profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

14 online
poleca83%

Broń jądrowa

,,Broń jądrowa to dziś najpotężniejszy środek walki zbrojnej służący do rażenia ludzi i dóbr materialnych. Czy istnieje zatem potrzeba utrzymywania przez armie państw, które dysponują taką bronią jeszcze innych środków walki z bronią?” Broń...

poleca81%

Ochrona przeciwpożarowa

Pożary wybuchają najczęściej tam, gdzie dochodzi do posługiwania się otwartym ogniem w miejscach, w których znajdują się przedmioty łatwo palne (czyli praktycznie we wnętrzu każdego budynku oraz w pobliżu zabudowań drewnianych lub obok miejsc,...

poleca83%

Polski czerwony krzyż, międzynarodowy czerwony krzyż, czerwony półksiężyc.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc Czerwony Krzyż (Red Cross) Międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy Szwajcara H.Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym żołnierzom. Od 1988...

poleca81%

Powódź

Powódź jest to zalanie przez wodę terenów, zazwyczaj nadbrzeżnych. Powoduję ona szkody gospodarcze i społeczne, a przyczynami bywają bądź obfite i długotrwałe opady deszczu, bądź nagły spływ wód roztopowych. Dodatkowo potęgują ją zatory lodowe i...

poleca85%

Obrona cywilna

OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków...

poleca83%

Wywiad z osobą zajmującą się problematyką patologii

PYTANIE: Czym jest patologia? ODPOWIEDŹ: W skrócie patologia jest to zachowanie sprzeczne z powszechnie panującymi zasadami etycznymi i moralnymi. PYTANIE: Gdzie powstaje oraz w jaki sposób ona się objawia? ODPOWIEDŹ: Zjawiska patologii...

poleca83%

Polityka Finansowa Państwa

POLITYKA PIENIĘŻNA Polityka pieniężna ( zwana monetarną) to część ekonomicznej polityki państwa, obejmująca decyzje dotyczące kształtowania wartości znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza. Zarówno nadmierna, jak i niedostateczna podaż...

poleca83%

Apteczka pierwszej pomocy

Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne: Etopiryna Wskazania: Ból głowy, bóle gośćcowe, przeziębienia, neuralgie. Przeciwwskazania: Uczulenie na salicylany, uszkodzenie miąższu wątroby, czynna choroba wrzodowa....

poleca83%

Współczesne konflikty zbrojne a międzynarodowe prawo humanitarne.

Współczesne konflikty zbrojne a międzynarodowe prawo humanitarne. WSTĘP Prawa humanitarne, rozwijały się pod wpływem idei religijnych, ale także filozoficznych już od starożytności. Wymienia się tu przede wszystkim czasy sumeryjskie,...

poleca82%

Grupy pożarów i ich zapobieganie

Gr. przyczyn powstawania pożarów: a)nieostrożność i beztroska -pozostawienie na czas nieobecności w domu włączonych odbiorników energii elektrycznej(piecyków, kuchenek) - rzucanie niedopałków papierosów na podłogę, do koszy na odpadki, na...

poleca83%

PO - Pierwsza pomoc

Schemat postępowania ratowniczego w miejscu wypadku: 1) Przedstawić się poszkodowanemu. 2) Ocenić zaistniałą sytuację. 3) Zadbać o: a) bezpieczeństwo własne, b) bezpieczeństwo miejsca wypadku, c) zaangażowanie osób postronnych, d) wyeliminowanie...

poleca83%

Początek i działalność Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

Inspiracją do utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża stała się bitwa stoczona 24 czerwca 1859 pomiędzy wojskami austriackimi cesarza Franciszka Józefa I a połączonymi siłami francusko-włoskimi pod dowództwem Napoleona III. Bitwa pod włoską...

poleca83%

Kryzys.

Kryzys jest to: Termin pochodzi z greckiego „krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzys...

poleca81%

Łańcuch ratunkowy podczas pierwszej pomocy

ŁAŃCUCH RATUNKOWY Łańcuch ratunkowy – to kolejność działań, które powinny być podejmowane w razie wypadku. Pomoc poszkodowanemu jest podzielona na dwa etapy: 1. pierwszą pomoc – udzieloną natychmiast na miejscu przez świadków zdarzenia, 2....

poleca82%

Skutki zniszczeń wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu

Śledztwo wykazało, że odpowiedzialność za tę monstrualną tragedię spada na wiele osób, niekiedy zupełnie nie związanych z zespołem, który w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 pełnił dyżur w elektrowni. Następstwa katastrofy również wykroczyły daleko...

poleca83%

Maski odzież ochronna obrona cywilna schrony

OBRONA CYWILNA- jest integralną częścią systemu obrony państwa, której celem są: -ochrona ludności cywilnej -ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej -ochrona dóbr kultury -ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie...

poleca82%

System obrony RP

ONZ - udział sił zbrojnych RP w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. UE- system bezpieczeństwa Unii Europejskiej. UZE- Unia Zachodnio-Europejska. SYSTEM OBRONY PAŃSTWA :...

poleca83%

Sposoby alarmowania

calosc w zalaczniku

poleca83%

Degradacja zieleni

DEGRADACJA ZIELENI Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój gospodarki a przy tym zwiększanie się liczby ludności i ekspansywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powoduje degradację naszego otoczenia. Szczególnie w...

poleca82%

Bojowe środki trujące

Bojowe środki trujące (BST) – specjalna grupa związków chemicznych, które poprzez bezpośrednie działanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska mogą spowodować masowe porażenie ludzi, zwierząt i roślin. Oznaką zastosowania bojowych...

poleca82%

Broń

BROŃ, środki techn. przeznaczone do celowego obezwładniania (rażenia) ludzi i zwierząt oraz niszczenia różnego rodzaju obiektów (budowli, sprzętu techn.) i roślinności podczas walki (broń bojowa), a także do pozorowania lub nauczania działań...

poleca83%

"Negocjacje"-praca w formie prezentacji multimedialnej.

całość w załączniku (w programie power point).

poleca85%

Uzasadnij na przykładach historycznych, kiedy wojnę można nazwać sprawiedliwą

Teoria wojny sprawiedliwej powstała w średniowiecznym chrześcijaństwie i rozwijała się przez wiele wieków. Najczęściej pojawiające się konieczne warunki, które powinna spełniać wojna sprawiedliwa to: • Po pierwsze, wojnę można prowadzić z...

poleca83%

Oparzenia - ściąga (na podstwie podręcznika)

[ praca w całości z kolorami i zeskanowanymi elementami w załączniku ] Oparzenia termiczne są to uszkodzenia skóry spowodowane: wysoka lub niska temp, światłem słonecznym albo zimnym źródłem promieniowania nadfioletowego, związkami...

poleca85%

Siły zbrojne RP

Siły zbrojne Rzeczpospolitej polskiej ? Wojska lądowe ? Siły powietrzne ? Marynarka Wojenna ? Wojska specjalne Siły zbrojne są przeznaczone do militarnej obrony państwa, a ich głównym zadaniem jest natychmiastowe zbrojne...

poleca80%

Konwencje Genewskie

Konwencje genewskie dotyczą zasad i norm prawnych z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej podpisanych w Genewie w Szwajcarii, będący częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje były rezultatem działalności i zabiegów...

poleca83%

Zatrucia

Trucizny dostają się do organizmu różnym drogami: 1. Przez przewód pokarmowy - leki, różnego rodzaju substancje chemiczne, trujące grzyby, itp. 2. Przez drogi oddechowe - np. tlenek węgla 3. Przez skórę - ukąszenia węży, owadów 4....

poleca83%

Ratowanie poszkodowanych w sytuacji zagrożenia życia - pierwsza pomoc

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH Ratowanie poszkodowanych w wypadkach drogowych wymaga podejmowania szybkich decyzji i organizacji miejsca wypadku. W razie zauważenia wypadku na drodze należy:  zorientować się co do rodzaju wypadku i...

poleca82%

Służba wojskowa

Według artykułu 85.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy Polak jako obywatel jest zobowiązany do obrony Ojczyzny. Zgodnie z artykułem 4.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej...

poleca82%

Stopnie Wojskowe

Przełożonym w wojsku, jest osoba zajmująca wyższe stanowisko bez względu na stopień wojskowy. Starszym jest który ma wyższy stopień wojskowy. Korpus szeregowy - szeregowy - starszy szeregowy Korpus Podoficerski - kapral...

poleca82%

Ochrona ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych.

1. Historia obrony cywilnej Podstawowym celem obrony cywilnej kraju jest ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie...

poleca83%

Zestaw do udzielania pierwszej pomocy

Przykładowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy + plan pracy + opis komponentów + bibliografia

poleca83%

Walka z pożarami

Porównując w danych statystycznych udział w walce z pożarami Państwowej Straży Pożarnej i sekcji ochotniczych straży pożarnych zauważamy, że zdecydowana przewaga sił i środków OSP nad PSP występuje podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w lasach....

poleca82%

Broń konwencjonalna, jądrowa, biologiczna, BST

BROŃ KONWENCJONALNA · biała 1. sieczna 2. kująca 3. drzewcowa 4. obuchowa · palna a. strzelecka: kaliber do 20 mm -pistolety, rewolwery do 50m -pistolety maszynowe, karabinki automatyczne do 450m -granatniki, ręczne i ciężkie karabiny...

poleca82%

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

Oddziaływanie pól elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe jest na ogół bardzo złożone. Zależy ono od rodzaju tych pól, wielkości ich natężeń i charakteru zmienności w czasie, oraz oczywiście elektrycznych własności samego organizmu....

poleca82%

Zatrucia - postępowanie ratownicze

U chorych nieprzytomnych zaleca się utrzymywanie drożności dróg oddechowych, oraz ewentualnej sztucznej wentylacji znanymi metodami oraz wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Przed rozpoczęciem leczenia ostrego zatrucia konieczne jest jak...

poleca83%

Urazy

Oparzenie cieplne spowodowane wysoką temperaturą: Najczęstsze oparzenia: woda, para wodna, ogień ( nie zdejmuje się odzieży), tłuszcz, metal, gaz Uszkodzenia mogące towarzyszyć poparzeniu: uszkodzenie płuc( dym, gorąco), zatrucie, CO,...

poleca83%

Powstanie konwencji genewskiej

Początek współczesnym zasadom międzynarodowego prawa humanitarnego o polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach czynnych, podpisana 22 sierpnia 1864r. W Genewie przez 12 państw. Był to akt prawny zawierający głównie zasady polepszenia losu...

poleca80%

Zbiorowe środki ochrony ludności, zabiegi sanitarne i specjalne

ZBIOROWE ŚROKI OCHRONY LUDNOŚCI -BUDOWLE OCHRONNE *schrony (50-300 osób): publiczne, specjalne, lokalne *ukrycia: podpiwniczenia, szczeliny przeciwlotnicze (25-75 osób) -EWAKUACJA LUDNOŚCI *doraźna *planowana SCHRONY W PRZEMYŚLU -4 schrony...

poleca78%

Koszykówka

KOSZYKÓWKA Mecz składa się z czterech kwart po dziesięć minut. Przerwy dwu minutowe maja miejsce pomiędzy kwartą pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą jak również przed każdą dogrywką. Przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi piętnaście...

poleca79%

Co trzeba zabrać ze sobą w wypadku ogłoszenia ewakuacji?

Rzeczy, które należy zabrać ze sobą w przypadku rodziny składającej się z ojca – 40 lat, matki – 36 lat i córki – 14 lat. Bagaż nie powinien przekraczać 50 kg na osobę. Rodzina powinna zabrać 2 duże torby oraz każdy członek rodziny powinien...

poleca82%

Po lekcje 1-8 z wydawnictwa operon- zeszyt

Temat nr 1 1.Zagrożenia naturalne i ich charakterystyka: Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal...

poleca83%

Resustytacja krążeniowo-oddechowa

Jest to zaspół czynności ratunkowych okresowo zastępujących czynności serca gdy nastapiło nagłe zatrzymanie ich funkcji.Do zatrzymania akcji serca lub bezdechu może dojśc w kazdej chwili z róznych przyczyn np.nagłe choroby serca lub płuc,wypadki...

poleca82%

Stres, panika

Stres można definiować na wiele sposobów : jest to stan napięcia nerwowo-emocjonalnego wywołany mniej lub bardziej długotrwałym bodźcem; relacja między możliwościami człowieka, a wymaganiami stawianymi przez otoczenie; a także naturalna...

poleca82%

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Międzynarodowy Czerwony Krzyż - międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. Został założony w 1864 z inicjatywy Szwajcara H. Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym...

poleca83%

Pierwsza pomoc.

to jest praca z PO (przysposobienie obronne) <BR>może dodasz to kategorię do prac! <BR> <BR>Pierwsza pomoc - jak najszybsze wyk. poszkodowanemu podst. zabiegów w razie uszkodzenia ciała, nagłego zachorowania. Cele „pp”:...

poleca82%

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC jak najszybsze wykonanie czynności ratunkowych, które są niezbędne i możliwe do przeprowadzenia w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie czynności organizmu poszkodowanego, niedopuszczenie do powikłań, złagodzenie bólu i...

poleca81%

Co to jest popyt i podaż.

Co to jest popyt? Popyt to zainteresowanie danym dobrem (ilość nabywana) przy danej jego cenie ceteris paribus i w danym czasie. Na popyt wpływają także czynniki niecenowe. Głównym czynnikiem determinującym popyt jest cena danego dobra. Na...

poleca85%

Pierwsza pomoc i zachowanie w razie wypadku

Jak udzielić pierwszej pomocy. OBOWIĄZKIEM PRAWNYM I MORALNYM KAŻDEGO KIEROWCY JEST UDZIELENIE DORAŹNEJ POMOCY POTRZEBUJĄCYM, PRZEDE WSZYSTKIM OFIAROM WYPADKÓW. Aby móc udzielić pierwszej pomocy należy najpierw ocenić stan poszkodowanego....

poleca82%

Plan Ewakuacyjny

Plan ewakuacji na wypadek powodzi Informacje ogólne: • Plan przewiduje ewakuację osób i mienia z obszaru między rzeką Rudawą, al. Marszałka F. Focha, al. Z. Krasińskiego i ul. T. Kościuszki z powodu nadchodzącej fali powodziowej. • Teren...

poleca84%

Bojowe Środki Zapalające

Bojowe Środki Zapalające. Wszystko w załączniku! ADRIAN JASNY 1b LO CHOROBRY PSZCZYNA I.POJĘCIE BOJOWYCH ŚRODKÓW ZAPALAJĄCYCH I ICH PODZIAŁ. Bojowe środki zapalające, to związki chemiczne zdolne razić ludzi, przedmioty i inne materiały....

poleca85%

Apteczka pierwszej pomocy

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem leków , środków opatrunkowych, a także niektórych przyborów i narzędzi lekarskich. Umieszczona w odpowiednim miejscu. Powinna być umieszczona w szafce lub odpowiedniej...

poleca80%

Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska...

poleca82%

PO - Rany

Raną nazywamy przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych organizmu (skóry, błon śluzowych, spojówek) na skutek urazu mechanicznego, termicznego lub chemicznego. Oceniając stan życia poszkodowanego, trzeba brać pod uwagę: a) umiejscowienie rany (w...

poleca85%

Obrona terytorialna, Siły zbrojne RP, Świadczenia na rzecz obrony

Świadczenia na rzecz obrony – wykonywanie określonych czynności lub użyczanie nieruchomości, rzeczy ruchomych na cele obronne państwa. PODZIAŁ: a) osobiste b) rzeczowe -doraźne (nie przeznaczone do działań obronnych) -etatowe (wykorzystywane...

poleca81%

Broń biologiczna

Bron biologiczna jest nazywana inaczej bronia ``B``. Nalezy do broni masowego razenia, w której ladunkiem bojowym sa mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riketsje, grzybki, liofilizat, zawiesina oraz jady. Jej uzycie zostalo...

poleca85%

Jakie choroby uważasz za największe zagrożenie dla człowieka współczesnego. dlaczego??

Temat: Jakie choroby uważasz za największe zagrożenie dla człowieka współczesnego dlaczego. 1. Bornholmska choroba, mialgia epidemiczna, diabelska grypa- choroba wirusowa wywoływana przez wirusy Coxsackie, objawiająca się gorączką i bólami...

poleca82%

Na czym polega pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach?

Wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta liczba nieszczęśliwych wypadków. Corocznie ulega im wielu ludzi i nie można wykluczyć, że dotknie to również naszego bliskiego otoczenia. Nawet przy najlepiej zorganizowanej służbie pogotowia ratunkowego,...

poleca84%

Polska akcja humanitarna, Caritas, Ronald Mcdonald house charities, Wielka orkiestra świątecznej pomocy.

Polska Akcja Humanitarna Misja Uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych. Wizja PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu...

poleca78%

Domowa instalacja elektryczna.

Domowa instalacja elektryczna - zasady bezpiecznego używania W naszych mieszkaniach i domach jest wiele urządzeń elektrycznych zasilanych prądem. Jest to prąd zmienny, który jest doprowadzany do domów za pomocą tzw. przyłączy. Są to...

poleca82%

Alarmowanie ludności o zagrożeniach

zamieszczona w załączniku

poleca82%

Ochrona ludności cywilnej podczas wojny i okupacji wojennej

Ochrona ludności cywilnej podczas wojny i okupacji wojennej Historia obrony cywilnej Podstawowym celem obrony cywilnej kraju jest ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi...

poleca81%

PO - Zasady przemieszczania poszkodowanych

Zasady przemieszczania poszkodowanych. Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe. Warunkiem uniknięcia dodatkowych urazów u poszkodowanego, poszkodowanego także...

poleca81%

Zagrożenia współczesnego świata wywołane działalnością człowieka w czasie pokoju

Zagrożenia współczesnego świata wywołane działalnością człowieka w czasie pokoju W naszej rzeczywistości XXI wieku czyha na nas wiele niebezpieczeństw. Gdy osobiście nie mamy styczności z pewnymi problemami tego świata, zapominamy, że w ogóle...

poleca81%

Ochrona wody, żywności, płodów rolnych, paszy i zwierząt przed skażeniami i zakażeniami

Środki żywności i wody są niezbędne ludziom do życia. Ich niedostatek może mieć znaczny wpływ na ich zdrowie zdolność do pracy i stan psychiczny. Gdy produkty żywnościowe ulegną skażeniu lub zakażeniu ich przydatność do konsumpcji zostaje...

poleca82%

Rany kłute pierwsza pomoc

Rany, ich charakterystyka i sposoby gojenia Nie ma zapewne człowieka, który uniknąłby w swoim życiu skaleczenia, stłuczenia lub pokąsania. Niebezpieczeństwo rany polega na możliwości wytworzenia żakażenia utraty krwi i płynów ustrojowych,...

poleca80%

Jak udzielać piewszej pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach?

1. Co to jest złamanie? Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia i...

poleca82%

Zagrożenia pożarowe.

Kiedy człowiek nauczył się rozniecać i świadomie wykorzystywać ogień, rozwój cywilizacyjny uległ znacznemu przyśpieszeniu. Jednak ogień nie zawsze wspiera i chroni człowieka. Stał się także narzędziem zniszczenia. Mieszkańcy antycznych i...

poleca82%

Broń biała i palna

Broń : sprzęt do niszczenia siły żywej i sprzętu przeciwnika. Środki rażenia : materiały i subst. Działające niszcząco na cel za pomocą en. Kinetycznej i en. Wyzwalanej podczas reakcji jądrowych. Broń konwencjon. Wszystkie środki walki nie...

poleca84%

Marsz według azymutu

1. Podstawowe przyrządy nawigacyjne 1.1. Opis kompasu Kompas jest przyrządem do wyznaczania kierunku północnego za pomocą igły magnetycznej swobodnie poruszającej się wokół pionowo ustawionej osi. Jest to zwykłe, różnego kształtu małe...

poleca82%

PCK

Polski Czerwony Krzyż, będący - jako część składowa międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, kieruje się w swej działalności...

poleca81%

Polskie Państwo Podziemne w czasie II Wojny Światowej

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Już wtedy doszło do zmian w polskim rządzie na uchodźstwie. Prezydent Mościcki mianował swym następca Władysława Raczkiewicza. Ten zaś 30...

poleca82%

Środki ochrony indywidualnej

Do środków ochrony indywidualnej chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym można zaliczyć: · rękawice ochronne; · odzież ochronną; · obuwie ochronne; · środki ochrony oczu i twarzy Środki te muszą charakteryzować się m.in....

poleca81%

Znaki drogowe

W załączniku nazwy znaków wraz z obrazkami: -zakazu -nakazu -informacyjne

poleca80%

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole

Zasady ogólne. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności: przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji...