profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca82%

Plan Ewakuacyjny

Plan ewakuacji na wypadek powodzi Informacje ogólne: • Plan przewiduje ewakuację osób i mienia z obszaru między rzeką Rudawą, al. Marszałka F. Focha, al. Z. Krasińskiego i ul. T. Kościuszki z powodu nadchodzącej fali powodziowej. • Teren...

poleca83%

Katastrofy kolejowe i drogowe

Nieustanna rozbudowa dróg i różnorodność przewożonych niebezpiecznych ładunków, olbrzymia ilość przewożonych pasażerów zwiększają zagrożenie wystąpienia katastrofy i...

poleca87%

Krwotoki. Urazy kości i stawów.

Krwotoki-wypływ krwi z naczynia krwionośnego w skutek jego uszkodzenia. -tętnicze-pulsujacy,przerywany strumień,krwe dotleniona jasnej barwy -żylne-ciemnobrązowa krew,ciągły,powolny strumień -miąższowe-z naczyń włoskowatych Pierwsza pomoc przy...

poleca82%

Panika i przeciwdziałanie jej

Panika – jest to nagły i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu, wywołanego najczęściej urojeniem lub wyolbrzymionym niebezpieczeństwem, powodującego gwałtowną ucieczkę, której towarzyszy zaćmienie...

poleca85%

Zagrożenia czasu pokoju

Zagrożenia czasu pokoju ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. Złożoność środowiska i problemów związanych z jego degradacją i ochroną utrudnia ludziom zrozumienie znaczenia następstw własnej działalności. Człowiek jest coraz bardziej...

poleca83%

PO - Zasady zachowania się w przypadku zagrożeń chemicznych

Zasady zachowania się w przypadku zagrożeń chemicznych Na samym początku wartałoby napisać, co to jest zagrożenie. A więc zagrożenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę lub sytuacja, w której może ulec osłabieniu lub...

poleca78%

Rola Obrony Cywilnej w systemie obronnym RP

Obrona cywilna jest integralna częścią systemu obrony państwa, stanowi jeden z filarów przygotowania obronnego społeczeństwa i kraju. W Polsce stanowi system o sprecyzowanych Zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze...

poleca81%

Środki ochrony

ŚRODKI OCHRONY PODZIAŁ: 1.INDYWIDUALNE a).maski przeciwgazowe # filtracyjne składające się z pochłaniacza i części twarzowych # izolacyjne – stosuje się przy bardzo dużym stężeniu środka trującego, bardzo małej ilości tlenu lub pracy pod wodą...

poleca83%

Co to jest: kwaśny deszcz, smog, TŚP, efekt cieplarniany i zagrozenia naturalne

Kwaśny deszcz- chmury przepływające nad wielkimi miastami, zakładami przemysłowymi nasączają się dużą ilością zanieczyszczeń (dwutlenki siarki, tlenki azotu). W wyniku reakcji powstaje kwas siarkowy i azotowy. Kwaśne opady powodują żółknięcie i...

poleca86%

Skutki zamachów terrorystycznych ( na przykładzie zamachu na World Trade Center 11 września 2001 r.):

Skutki zamachów terrorystycznych ( na przykładzie zamachu na World Trade Center 11 września 2001 r.): 1.Pierwszym i chyba najważniejszym skutkiem była śmierć mnóstwa niewinnych ludzi( w przypadku WTC było to około 3 tys.).Poszkodowane są wtedy...

poleca83%

Najczęstsze przyczyny wypadków w szkole. Jak im zapobiegać?

Ograniczając i likwidując zagrożenia w szkole należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko. Otóż im doskonalsza staje się strona techniczna i lepiej kształtują się czynniki natury organizacyjnej szkoły, tym bardziej spada ogólna liczba...

poleca84%

Stres - wszystko o stresie

Praca znajduje się w załączniku.

poleca84%

Pierszwa pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie

Pierwszy :PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU CIAŁ OBCYCH W ORGANIZMIE drugi Ciało obce- przedmiot lub substancja tkwiące w tkankach, jamach ciała bądź przewodach (nosowych, słuchowych, drogach oddechowych), wprowadzone tam wskutek urazu albo innego...

poleca80%

Zagrożenia naturalne na Świecie i w Polsce

1) trzęsienia Ziemi 2) powodzie 3) erukcje wulkanów 4) osunięcia ziemi 5) tsunami 6) lawiny 7) pożary 8) susze 9) churagany Trąby powietrzne Zagrorzenia występujące w polsce 1) Pożary 2) Powodzie 3) Susze 4) Lawiny (Tatry...

poleca84%

Apteczka pierwszej pomocy

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem leków , środków opatrunkowych, a także niektórych przyborów i narzędzi lekarskich. Umieszczona w odpowiednim miejscu. Powinna być umieszczona w szafce lub odpowiedniej...

poleca79%

Struktura systemu obronności naszego kraju

W skład struktury systemu obronności RP wchodzą trzy podstawowe elementy: 1. podsystem kierowania obronnością - W czasie pokoju celem systemu kierowania obronnością państwa jest przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencjału...

poleca87%

Bandażowanie - skany.

Skany z książeczki o bandażowaniu z pewnością przydadzą się na lekcje PO. Ilustracje i opisy. Jak bandażować: palce, przedramię, łokieć, ramię, głowa, udo, biodro, podbrzusze, pośladek, piersi, grzbiet, oko, ucho.

poleca83%

Wszystko o Krwotoku.

KRWOTOK-obfite krwawienie z naczynia żylnego lub tętniczego(także serca) Rodzaje Krwotoków: Żylny-krew o ciemnoczerwonym zabarwieniu sączy się równomiernie, ciągłym strumieniem Tętniczy-krew jasnoczerwona, wydostaje się strumieniem...

poleca84%

Jak powstaje pożar?

1.Jak powstaje pożar? Pożarem nazywamy samorzutne, nie kontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujące straty materialne i zagrożenie życia. Pożary powstają w różnoraki sposób, np. poprzez: -...

poleca83%

Miedzynarodowe prawo humanitarne

1. Co to takiego prawo humanitarne? 2. Konwencje genewskie 3. I i II konwencja genewska 4. III konwencja genewska 5. IV konwencja genewska 6. Konwencje haskie 7. Podstawowe Zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego...

poleca81%

Broń biologiczna

Bron biologiczna jest nazywana inaczej bronia ``B``. Nalezy do broni masowego razenia, w której ladunkiem bojowym sa mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riketsje, grzybki, liofilizat, zawiesina oraz jady. Jej uzycie zostalo...

poleca87%

Hipotermia (referat)

Hipotermia czyli przechłodzenie organizmu jest dolegliwością, w wyniku której temperatura ciała (u ludzi) spada poniżej bezwzględnego minimum normy fizjologicznej czyli 36 °C. Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochłodzniem organizmu w...

poleca79%

Zagrożenia naturalne oraz wynikające z działalności człowieka.

1. Najczęstsze zagrożenia naturalne: * trzęsienia ziemi * erupcje wulkanów * powodzie * silny wiatr * intensywne opady atmosferyczne lub ich długotrwały brak * pożary * wyładowania atmosferyczne * długotrwałe działanie wysokich lub niskich...

poleca84%

Łamanie prawa humanistycznego podczas II wojny światowej

Międzynarodowe Prawo Humanitarne Prawo Humanitarne jest podstawą i nakazem działania Międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Czerwony Krzyż jest promotorem prawa humanitarnego. PRAWO HUMANITARNE to: 1....

poleca83%

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku Udzielanie pierwszej pomocy zaczyna się w chwili podjęcia kroków zmierzających do zabezpieczenia terenu i uzyskania fachowej pomocy. 1. Prawny obowiązek pomocy i jego konsekwencje...

poleca83%

Resustytacja krążeniowo-oddechowa

Jest to zaspół czynności ratunkowych okresowo zastępujących czynności serca gdy nastapiło nagłe zatrzymanie ich funkcji.Do zatrzymania akcji serca lub bezdechu może dojśc w kazdej chwili z róznych przyczyn np.nagłe choroby serca lub płuc,wypadki...

poleca84%

Prawo humanitarne Czerwony krzyż

patrz załącznik...

poleca83%

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)

TOPR- -Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Ochotnicza organizacja (stowarzyszenie) zajmująca się niesieniem pomocy poszkodowanym w wypadkach górskich na obszarze Tatr. TOPR powstał w 1909 roku. Założycielem i pierwszym naczelnikiem był...

poleca88%

Rany, opatrywanie ran.

Rana to uraz polegający na przerwaniu ciągłości skóry lub błon śluzowych , towarzyszy temu ból i krwawienie. Główna zasada opatrywania ran polega na zatamowaniu krwawienia przy użyciu jałowego opatrunku . W pierwszej kolejności na ranę...

poleca83%

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc

Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc Czerwony Krzyż (Red Cross) Międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy Szwajcara H.Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym żołnierzom. Od 1988...

poleca78%

Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego - konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI Data - 29.04.2019 Klasa - 2 c Czas trwania - 45 min Przedmiot - Przysposobienie obronne Temat zajęć - Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego Cel zajęć - Uświadomcie jak ważna jest ochrona narodowych dóbr...

poleca86%

Wścieklizna, ugryzienia, ukąszenia - pierwsza pomoc

Każdej ranie kąsanej towarzyszy ból, zakażenie oraz mniej lub bardziej intensywne krwawienie. Wygląd rany zależy od budowy uzębienia i wielkości szczęki zwierzęcia, które pogryzło poszkodowanego. Rana zadana ostrymi zębami kota, wiewiórki chomika...

poleca84%

Współczesny terroryzm jaką przybiera formę i jak z nim walczyć ?

Terroryzm w dzisiejszych czasach używany jest po to aby zastraszyc kogoś lub wymusic dana rzecz od kogoś. Terror jest pogwałceniem prawa, a celem terroru jest zastraszenie całego społeczeństwa, ale jednak działania terrorystyczne są uderzane w...

poleca87%

Bronie biologiczne

1. Broń biologiczna (Broń B) - broń bakteriologiczna, broń masowego rażenia, w skład której wchodzę różne bronie : a) bronie wirusowe: - WIRUS EBOLA - pierwsze objawy to wysoka temperatura, silne bóle stawów, oraz obfite krwawienie ze wszystkich...

poleca86%

Krwotoki

KRWOTOKI Krwotok to przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego i towarzyszące temu wydostanie się krwi poza jego zasięg. Jeśli upływ krwi następuje powoli, z małych naczyń, to nazywamy to krwawieniem. Przyczyną krwotoków (lub krwawień) są...

poleca80%

Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

Podstawowymi środkami ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy są maski przeciwgazowe. Dzielą się one na filtracyjne i izolacyjne. Działanie ochronne masek filtracyjnych polega na oczyszczaniu skażonego powietrza w momencie jego przepływu przez...

poleca86%

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego: -zabronione jest stosowanie broni które powodują zbędne cierpienia lub nadmierne straty w środowisku. -ludność cywilna nie powinna być przedmiotem ataków wojskowych -zabronione jest...

poleca76%

Zanieczyszczenia środowiska i ich skutki

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA jest to stan wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać...

poleca84%

Stany zagrożenie życia i zdrowia oraz łańcuch ratunkowy

STANY ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA:utrata przytomności, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenie, krwotoki. ŁAŃCUCH RATUNKOWY: 1. Organizacja miejsca wypadku(zapewnienie bezpieczeństwa sobie, dostępu do poszkodowanego, bezpieczeństwa...

poleca86%

Najdziwniejsze choroby świata - prezentacja multimedialna PDF

Choroba jest czymś, czego większość ludzi obawia się najbardziej. Skutecznie może odebrać człowiekowi radość życia i sprawić, że już nic nie będzie dla niego takie samo. Występujące u ludzi stany chorobowe nie zawsze budzą jednak wyłącznie...

poleca84%

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka

Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Zagrożenia możemy podzielić na naturalne i nadzwyczajne. Do tych drugich zaliczamy: - awarie...

poleca84%

Pożary wewnętrzne i zewnętrzne- charakterystyka

Wszystkie pożary ze względu na miejsce, w którym powstały, można podzielić na pożary wewnętrzne, zewnętrzne lub przestrzenne. Temat sugeruje jednak skupienie na dwóch pierwszych rodzajach tego zjawiska. Do...

poleca83%

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy.

DOBRZE WYPOSAŻONA APTECZKA POWINNA ZAWIERAĆ: * maść rozgrzewająca na stłuczenia, itp. (np. Voltaren Gel) * chusta trójkątna; * codofix (siatki opatrunkowe -elastyczne różnych rozmiarów); *opaski elastyczne; *opaski dziane (czyli zwykły...

poleca84%

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC 1. Dominique Jean Larrey – promotor nowoczesnej chirurgii wojennej, opartej o szybką pomoc (1812). Nikołaj Iwanowicz Pirogow – twórca podstawy jednolitej doktryny postępowania leczniczo-ewakuacyjnego (druga połowa XIX wieku)....

poleca74%

Pożary - powstawanie, skutki, zapobieganie

Powtórka z historii. Ogień towarzyszy ludziom od dawna. Stanowi dla nich ogromne zagrożenie. Ze względu na powstawanie dużych osiedli ludzkich i zmiany charakteru zabudowy zwiększyła się możliwość zaistnienia pożaru. Czynnikiem sprzyjającym...

poleca81%

Pierwsza pomoc przy oparzeniach i odmrożeniach skóry.

Oparzenia Stopnie oparzeń: Stopień I: cechuje się zaczerwienieniem skóry (rumień), połączony z lekkim obrzękiem i bolesnym pieczeniem. Rumień powstaje pod wpływem krótkotrwałego działania pary wodnej, niezbyt gorącej wody lub też po zbyt...

poleca85%

Zagrożenia naturalne.

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Powodzie i rodzaje powodzi 2. Trzęsienia Ziemi...

poleca84%

Zbiorowe środki ochrony ludności !

!Zbiorowe środki ochrony ludności! W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w których mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności: • a).stałe (schrony, ukrycia,...

poleca84%

Oparzenia

Uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem czynników termicznych, chemicznych lub prądu elektrycznego. Rozległość oparzenia cieplnego zależy od wysokości działającej temperatury oraz czasu trwania ekspozycji na ciepło. Rodzaje oparzeń: -...

poleca85%

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych to uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, jest następczynią Ligi Narodów. Za cel stawia sobie zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami...