profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Oparzenia

Skóra ludzka jest niezwykle skutecznie działająca na tkankę ochronną. Pod dwiema cienkimi górnymi warstwami- naskórkiem i skórą właściwą- znajduje się grubsza warstwa tkanki podskórnej. Wszystkie trzy warstwy są poprzecinane siatką naczyń...

poleca87%

Wścieklizna, ugryzienia, ukąszenia - pierwsza pomoc

Każdej ranie kąsanej towarzyszy ból, zakażenie oraz mniej lub bardziej intensywne krwawienie. Wygląd rany zależy od budowy uzębienia i wielkości szczęki zwierzęcia, które pogryzło poszkodowanego. Rana zadana ostrymi zębami kota, wiewiórki chomika...

poleca85%

Oparzenia

Oddziaływanie bardzo wysokiej i bardzo niskiej temp. Jak również oddziaływanie substancji chemicznych może spowodować uszkodzenia a nawet obumarcie żywych tkanek Bardzo ważne jest postępowanie z poszkodowanym gdyż od tego zależy długość jego...

poleca85%

Globalne zagrożenie ekologiczne - dziura ozonowa.

Temat: Globalne zagrożenia ekologiczne -DZIURA OZONOWA Ozon, forma tlenu z trzema atomami, w większym stężeniu jest szkodliwy dla zdrowia. Występuje w stratosferze i pochłania niebezpieczne promienie UV-B, przepuszcza natomiast życiodajne i...

poleca85%

PO utrata przytomności -ściąga

1.Utrata przytomności jest to następstwo przerwania prawidłowej czynności pracy mózgu człowieka. 2.Przyczyny: -uraz głowy(uderzenie, upadek z wysokości) -ból, głód, wyczerpanie, strach, zawał serca, udar mózgowy, uraz głowy -guz mózgu, niedrożność...

poleca85%

PO- RS-70,DP-70,PK-56,PChR

Sygnalizator promieniowania RS-70Podstawowym przyrządem do wykrywania skażenia promieniotwórczego.Nie wskazuje on dokładnie mocy dawki promieniowania, lecz sygnalizuje optycznie (błyski czerwonej lampki) lub akustycznie (przerywany dźwięk...

poleca85%

Prawo humanitarne Czerwony krzyż

patrz załącznik...

poleca85%
poleca85%

Skażenia, pożary

Wykrywanie skażeń promieniotwórczych. Sygnalizator promieniowania RS 70- wykrywanie skażenia promieniotw. terenu, sprzętu i pomieszczeń; sygnał dźwiękowy lub świetlny (0,4 s. przerwa 1s.); częstotliwość sygnałów zależy od mocy dawki...

poleca85%

PO - alarmy

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Trzeba włączyć radio lub TV, aby dowiedzieć się, co się stało i jak należy postępować. Gdy wyleje rzeka ludność przenosi się w bezpieczne miejsca, odpowiednio chroni dobytek, którego nie da się...

poleca85%

Obrona Cywilna (OC) - jej zadania, cele oraz organizacja

OBRONA CYWILNA Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i...

poleca90%

Wyzwolenie Sulejowa

Styczeń 1945 roku stał się historyczną datą o doniosłym znaczeniu w życiu mieszkańców regionu piotrkowskiego. Po łatach terroru zbrodni zbrodnii hitlerowskich, po latach bohaterskich zmagań członków ruchu oporu z najeźdźcą - nadeszła wolność....

poleca85%

Broń jądrowa

Broń nuklearna, zwana też bronią masowego rażenia lub masowej zagłady, jest najbardziej destruktywną technologią jaką kiedykolwiek rozwinięto. Od dnia, kiedy w 1938 roku odkryto istotę rozszczepienia, problem kontrolowania tej śmiercionośnej...

poleca85%

Obrona cywilna Szwajcarii

Podstawy prawne. Rozwój Szwajcarskiej ochrony cywilnej datuje się od utworzenia w 1934 roku biernej obrony powietrznej w Federalnym Departamencie Wojskowym. W maju 1959 r. do konstytucji Federalnej wpisano artykuł 22 bis o ochronie cywilnej...

poleca85%

Zagrożenia czasu pokoju

Zagrożenia czasu pokoju ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. Złożoność środowiska i problemów związanych z jego degradacją i ochroną utrudnia ludziom zrozumienie znaczenia następstw własnej działalności. Człowiek jest coraz bardziej...

poleca85%

Postępowanie z poszkodowanym przy utracie przytomności.

Postępowanie z poszkodowanym przy utracie przytomności. Na skutek zaburzeń świadomości człowiek może stracić orientację. Na ogół nie można nawiązać logicznego kontaktu słownego z ratowanym, nie reaguje on na bodźce zewnętrzne np. uciśnięcie ręki....

poleca88%

Co to jest grypa

GRYPA OPIS CHOROBY. Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy grypy. Wiele osób lekceważy tę chorobę uważając ją za „zwykłą infekcję”. Tymczasem skutki zachorowania na grypę mogą być bardzo poważne z uwagi na liczne...

poleca85%

Bojowe Środki Zapalające

Temat: Bojowe Środki Zapalajace (BSZ). 1. Do najczęsciej stosowanych środków zapalajacych należą: fosfor, magnez, termit, elektron, napalm. a) FOSFOR: ciało stałe, o barwie wosku i slabym charakterystycznym zapachu. Temperatura zapłonu wynosi...

poleca85%

Pierwsza pomoc - resuscytacja, sztuczny oddech

Przyczyny i skutki zaburzeń oddychania:Zaburz.spowod.zapadnięciem się nasady języka lub zachłyśnięciem się śliną czy treścią żołądkową przez nieprzytomnego ułożonego na wznak.Zadzierrzgnięcie węzła szalika,liny,tonięcie,zakrztuszenie,uraz...

poleca85%

Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych. Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo: indywidualne (osobiste) oraz zbiorowe...

poleca85%

Polskie Lotnictwo Wojskowe

Ponad 80 lat temu, w listopadzie 1918, wraz z odrodzeniem się państwa polskiego, zaczęły powstawac pierwsze eskadry polskiego lotnictwa wojskowego. Po I wojnie swiatowej organizowanie polskich organów władzy umożliwiło przejecie sprzętu lotniczego...

poleca85%

Broń chemiczna

BŚT - bojowe środki trujące - o działaniu paralityczno-drgawkowym: po dostaniu się do krwiobiegu przez układ oddechowy i zranienia w skórze powodują uszkodzenia centralnego układu nerwowego (Tabun – zapach przypalonych powideł sliwkowych, Soman...

poleca85%

Opieka nad chorym i przystosowanie pomieszczenia.

Nic nam nie zastąpi domu rodzinnego. Szczególnie, kiedy jesteśmy chorzy potrzebujemy wsparcia osób bliskich oraz spokoju własnych „czterech ścian”. Wiele przypadków potwierdza, że kontynuacja leczenia w domu przy dobrej opiece przynosi lepsze...

poleca85%

Czy można zabić włamywacza?

Czy można zabić włamywacza? Odpowiadając na to pytanie musimy się najpierw zastanowić czy mamy prawo decydować o życiu drugiego człowieka? Z założenia nie powinniśmy tego robić. Tak nas wychowano, tak mówi prawo i religia. Jeszcze do...

poleca85%

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż (Red Cross), międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy Szwajcara H. Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym żołnierzom. Od 1988 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Obejmuje...

poleca85%

Podział substancji ze względu na skutki oddziaływania.

Ze względu na skutki oddziaływania, rozróżnia się substancje: o trujące – mogące powodować ostre lub chroniczne zatrucie, a nawet śmierć, o szkodliwe – mogące powodować schorzenia ustroju wskutek zatrucia, o żrące – powodujące zniszczenie...

poleca85%
poleca86%

Urazy głowy.

Powodem śmierci niemal dwóch trzecich wszystkich osób , które umierają przed ukończeniem 35 roku życia , są urazy głowy . W niektórych przypadkach kość czaszki ulega złamaniu i przestaje spełniać swoje funkcje ochronne wobec mózgu , jednak...

poleca92%

Pierwsza pomoc

Zanim zaczniesz ratować Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy, aby umieć zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Oto garść porad, które nam w tym pomogą. Jeśli masz do czynienia z...

poleca85%

Broń biologiczna

Historia broni biologicznej. Broń biologiczna była używana już w starożytności. Znane są przykłady powszechnego zatruwania strzał toksynami także pochodzenia biologicznego oraz podrzucania jadowitych węży na wrogie statki (praktyka Hannibala), a...

poleca85%

Terroryzm

Zaczynając nasze rozważania na temat TERRORYZMU,trzeba sobie najpierw wytłumaczyć,czym on w ogóle jest. Nie ma ścisłej definicji Terroryzmu.Popularne powiedzenie mówi:”terroryzm jest jak pornografia - nikt nie potrafi tego zdefiniować, ale...

poleca85%

Wpływ promieniotwórczości na zdrowie człowieka

Promieniotwórczość to inaczej radioaktywność pierwiastków, jest to zdolność emitowania przez nie promieniowania jądrowego w wyniku samorzutnej przemiany jąder atomowych w inne. Promieniotwórczość groźną (do pewnej granicy) dla zdrowia człowieka...

poleca85%

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc: Pierwszą pomocą nazywamy natychmiastowe czynności przed lekarskie wykonywane przez ratownika w celu ratowania życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zapewnieniu pomocy lekarskiej. Zakres pierwszej pomocy: -reanimacja -pomoc w...

poleca85%

Z którą koncepcją tworzenia wspólnoty narodowej się utożsamiam (konstruktywistyczna, esencjonalistyczne, perspektywa historycznokulturowa)

Ja utożsamiam się z perspektywa historycznokulturowa ponieważ ta koncepcja mówi nam o tym ze naród jest wspólnotą o charakterze historycznym, w którym samorzutne procesy dziejowe mogą występować obok świadomych działań wzmacniających narodową...

poleca85%

Jak mówic bez słów, czyli referat o komunikacji niewerbalnej.

Referat o komunikacji niewerbalnej. Plan pracy:  Wiadomości ogólne o komunikacji niewerbalnej;  Formy komunikacji niewerbalnej;  Na czym polega komunikacja niewerbalna;  Jak interpretować komunikację niewerbalną:  Znaczenie niektórych...

poleca85%

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

1. Co to jest prąd elektryczny? 2.Od czego zależyc rodzaj uszkodzeń? 3.Ciężkość porażeć zależy od ? 4.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem niskonapięciowym. 5.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym. 6.pierwsza pomoc w porażeniu...

poleca85%

Broń biologiczna

Broń biologiczna jest nazywana inaczej bronią ``B``. Należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riketsje, grzybki, liofilizat, zawiesina oraz jady. Jej użycie zostało...

poleca87%

Bandażowanie - skany.

Skany z książeczki o bandażowaniu z pewnością przydadzą się na lekcje PO. Ilustracje i opisy. Jak bandażować: palce, przedramię, łokieć, ramię, głowa, udo, biodro, podbrzusze, pośladek, piersi, grzbiet, oko, ucho.

poleca87%

Zatrucia

czym są trucizny i zatrucia? Trucizną nazywamy substancję, która wprowadzona w małej dawce do organizmu wskutek swojej aktywności biochemicznej powoduje zaburzenia chorobowe lub śmierć. Zatrucia to zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu...

poleca85%

Uzbrojenie polskich wojsk lądowych - Album.

Praca w całości znajduje się w załączniku. Format plików to *.doc. Praca składa się z Okładki i Referatu. Za całość otrzymałem ocenę celującą.

poleca85%

Miejsce Polski na świecie

Miejsce Polski na świecie Polska leży w centrum Europy, więc wydawałoby się, że to najlepsze, co mogłoby się wydarzyć. Niestety w historii naszego kraju nie zawsze było kolorowo z tego powodu. Na szczęście zawsze potrafiliśmy wyjść cało z...

poleca89%

Bronie

Metody stosowania broni Biologicznej są bardzo różnorodne. Począwszy od bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich i zrzucanych z samolotów pakietów (np. pudełka), przesyłane pocztą listy czy rozpylanie aerozolu w powietrze po kontaminację wody,...

poleca85%

Szczegółowy opis konkursu „Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki”

Temat pracy: Szczegółowy opis konkursu ?Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki? Pomysłodawca: Michał Pieniak Opracowanie: Agata Siwirska Przypuszczalny termin trwania akcji: 1 luty ? 15 czerwiec Cel: obniżenie ?złej aktywności? uczniów,...

poleca87%

Hipotermia (referat)

Hipotermia czyli przechłodzenie organizmu jest dolegliwością, w wyniku której temperatura ciała (u ludzi) spada poniżej bezwzględnego minimum normy fizjologicznej czyli 36 °C. Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochłodzniem organizmu w...

poleca85%

Charakterystyka min + tabela

Mina-materiał wybuchowy lub tworzywo przeznaczone w działaniach wojennych na lądzie do niszczenia i uszkodzenia pojazdów łodzi samolotów lub ranienia zabijania i eliminowania z działań bojowych ludzi. Miny wg przeznaczenia dzielą się na: •...

poleca85%

Urazy Kręgosłupa.

Do urazów kręgosłupa dochodzi w wyniku ucisku i uszkodzenia rdzenia kręgowego, a wskutek tego do późniejszych zaburzeń neurologicznych. Urazy kręgosłupa, złamania należą do poważnych uszkodzeń i dlatego jakakolwiek nieprawidłowość czy...

poleca85%

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dorosłego

RES. KR-ODD DOROSŁ. A jeden ratownik - 2 wdmuchniecia powietrza do pluc i 15 ucisniec mostka (80 ucisniec na minute); wykonywac akcje w stosunku wdechów i ucisniec mostka jak 2 : 15; dwóch ratowników - 1 wdmuchniecie powietrza do pluc i 5...

poleca85%

Broń jądrowa

BROŃ JĄDROWA a. Fala uderzeniowa 50 % energii wybuchu b. Promieniowanie cieplne połączone ze światłem 35 % EW c. Skażenia terenu 10 % EW d. Promieniowanie przenikliwe około 5% EW e. Impuls elektromagnetyczny f. Czynniki psychologiczne Moc wybuchów...

poleca86%

Prostytucja - prezentacja

Historia Prostytucją od najdawniejszych znanych czasów zajmowały się, bądź z powodów religijnych, bądź rodzinnych czy materialnych, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jej występowanie poświadczone jest w tekstach starożytnych cywilizacji: Bliskiego...

poleca85%

Katastrofy drogowe i kolejowe

Jest XXI wiek , a liczba zagrożeń życia, lub zdrowia jest ogromna i nadal wzrasta. Współcześnie, tak jak wieki temu, za utratę zdrowia lub życia mogą odpowiadać siły natury takie jak: powodzie, pożary, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi,...

poleca85%

Krwotoki - trochę info o krwotokach na PO

Praca znajduje się w załączniku.

poleca85%

Zagrożenia ekologiczne występujące w moim miejscu zamieszkania.

ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W MOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA

poleca85%

Rozwiązanie patologi w społeczeństwie

Jak można pomóc? ?Powinniśmy reagować, nakłaniając osoby do zmiany zachowania, proponując wizyty u psychologa. Jeśli jednak patologia objawiałaby się agresją, można poprosić o pomoc policję.? - mówi jeden z psychologów. Można również udać się...

poleca85%

Pomagajmy kiedy wołają pomocy

Wielkim problemem naszego społeczeństwa, nie dostrzegalnym przez niektórych, są samobójstwa. Czasami wydaje się, że problem ten nas nie dotyczy, lecz to nieprawda, bo ta tragedia, może spotkać nas, lub naszych bliskich, w momencie, w którym...

poleca85%

Na straży wspólnego bezpieczeństwa. Struktura wojskowa NATO.

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) bierze swój początek od traktatu brukselskiego, podpisanego w...

poleca85%

Nato

NATO, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia,...

poleca85%

Resuscytacja

I. PRZED RESUSCYTACJĄ 1. Zabezpieczyć teren 2. Usunąć czynniki rażące 3. Założyć gumowe rękawiczki 4. Wydać krótkie komunikaty, aby sprawdzić czy poszkodowany jest przytomny – otwórz oczy, co ci jest oraz potrząsnąć za ramię 5. Unieść...

poleca85%

Rozważanie na temat terroryzmu. Wytłumaczenie pojęcia, przedstawienie terrorystów, reakcje ludzi na ataki terrorystyczne, terroryzm w Polsce oraz jak się przed nim uchronić i mu zapobiec

1. Wytłumaczenie pojęcia TERRORYZM: Zagadnienie terroryzmu jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnego świata. Terroryzm jest pojęciem politycznym. Słowo terroryzm, szczególnie po zamachach po 11 września, weszło na stałe do...

poleca85%

Pojmowanie funkcji armii i jej zadania po wstąpieniu do Nato.

12 marca 1999 roku to data nowej epoki dla Polski i polskiej armii. Od początku obecności Polski w Sojuszu, NATO stanowi dla nas ważny instrument dla realizacji nie tylko naszych narodowych interesów, lecz także interesów społeczności...

poleca85%

Jakich zasad należy przestrzegać, aby zachować dobry stan zdrowia przez całe życie?

1. Przestrzeganie zasad higieny osobistej. Do higieny osobistej zaliczamy takie elementy jak mycie zębów, włosów, zmiana bielizny i ubrań, mają one bardzo duży wpływ na zdrowie człowieka. 2. Podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej...

poleca93%

Złamania szczególnie niebezpieczne.

Złamania możemy podzielić na 4 grupy: 1. Proste - Kości nie zmieniły położenia względem siebie 2. Złożone - Kości zmieniły położenie względem siebie 3. Zamknięte - Kości nie przebiły skóry. 4. Otwarte - Kość przebiła skórę...

poleca93%

Alarmowanie

Jan Kowalski [email protected] Gimnazjum nr4 w Poznaniu Poznań ALARMOWANIE Wyróżniamy dwa alarmy powietrzny i o skażeniach. Alarm powietrzny ostrzega nas przed uderzeniem nas z powietrza np. ataku samolotu wroga. Może być ogłoszony za...

poleca85%

Broń jądrowa, epidemie itp.

Bronią jądrową- nazywamy środki walki które wykorzystują energię jądrową. Energię jądrową- nazywamy energię uzyskiwaną w wyniku reakcji rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich lub syntezy jąder pierwiastków lekkich. Cechy broni jądrowej:...

poleca85%

Plan zabezpieczenia rodziny oraz własnego domu i zabudowań przed powodzią.

Jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych jest powódź. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnokrajowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych...

poleca85%

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć.

W otoczeniu człowieka znajdują się miliony związków chemicznych. Niektóre z nich są niezbędne do życia, wpływ innych jest na organizm obojętny. Są także i takie związki chemiczne, których choćby niewielka ilość powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu...

poleca85%

Zatrucia

1. Zatrucie alkoholem etylowym Jest to najczęstsze zatrucie coraz częściej występujące w wieku dziecięcym i w okresie dorastania. O stopniu zatrucia decydują: dawka alkoholu oraz szybkość jego spożycia (dawka śmiertelna wynosi 300-400ml czystego...

poleca85%

Zagrożenia czasu pokoju

-ZAGROŻENIA CZASU POKOJU- -ALKOHOL -NARKOTYKI -PAPIEROSY -STRES -ANOREKSJA ALKOHOL Alkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorów. W przyrodzie występują w...

poleca85%

Wolontariat

Wolontariat kojarzy się ludziom z pracą, z której nic się nie ma. W rzeczywistości jest inaczej. Każdy, kto pomaga uczy się odpowiedzialności, cierpliwości i dzielenia się z innymi swoją pracą. W naszym kraju jest około 2 miliony wolontariuszy,...

poleca85%

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC 1. Dominique Jean Larrey – promotor nowoczesnej chirurgii wojennej, opartej o szybką pomoc (1812). Nikołaj Iwanowicz Pirogow – twórca podstawy jednolitej doktryny postępowania leczniczo-ewakuacyjnego (druga połowa XIX wieku)....

poleca85%

Broń geofizyczna

Czy można sobie wyobrazić broń, przy której bomba atomowa to dziecinna zabawka? Oręż globalny, którego siła zdolna jest modyfikować pogodę-wywoływać w wybranym miejscu planety, trzęsienia ziemi, huragany i wysokie na kilka pięter powodzie i...

poleca92%

Ściąga z Pierwszej pomocy.

Ściaga z PO zawarta w załączniku. Do wydruku. Zawartość to pierwsza pomoc i reszta materiału z II klasy liceum.

poleca85%

Dziura ozonowa

Ozon jest formą tlenu z trzema atomami (zamiast dwóch jak w "normalnym" tlenie) jest wyraźnie toksyczny. Jedna cząstka tego gazu na milion części powietrza jest już dla ludzi trująca. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizną, która...

poleca92%

PO Broń - ściąga

Broń to środki i przedmioty do walki w ataku jak i w obronie, które przeznaczone są do zadawania strat przeciwnikowi. Broń palna to broń wykorzystująca do miotania pocisku proces szybkiego spalania ładunku prochowego. Podział ze względu na...

poleca85%

Rany

Rany : przerwanie mechaniczne ciągłości tk. Zew. Org. Na skutek urazu mech., termicz., chemicznego. Zwracamy uwagę na: miejsce, wielkość, kształt brzegów, głębokość Do zakażenia może dojść poprzez : drobnoustroje ze skóry lub z przedmiotu...