profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

42 online
poleca87%

Najdziwniejsze choroby świata - prezentacja multimedialna PDF

Choroba jest czymś, czego większość ludzi obawia się najbardziej. Skutecznie może odebrać człowiekowi radość życia i sprawić, że już nic nie będzie dla niego takie samo. Występujące u ludzi stany chorobowe nie zawsze budzą jednak wyłącznie...

poleca87%

Dziura ozonowa

Jeszcze 30 lat temu niewielu ludzi słyszało o warstwie ozonowej. Obecnie, dzięki odkryciom naukowców, zdaliśmy sobie sprawę z jej znaczenia dla ochrony życia na Ziemi i z wynikającej stąd konieczności jej zachowania. Co to jest ozon? W wesołych...

poleca85%

Pojęcie podatku

treśc w załączniku :*

poleca85%

Obrana Cywilna Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania jest wyspiarskim państwem położonym w zachodniej Europie. Oficjalna nazwa państwa to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland). Jest położona na...

poleca87%

Ocena zagrożenia dla osiedla

Ocena zagrożenia dla osiedla Niedźwiednik 1.Transport lotniczy – korytarz powietrzny, nad osiedlem, do lądowania i startu samolotu. 2.Duże nasilenie transportu drogowego odbywającego się ulicami Słowackiego, Potokowa przy ewentualnej...

poleca85%

Jak zabezpieczyć się przed wypadkiem?

Wiodąc spokojne życie człowiek nie myśli o niebezpieczeństwach. Często jest na nie nieprzygotowany, wpada w panikę i zupełnie sobie nie radzi w sytuacjach zagrożenia życia. Ale tak być nie musi…, jeżeli odpowiednio wcześnie uświadomi sobie...

poleca87%

Krwotok

Krwotok- wylew krwi na zewnątrz naczyń krwionośnych. Rodzaje krwotoków: a) wewnętrzne b) zewnętrzne: - tętnicze( krew jasnoczerwona) wypływa pulsacyjnie pod ciśnieniem - żylny- ( krew ciemnoczerwona) wypływa powoli jednostajnie - miąższowy (...

poleca87%

Choroby cywilizacyjne - SARS

Spis treści: · Co to jest sars? · Jakie są objawy zakażenia? · Kto może się zarazić? Droga zakażenia · Czym się leczyć? · Gdzie dotarła epidemia + mapka · Co wywołało epidemię? · Czy podróże do Azji są bezpieczne? Zalecenia dla...

poleca87%

Urazy głowy

Uraz głowy może przebiegać z utratą przytomności lub bez niej, często także bez innych wyraźnych następstw. Dość często ciężkim i niebezpiecznym urazom głowy początkowo nie towarzyszą żadne lub prawie żadne objawy i dlatego ta właśnie grupa urazów...

poleca85%

Broń Jądrowa

Cały referat w załączniku

poleca87%

'Bądźmy bezpieczni'

Korzystając z własnych doświadczeń oraz informacji zawartych w telewizji i prasie wskaż, które elementy lokalnej infrastruktury miejskiej są najbardziej narażone na awarie. Przez bardzo ostrą zimę, jaka miała miejsce i która wciąż trwa,...

poleca87%

Czarnobylska elektrownia jądrowa

CZARNOBYLSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA „KATASTROFA W CZARNOBYLU” CZARNOBYL, miasto na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, nad Prypecią - ta nazwa każdemu kojarzy się z katastrofą jądrową, jaka miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Tego dnia...

poleca85%

Broń jądrowa

MOC WYBUCHU określa się za pomocą równoważnika trotylowego, wg ciężaru ładunku trotylu, którego energia wybuchu byłaby równa energii określonego wybuchu jądrowego. Kilotona=1tys. ton trotylu - megatona=1mln ton trotylu [Mt] RODZAJE WYBUCHÓW...

poleca87%

Ciało obce w jamie ustnej

Ciała obce w jamie ustnej mogą w dwojaki sposób zagrozić życiu człowieka. Pierwszy sposób to, gdy trafią do dróg oddechowych drugi, gdy utkwią w przewodzie pokarmowym. DROGI ODDECHOWE: Najbardziej niebezpieczne dla człowieka jest, gdy ciało...

poleca85%

Historia ruchu czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca

Na początku warto byłoby sobie zadać pytanie, czym jest Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jest to pozarządowa, międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna. Statut, wspólny dla wszystkich części składowych Ruchu, określa...

poleca86%

Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela okreslonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych (art. 208 Konstytucji). Powołuje go Sejm za zgodą Senatu na okres pięciu...

poleca85%

Padaczka

Padaczka O chorobie: Padaczka jest najczęstszą chorobą układu nerwowego u dzieci i jedną z najczęstszych u dorosłych. Padaczka nie jest odrębną jednostką chorobową. Określa się tak zespół objawów towarzyszących wielu schorzeniom ośrodkowego...

poleca85%

Broń jądrowa

Broń nuklearna, zwana też bronią masowego rażenia lub masowej zagłady, jest najbardziej destruktywną technologią, jaką kiedykolwiek rozwinięto. Od dnia, kiedy w 1938 roku,, odkryto istotę rozszczepienia,...

poleca85%

Noriquno zapomniana sztuka walki

Chinska sztuka walki W601 rVIIw. 1 marca Norique Morr wymyślił Noriquno nazwa ta pochodzi od imienia jego...

poleca85%

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem

Prąd niskonapięciowy Przy porażeniu prądem niskonapięciowym w mięśniach mogąwystąpić skurcze, które nie pozwalają na oderwanie się od przewodu elektrycznego. Pierwsza pomoc polega na przerwaniu obwodu elektrycznego, najczęściej przez...

poleca85%

NBP

Narodowy Bank Polski Działalność NBP: Działalność Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo...

poleca86%

Zagrożenia naturalne Dęblina.

W tej pracy chciałby przedstawić wszystkie zagrożenia naturalne Dęblina. Jak wiadomo Dęblin jest położony w takim miejscu gdzie jest wiele zagrożeń naturalnych takich jak powodzie, które są spowodowane bliskością naszego miasta do dwóch dużych...

poleca86%

Resuscytacja.

Każdy człowiek może stać się ogniwem łańcucha przeżycia. Dlaczego? Rocznie w Europie dochodzi do około 700 tys. nagłych zatrzymań krążenia. Jeśli świadkowie zdarzenia natychmiast nie podejmą resuscytacji, to szansa na życie osoby zagrożonej...

poleca86%

Aby uniknąć użądlenia lub ukąszenia należy:

Omijać skupiska owadów(roje kolonie gniazda) owadów nie wolno niepokoić Nosić w lesie odpowiednie obuwie i odzież, Długie, wiązane buty(najlepiej z naturalnej skóry lub tworzywa zwanego goretexsem) Długie luźne spodnie z tkaniny o mocnym splocie...

poleca86%

Radiacja

1.Źródła promieniotwórcze i zastosowanie -źrodła promieniowania jonizującego obejmuje zarówno urządzenie ( aparat rentgenowski) jak i substancje promieniotwórcze(np. rad). źródła te wykorzys. się przy kontroli zawartości zbiornika przemysłowego,...

poleca85%

Oparzenia

1. Skręcenie – krótkotrwałe przemieszczenie się powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. 2. Zwichnięcie – trwałe przemieszczenie powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. 3. Złamanie śródstawowe – odłamanie części kostnych w pobliżu stawu....

poleca86%

Pierwsza Pomoc

AORGANIZACJA POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU: 1)Aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy 2)Schemat organizacji pierwszej pomocy na miejscu wypadku: a)ocena i analiza wypadku b)zapewnienie bezpieczeństwa(świadków,osób postronnych, poszkodowanych i...

poleca85%

Pierwsza pomoc

Zranienia, krwotoki, urazy kości, stawów, kręgosłupa, termiczne, chemiczne, odmrożenia, uszkodzenia środkami chemicznymi, porażenia prądem elektrycznym, zatrucia, ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,zasłabnięcia, utonięcia, obce ciała w organiźmie,...

poleca86%

Rośliny - przydatność do spożycia.

Na świecie jest pełno jadalnych roślin. Przed ich spożyciem należy wykonać próbę smakową (próba nie dotyczy grzybów): · próbować tylko jedną część rośliny na raz, · przyłożyć próbkę rośliny do wewnętrznej strony łokcia i obserwować reakcje,...

poleca86%

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu.

Bezpieczeństwo przeciw pożarowe w moim domu Podstawową czynnością w zabezpieczeniu domu przeciw pożarem jest instalacja odpowiednich czujników dymu i regularne sprawdzanie ich działania. Jest to pierwszy punkt planu zwiększenia naszego...

poleca86%

Katastrofy w Polsce po 1980r.

Katastrofy w Polsce po 1980r. ? Katastrofy w kopalniach 4 luty 1987r. - kopalnia ?Mysłowice?, wybuch pyłu węglowego zabił 18 górników, dziewiętnasta ofiara zmarła w szpitalu; 1990r. - kopalnia ?Śląsk? w Rudzie Śląskiej, w wyniku wybuchu metanu...

poleca85%

Referat na temat wolontariatu

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu....

poleca86%

Zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

ALKOHOL Alkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorów. W przyrodzie występują w stanie wolnym w olejkach eterycznych oraz tłuszczach i woskach. Alkohol jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Potocznie nazwą alkohol określa...

poleca85%

Patologia w społeczeństwie

Patologia społeczna w socjologii zjawisko społecznego zachowania się jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Patologie społeczne dzielimy na trzy grupy: indywidualne, rodziny i struktur...

poleca85%

Pierwsza Pomoc przed medyczna

Gdy widzisz poszkodowanego nie wachaj się jemu pomuc na początek sprawdź ilość poszkodowanych w tym zdarzeniu potem zacznij działać szybko ponieważ śmierć muzgu następuje w czasie 4 min 1. na początek sprawdź puls poszkodowanego 2.jeźli nie...

poleca86%
poleca85%

Nikotynizm, narkotyki, alkohol.

Nałogi Alkoholizm uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej...

poleca85%

Narkomania wśród dzieci i młodzieży

projekt jest w programie power point

poleca86%

Przewlekłe unieruchomienie a odleżyny

Przewlekłe unieruchomienie pacjenta np. porażenie czterokończynowe może prowadzić do powstawania odleżyn przez długotrwały ucisk lub tarcie. W celu ich zapobiegania należy poznać następujące czynniki. Miejsca powstawania odleżyn: skóra leżąca...

poleca85%

Nie taki konflikt straszny.

W kontaktach międzyludzkich często pojawiają się trudności, wynikające np. z różnicy zdań lub niewłaściwego odebrania wypowiedzianych słów. Jeżeli przynajmniej jedna strona uważa, że jej interesy są naruszane, i w sposób gwałtowny próbuje temu...

poleca86%

Choroby

Cholera to ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią - przecinkowcem cholery (Vibrio cholerae). Bakteria występuje w dwóch serotypach: • O1 • O139...

poleca85%

Opieka nad chorymi i poszkodowanymi

Wiele jest sytuacji w, przez które jesteśmy zmuszeni do pozostania w łóżku przez dłuższy okres czasu. Może być to spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, przewlekłą chorobą itp. W czasie opieki nad chorymi zachowujemy pewne standardy zabiegów i...

poleca85%

Plan ewakuacji dzielnicy miasta w związku z zagrożeniem wybuchem.

Praca została zapisana jako załącznik w formacie*.doc. Przedstawia plan ewakuacji dzielnicy miasta w związku z zagrożeniem wybuchem. Za plan dostałem ocenę bardzo dobrą. Polecam!!!

poleca85%

Opieka nad osobą obłożnie chorą, sposób przygotowania dla niej pokoju oraz cechy, jakimi powinna się charakteryzować osoba pielęgniująca

W celu zapewnienia choremu niezbędnych warunków i właściwej opieki należy wykonać określone czynności organizacyjne. Będzie to; - wybór i przystosowanie pomieszczeń dla poszkodowanych - przygotowanie miejsc do leżenia i zgromadzenie...

poleca85%

Porażenie prądem elektrycznym i pioruny.

Skutki porażenia prądem elektrycznym są bardzo zróżnicowane -począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie krążenia na skutek silnego porażenia. Stopień obrażeń zależy od wielu...

poleca85%

Co jest najgroźniejsze w katastrofach środków transportu przewożących środki trujące.

Moim zdaniem najgroźniejsze w katastrofach środków transportu przewożących środki trujące, są substancje, które wydostają się z tych środków i rozprzestrzeniają się w otaczającym środowisku. W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60...

poleca85%

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC Ocena stanu poszkodowanego W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta, należy sprawdzić czy poszkodowany 1. Jest przytomny? Ratownik powinien głośno odezwać się do pacjenta (np. "Jak Pan/Pani się...

poleca85%

Rodzaje uzbrojenia

Srodki napadu powietrznego: a)pilotowe: taktyczne(w strefie przyfrontowej), operacyjne(średniego zasięgu), strategiczne(dalekiego zasięgu). Cechy samolotu: pułap, udźwig, zasięg. b)bezpilotowe-rakiety.Rakieta z głowicą...

poleca85%

Pierwsza pomoc

1.Organizacja miejsca wypadku: a) Ocena sytuacji Ocenę i analizę miejsca wypadku zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu , ratownikowi oraz zabezpieczenie samego miejsca wypadku b) Zasada udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc obejmuje...

poleca85%

Pożary wewnętrzne i zewnętrzne- charakterystyka

Wszystkie pożary ze względu na miejsce, w którym powstały, można podzielić na pożary wewnętrzne, zewnętrzne lub przestrzenne. Temat sugeruje jednak skupienie na dwóch pierwszych rodzajach tego zjawiska. Do...

poleca85%

Uraz głowy

Urazy głowy: Do urazów głowy dochodzi w wyniku bezpośredniego uszkodzenia mózgu odłamkami kostnymi czaszki oraz w wyniku gwałtownie działających sił przyspieszenia bądź opóźnienia, które uszkadzają tkankę nerwową zarówno w miejscu zadziałania...

poleca85%

Podstawowy schemat podtrzymania życia.

Dzięki schematowi możemy skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu który jest nieprzytomny i nie oddycha. 1.Sprawdź czy jest bezpiecznie \\/ Jest bezpiecznie 2.Kontrola przytomności...

poleca85%

Bronie

Broń – wszelkie środki i przedmioty służące do prowadzenia walki, zarówno w ataku, jak i w obronie, przeznaczone do niszczenia ludzi, sprzętu oraz umocnień po stronie nieprzyjaciela. Broń konwencjonalna Broń biała – stosowana najczęściej jako...

poleca85%

Krwotoki

Krwotok to gwałtowny i zagrażający życiu wypływ krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Często określany tzw. masywnym krwawieniem. Krwotoki możemy podzielić na: zewnętrzne – krew wylewa się przez widoczną ranę wewnętrzne –...

poleca85%

Powodzie

Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne, które jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny położone nad rzekami i potokami, a także rejony nadmorskie. Istnieje wiele przyczyn powodzi. W...

poleca85%

Stopnie wojskowe

Korpus szeregowy - szeregowy - starszy szeregowy Korpus Podoficerski - kapral } - starszy kapral } podoficerowie mlodsi - plutonowy } - sierżant ] - starszy sierżant ] podoficerowie starsi - sierżant sztabowy ] - starszy sierżant...

poleca85%

Co rozumiemy przez pojęcie Ja?

POJĘCIE JA Dlaczego zajmujemy się pojęciem Ja? Po pierwsze dlatego, że dotyczy ono wielu zjawisk z codziennego życia. Do niego odwołują się np. pojęcia samokontroli, poczucia własnej wartości, samolubności czy miłości własnej. Po drugie Ja...

poleca85%

Sytuacja ekologii w stosunku do świata

Ekologia-nauka badająca zależności między organizmami oraz miedzy organizmami a środowiskiem; Ochrona przyrody-zachowanie, właściwe wykorzystywanie i odnawianie zasobów przyrody, ochrona różnorodności gatunkowej, tworzenie rezerwatów; Ochrona...

poleca85%

Gaśnice, bezpieczeństwo, pożar - Gotowa ściąga do drukowania

Bezpieczeństwo-istotą bezpieczeństwa jest ochrona tego,co wartościowe,co zapewnia przetrwanie i rozwój.Stąd bezp.możemieć wymiar globalny,lokalny,domowy.Jest potrzebą człowieka, podst.warunkiem jego bytu,decyduje o jakości życia,dobrym...

poleca85%

Maska przeciwgazowa

Maska przeciwgazowa służy do ochrony górnych dróg oddechowych oraz błon śluzowych gardła, oczu, nosa przed działaniem broni A, B, C z wyjątkiem podmuchu i promieniowania cieplnego. 1. Od środka ucha przez łuk brwiowy do środka ucha. 2....

poleca85%

Zaburzenia zdrowia psychicznego

Zaburzenia psychiczne to zespół lub wzorzec zachowania i funkcjonowania, który ma znaczenie kliniczne. Zaburzeniami psychicznymi zajmuje się dziedzina psychologii tj. psychologia kliniczna. Psychologia kliniczna to dziedzina psychologicznych...

poleca85%

Zatrucia.

Zatrucie to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą nawet do...

poleca85%

Rany

1.Rana- wszystkie uszkodzenia tkanek, którym towarzyszy przerwanie ciągłości powłok ciała. 2.Rany: a)cięta- powstaje w wyniku działania ostrego, tnącego narzędzia, prosta nie sięga głęboko, brzegi rany gładkie równe, po chirurgicznym zaopatrzeniu...

poleca85%

Krwotoki wewnętrzne

Krwotoki wewnętrzne mogą być do jamy czaszki, płuc, żołądka, jamy otrzewnej. a)do jamy czaszki -Objawy: -bóle głowy, -zaburzenia świadomości, -zaburzenia w odbiorze wrażeń zmysłowych. - nierówne źrenice, -mdłości i wymioty, -może wystąpić...