profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

20 online
poleca85%

Rany

Rany : przerwanie mechaniczne ciągłości tk. Zew. Org. Na skutek urazu mech., termicz., chemicznego. Zwracamy uwagę na: miejsce, wielkość, kształt brzegów, głębokość Do zakażenia może dojść poprzez : drobnoustroje ze skóry lub z przedmiotu...

poleca85%

Plan działania rodziny na wypadek klęski żywiołowej

RODZINA: Ojciec- 40 lat, pracuje Matka- 40 lat, pracuje Syn- 16 lat, uczeń liceum Syn- 14 lat, uczeń gimnazjum MIEJSCE ZAMIESZKANIA- Dzielnica dziesiąta, mieszkanie w bloku na 4 piętrze Dzielnica rozlokowana jest na obrzeżach...

poleca85%

Model polskiego lotnictwa

prezentacja dotyczy F16

poleca88%

Padaczka –najczęstsza choroba układu nerwowego.

T: Padaczka –najczęstsza choroba układu nerwowego. 1 Padaczka - informacje 2 Napad padaczkowy, a padaczka 3 Leczenie – profilaktyka, przyjmowane leki, zalecenia 4 Pierwsza pomoc w wypadku ataku Czym jest padaczka? Padaczka jest najczęstszą...

poleca85%

Kierowanie

1.Cykl działania zorganizowanego Każde działanie zespołowe musi być kierowane. Kierowanie polega na takim oddziaływaniu aby podwaldni w swoich działaniach zmierzali do osiągnięcia postawionych celów.Osoba kierująca to szef, kierownik, dowodca,...

poleca91%

Skręcenia i zwichnięcia

SKRĘCENIA Powstają na skutek przekroczenia fizjologicznego zakresu ruchu w danym stawie - uszkodzeniu ulegają części miękkie (torebka stawowa, więzadła).A objawami są: Towarzyszy im: • ból (spoczynkowy lub przy ruchach), • obrzęk...

poleca91%

Lokaty 3 miesięczne

Lokaty 3 miesięczne, Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - Konto osobiste. Konto takie zgodnie z nazwą służy do zaspokajania potrzeb osobistych jego właściciela - osoby fizycznej, czyli klienta...

poleca91%

Międzynarodowy czerwony krzyż

Histroria Czerwonego Krzyża Czerwony Krzyż powstał w 1863 roku z inicjatywy szwajcarskiego filantropa i finansisty Henrego Dunanta, wstrząśniętego widokiem dogorywających i pozostawionych sobie rannych, jaki ujrzał 24 czerwca 1859 roku na...

poleca91%

Trzęsienie Ziemi

Trzęsienie Ziemi Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się...

poleca91%

Ulotka o narkomanii

ulotka dotycząca tego czym jest narkomania, objawów zazywania środków odurzających, miejsc udzielających pomocy etc. + ilustracje (własnoręcznie poprawiane w PS-ie ^^ ) gotowa do ściągnięcia i wydrukowania :) oceniona na 5, VII LO Wrocław.

poleca87%

Wychowanie obronne w Polsce w aspekcie historycznym.

Wychowanie obronne jest systemem działalności szkoły, instytucji pozamilitarnych oraz samych wychowanków, którego celem jest przygotowanie młodzieży szkolnej i akademickiej do obrony własnego kraju oraz do zapewnienia jej odpowiedniego rozwoju...

poleca85%

Ciała obce w organizmie

wszystko w załączniku

poleca85%

Jak wykorzystałem w czasie wakacji wiedzę zdobytą na lekcjach PO ?

Przysposobienie obronne jest przedmiotem uczącym wielu praktycznych rzeczy, przede wszystkim podstaw bezpieczeństwa. Dzięki tej wiedzy wiemy jak się zachować w niektórych nietypowych dla życia codziennego sytuacjach, możemy śmielej kroczyć...

poleca87%

Broń

Broń strzel do 20mm -pisto -karab -karab masz -granatniki do rażenia siły żywej blisko indywidualna .pist. p.masz karab zespołowa reczne i ciężkie karab masz Broń arty ponad 20mm -haubice -działa bezodrzut -moździerze do siły żyw...

poleca85%

Ochorna przed zagrożeniami i ratownictwo medyczne

T:Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania. T: Środki ochrony przed zagrożeniami. 1. Drogi oddechowe zabezpiecza się przed skażeniem wykorzystując maski przeciwgazowe typu MP4 i MP5 (posiada urządzenie umożliwiające picie). 2....

poleca85%

Pokojowe zastosowanie promieniotwórczości

POKOJOWE ZASTOSOWANIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI: 1. Rad i polon. Odkrycie radu i polonu zbudziło w ludziach nadzieję, że wreszcie znaleziono substancję będącą lekarstwem na wszelkie schorzenia i dolegliwości. Zaczęto stosować rad do leczenia prawie...

poleca85%

Ratownictwo w wypadkach komunikacyjnych.

W związku ze wzrostem liczby pojazdów zwiększyła się również liczba wypadków na drogach. Ich znaczna część pociąga za sobą ofiary w ludziach, niemal zawsze uczestnicy wypadków odnoszą poważne obrażenia. Ich życie i zdrowie zależą od kilku...

poleca85%

Wykorzystywanie seksualne jako ukryty wymiar przemocy we współczesnej rodzinie.

Rodzina w czasach współczesnych ma wiele definicji. Jedną z nich podaje A. Kamiński uznając rodzinę za podstawowy zespół wspólnoty życia. Definicja ta mówi głównie o wspólnocie emocjonalnej w której przez wiele lat wspólnego życia nastąpiło...

poleca85%

Indywidualne przygotowanie do ochrony przed powodzią- opowiadanie

Kilka dni temu dowiedziałam się z radia o powodzi, która ma nastąpić w przeciągu kilku następnych dni. Akurat byłam w domu sama z młodszym rodzeństwem i psem. Przygotowanie rozpoczęłam od razu, zaraz po pojawieniu się komunikatów o zagrożeniu....

poleca85%

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc- pierwsze czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Ratownik- osoba udzielająca pierwszej pomocy. Poszkodowany- osoba potrzebująca pomocy której życie może być zagrożone. 1, Ocena sytuacji: * ile jest...

poleca90%

Stres i panika, jak im zaradzić?

Skąd bierze się stres i panika?Jak im zaradzić? Co to jest stres? Każdy z nas zapewne wie co to stres, ponieważ spotkał się z nim nie raz. Takie spotkania raczej nie kojarzą się nam miło, ale powszechnie uważa się, że stres może też mieć...

poleca85%

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej -służą przede wszystkim obronie państwa polskiego przed zagrożeniem zewnętrznym, przed pozbawieniem suwerenności części lub całości terytorium RP. Wojsko Polskie 12 marca 1999 roku stało się według...

poleca90%

Planowanie i organizacja działań

PLANOWANIE I ORGANIZACJA DZIAŁAŃ 1.Fazy planowania: a).prognozowanie i wstępna ocena w osiągnięciu celu b).opracowanie wariantów postępowania c).wybór najlepszego sposobu osiągnięcia celu d).opracowanie planu działania zgodnego z wybranym...

poleca90%

Dzień oszczędzania

Już 109 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ponad 54 tysiące uczniów z całej Polski, zgłosiło swój udział w społecznej akcji edukacyjnej ?Tydzień dla oszczędzania?, związanej z polskimi obchodami Światowego Dnia Oszczędzania, który...

poleca85%

Złamania, Urazy Mózgu i Kręgosłupa, Oparzenia Termiczne

URAZY KOŚCI Złamania kończyn górnych – zabezpieczenie miejsca wypadku , ocenić rozległy uraz, jeśli zł. Otwarte założyć opatrunek , rękę złamaną umieścić na pliku gazet i założyć temblak, okryć kocem Złamanie kończyn dolnych – stabilizować...

poleca85%

Sytuacja zakładnicza. Rolą policji jest między innymi mechanizm bezdyskusyjnej, przymusowej

Sytuacja zakładnicza Rolą policji jest między innymi mechanizm bezdyskusyjnej, przymusowej przemocy, stosowanej adekwatnie do stopnia zagrożenia danej sytuacji. Definicja ta składa się z dwóch części: a) użycia przemocy i b) natychmiastowego...

poleca85%

Wpływ promieniowania jonizujacego na człowieka (uszkodzenia, promieniowanie, urazy)

U podstaw szkodliwego biologicznego działania promieniowania na organizmy leżą procesy jonizacji molekół organizmu wywoływane przez promieniowanie. W wyniku tych procesów w tkankach tworzą się pary jonów stanowiących wysokie aktywne chemicznie...

poleca85%

Humanitaryzm.

Humanizm-postawa nacechowana poszanowaniem życia i ludzi, pragnieniem oszczędzania i cierpień. Prawo humanitarne: 1)normy prawne, przyjęte przez państwa jako normy zwyczajowe oraz jako normy ujęte w formie umów międzynarodowych 2)reguły...

poleca90%

Jak postępować aby unikać stresu

JAK POSTĘPOWAĆ ABY UNIKAĆ STRESU? Stres to reakcja psychofizyczna organizmu na negatywne, nowe, nieznane lub nietypowe bodźce fizyczne i psychiczne. Może zostać wywołana zarówno wydarzeniem dużej wagi, jak i z pozoru błahej. Ponieważ stres...

poleca85%

Ochrona Przeciwpożarowa

POŻARY W LASACH, PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, SPOSOBY GASZENIA POŻARÓW W LASACH… Lasy mimo bezcennej wartości dla środowiska, życia człowieka, są niszczone. Ich istnieniu zagrażają przede wszystkim: wylesienia, przemysł, huragany,...

poleca86%

Uzbrojenie i przypuszczalne cele grup operacyjnych Specnazu.

Standardowe uzbrojenie żołnierza Specnazu to karabin maszynowy,400sztuk amunicji, nóż, sześć granatów ręcznych lub lekki granatnik jednorazowego użycia, cichostrzelny pistolet P-6,tłumik PBS. Uzbrojenie oficerów, szyfrantów i radiooperatorów...

poleca85%

Przepisy ochrony przeciwpożarowej - działania naprawcze oraz środki zaradcze w mojej miejscowości.

ZADANIE: W miejscu swojego zamieszkania zaobserwuj, czy przestrzega się przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zapisz fakty, świadczące o ich lekceważeniu. Zanotuj wszystkie działania naprawcze oraz środki zaradcze. Efekty swojej pracy przedstaw na...

poleca85%

Służby wojskowe, ochrona przeciw pożarowa, stopnie wojskowe

Służby zbrojne RPObrona ojczyzny jest konstytucyjnym i patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela.Par. 85konst.mówi o powinności obywateli w zakresie obronności kraju.Dla realizacji tego celu państwo powołało do życia wojska,których celem jest...

poleca89%

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Znajomość tych zasad ułatwi ci skuteczne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 1. Dbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego. Przystępując do udzielenia pierwszej pomocy ratownik musi mieć poczucie bezpieczeństwa, gdy go nie ma – wzywa...

poleca89%

Udowodnij, że technizacja życia może stanowić zagrożenie dla środowiska

Rozwój cywilizacji przynosi nam wiele korzyści w naszym codziennym życiu, ale prowadzi także do zanieczyszczania oraz degradacji środowiska. W dużym stopniu do tego przyczynia się rolnictwo. Głównym zagrożeniem są nawozy sztuczne, które...

poleca85%

Prawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załączniku

Prawo humanitarne- zbiór przepisów zaakceptowanych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobów przeprowadzenia konfliktów zbrojnych ochrony ich ofiar oraz uczestników. Określa ona w jaki sposób i jakimi środkami wolno przeprowadzać...

poleca89%

Katedra Ekologii Stosowanej

Katedra Ekologii Stosowanej

poleca85%

Łańcuch pomocy

1. Ocena, zabezpieczenie miejsca wypadku • Rozpoznanie (co się wydarzyło i co może się jeszcze wydarzyć) • Jakie są zagrożenia ( dla ratującego, poszkodowanych i świadków zdarzenia) • Zabezpieczenie m-ca wypadku aby zapobiec kolejnym...

poleca89%

Choroby nowotworowe

CZYM JEST NOWOTWÓR? Nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, która rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Nadmierny rozrost spowodowany jest niepohamowaną odbudową i namnażaniem komórek, nieustającą nawet...

poleca85%

Nagłe zasłabnięcia i zachorowania wymagające pierwszej pomocy.

Zalecenia ogólne > Zapewnić poczucie bezpieczeństwa poszkodowanemu. > Postępować logicznie, łagodnie i spokojnie. > Obchodzić się z poszkodowanym łagodnie, ale stanowczo. > Postępować według maksymy: przede wszystkim nie szkodzić. >...

poleca89%

Agresja i przemoc w Polsce

Dobra praca na PO dostałem 5

poleca89%

Rany, opatrywanie ran.

Rana to uraz polegający na przerwaniu ciągłości skóry lub błon śluzowych , towarzyszy temu ból i krwawienie. Główna zasada opatrywania ran polega na zatamowaniu krwawienia przy użyciu jałowego opatrunku . W pierwszej kolejności na ranę...

poleca89%

Konwencje, prawo humanitarne, dziedzictwo naturalne

1581 – 1864 – prawo zwyczajowe: - nietykalność parlamentariuszy - obrona kobiet, dzieci i duchowieństwa - nienaruszalność miejsc kultu religijnego - sposób traktowania pojmanych 1863 – międzynarodowy komitet pomocy rannym 22 VIII 1864 – 1....

poleca89%

Wywiad z osobą zajmującą się problematyką stresu

PYTANIE: Czym jest stres? ODPOWIEDŹ: Stres jest to dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji (stresorem) charakteryzująca się brakiem równowagi. PYTANIE: Jakie są reakcje na stres? ODPOWIEDŹ: Są trzy...

poleca89%

Resuscytacja

1sprawdzenie przytomności 2drożności dróg oddechowych 3oddech 4tętno Dorośli: -(maseczka)usta-usta 2wdechy,sprawdziś tetno masaż:2wdechy,15uciśnięć,4cykle na1min. 2palce powyżej mostka, do skutku,co1min sprawdzać tętno Dzieci:...

poleca89%

Pierwsza pomoc.

Żyjesz w ciągłym ruchu. Budzisz się i wychodzisz do szkoły. Wracasz do domu, pomagasz rodzicom. Realizujesz swoje zainteresowania: grasz w piłkę, rysujesz, czytasz książki, jeździsz na rowerze. W każdej chwili możesz zostać świadkiem zdarzenia, w...

poleca85%

Czy potrafisz szczerze i bezpośredniu odmówić? Co twoim zdaniem utrudnia ludziom przyjmowanie czytelnej, asertywnej postawy?

Asertywność, jest to postawa, u podstawy której leży troska o własne dobro, nie robiąc przy tym nikomu krzywdy. Patrząc na tę definicję, trudno mi jednoznacznie określić moją postawę wobec innych. Dlaczego? Ponieważ większości ludziom, łącznie ze...

poleca89%

Bombowiec B-2

Northrop oraz Siły Powietrzne USA wzbudziły sensację, gdy w listopadzie 1988 r. B-2 – bombowiec strategiczny, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, opuścił hale montażowe w Palmdale. Od tego momentu, samolot ery kosmicznej...

poleca85%

Sztuki Walki

Istnieje bardzo wiele szkół walki, różniących się od siebie, jednak generalnie nauczają one sposobów fizycznego pokonania przeciwnika w bezpośrednim starciu (bez użycia broni dalekiego zasięgu jak karabin). Większość wschodnich szkół walki stawia...

poleca89%

Nerwica jako przykład choroby cywilizacyjnej

Mateusz Gralak IB (21) Nerwica jako przykład choroby cywilizacyjnej „Prędzej czy później uwidacznia się ukryty do tej pory brak stabilności” Ian Malcolm Czym jest choroba cywilizacyjna? Choroba cywilizacyjna to umowne pojęcie na...

poleca88%

Krwotoki. Urazy kości i stawów.

Krwotoki-wypływ krwi z naczynia krwionośnego w skutek jego uszkodzenia. -tętnicze-pulsujacy,przerywany strumień,krwe dotleniona jasnej barwy -żylne-ciemnobrązowa krew,ciągły,powolny strumień -miąższowe-z naczyń włoskowatych Pierwsza pomoc przy...

poleca85%

Prawoznastwo-Zagadnienia

Prowo przedmiotowe- całość przepisów prawnych obowiązujących w określonym państwie w określonym czasie Prawo podmiotowe- zespół uprawnień przysługujących danemu podmiotowi(np.prawo własności),rozczenia,immunitety Prawo ustrojowe- reguluje prawa...

poleca88%

Art. 33 Art. 44 Rodzaje działań wojennych Walka regularna Środki rażenia to Podział środków rażenia Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej Czynnik rażenia broni neutronowej Rejon porażenia bronią jądrową Rejon porażenia

1.Art. 33 Art. 44 2.Rodzaje działań wojennych 3. Walka regularna 4.Środki rażenia to 5. Podział środków rażenia 6.Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej 7. Czynniki rażenia broni neutronowej 8.Rejon porażenia bronią jądrową-...

poleca88%

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Inspiracją do utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża stała się bitwa stoczona 24 czerwca 1859 pomiędzy wojskami austriackimi cesarza Franciszka Józefa I a połączonymi siłami francusko-włoskimi pod dowództwem Napoleona III. Bitwa pod włoską...

poleca88%

Kolejność czynności wykonywanych w ramach RK-O.

1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenie. 2.Sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne (zapytać coś, potrząsnąć), a jeżeli nie ma reakcji, głośno wołać o pomoc. 3. Udrożnić drogi oddechowe, rozpiąć i rozchylić ubranie pod szyją (nawet rzy...

poleca85%

Reanimacja.

niżej podaje link z gotowym referatem.

poleca88%

Instrukcja przeciwpożarowa dla Apteki

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA DLA APTEKI PROFILAKTYKA 1. Zakaz palenia. 2. Materiały łatwopalne nie powinny znajdować się w pobliżu urządzeń elektrycznych. 3. Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników. 4. Drogi ewakuacyjne powinny zawsze być...

poleca88%

Porażenia prądem i piorunem

Cała treść w załączniku

poleca88%

Pierwsza pomoc

Ocena stanu poszkodowanego W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta, należy sprawdzić czy poszkodowany 1. Jest przytomny ? Ratownik powinien głośno odezwać się do pacjenta (np. "Jak Pan/Pani się czuje) oraz...

poleca88%

Sztuki Walki

Na świecie są stki różnych sztuk walk są sztuki walki popularne i zapomniane jak ta o kturej jest mowa w poniższym tekście....

poleca88%

Wojna obronna Polski

W załączniku..

poleca88%

Stres

CO TO JEST STRES? Wg Encyklopedii PWN - „stan obciążenia systemu regulacji psychicznej powstający w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów, zadań, wartości.” Stres kojarzy się negatywnie, a samo...

poleca88%

Plan zabezpieczenia rodziny oraz własnego domu i zabudowań przed powodzią.

Jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych jest powódź. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnokrajowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych...

poleca88%

Jak się ustrzec?

Jak się ustrzec?

poleca85%

Co to są choroby zakaźne?

W załączniku.

poleca85%

Polski Czerwony Krzyż

Powstał 1919 r. Z siedzibą Zarządu Okręgu Warszawskiego przy ulicy Mazowieckiej. W pierwszym okresie działalności organizował pomoc sanitarną dla wojska, opiekę nad repatriantami, walkę z epidemiami. Do roku 1939 prowadził głównie akcje...

poleca85%

Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, to niewielkie miasto o powierzchni 5,02 km2 liczące ponad 15 tys. mieszkańców. Położone jest 60 km na zach. od Poznania i 200 km na wsch. od Berlina. W herbie Nowego Tomyśla widnieje żółta łódź na...

poleca87%

Indywidualne środki Ochrony i ochorna żywności

INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY Do indywidualnych środków obrony zaliczamy maski przeciwgazowe. Do Masek filtracyjnych zaliczamy: maska przeciwgazowe MP-4 i MP-5. Maska filtracyjna MP-4 składa się z: części twarzowej, a poniżej gumowy kadłub,...

poleca85%

Zatrucia.

Zatrucia to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na nasz organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą...

poleca85%

Terenoznawstwo

Orientowaniem się w terenie nazywamy umiejętność określania punktu, w którym się znajdujemy, a także usytuowania otaczających nas przedmiotów terenowych i form terenu względem stron świata. Przedmioty terenowe to wszystkie obiekty znajdujące się...

poleca87%

Charakterystyka granatów.

Granat ręczny to broń piechoty zaczepna lub obronna, miotana ręcznie na bliskie odległości. Granat składa się z: 1. – zapalnik 2. – skorupa 3. – ładunek kruszący 4. – tulejka 5. – podkładka 6. – taśma stalowa Zapalnik do granatów ręcznych:...

poleca85%

Czołgi Świata

Załącznik zawiera pełną prace na temat czołgów I Wojny aż do teras podobne prace prtzesyłam po skątaktowaniu sie zemną na adresie poczty [email protected]

poleca85%

Stres

Stres najogólniej można ująć jako reakcję organizmu na ciągle stawiane mu zadania. Stres należy do najbardziej popularnych haseł współczesnego życia. Ma duży wpływ na wydajność i efektywność działania. Na stan stresu wpływa wiele czynników...

poleca85%

Ankieta nt. zagrożeń

W załączniku :-)

poleca87%

Kaliber

kaliber: najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. Pod uwagę nie bierze się zakończenia lufy, które, np. w garłaczu, może rozszerzać się lejkowato. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu....