liczne...

poleca93%

Złamania szczególnie niebezpieczne.

Złamania możemy podzielić na 4 grupy: 1. Proste - Kości nie zmieniły położenia względem siebie 2. Złożone - Kości zmieniły położenie względem siebie 3. Zamknięte - Kości nie przebiły skóry. 4. Otwarte - Kość przebiła skórę...

poleca85%

Na straży wspólnego bezpieczeństwa. Struktura wojskowa NATO.

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) bierze swój początek od traktatu brukselskiego, podpisanego w...

poleca93%

Alarmowanie

Jan Kowalski [email protected] Gimnazjum nr4 w Poznaniu Poznań ALARMOWANIE Wyróżniamy dwa alarmy powietrzny i o skażeniach. Alarm powietrzny ostrzega nas przed uderzeniem nas z powietrza np. ataku samolotu wroga. Może być ogłoszony za...

poleca85%

Rozwiązanie patologi w społeczeństwie

Jak można pomóc? ?Powinniśmy reagować, nakłaniając osoby do zmiany zachowania, proponując wizyty u psychologa. Jeśli jednak patologia objawiałaby się agresją, można poprosić o pomoc policję.? - mówi jeden z psychologów. Można również udać się...

poleca85%

Rozważanie na temat terroryzmu. Wytłumaczenie pojęcia, przedstawienie terrorystów, reakcje ludzi na ataki terrorystyczne, terroryzm w Polsce oraz jak się przed nim uchronić i mu zapobiec

1. Wytłumaczenie pojęcia TERRORYZM: Zagadnienie terroryzmu jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnego świata. Terroryzm jest pojęciem politycznym. Słowo terroryzm, szczególnie po zamachach po 11 września, weszło na stałe do...

poleca85%

Resuscytacja

I. PRZED RESUSCYTACJĄ 1. Zabezpieczyć teren 2. Usunąć czynniki rażące 3. Założyć gumowe rękawiczki 4. Wydać krótkie komunikaty, aby sprawdzić czy poszkodowany jest przytomny – otwórz oczy, co ci jest oraz potrząsnąć za ramię 5. Unieść...

poleca85%

Nato

NATO, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia,...

poleca85%

Pomagajmy kiedy wołają pomocy

Wielkim problemem naszego społeczeństwa, nie dostrzegalnym przez niektórych, są samobójstwa. Czasami wydaje się, że problem ten nas nie dotyczy, lecz to nieprawda, bo ta tragedia, może spotkać nas, lub naszych bliskich, w momencie, w którym...

poleca85%

Plan zabezpieczenia rodziny oraz własnego domu i zabudowań przed powodzią.

Jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych jest powódź. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnokrajowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych...